Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Egy angyal különleges titka

  2. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A Menny összes angyala és más világok lakói is feszülten figyeltek. A Fiú Isten valóban emberré válik? Valóban önként, csecsemőként születik bűnnel teli világunkba? Valóban megengedi majd Sátánnak, hogy még erősebben megkísértse Őt, mint ahogy minket kísért? Hogyan szeretheti Isten az embereket ennyire?

Még ha azt választotta volna is Jézus, hogy olyan ember lesz, mint Ádám a teremtésekor, vagy ha hatalmas, erős királyként jött volna, akkor is csak semmivé lett volna ahhoz képest, ami a Mennyben volt. A Mennyben minden angyal szerette Jézust, mindenható Teremtőjét. Imádták és dicsőítették Őt. Ő alkotta mindegyiküket.

Amikor Jézus emberként a világunkba jön, ugyanúgy Isten lesz, mint azelőtt, de egyáltalán nem fogja isteni erejét használni a saját érdekében. Teljesen az Atya Istenre fog hagyatkozni, aki akkor lesz apjává, amikor emberként megszületik. Arra tanít minket, hogy az Atya azt akarja, mi is Atyánknak válasszuk Őt.

Isten azt akarta, tudjuk, hogy amíg Őbenne bízunk, ahogyan Jézus is fog, Ő meg tud védeni minket Sátántól, ahogyan Jézust is megvédte.

 További elmélkedésre: Mikor Jézus a Földön járt, tanítványai egyszer megkérdezték tőle, hogyan kell az Atya Istenhez imádkozni. Mik voltak az imádság legeslegelső szavai, amire Jézus tanította Őket? Mt 6:9. Látod? Ha bízunk Jézusban, Isten a mi Atyánk is lesz, és mi az Ő gyermekei leszünk.

HÉTFÖ

Az angyalok nem értették Jézus emberré válását. Azt azonban tudták, hogy Sátán soha nem mondhatja majd, hogy Jézusnak könnyebb volt emberként élni, mint nekünk. Jézus soha nem fogja isteni hatalmát arra használni, hogy megkönnyítse emberei életét. Sátán ugyanúgy megkísértheti Őt is, mint minket.

Sátán sem értette teljesen Isten tervét. Biztos volt benne, hogy emberként bűnbe viheti Jézust. És ha Ő bűnt követ el, Isten soha nem menthet meg bennünket Sátántól, hiába is szeretnénk. Sátán megkísértette az összes valaha élt embert, és minden ember vétkezett. Sátán azt hitte, Jézus is biztosan vétkezni fog. Angyalaival együtt mindent meg fog tenni, hogy bűnre csábítsa Jézust. Biztosan meg fogja adni magát. Nem lehet a tökéletes, ártatlan Bárány többé. Nem lesz képes megmenteni minket.

Sátán ezért nagyon figyelt minden apró történést. Az írástudóknál és a farizeusoknál jobban ismerte a próféták írásait Isten ígéretéről, hogy elküld majd valakit a megmentésünkre. Tudta, hogy Isten mindig megtartja ígéretét.

Az angyalok figyelték, vajon Isten népe várja-e Őt. Készek-e Jézus eljövetelére? A világ legjobb, legszebb palotája sem lenne elég jó Teremtőjük, a Fiú Isten számára. Vajon hogyan bánnak majd vele az emberek?

 További elmélkedésre: Készen álltak világunkban az emberek, és várták Jézust? Nem. Legtöbbjük valószínűleg még csak nem is hallott Róla. És mi volt a helyzet a zsidókkal, akik annyira biztosak voltak benne, hogy ők Isten különleges népe? Ők tudták, hogy Megváltójuk eljön egy napon. Vajon készen lesznek rá?

KEDD

Közeledett a Megváltó születésének ideje, akit Isten évezredekkel korábban megígért. Betlehemben fog születni, szűz leány lesz az édesanyja, és Dávid király családjából származik.

Isten egy nap elküldte különleges angyalát, Gábrielt egy Mária nevű fiatal lányhoz, aki egy kis galileai városban, Názáretben élt. Mária még nem volt férjnél, de egy József nevű názáreti asztalosmester mennyasszonya volt. Lk 1:26-27.

Mária és Erzsébet unokatestvérek voltak. Ahogy Zakariás és Erzsébet, Mária is teljes szívéből szerette Istent, és vágyott a Messiás mielőbbi eljövetelére. 36. v.

Mária meglepődött és megijedt Gábriel első szavaitól, amikor az angyal meglátogatta. Mit jelentettek azok a szavak? Miért mondott az angyal olyan csodálatos dolgokat Máriának? 28-29. v.

Gábriel tudta, hogy Mária nem érti, miért jött el hozzá. A leány megdöbbent, amikor az angyal átadta neki az üzenetet. Mit jelenthet mindez? Hogyan történhet egyáltalán ilyesmi? 30-33. v.

Amióta csak Isten a bűneset után az ígéretet tette Ádámnak és Évának, sok anya remélte, hogy az ő gyermeke lesz az Egyetlen, akit szabadításunkra világunkba küld az Úr.

Gábriel most azt mondta Máriánk, hogy ő lesz a Messiás édesanyja. Mária nem értette, hogyan történhet ez meg. Emlékeztette Gábrielt, hogy még csak férjnél sincsen. 34. v.

 További elmélkedésre: Gazdag és fontos személy volt Mária? Miért egy ilyen lányt választott Isten a Nagy Teremtő, a Fiú Isten édesanyjának?  Miért egy szegény asztalosmester lesz a mostohaapja?

SZERDA

Mária összezavarodott. Hogyan lehetne ő egyáltalán a hatalmas Messiás anyja? Mit válaszolt Gábriel a kérdésére?  Lk 1:35-37.

Sokféle gondolat suhanhatott át Mária fején. Isten csodát tett Erzsébettel. Kisbabája lesz, pedig már idős. Majd magára gondolt. Egy kedves asztalosmester, József menyasszonya volt. Mit szól majd József, ha elmondja neki, hogy kisbabát vár? Még akkor is feleségül veszi vajon? Mit mondott bátran az angyalnak? 38. v.

Erzsébet Názárettől nagyon messze élt, de Mária most mindenképpen meg akarta látogatni. Hosszú volt az út, de végül is odaért. 39-40. v.

Mennyire örült Erzsébet Mária látogatásának! Isten szólt hozzá és azonnal tudta, hogy Mária gyermeket vár, aki az Isten által megígért Messiás lesz, a Fiú Isten, aki azért jön világunkba, hogy megmentsen bennünket Sátántól. 42-43. v.

Milyen jól érezhették együtt magukat, miközben különleges kisbabáikról beszélgettek. Bár nem értettek meg mindent, amit az angyal leendő gyermekeikről mondott nekik, bíztak Istenben és engedelmeskedtek tervének. A Biblia nem ír erről, de valószínű, hogy Mária ottmaradt, amíg János meg nem született és osztozott a kisbaba ünneplésében. Majd örömmel és félelemmel vegyes érzésekkel térhetett vissza Názáretbe. Most már beszélnie kellett Józsefnek az angyal látogatásától és a kisbabáról. 56. v.

 További elmélkedésre: Mit gondolsz, hogyan érezte magát Mária? Boldog volt? Izgatott? Vagy talán félt egy kicsit?

CSÜTÖRTÖK

József kissé összezavarodott. Vajon igazat mond neki Mária? Valószínűtlennek tűnt, amit mondott. Hogyan is lehetne igaz? Még mindig szerette a lányt és nem akarta zavarba hozni, de hogyan is vehetné feleségül ezek után? Mit gondolnak majd az emberek?

József végül úgy döntött, legjobb lesz, ha csendben felbontják az eljegyzést. Mária elutazhat valahová, ahol megszüli a kisbabáját. Senkinek nem kell megtudnia. Isten azonban azt akarta, hogy mindenki tudjon róla. Mit mondott az angyal Józsefnek?   Mt 1:18-21.

Hosszú idővel azelőtt Isten elmondta Ézsaiás prófétának, hogy Jézus csodálatos csecsemő lesz, mert az édesanyja egy szűzleány lesz. Ézsa 7:14.

Isten mindent tökéletesen eltervezett, és tudta, hogy a terv minden apró részlete miért olyan fontos. Most segített Józsefnek, hogy ne féljen Őbenne bízni. Mt 1:22-23.

József bizonyára örült a hírnek, amit az angyal álmában közölt vele. Szerette Istent és bízott benne, ahogyan Mária is. De micsoda felelősséggel bízta meg Isten! Mindent meg fog tenni, hogy Jézusról gondoskodjon. Minden módon segíteni fog Máriának drága gyermeke felnevelésében. 24. v.

 További elmélkedésre: Immánuel. A név jelentése: „velünk az Isten”. Gondoljuk csak meg e szavak jelentését! ISTEN, a mi hatalmas Teremtőnk, személyesen velünk van! Isten VELÜNK. Nem messze, a mennyben, hanem állandóa itt, velünk. Ő velünk van. Önként egy lesz közülünk. Önként meghal értünk. Milyen csodálatos! Ugye minden eddiginél is jobban szereted drága Jézusunkat, ha erre gondolsz? Most rögtön mondd is ezt el neki!

PÉNTEK

Betlehem volt az a város, ahol annak idején Ruth és Boáz élt. Ott született Dávid is. Ez a kisváros volt, ahol az egyik próféta szerint Jézusnak meg kellett születnie. Olvassuk el! Mikeás 5:2.

József és Mária családja is Betlehemből származott, de most a távoli Názáretben éltek. Emlékeztek vajon, mit mondott a próféta Jézus születési helyéről? Ők talán nem, de Isten igen. Ő mindent tud a jövőről. Tehát tudta, hogy a házaspár pontosan Betlehemben lesz majd, amikor elérkezik Jézus születésének ideje. Hogyan történhetett ez?

Augusztus római császár népszámlálást rendelt el. Mindenkinek az ősei városában kellett az összeírásra jelentkeznie. Ez azt jelentette, hogy bár nagyon közel volt már a kisbaba érkezése, Józsefnek és Máriának útra kellett kelnie a távoli városba. Lk 2:1-5.

Nagyon hosszú volt az út. Bár valószínűleg szamáron utazott, Mária nagyon elfáradt, mire odaértek. A kisvárosban nagy volt a tumultus az összeírásra odaérkező sok-sok ember miatt. A vendégfogadók is zsúfolásig teltek az utazókkal.

József tudta, hogy pihenőhelyet kell keresnie Máriának. Házról házra jártak Betlehem főutcáján, de mindenhol ugyanazt a választ kapták: „Sajnos nincsen szabad szálláshelyünk.”

Most mitévők legyenek? Nagyon aggódhattak, mert Mária érezte, hogy kisbabája hamarosan megszületik. Mindenképpen szállást kell találniuk!

 További elmélkedésre: Tudták vajon azok az emberek, akik nem fogadták be a házaspárt, hogy az Egyetlen, a világ Megváltója készül megszületni? Te mit tettél volna a helyükben?

 

 

 

Történet sarok

Átdolgozta: Amy Sherrard

A leghosszabb látomás 2. rész

 

 

Nicols úr megígérte, hogy Bostonba viszi Ellent szombaton, de Jézus szólt Ellennek, hogy inkább Randoph-ba menjenek.

Nicols úr nem túl nagy örömmel hajtotta homokfutóját szombat reggel Randolph felé. Kedvelte Ellent, de nem nagyon hitt a lány álmaiban és látomásaiban, amiket bevallása szerint Jézustól kapott. Most azon tűnődött, vajon tényleg Jézustól származtak-e Ellen látomásai.

Randolph-ban a családi házhoz mentek, ahol az adventhívők az istentiszteletre összegyűltek. És mit gondolsz, ki volt ott? Sargent úr és Robbins úr! Egyáltalán nem akartak Ellennel találkozni, de Jézus gondoskodott róla, hogy mégis megismerjék őt. Most már mindenki előtt világos volt, miért mondta Jézus Ellennek, hogy Boston helyett Randolph-ba menjenek.

A két férfi nagyon ideges lett, amikor Ellent meglátta. Az egyik, aki éppen az emberekhez beszélt, elhallgatott, majd hazaküldte őket azzal, hogy délután térjenek vissza egy másik összejövetelre.

Délután ismét összegyűltek, dicsőítő himnuszokat énekeltek, majd többen is imádkoztak. Amikor Ellenre került a sor, imádság közben szünetet tartott, majd tiszta, zengő hangon így kiáltott fel: „Dicsőség az Úrnak!” Mindenki tudta, hogy látomást kapott. A két férfi persze nagyon izgatott lett, mert azzal kérkedtek, hogy ha ők jelen vannak, Ellennek nem lehet látomása.

Elragadtatásában Ellen a két férfi viselt dolgairól beszélt. Mivel ők nem akarták, hogy az emberek meghallják Ellen szavait, folytatták az éneklést. Aztán olyan hangosan olvastak fel a Bibliából, ahogyan csak tudtak. Végül azonban úgy berekedtek és kezük is annyira remegett, hogy abba kellett hagyniuk.

Valaki hallotta, hogy ha az elragadtatásban lévő személy fejére teszik a Bibliát, akkor a látomás véget ér, ha az Sátántól van. Ellen megfogta a nehéz, családi Bibliát, amit rátettek és egy kézzel, sokáig a feje fölé emelve tartotta. A másik kezével lapozott benne és pontosan idézte az igeverset, amire rámutatott. Eközben végig felfelé nézett, de a Biblia lapjait nem láthatta.

Néhányan székre álltak, hogy ellenőrizzék, pontosan idézi-e az igéket. Mindenki tudta, hogy Jézus adott különleges erőt Ellennek, hiszen még egy erős ember sem tudta volna olyan sokáig tartani azt a nehéz családi Bibliát. Sargent és Robbins urak annyira megijedtek, hogy sietve távoztak.

Ez a látomás csaknem négy órán át tartott, és Ellen végig nem lélegzett. A látomás végén mély lélegzetet vett és rövidesen ismét normálisan vette a levegőt. Jézus csodát tett, és ezzel mindenki tisztában volt.  Az is világossá vált mindenki előtt, hogy a két férfi, akik oly szentnek mutatták magukat, valójában gonoszok voltak. Megbizonyosodtak róla, hogy Ellen valóban Jézus különleges hírnöke. Mennyire örülhetünk, hogy leírta mindazt, amit Jézus mondott neki! Írásai segítenek felkészülnünk Jézus eljövetelére.

(Folytatása következik)