Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Áldások a Mennyböl - 2.

  12. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A békeszerzők

(Mt 5:9.)

Észrevetted, hogy a boldogmondások, mint az építőkockák, egymásra épülnek? Segítenek megérteni, hogyan válik valaki kereszténnyé, hogyan tér át Sátán oldaláról Jézus oldalára a közöttük dúló nagy küzdelemben.

A boldogmondások először a lelki szegényekről szólnak, akik felismerik, hogy szükségük van Jézusra, és azokról, akik bánkódnak bűneik miatt. Aztán lépésről lépésre vezetnek bennünket egészen a tiszta szívű, hűséges keresztényekig, akiket „Isten fiainak” mond a következő boldogmondás, mert békességre igyekszenek. Mt 5:9.

Jézus a „Békesség fejedelme” (Ézsa 9:6), és az Ő születése hozott békét a Földre. Az angyalok így énekeltek: „Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jóakarat. ” (Lk 2:14).

Mi magunk is megtapasztalhatjuk ezt a mennyei békességet, ha valóban el akarunk fordulni a bűntől és megtanuljuk Jézust szeretni és követni.

Ez a békesség segít nekünk kijönni az emberekkel és másoknak is segít jól kijönni egymással. Sőt még ennél is többet tesz. Ha békében vagyunk Istennel és a körülöttünk élőkkel, azt szeretnénk, hogy mások is megismerjék Jézust, és az Ő békessége töltse be az ő zaklatott életüket is. A békesség az egyik legdrágább ajándék, amit Jézus mindnyájunknak adni akar. Akik szeretnek Törvényének engedelmeskedni, meg is kapják. Zsolt 119:165.

Nem számít, mi történik velünk, hol vagyunk, vagy éppen mit csinálunk, békességünk lehet, ha Jézus a szívünkben él. Nem így van azonban a gonoszokkal. Ők nem szeretnek Isten Törvényének engedelmeskedni, és természetesen emiatt gonoszok. Nincsen számukra békesség. Ézsa 57:21.

Sátán lázadása a mennyben is tönkretette a tökéletes békességet, de ez soha többé nem történik meg újra. Az emberek, akik a mennyben lesznek, előzőleg békességszerzők voltak a földön.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A világ nem tudja felfogni azt a békességet, ami Isten gyermekeit betölti. Ezt a békességet, egyedül Jézus képes megadni. Mit mondott erről apostolainak, mielőtt meghalt volna értünk? Jn 14:27.

HÉTFÖ

Öröm az üldözésben

(Mt 5:10-12.)

A békesség, amiről Jézus a hetedik boldogmondásban szólt, megerősíti népét a megpróbáltatásokra, melyekről azután beszélt. Milyen bajokról beszélt? Mt 5:10.

„Háborúságot szenvedni az igazságért”, egészen más, mint a bűnök jogos büntetését elviselni. Péter apostol is hallgatta Jézus boldogmondásait, emlékezett rájuk és évekkel később ezt írta: „mert jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogynem gonoszt cselekedve.” (1Pét 3:17).

Péter ezt is írta: „boldogok vagytok, ha az igazságért szenvedtek……(14. v.). Miért kell azonban bárkinek is üldöztetést szenvednie az igazságért? Péter elmagyarázta, a gonoszok furcsállják, hogy az igaz emberek nem úgy élnek, ahogyan ők, és emiatt mondanak gonoszságokat róluk (1Pét 4:4).

Pontosan erről beszélt Jézus ezután. Azt mondta az átlagemberek mindenféle gonosz hazugságot fognak mondani az Ő követőire. Mt 5:11. A legtöbben azt szeretjük, ha csak jókat mondanak rólunk. Mire figyelmeztetett azonban Jézus ezzel kapcsolatban és mit tanácsolt arra az esetre, ha nem jókat mondanak rólunk? Lk 6:26-28.

A jövőbe tekintve Jézus tudta, hogy apostolai és sokan az ott jelenlévők közül szenvedni fognak attól az üldöztetéstől, amiről beszélt. Ahogyan sokan mások is, akik majd később élnek.

Az üldözést először a saját népük vallási vezetői kezdeményezték, akárcsak a pogány Róma. Majd több mint ezer esztendőn át a pápai Róma üldözte őket. Az volt a pápaság nagy hatalmának korszaka, a világ számára viszont a „Sötét középkor” volt.

 Alkalmazd a gyakorlatban: „De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.”(2Tim 3:12). Jézus azonban velünk lesz. Így szól hozzánk: „Elég néked az én kegyelmem.” (2Kor 12:9).

Egyes helyeken ma is folyik az üldözés. Miért mondta tehát Jézus, hogy, „Örüljetek és örvendezzetek”, amikor az üldöztetésbe kerülünk?  Mt 5:12.

KEDD

A só és a világosság

(Mt 5:13-16)

Jézus arról beszélt, hogy népét üldözni fogják az igazság miatt. Azért üldözik őket, mert igazul élnek és másokat is tanítanak a Biblia igazságaira. Ez a munka teszi Isten népét a „föld sójává”. Ahhoz, hogy hatását érezni lehessen, a sót bele kell keverni az ételbe. Keresztényként el kell vegyülnünk az emberek között, és jónak kell lennünk hozzájuk. Akkor látni fogják Jézust a szívünkben, és ők is vágyni fognak arra, hogy rá hasonlítsanak.

Jézus azonban azt mondta, hogy amikor a só elveszíti ízét, már semmire sem jó. Ugyanez a helyzet azokkal, akiknek életéből kiveszett Jézus szeretete. Olvashatják minden nap a Bibliát, adhatnak adományokat minden szombaton, de ha Jézus nem él a szívükben, mindez mit sem ér. 1Kor 13:2-3.

Miközben Jézus a sokaságnak beszélt aznap hajnalban, a felkelő nap sugarai elűzték az árnyékokat és a hegyoldalban körülöttük fekvő falvakra ragyogtak. Jézus a táj megvilágítását egy felejthetetlen lecke tanítására használta. A közelében ülő, újonnan választott tanítványaira nézett, és így szólt: „Ti vagytok a világ világossága.”

Valójában Jézus a világ igazi világossága, de embereket választ, hogy visszatükrözzék az Ő szerető jellemének fényét. Ahogyan a gyertyatartó fényei a Szentély arannyal borított faláról, vagy a nap sugarai a hegyi falvakról visszatükröződtek, úgy kellet nekik is életükkel Jézust bemutatniuk. Mt 5:14-16.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A mi életünknek is Jézus jellemét kell tükröznie. Különösen most, amikor olyan sokan járnak a sötétségben és nem ismerik fel Jézus irántunk táplált szeretetét, és vágyát, hogy meg akar menteni bennünket a bűntől. Angyalok állnak készenlétben, hogy segítsenek nekünk bemutatni másoknak a világosságot, Jézust és az Ő megmentő hatalmát. Szeretetünk, kedvességünk és a gondok között tanúsított türelmünk, valamint a kísértésekkel szembeni ellenállásunk, Istenért való kiállásunk, mind világosságként fénylenek, és Jézusra irányítják az emberek figyelmét. Szeretnél ma ismét úgy dönteni, hogy megkéred Jézust, éljen benned és Ő irányítsa életedet, hogy világíthass érte?

SZERDA

A Törvény betöltése

(Mt 5:17-20.)

Minél tovább haladt Jézus a Hegyi beszédben, a farizeusok annál biztosabbak volta benne, hogy meg akarja rontani a Törvényt. Ő ismerte gondolataikat, ezért így szólt: „Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.”  Mt 5:17.

Az áldozati rendszer szertartásainak törvényei, amelyek Jézus halálára, az Isten igaz Bárányának halálára mutattak, hamarosan, az Ő halálával „betöltetnek”. Azok a törvények, és más rendelkezések a felajánlásokról és az ünnepekről, amelyeknek „kézírása” bizonyságul volt ellenünk (5Móz 31:24-26), „el fognak töröltetni”, amikor Jézus „a keresztre szögezi” őket (Kol 2:14).

Isten törvénye, a Tízparancsolat azonban nem töröltetett el a kereszten. Az nem a „követelmények kézírása”, amit Mózes egy könyvbe írt le. Azt maga Isten nyilatkoztatta ki a Sínai-hegyen és a saját ujjával írta két kőtáblára (2Móz 31:18).

Továbbá a két kőtáblát nem a Frigyláda mellé tették, mint a Mózes által írott törvénykönyvet, hanem bele a ládába, és ráhelyezték a láda fedelét, amit „a kegyelem királyi székének” neveztek. 2Móz 40:20.

A kegyelem trónja fölött egy természetfeletti fény, a Shekina ragyogott. Isten jelenlétét jelképezte az Ő Tízparancsolata fölött, ami bemutatja, hogyan működik Isten kormányzása a Mennyben és a Földön is. Ez azt jelenti, hogy egy megváltoztatható törvény nem lehetne Isten törvénye.  Jézus nem törölte el Isten Törvényét. Olvassuk el: Zsolt 119:126.

Isten jelenlétének szimbóluma a kegyelem trónja felett azt mutatja, hogy Ő kegyelemből megbocsát nekünk, ha megvalljuk neki bűneinket. A Biblia szerint a bűn Isten törvényének megszegése (1Jn 3:4). Ha azonban nincsen törvény, vagy, ahogy sokan hiszik, a kereszten eltöröltetett, akkor nem lenne engedetlenség, tehát bűn sem (Róm 4:15). Azt pedig tudjuk, hogy világunk tele van napjainkban is bűnnel. Milyen furcsa és ostoba dolog azt hinni, hogy Isten törvényét meg lehet változtatni, vagy el lehet törölni!

 Alkalmazd a gyakorlatban: Hogyan töltötte be tehát Jézus a Törvényt, anélkül, hogy eltörölte volna, vagy megszabadult volna tőle? Úgy töltötte be, ahogyan te is teljesítetted a vizsgakövetelményeket, de nem törölted el azokat. Jézus a Törvény rendkívüli fontosságát azzal mutatta be, hogy tökéletesen engedelmeskedett neki. Azt ígérte, hogy törvényét a szívünkbe írja, hogy mi is engedelmeskedni tudjunk neki. Ézsa 42:21.

CSÜTÖRTÖK

A Törvény kiegészítése

(Mt 5:21-37.)

Jézus segített a népnek a Tízparancsolat valódi jelentését megérteni. Mit gondolsz, hogy érezték magukat a farizeusok, amikor azt mondta, hogy a gyilkosság a gyűlölködő gondolatokkal kezdődik? Ők gyűlölték Jézust és meg akarták ölni Őt. Mt 5:21-22.

A rosszindulat, a gyűlölet és a bosszúállás gyümölcse mindig a halál, még akkor is, ha úgy gondoljuk, soha, senkit nem fogunk megölni. Ha úgy szeretjük az embereket, ahogyan Jézus szereti őket, akkor nem fogunk gyűlölködni. Imádkozni fogunk értük, és mindent megteszünk, hogy elsimítsuk a problémákat, és barátunknak nyerjük meg őket. Ez nem mindig könnyű, de Jézus megadja nekünk a szükséges bátorságot, ha úgy döntünk, neki engedelmeskedünk. 23-24. v.

Jézus ezután a hetedik parancsolatról beszélt, ami egyaránt vonatkozik a házas és az egyedülálló emberekre. A házasság és a szombat Isten ajándéka volt világunk számára a teremtéskor, és Sátán mindkettőt igyekszik tönkretenni. Egyik módszere, amivel a házasságot tönkre akarja tenni, az, hogy a hetedik parancsolat megrontására csábítja az embereket. Ez az engedetlenség pedig a szívünkben, a gondolatainkban kezdődik. 27-28. v.

Nem csoda, hogy annyira fontosak a tiszta gondolatok! Jézus azt mondta, hogy jobb a szemünket, vagy kezünket elveszíteni, mint átengedni őket Sátánnak, hogy rossz gondolatok keltésére használja őket és végül engedjünk kísértésének. 29-30. v.

Jézus ezután a harmadik parancsolat valódi értelméről beszélt. Sokféleképpen vehetjük „hiába” szánkra Isten nevét. Nem ejthetjük ki Isten nevét gondatlan, tiszteletlen módon, vagy értelmetlen, káromkodást helyettesítő kifejezésekben sem! Ez nem vonatkozik arra, amikor a bírósági tanúskodás alkalmával az igazmondásra esküszünk.

A kilencedik parancsolat - ami a hamis tanúskodásról szól- megszegésének is számtalan módja van. Meg sem kell szólalnod, ahhoz, hogy hazudj. Minden megtévesztés, még a hízelgés, vagy túlzás is, egyetlen pillantás, vagy apró mozdulat, mint a fejrázás, vagy bólintás, vagy magunk ártatlannak mutatása, amikor tudjuk, hogy nem vagyunk azok, mind a hazugság változatai.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ha mindig eszünkbe jutna megkérdezni magunktól. „Így beszélne, cselekedne, vagy gondolkodna Jézus is?”, akkor sok mindent másképp mondanánk, vagy tennénk. Gondolkodjunk el ezen!

PÉNTEK

A "kétmérföldesek"

(Mt 5:38-48.)

Jézus hallgatósága bizonyára sok mindenen elgondolkodott ott a hegyoldalban azon a nyári reggelen. Annyira más volt, amit hallottak, mint az írástudók és a farizeusok tanításai.

Amit pedig ezután hallottak, az valóban megdöbbenthette őket. Jézus először az egyik rendelkezést idézte fel nekik, amit Mózesen keresztül kapott a nemzet, amivé az izraelitáknak válniuk kellett volna.

Ez a törvény azt mondta, hogy ha valaki megbánt valakit, vagy kárt okoz neki, a bírónak arra kell ítélnie, hogy vele is ugyanazt tegyék, mint ami a kárvallottal történt.   3Móz 24:19-20.

Ez a törvény volt irányadó a kormányzat számára az ilyen emberek megbüntetésére. Az egyének azonban nem mondhatták, hogy „akiképpen cselekedett énvelem, úgy cselekszem ővele.” (Péld 24:29). Jézus a következőket tanította ott a hegyoldalban akkor reggel. Olvassuk el: Mt 5:38-42.

Jézus nem az embereket védő, igazságos törvények ellen szólt. Számtalan törvényt adott az izraelitáknak, hogy kormányozni tudják a nemzetet, elmondta nekik, hogyan válasszanak bírókat és tanúkat. Nem kellett azonban „visszafizetniük” azoknak, akik bántották őket. Az a kormányzat feladata volt. Mit kellett tenniük helyette ellenségeikkel, akik gyűlölték őket? 43-44. v.

A zsidók ugyanúgy gyűlölték a rajtuk uralkodó rómaiakat, mint azok törvényeit. Egy római rendelkezés megkövetelte tőlük, hogy cipeljék az áthaladó római katonák poggyászát, de legfeljebb másfél kilométer (kb. egy mérföld) távolságra. Jézus azonban azt mondta, hogy engedelmeskedniük kell azoknak a rendelkezéseknek, sőt még többet is kell tenniük, mint amit elvárnak tőlük.

Ezért fel kell ajánlaniuk, hogy örömmel elviszik a katonák csomagját kétszer akkora távolságra is. Ha ezt teszik, a római katonák is meg akarják majd ismerni az ő szerető Istenüket. 41.; 45-48. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Sokan csak annyit tesznek, amennyit elvárnak tőlük, semmivel sem többet. Ez olyan, mint a katonák csomagját csak addig vinni, amíg kötelező. Ők az „egymérföldesek”. Nem akarsz inkább „kétmérföldes” lenni, aki a kötelezőnél többet is tesz, hogy mennyei Atyánk gyermekeiként ismerjenek bennünket, akik szeretnek jót tenni a többiekkel? Olvassuk el újra a 44-45. verseket!

 

 

Feladatok:

1./ Írd a megoldás betűjelét a vonalra!

A  örömteli bizalom Isten gondviselésében                F  őszinte bűnbánat

B  kedvesség mindenki iránt                                       G  összhang Istennel és az emberekkel

C  teljesen Jézusra hagyatkozni                                  H  Jézus követése miatt szenvedni

D  vágy, hogy Jézushoz hasonlóvá váljunk                  I   türelem és kedvesség a bántalmak között is

E  Isten szerinti gondolatok, célok és vágyak         

a._______________ lelki szegénység                                             f._______________ tiszta szívűség

b._______________ sírás                                                                 g.______________  békességszerzők

c._______________ szelídség                                                         h.______________ üldöztetés az igazságért

d._______________ éhezni és szomjúhozni az igazságot            i.______________ örvendezni a szidalmak és rágalmak között.

e._______________ irgalmasság

 

2./ Kik boldogok, ha üldözik őket?

a. akiket lopásért börtönbe zárnak

b. akiket gyilkosságért zárnak börtönbe

c. akiket azért börtönöznek be, mert szombaton tartottak istentiszteletet

d. akik elveszítik munkájukat, mert a negyedik parancsolatnak engedelmeskednek

e. akiknek gyorshajtásért büntetést kell fizetniük

f. akik nem hajlandók bálványokat imádni, és ezért kivégzik őket

 

3./ Világíts!

Mire gondolunk, mi emberek, amikor ezt mondjuk: „világíts Jézusért!” ?

a. Biztos akarok lenni benne, hogy mindenki észrevesz.

b. A tehetségem kimutatására.

c. Türelmesnek lenni a nehéz időkben.

d. Hálásnak lenni az áldásokért.

e.  Ellenállni Sátán kísértéseinek.

f. Szelíd, kedves viselkedés mindenkivel szemen.

 

4./  Melyik törvény szűnt meg?

Írjál C betűt a vonalra a meghatározások mellé, amelyek a ceremoniális törvényekre, és T betűt azok mellé, amelyek a Tízparancsolatra vonatkoznak!

a.________Isten a saját ujjával véste kőbe

b._______ nem töröltetett el

c._______  Jézus halálára előremutató jelképek

d._______ eltöröltetett, a keresztre szegeztetett

e._______ az áldozati rendszer követelményeinek felsorolása

f._______ a Frigyládában található, a kegyelem trónja alatt

g._______ a Frigyláda mellett helyezték el

h._______ Isten kormányzásának alaptörvénye

i._______  Mózes írta le egy könyvbe

j._______ a Shekina alatt tartották