Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Jézus, a bünösök barátja

  13. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Emlékszel a Galileai-tenger partján álló forgalmas nagyvárosra, Kapernaumra? Valami csodálatos dolog történt azon a helyen, amikor Jézus ott járt.

Jézus Péter otthonában tartózkodott. A ház zsúfolásig tele volt az  emberekkel, akik Jézus tanítását hallgatták. Mk 2:1-2.

Jézus körül ott voltak tanítványai, ahogy néhány farizeus is. A Szentlélek is ott volt, hogy hasson a szívekre és lelkekre, de a farizeusok mit sem tudtak erről.  Lk 5:17.

Jézus tudta, hogy azok a farizeusok és törvénymagyarázók valójában kémek. Tudta, hogy valami okot akarnak találni arra, hogy Őt eltiltsák a prédikálástól, tanítástól és gyógyítástól.

Jézus beszéd közben váratlanul furcsa zajokat hallott pontosan a feje fölül. Bizonyára mindenki felnézett, hogy mi folyik ott. Hallották, hogy a lapos tetőn valaki ügyködik a fejük felett. Négy férfi valamilyen okból éppen nyílást készített a tetőn. Az emberek figyelték, amint a rés egyre növekedett.

Valaki a házból talán fel is ment a tetőre megnézni mi folyik ott. El is mondta a lent állóknak, amit látott. Jézus bizonyára nyugodtan állt ott, figyelt és várt. Ő tudta, mi történik és azt is, hogy miért.

Végül mindenki láthatta amint a négy férfi óvatosan leeresztett valakit ágyastul a lyukon keresztül. Az emberek hátrébb húzódtak, hogy helyet csináljanak, miközben a férfiak a köteleket tartva óvatosan leeresztették a beteg ágyát Jézus lábai elé. Ugye, szinte látod magad előtt a tetőről feszült várakozással figyelő négy arcot? 19. v.

 További elmélkedésre: Ki feküdt az ágyon? Ki volt a négy férfi, akik a tetőről feszülten figyelték, mi következik? Te is szerettél volna ott lenni és figyelni?

HÉTFÖ

Mi volt a tetőn keresztül leeresztett ember baja, aki Jézus lábai előtt feküdt? Mk 2:3-4.

Ez a férfi ugyanolyan magatehetetlen volt, mint az, akit Jézus szombatnapon a Bethesda tavánál gyógyított meg. Az ő betegségét is az okozta, hogy testének, lelkének ártó dolgokat művelt, és ezzel tisztában is volt. Az orvosok szerint menthetetlen volt. A farizeusok szerint megérdemelte, ami vele történt, és hogy betegsége Isten büntetése a bűneiért. Ők egyáltalán nem is sajnálták.

A férfi már haldoklott. Nem akart meghalni anélkül, hogy tudta volna, Isten megbocsátotta neki elkövetett bűneit. Ám azt mondták neki, hogy semmi remény rá, hogy Isten így tegyen.

A férfi akkor hallott Jézusról. Barátai elmesélték neki, hogy Jézus mindenféle betegséget meggyógyított, még azokat is, amiket Isten szörnyű büntetésének tartottak. Még a leprát is, ami a legborzalmasabb betegség volt. Úgy gondolták, találkoznia kell Jézussal.

Ó, mennyire vágyott rá a beteg ember, hogy Jézussal találkozhasson! Boldogan halna meg, ha Jézus csak annyit mondana neki, hogy Isten megbocsátotta bűneit. De vajon hogyan tudna Jézussal találkozni?

 További elmélkedésre: Mire vágyott leginkább a szegény, magatehetetlen ember? Hogy teljesen meggyógyuljon, vagy, hogy tudja, Isten még mindig szereti? Szeret minket Isten akkor is, ha helytelen dolgokat tettünk?

KEDD

A szegény, magatehetetlen férfi, aki szeretett volna bocsánatot nyerni bűneire csak egyetlen módon találkozhatott Jézussal. Megkéri barátait, hogy vigyék el hozzá.

Barátai örömmel teljesítették kérését. El is vitték hozzá. Elmentek érte, és ágyával együtt magukkal vitték. De amikor Péter házához értek, ahol Jézus tanított, hiába próbáltak bejutni a házba, a tömeg nem nyitott utat nekik. Mit tehettek hát?

Szegény beteg nagyon csalódott volt, hogy ilyen közel került ahhoz, aki egyedül segíthetne rajta, és mégsem találkozhat vele. „Kérlek, vigyetek fel a tetőre, bontsátok ki, és a lyukon át engedjetek le Jézus elé!” – könyörgött barátainak a férfi. Lk 5:18-19.

A négy barát a külső lépcsőn óvatosan felcipelte a beteget a lapos tetőre. Addig bontották a mennyezetet, míg elég nagy nem lett a nyílás, hogy a férfit leeresszék rajta.  Kötelet kötöttek az ágy két végére és óvatosan leengedték, egyenesen Jézus lábaihoz.

Mit tesz vajon Jézus? Mindenki várakozásteljesen figyelt, különösen a farizeusok és tanítók. Ők maguk mondták a beteg férfinak, hogy semmi remény számára. Ha Jézus meggyógyítja őt, akkor az emberek minden addiginál jobban hisznek majd Őbenne, bennük pedig még kevésbé.

Jézus kedvesen nézett a beteg emberre. Pontosan tudta, mi jár a fejében, és mire vágyik leginkább. Milyen szavakkal szólt hozzá? Mk 2:5.

A férfi megbocsátást nyert, amint felnézett Jézusra. Ó, milyen csodálatos!

 További elmélkedésre: Jézus azt is pontosan tudta, hogy a kémeknek mi jár a fejükben. Tudta, nem hiszik el hogy Ő Isten fia. Tudta, hogy istenkáromlással vádolják majd, amiért azt mondta, hogy a beteg ember bűnei megbocsáttattak. Tudta, hogy e szavait a halálra ítélésére akarják majd felhasználni. Mit tesz vajon?

SZERDA

A farizeusok és tanítók összenéztek. Mindnyájan egyre gondoltak. Mind arra gondoltak, hogy Jézust meg kell állítani, és hogy az imént elhangzott szavait fogják ellene  felhasználni. Úgy gondolták, hogy akik hallották, hogy Jézus megbocsátottnak nyilvánította a beteg ember bűneit, szintén tudják, hogy csakis Isten tehet ilyent. Mk 2:6-7.

A farizeusok és tanítók megijedtek és hátrálni próbáltak, amint Jézus megfordult rájuk nézett. Úgy érezték ismeri a gondolataikat, és amikor Jézus beszélni kezdett, tudták is, hogy úgy van. 8-9. v.

Jézus akkor a magatehetetlen emberhez fordult. Mit mondott neki? 10-11. v.

Az ember azonnal felugrott a padlóról, lábra állt és hangosan dicsőítette Istent. Felkapta ágyát, mintha csak pihekönnyű lett volna, és mindenki utat nyitott előtte. Miről beszélgettek egymás közt az emberek, miután a meggyógyított ember távozott? 12. v.

Hatalmas teremtőnk meggyógyított egy embert, aki a bűnei miatt lett beteg. És ami a legjobb, megbocsátotta a bűneit.

 További elmélkedésre: Mit gondolsz, mit érezhetett a családja, amikor a férfi aznap hazaért? Kik voltak, akik nem örültek, és miért? Szerette Jézus azokat a haragos kémeket? Sajnálta őket a döntéseik miatt?  Szomorú akkor is, ha mi rosszul döntünk?

CSÜTÖRTÖK

Jézus nagyon gondosan választotta ki a férfiakat, akik az Ő különleges tanítványai lesznek. Mindegyikük örömmel hagyta ott hétköznapi munkáját, és töltötte vele minden idejét, hogy annyit tanuljanak tőle, amennyit csak lehet. Annak ellenére, hogy sokuknak családja is volt, akikről gondoskodniuk kellet, bíztak Jézusban, aki majd biztosítja, amire szükségük van. Jézus meg is tette, nem kellett aggódniuk.

A tanítványok mind különbözőek voltak. Legtöbbjüknek keményen meg kellett dolgoznia a megélhetésért. Egyikük azonban olyan foglalkozást hagyott ott, ami köztudomásúan nagyon jól jövedelmező volt. Lévi Máténak hívták azt a tanítványt. Az volt a munkája, hogy a római kormányzat számára begyűjtötte az adót. A nép vámszedőnek hívta az adószedőket. Nem szerették őket, mert általában becsapták az embereket és több pénzt vettek el tőlük, mint amennyit kellett volna. A többletpénzt pedig megtartották maguknak.

Jézus tudta, hogy Máté már hallgatta tanításait. Tudta, hogy a Szentlélek szólt Máté szívéhez és ő szeretett volna foglalkozást váltani és becsületesen élni. Máté azonban tudta, mi a zsidó vezetők véleménye a vámszedőkről. Biztos volt benne, hogy Jézus, a nagy tanítómester soha még csak észre sem veszi őt. Mit mondott azonban neki Jézus egy napon? Mt 9:9.

Máténak eszébe sem jutott a munkájával keresett pénz.  Jézus azt kérte tőle, hogy legyen a tanítványa. Otthagyta munkáját, és követte Jézust. Annyira örült, hogy nagy lakomát rendezett Jézus tiszteletére, amire összehívta a barátait is, hogy mind megismerjék Őt. Lk 5:29.

Mi volt a zsidó vezetők véleménye arról, hogy Jézus elment arra a lakomára? 30. v.

Jézus hallotta a tanítványainak feltett kérdést, és Ő maga válaszolta meg. Azt mondta a farizeusoknak, azt hiszik annyira bölcsek és igazak, hogy eszükbe sem jut, hogy segítségre szorulnak. 31. v.

 További elmélkedésre: Kinek volt nagyobb szüksége a segítségre, a vallási vezetőknek, akik tökéletesnek tartották magukat, vagy a vámszedőknek, akik tudták, hogy bűnösök? Örömet okozunk Sátánnak, ha másokra tekintve különbnek érezzük magunkat náluk, mert ez bizony büszkeség. A büszke emberek pedig nem juthatnak be a Mennybe.

PÉNTEK

Jézus felkészítette tanítványait a felszentelésre. Ez azt jelentette, hogy megkérte a Szentlelket, hogy nagyon különleges módon legyen mindegyikükkel, miközben tanította őket. Ők lesznek különleges segítői. Miközben beszélt hozzájuk, odament valaki, és kérte, had legyen ő is Jézus tanítványa, pedig Ő nem is választotta ki. Júdásnak hívták azt az embert. Mt 8:19.

Júdás magas, jó kiállású, okos ember volt. A tanítványok örültek, hogy ő is Jézus különleges segítője akar lenni. Jézus azonban szomorú volt, mert Ő tudta, amit a tanítványok nem. Ő tudta az igazi okát, amiért Júdás csatlakozni akart hozzájuk.

Júdás szerette a pénzt. Biztos volt benne, hogy Jézus olyan királyságot alapít, amilyenre mindenki vágyott, és fontos része akart lenni annak. Akkor gazdag lehet majd.

Jézus szerette Júdást, aki csodálatos munkása lehetett volna, ha őszintén Jézusnak adta volna szívét. De Jézus tudta, hogy soha nem fogja teljesen átadni magát neki. Azt is tudta, a többi tanítvány azt hiszi, Júdás tényleg hűséges. Jézus úgy döntött, megengedi Júdásnak, hogy a tanítványai közé tartozzon, és minden esélyt megad neki, hogy azt válassza, jobban szereti Őt, mint a pénzt. Hogyan figyelmeztette azonban először, hogy nem lesz könnyű velük tartania?  20. v.

 További elmélkedésre: Vannak ma is olyan emberek, mint akikkel e heti tanulmányunkban találkoztunk? Egyikük bűnös életmódja miatt vált magatehetetlenné, de Jézus szereti a bűnösöket és örömmel megbocsátott neki, és meg is gyógyította. Máté gazdag volt, de Jézust jobban szerette a pénznél. Júdás állította, hogy szereti Jézust, de a pénzt jobban szerette.

 

 

 

Történet sarok

Átdolgozta: Amy Sherrard

Ellen hajhálója - 2. rész

 

Ellen White hajhálója eltűnt. Egyedül Éva tudta, hogy hol van, de félt elmondani. Amikor Ellen egy nap Éva szobájában járt, egy hangot hallott.

A hang így szólt hozzá: „Emeld fel a koffer fedelét!” Ellen azonban nem akart mások bőröndjébe belenézni. A hang azonban ismét szólt hozzá: „Emeld fel a koffer fedelét!”  Most már tudta, hogy őrangyala szól hozzá. Gyorsan engedelmeskedett, és íme, ott volt az eltűnt hajháló!  Otthagyta és visszacsukta a láda fedelét, majd dolga után sietett. Most már nem a hajhálóra gondolt, hanem Évára, és nagyon szomorú volt. Éva lopott, és hazudott is azzal, hogy úgy tett, mintha semmit sem tudna róla. Milyen szomorú!

Aznap az esti áhítat idején Ellen ismét megkérdezte a lányokat a hajhálóról. Éva ismét úgy tett, mintha semmit sem tudna róla, akárcsak a többiek. Ellen nem szólt többet róla. Milyen szörnyen érezhette addigra magát Éva! Most már kétszer is hazudott!

Néhány nappal később Ellen elmélyülten írt a kandalló mellett. Sok órai munka után elfáradt és a kandallóba pillantva megpihent egy kicsit. Jézus váratlanul egy rövid látomást adott neki. Egy kezet látott, ami a hajhálót tartotta. A kéz az asztalon égő lámpa fölé tartotta a hajhálót, ami egy szempillantás alatt lángra kapott, majd megsemmisült. A látomás ezzel véget is ért. Valószínűleg ez volt a legrövidebb látomás, amit Jézus valaha is adott neki, de most már tudta, hogyan szabadult meg Éva a hálótól.

Aznap az esti áhítat idején Ellen ismét rákérdezett a hajhálóra. Ó, mennyire remélte, hogy Éva bevallja! De ismét nem szólalt meg senki.

Ellen másnap beszélt Évával. Elmesélte neki, hogy egy hang szólt hozzá, és hogy mit látott, amikor kinyitotta a koffert. A rövid látomásról is beszámolt neki, amiben látta, hogyan égette el Éva a hajhálót.

Éva egyre csak zokogott miközben bevallotta, mit tett és elmondta, milyen szerencsétlenül érezte magát, amióta engedett Sátán kísértésének. White asszony bocsánatáért könyörgött. Ellen természetesen szíves örömest megbocsátott neki. Szerette Évát, és örült, hogy a lány végre vallomást tett. A hajháló közel sem volt annyira fontos, mint az, hogy Éva bevallotta tettét és hogy elrendezzék a dolgot.

Mit gondolsz, Éva is örült? Elfeledkezett róla ezután valaha is, hogy Jézus és az angyalok mindig látnak és hallanak mindent, amit teszünk, vagy mondunk? Biztos lehetsz bene, hogy Ellen örült az angyal hangjának és a Jézustól kapott rövid látomásnak, mert így tudott Évának segíteni.

 (Vége)