Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Egy csillag vezetésével

  4. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Emlékszel Bálám és beszélő szamara történetére? Bálám Izraeltől távol élt és ő is országának bölcs embere volt. Isten egyik prófétája volt, de kapzsivá és önzővé vált.

Bálák király gazdag jutalmat ígért neki, ha Isten népét megátkozza. De minden alkalommal, amikor Bálám átkozni kezdte volna őket, Isten leállította és átok helyett gyönyörű áldás jött ki a száján.

Többek között Bálám azt mondta, hogy egy csillag származik Izraelből, Isten népének lakhelyéről. Azt is mondta, hogy királyi pálca származik majd onnan. A jogart királyok használják, ez tehát azt jelenti, hogy egy király származik onnan. 4Móz 24:17.

Egy távoli országban élő bölcs emberek ismerték Bálám és más próféták írásait. Valószínűleg Dániel írásait is ismerték, hiszen ő is különösen bölcs ember volt hosszú idővel azelőtt.

Évszázadokon át tanulmányozták azokat az írásokat, és most néhányan biztosak voltak benne, hogy elérkezett a különleges király eljövetelének ideje.

Egy éjszaka az égbolt csillagainak megfigyelése közben a bölcsek egy furcsa, ragyogó fényt vettek észre, messze nyugat felé. Figyelték, amint elhalványult és szép csillagként ottmaradt az égen. Nem hasonlított egyetlen csillagra sem. Mi lehet az? Miért jelent meg ilyen váratlanul? Mit jelent? Szerették volna megtudni.

 További elmélkedésre: Tudod, mi okozta azt a ragyogó fényességet az égbolton, és mi volt az a csillag? Holnap megtudjuk.

HÉTFÖ

A bölcsek biztosak voltak benne, hogy az égen látható nagy fényesség és a szép csillag nagyon fontosak. Tanácskoztak más bölcsekkel is és még alaposabban kutatták a próféciákat. Talán ez az a csillag, amiről Bálám beszélt.

Nem tudták, hogy a ragyogó fényesség, amit aznap éjjel az égen láttak, a dicsőítő éneket zengő angyalok karának fénye, akik a pásztoroknak mondták el a jó hírt. A fény azután csillaggá változott és most az angyalok Jézushoz fogják vezetni a bölcseket.

Isten álomban szólt hozzájuk, hogy kövessék a csillagot, és keressék fel az újszülött királyt, akit Ő küldött. Milyen izgalmas!

A keleti bölcseket ábrázoló képeken általában három embert látunk, ugye? A Biblia azonban nem szól arról hányan voltak a bölcsek. Valójában talán egy egész nagy karaván indult el abból a távoli országból.

A bölcs emberek gazdagok voltak. Sok tevére és szolgálóra volt szükségük az Izrael földjére tartó hosszú útra. Nagyon drága ajándékokat vittek magukkal az új király számára. A tanulmányozott próféciák tekercseit is magukkal vitték.

A bölcsek csak éjszaka utaztak, hogy láthassák a csillagot, amit követnek. Útjuk hosszú napokig tartott, de amikor megálltak pihenni, nappal tovább kutatták a próféciákat. Útközben örömmel beszélgettek a megismert dolgokról és a csodálatos új királyról. Így aztán gyorsabban telt az idő.

Végül megérkeztek Izrael földjére. A Jeruzsálemmel szemközti hegyről tartottak lefelé, amikor az őket vezető fényes csillag megállt, pontosan a templom felett. Majd elhalványult és kihunyt.

 További elmélkedésre: Többet tudtak azok a bölcsek Jézus eljöveteléről, mint Isten népe? Jézus hamarosan visszajön. Mindent meg kell ismernünk Róla, amit csak tudunk?

KEDD

A bölcsek biztosak voltak benne, hogy ott találják meg az új királyt, ahol a csillag megállt. Talán át is öltöztek a legjobb ruhájukba és előkészítették a királynak szánt ajándékokat. Mit érezhettek szerinted a városkapun áthaladva?

Az emberek megálltak és bámulták a templom felé haladó karavánt. Tűnődhettek, vajon kik azok a gazdag emberek. Nagyon fontosnak látszottak.

A templom gyönyörű volt, de semmi különös nem történt ott. A papok szokásos tevékenységüket végezték. Senki sem látszott különösen boldognak. Úgy tűnt, senki sem tudja, merre van az új király, amikor a bölcsek rákérdeztek. Mi volt a baj? A papok meglepettnek, talán kissé ijedtnek látszottak a kérdésük hallatán. Mt 2:1-2.

A bölcsek udvariasan meghallgatták a papok vallásról szóló beszédét. Érezték, hogy a papok nem becsülik őket sokra, mert pogányok és nem ismerik az igaz Istent.

Minél több kérdést tettek fel a bölcsek, annál rosszabbra fordult a helyzet. Úgy tűnt, hogy amire oly hőn vágytak, nagy csalódássá lesz számukra. 3. v.

 További elmélkedésre: Mit gondolsz, mit érzett Isten? Valóban pogányok voltak azok a bölcs emberek? Vagy többet tudtak Istenről és Jézus eljöveteléről, mint a papok és a vezetők? Könnyen azt hihetjük, hogy különbek vagyunk azoknál, akik nem úgy gondolkodnak, mint mi?

SZERDA

A gonosz Heródes király hamar tudomást szerzett a keleti bölcsekről, akik egy csillagot követve keresik a különleges újszülött kisfiút, akit a zsidók királyának neveznek. Bizonyára tudta, hogy egyes zsidók várják a Messiást. Vajon valóban eljön? Ha igen, Heródes akkor sem akart tudni róla. Nem akart maga helyett másik királyt. Mit tett ezért gyorsan? Mt 2:4-5.

A papok és az írástudók nem szerették Heródes királyt. Haragudtak rá, amikor kérdéseket tett fel nekik, és nem voltak túlságosan segítőkészek. Sőt, úgy adták elő neki a próféta szavait arról, hogy Jézus Betlehemben fog megszületni, hogy abból a király azt gondolhatta, összeesküvést terveznek az eltávolítására. Azon tépelődött, talán új királyt akarnak a palotába hozni az ő helyébe.

Heródes tudta, hogy gyorsan kell cselekednie. Mindent meg kell tudnia az újszülöttről, és meg kell szabadulnia tőle. Azt már tudta, hogy Betlehemben született. De vajon mikor? Talán a bölcsek tudják, ezért hívatta őket. 7. v.

Heródes, bár mérges volt és félt, nagy érdeklődéssel beszélgetett a bölcsekkel. Megkérdezte, mióta látják a csillagot, amit követnek. Mit mondott ezután a bölcseknek, mit tegyenek? 8. v.

A bölcseknek fogalmuk sem volt, mit tervez valójában Heródes. Bizonyára örültek, hogy végre valakit érdekel az új király.

 További elmélkedésre: Tudta Isten, mi jár Heródes fejében? Mindig tudja, mire gondolunk?

CSÜTÖRTÖK

Már sötétedett, amikor a bölcsek elhagyták Jeruzsálemet. Nagyon csalódottak lehettek. Egyikük az égre mutatott: „Nézzétek, a csillag!”

A csillag fényesen és tisztán ismét ott ragyogott az égen. Furcsa, nehéz napjuk lehetett, de most megkönnyebbültek és örültek. A csillag továbbvezeti őket. A bölcsek örömmel követték, amint a nem túl távoli Betlehembe vezette őket. Mt 2:9-10.

Heródes király azt mondta, addig keressék a gyermeket, amíg csak rá nem találnak, de ők egyáltalán nem akartak „vadászni” rá. Betlehemben a csillag pontosan az állatok szerény istállója felett állt meg, ahol József, Mária és a kis Jézus tartózkodott. A csecsemő Jézus jászolban feküdt.

A bölcsek azonnal úgy dönthettek volna, hogy nagyot tévedtek. De nem tették. Bíztak Istenben és az Ő csillagában. Tudták, hogy Ő vezeti őket. Egyáltalán nem gondolták meg magukat attól, hogy ilyen szegény helyen, egy jászolban fekve találtak rá a királyra. Azonnal felismerték, hogy Jézus a király, akit Isten megígért.

Fogták ajándékaikat, az aranyat, tömjént és mirhát, és alázatosan letérdelve Jézus lábai elé helyezték. 11. v.

Sokáig nézhették a drága gyermeket. A kisbaba talán rájuk is mosolygott. Nagyon messziről jöttek, hogy megtalálják és dicsőítsék Őt. Majd elköszöntek és távoztak.

A király arra kérte őket, hogy térjenek vissza és számoljanak be az újszülöttről, és arról, hol található. Így azt is tervezték. Történt azonban valami, ami megváltoztatta terveiket.

 További elmélkedésre: Min gondolkodtak szerinted akkor éjjel a következő emberek: a papok és vezetők, Heródes király, Mária és József, a bölcsek, az angyalok, Isten, az Atya?

PÉNTEK

Történt valami, ami megváltoztatta a bölcsek tervét, hogy visszatérjenek Jeruzsálembe. Mi volt az? Mt 2:12.

A bölcsek nem tudták, hogy Heródes meg akarja gyilkoltatni Jézust. Az Istentől kapott álom után természetesen azonnal hazaindultak.

Isten Józsefnek is szólt álmában, hogy vigye Máriát és a kisbabát Egyiptomba, mert Heródes megpróbálja megöletni Jézust. Milyen gyorsan engedelmeskedett József? 13-14. v.

Jeruzsálemben Heródes a bölcsek visszatérésére várt. Még haragosabb lett, amikor rájött, hogy nem jönnek. Azt hitte talán, hogy a papok és a főemberek be akarják csapni. Azt is hihette, hogy a bölcsek rájöttek, mi a valós szándéka. Voltak azonban még katonái, akiknek parancsolt. Milyen szörnyűséget tett ezért? 16. v.

Jézus pedig biztonságban volt Egyiptomban. József és Mária szegények voltak, de a bölcsek ajándékaiból volt elég pénzük az útra és hogy addig maradjanak, amíg biztonságban vissza nem térhetnek.

Nem sokkal azután, hogy a csecsemőket megölette, maga Heródes is meghalt, és senki sem sajnálta.

 További elmélkedésre: Sátán máris megpróbálta elpusztítani Jézust, de nem tudta megakadályozni, hogy Jézus eljövetele az emberek tudomására jusson. A pásztorok sokaknak beszéltek róla, akik szintén továbbadták a hírt másoknak. A keleti bölcsek is hittek Benne és hazatérve ők is elmondták mindenkinek. Jeruzsálemben is mindenki tudott róla. Még a papok és a vezetők is hallottal róla, de ők úgy döntöttek, nem törődnek vele. Ez történt Jézus első eljövetelekor. Most pedig már majdnem elérkezett második eljövetelének ideje. Segítünk másoknak, hogy tudomást szerezzenek róla?

 

 

 

Történet sarok

Átdolgozta: Amy Sherrard

A vihar 2. rész

 

 

Rettenetes vihar tört ki, miközben Gurney úr Ellent és nővérét egy kis szigeten lakó hívő család meglátogatására szállította kölcsönkapott hajóján. Végül rájöttek, hogy nagyon közel lehetnek már a szárazföldhöz.

„Segítség! Segítség!” – kiáltozott Gurney úr. Nem tudott róla, hogy a sziget egyik házának közelében vannak. A házban egy kislány kivételével mindenki aludt, ő pedig a süvöltő szelet, az égdörgést és az eső hangját hallgatta. Váratlanul mintha távoli segélykiáltást hallott volna. Tovább hallgatózott és tisztán hallotta: „Segítség!”

Édesapjához szaladt és felébresztette: „Apa! Apa! Valaki segítségért kiáltozik!” – mondta neki.

Apukája is fülelt és tisztán hallotta ő is a segélykiáltást. „Valaki bajban van” – mondta és azonnal kiugrott az ágyból. Sietve felöltözött, és kiáltozva szaladt kis csónakjához. „Jövök már! Merre van? Nem látom!”

„Itt vagyunk” Itt vagyunk” – kiáltotta vissza Gurney úr. A jószívű ember rövidesen odaért a kis hajóhoz, és egy kötelet dobott át Gurney úrnak, miközben így szólt: „Erősítse oda a kötelet, majd megpróbáljuk kivontatni a hajóját. Önök pedig mind szálljanak át az én csónakomba!”

Ijesztő volt átszállni a hánykolódó hajóból a billegő csónakba, de végül mindnyájan biztonságban átjutottak. A két férfi teljes erőből evezett a part felé. A kötél azonban váratlanul elszakadt és a szél elsodorta a hajót. A sötétségben tomboló viharban semmi esélyük nem volt, hogy visszaszerezzék, ezért meg sem próbáltak küzdeni érte.

Amikor biztonságban partot értek, a kedves ember családja fogadta őket, száraz ruhát adtak rájuk és a tűzhöz ültették őket melegedni. Kicsi lányuk bizonyára nagyon örült, hogy meghallotta azt a segélykiáltást. Ellen melegen magához ölelte és köszönetet mondott neki.

Másnapra elült a vihar, a nap ismét ragyogóan sütött és csodálatos látogatást tettek a sziget másik házában lakó hívő családnál. Ők sem voltak már szomorúak és csüggedtek, mire Ellenék távoztak tőlük. Tudták, hogy Jézus nem feledkezett el róluk és ők is hálát adtak neki, amiért megőrizte Ellent és a többieket a viharban.

Amikor ideje volt visszaindulniuk Fairhavenbe, az adventista családfő felajánlotta, hogy visszaviszi őket a saját csónakjával, mert a hajó, amit Gurney úr kölcsönzött, elveszett.

A kikötőbe érve, nagyon örültek, hogy meg tudták látogatni a hívőket, de egyúttal szomorúak is voltak. Nehezen tudja majd Gurney úr a barátjának elmondani, hogy kölcsönadott hajója odalett. Miből tudja egyáltalán kifizetni az árát? Mindnyájan ezen a nehéz kérdésen tanakodtak, és senki sem tudta a választ.

(Folytatása következik)