Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A templom megtisztítása

  6. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Lárma a templomban

(Jn 2:13-14.)

Jézus a húsvéti ünnepek idejére érkezett Jeruzsálembe. A nép azonban elfeledkezett arról, hogy a húsvéti ünnep több mint csupán egyiptomi rabszolgaságból való szabadulásuk emlékünnepe. A bárány vére, amit őseik az ajtófélfára hintettek akkor éjszaka Egyiptomban, Jézus vérét jelképezte. Előremutat arra, hogy Ő vérét ontja és meghal értünk, hogy Sátán rabszolgaságából megmeneküljünk.

Arról is megfeledkeztek, hogy a húsvéti bárány feláldozása, akárcsak más állatok áldozása is azért volt szükséges, hogy arra emlékeztesse őket, a Messiás lesz Isten Báránya. Azért jön, hogy feláldozzák, nem azért, hogy az ő érdekükben legyőzze a rómaiakat.

Keresztelő János Isten Bárányának nevezte Jézust. Jeruzsálemben azonban, amikor megérkezett a húsvéti ünnepekre, senki sem ismerte fel benne Isten Bárányát. A templom külső udvarába lépve, mintha csak egy akolba érkezett volna. Akkora volt a zsivaj, hogy zavarta azokat, akik a belső udvarban Istent próbálták dicsőíteni.

Az udvarba lépve Jézus kisebb köteleket gyűjtött össze és ostort font belőlük. Majd megállt a következő szintre levezető lépcsősor tetején és lenézett az alatta zajló jelenetre. Az állatok és a pénz csilingelésének zaja mellett az emberek is hangosan alkudoztak egymással. Az állatkereskedők a tisztességesnél jóval magasabb árat kértek az emberektől és a pénzváltók is becsapták a népet.

A szegény emberek nem engedhették meg maguknak, hogy olyan magas áron vegyenek áldozati állatot. Mégis azt hitték, hogy bűneik nem nyernek bocsánatot, ha nem áldoznak fel egy állatot.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Olyasmi volt ez, mint amit a sötét középkorban tanítottak az embereknek, miszerint megvásárolhatják a megbocsájtást, ha pénzt adományoznak az egyháznak. Ahogyan azonban a múlt héten is tanultuk, csak egyetlen módon nyerhetnek bocsánatot a bűneink. Hogyan?

HÉTFÖ

A templom megtisztítása

(Jn 2:13-17.)

Jézus a templom külső udvarába vezető lépcsősor tetején állt. Egy kis ostorral kezében figyelte mi folyik alatta. Jn 2:13-14.

Volt valami fenséges a megjelenésében, ami odavonzotta az emberek tekintetét. Váratlanul mindenki abbahagyta, amit éppen csinált. Az állatkereskedők és a pénzváltók sem tudták szemüket levenni Róla.

Jézus arca nyugodt volt, de kemény. Egyenesen a fejébe látott azoknak, akiket nézett, minden gondolatukat ismerte. A bűnös emberek lelkiismerete ott, az udvarban hirtelen felébredt. Felismerték bűneiket és úgy érezték, mintha az örökkévaló bíró előtt állnának. Fürkésző tekintete elől menekülve egyesek még az arcukat is eltakarták.

A zsivaj lassan elült, míg egészen síri csend nem lett. Akkor tisztán, és világosan, mint egy trombita zendült fel Jézus hangja: „Hordjátok el ezeket innen; ne tegyétek az én Atyám házát kalmárság házává.” 16. v.

Jézus az ostort lóbálva ment lefelé a lépcsőn a tömegen keresztül. Megfélemlítette a papokat, a vezetőket, az állatkereskedőket és a pénzváltókat, akik pánikszerűen siettek kifelé a templomudvarból. Jézus felborította asztalaikat, szétszórva a pénzváltók érméit, de ők túlságosan féltek, hogy megálljanak és összeszedjék őket.

A templomudvarban maradt hívek Jézus köré gyűltek. Meghallgatott minden segélykérést és meggyógyította a betegeket. Minden egyes ember szükségleteire ügyelt.

Jézus tanítványai mindent láttak és le voltak nyűgözve. Az események eszükbe juttatták az egyik ószövetségi zsoltár szavait. Melyeket? 17. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A bűnös emberek elmenekültek aznap a templomudvarból Jézus szúrós tekintete elől, mely olvasott gonosz gondolataikban. Amikor Jézus visszajön, a gonoszok ugyanazt a szúrós tekintetet fogják tapasztalni. Akkor hová rejtőzhetnének orcája elől? Jel 6:15-17..

KEDD

Akik nem akarnak megtérni

(Jn 2:18-22.)

A pánikba esett állatkereskedők a papokkal együtt kisiettek a templomudvarból, amikor Jézus arra utasította őket, hogy vigyék ki onnan portékájukat.

Mikor végül megálltak és egymásra néztek, alig hitték el, hogy hagyták, egy olyan fiatalember, mint Jézus elijesztette őket. Milyen jogon tehette ezt a templomban? Még az Ő Atyja házának is nevezte azt.

Még mindig nem voltak hajlandók beismerni bűnös érzéseiket, de lassan visszaszállingóztak a templom udvarába. Micsoda látvány fogadta őket! A nép Jézus köré gyűlt. A betegek és elesettek, a szegények és a csüggedők, mind vigasztalást nyertek szavai által. Mindnyájan örvendezve dicsérték Istent.

Beismerték alázatosan a visszatérő emberek, hogy Jézus több volt, mint egy egyszerű ember? Csatlakoztak a boldog dicsőítőkhöz, hogy jobban megismerjék Őt? Nem. Megvetően egy kérdést szegeztek neki. Jn 2:18.

Milyen bizonyítékot akartak még? Épp az imént félemlítette meg őket szúrós tekintete. A saját szemükkel látták csodálatos gyógyító munkáját. Sokan meggyőződtek róla, hogy Jézus a Messiás. Ők azonban nem fogadták el Őt Messiásnak. Zavarban voltak, mert ismerte bűnös gondolataikat és kiűzte őket a templomból.

Jézus válasza a kérdésükre rövid volt, és tudta, hogy a tárgyalásán fel fogják használni ellene, de a Szentlélek indította Őt, hogy ezt mondja. Mit mondott, amit az ellenségei később felhasználhattak ellene, és mi volt annak jelentése? Olvassuk el a 19-22. verseket! Jézus feltámadása után sokaknak eszébe jutott ez a prófécia és hittek Istenségében.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Amit Jézus a „teste templomának” lerombolásáról mondott, az mindenben vonatkozik ránk is. Mi is Isten temploma vagyunk, és ha beszennyezzük (tisztátalanná tesszük) a testünket, Isten elpusztít bennünket. A bűnnel azonban már beszennyeztük. Az egyetlen kiút most már csak az, ha Jézusra helyezzük bűneinket, aki halálával már elszenvedte bűneink büntetését. Ő tehet minket szentté. 2Kor 3:16-17.

SZERDA

Nikodémus

(Jn 2:23 - 3:2.)

Senki sem tudta soha elfelejteni a történteket, aki jelen volt a templomudvarban, amikor Jézus megtisztította azt. Kiűzte onnan a papokat, az állatkereskedőket és a pénzváltókat, akik becsapták a népet.

Utána Jézus sok embert megvigasztalt és meggyógyított. Annak következtében, amit aznap tett, „sokan hivének az Ő nevében”. Jézus azonban nem azoktól az emberektől függött, akik még hittek benne. Tudta, hogy milyen gyorsan meggondolják magukat az emberek. Jn 2:23-25.

Volt ott egy ember aznap, aki más volt, mint a többiek. Nem szaladt el a papokkal és a kereskedőkkel, amikor Jézus kiűzte azokat. Azt sem mondta, hogy hisz Jézusban. Nikodémusnak hívták, és Jeruzsálem egyik leggazdagabb embere volt. Művelt, jól ismert ember volt, aki nagy tiszteletnek örvendett úgy a gazdagok, mint a szegények körében. Szigorú farizeus volt, és a zsidó tanács tagja. Kedves és rokonszenves volt, mindig szívesen segített a rászorulóknak.

Nikodémus nagy összegekkel támogatta a templom fenntartását, és őt is elszomorította, ami a templom udvaraiban folyt. Hallott róla, hogy Keresztelő János megfeddte a vallási vezetőket, és attól tartott, hogy azok a vezetők úgy bánhatnak most Jézussal, ahogyan Isten prófétáival a múltban.

Látván, amit Jézus aznap a templom udvarában tett, Nikodémus azon tűnődött, hogy vajon ez a galileai fiatalember lenne-e a Messiás. Ezért elhatározta, hogy személyesen beszél Jézussal, hogy jobban megismerje őt.

Mivel azonban nem szerette volna, ha a követői egyikének hiszik, éjszaka kereste fel Jézust.

Nikodémus valahogy rátalált Jézusra egy éjjel az Olajfák hegyén. Mivel kezdte ez a gazdag, fontos ember a beszélgetést? Jn 3:1-2.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Gondolod, hogy Jézusnak hízelgett, ha rabbinak, vagy Istentől küldött tanítónak nevezték? Örült, szerinted, hogy Nikodémus elment hozzá?

CSÜTÖRTÖK

Éjszakai interjú

(Jn 3:3-8.)

Nikodémus meglepődött, amikor Jézus a szemébe nézve így szólt: „Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát.”

Ez sértette Nikodémus büszkeségét. Új emberré kell válnia, újjá kell születnie, mielőtt többet is megtudhatna Jézusról. Úgy válaszolt, mintha nem értené, miről beszél Jézus. Jn 3:4.

Ezért Jézus elmondta neki, hogy víztől és Lélektől kell újjászületnie. A víztől való újjászületés az alámerítéssel való keresztelést jelenti. A víz alá merülés a bűnös élet, amely az első születés élete, eltemetését jelképezi. A vízből való kiemelkedés pedig az újjászületést az új életre.

Nikodémus tudott már a vízzel való keresztelésről. Látta, ahogy Keresztelő János víz alá merítette azokat, akik megvallották bűneiket. Ez rendben is volt az olyan bűnösök esetében, mint a vámszedők, és a pogányok, de ő nem tartotta bűnösnek magát. Azt hitte, hogy farizeus léte eleve feljogosította, hogy Isten királyságába kerüljön.

Jézus elmondta neki, hogy „Ami testtől született, test az.” A test a bűnös életet jelképezi. Amióta csak a bűn világunkba jött, Jézus kivételével minden ember bűnös, és természettől fogva képtelen betartani Isten Törvényét (Róm 8:5-8).

Ezért mindnyájunknak újjá kell születnünk, és a második születés a Szentlélek által történik. Ő munkálkodik bennünk és új emberré tesz bennünket. 2Kor 5:17. A szívünkben él, hogy szeretni tudjuk Isten Tízparancsolatát, és meg tudjuk tartani azt (Róm 8:2-4). Az alámerítéses keresztség a Szentlélek általi újjászületés külső jele, és Jézus azt mondta, hogy mindkettőre szükségünk van. Olvassuk el ismét! Jn 3:5.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A szél jelzi, hogyan változunk át „testi” emberből „lelkivé” (Róm 8:9-10). Nem látjuk a szelet, de azt igen, amit tesz. Hasonlóképpen a Szentlelket sem látjuk, de látjuk a változásokat azok életében, akik átadják magukat neki. Jn 3:8..

PÉNTEK

Újjászületés

(Jn 3:6-21.)

Az újjászületés a Szentlélek által történik. „Ami Lélektől született, lélek az.” A Szentlélek új emberré tesz bennünket, ahogy Istennel imádságban beszélünk, amikor Ő a Biblián keresztül szól hozzánk, és amikor arra vágyunk, hogy olyanná legyünk, mint Ő. Akkor másokkal is meg akarjuk osztani, milyen csodálatos is Isten és mi mindent tesz értünk.

Ahogy ezt tesszük és másokkal is megosztjuk a Bibliából tanultakat, egyre inkább hasonlítani fogunk Jézusra, és Ő lesz a legjobb barátunk. Sátán nehézségekkel sújt bennünket, de a legjobb barátunk segíteni fog nekünk. Ezt az egész életünkön át tartó folyamatot „megszentelődésnek” hívjuk. Olvassuk el, hogyan használja a Biblia ezt a nagyszerű kifejezést! 2Thess 2:13.

A megszentelődés a tisztává és szentté válást jelenti. Isten meg akar menteni minket és felkészíteni a mennyei életre, ezért azt ígéri, a Szentlélek egészen Jézus eljöveteléig munkálkodni fog szívünkben, ha engedjük. Fil 1:6.

Akkor éjjel, amikor az újjászületésről beszélgettek, Jézus emlékeztette Nikodémust az érckígyóra, amit Mózes emelt a pusztában. Mérges kígyók marták meg az izraelitákat a pusztaságban és sokan meghaltak közülük.

Isten ezért azt mondta Mózesnek, hogy készítsen egy érckígyót és egy póznára tűzve állítsa fel. Aki feltekintett rá, az kigyógyult a mérgező kígyómarásból. Az az érckígyó nem tudott senkit meggyógyítani. Jézus jelképe volt. De fel kellett tekinteniük rá, kifejezve, hogy hisznek benne, Ő meggyógyítja őket.(4Móz 21:8-9).

Jézus elmondta Nikodémusnak, hogy Ő is felemeltetik, mint az érckígyó a póznára. És hamarosan keresztre is feszítették.

Míg a kereszten szenvedett a mi összes bűnünk kínozta a lelkét, mintha az övéi lettek volna. Ő azonban bízott Istenben, és azért szenvedte el mindezt, hogy felnézhessünk az Ő áldozatára, higgyünk benne, és megmeneküljünk. Azért szenvedte el bűneink szörnyű halálbüntetését, mert szeret bennünket (Ézsa 53:5).

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ó, mennyire szeret Isten bennünket! Tanuljuk meg kívülről a következő igeverseket! János 3:16-17.

 

 

Feladatok:

Töltsd ki a táblázatot!

1.  Melyik áldozati állat jelképezi leginkább Jézust? A ________________.

2.  A _________________jelképezi bűnös, természetes életünket.

3.  Ebben a napszakban látogatta meg Nikodémus Jézust.

4.  Mózes készítette a pusztában. Jézus szerint Őt jelképezte.

5.  Oda hintették az izraeliták a bárány vérét, mielőtt elhagyták volna Egyiptomot.

6.  A fontos farizeus, aki titokban látogatta meg Jézust.

7.  Ebben a városban gyűltek össze a zsidók a különleges, évenkénti ünnepekre.

8.  Melyik zsidó ünnep előtt tisztította meg Jézus a templomot?

9.  ézus azért szenvedte el bűneink szörnyű ________________-ét, mert szeret bennünket.

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. A táblázat betűinek felhasználásával egészítsd ki a következő mondatot!

A __________________________       _______________________   és   _____________________    meg a ________________________

  C2,D3,B7,C9,A2,H7,A3,H7,B2,A4       A2,B6,C3,E7,B2,B4,A2,A7,G3         C8,D3,E9,C9,J9,B7,H7,B6                C8,D3,B4,D8,B9,A6,C6,B2,F8