Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A tanítványok kiválasztása

  10. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Máté elhívása

(Mt 9:9.)

A zsidók azokat a zsidókat gyűlölték legjobban, akik a rómaiak részére az adót beszedték. Vámszedőnek nevezték őket, és ez a szó azonosult a „bűnös” szóval azok tudatában, akik gyűlölték őket. Egyetlen vallási vezető sem hitte, hogy a vámszedők bekerülhetnének Isten országába.

Az adószedők nemcsak Rómának dolgoztak, hanem többségük a tőlük megköveteltnél is több pénzt gyűjtött. Mindenki tudta róluk, hogy a többletpénzt megtartják maguknak. Legtöbbjük ebből gazdagodott meg. Nem csoda, hogy a nép árulónak és tolvajnak tartotta őket!

Az egyik vámszedőt Máténak hívták. Az emberek megvető, kemény pillantásokat vetettek rá, amikor standja mellett elhaladtak, vagy az adót befizették. Máté azonban hozzászokott ehhez. Barátai csak családja körében és más adószedők között voltak. Ezért nagyon csodálkozhatott, amikor Jézus egy nap megállt pultjánál.

Hallotta Jézus beszédeit, és a Szentlélek segített neki komolyan elgondolkodni. Szeretett volna Jézussal beszélgetni, de nem is álmodott volna arról, hogy ez bekövetkezik. Miért is akarna Jézus bármit is egy olyan bűnöstől, mint ő?

Ez a megvetett vámszedő nem tudta, hogy Jézus már észrevette őt, és tudja, mi jár a fejében. Nem csoda tehát, hogy megdöbbent, amikor Jézus odament, megállt a standjánál és mindössze két szót szólt. Mit mondott Jézus, és mit tett Máté? Mt 9:9.

Máté ugyanazt tette, amit az első négy tanítvány a nagy halfogás csodája után: „… elhagyták mindenüket és követék őt.” (Lk 5:11). Máté is ezt tette. Bízott Jézusban, hogy minden szükségletéről gondoskodni fog, és megtette, amire az Úr szólította. (Lk 22:35).

 Alkalmazd a gyakorlatban: Amióta csak az az első öt tanítvány meghozta ezt a döntést, milliók döntöttek ugyanígy. Nem kell félnünk bármit is feladni Jézus követéséért.

HÉTFÖ

Máté lakomája

(Lk 5:27-39.)

Amikor Jézus egy vámszedőt választott következő tanítványául, a vallási vezetők ezt felhasználva megpróbálták ellene fordítani a népet. A vámszedőket árulónak tartották, mert a rómaiak számára szedték be az adót.

Máté másik neve Lévi volt, néha Lévi-Mátéként, vagy csak Léviként is említik. Annyira örült, hogy követheti Jézust, hogy házában nagy vacsorát adott Jézus tiszteletére, amire összes rokonát és sok vámszedő barátját is meghívta. A vallási vezetők még Jézus tanítványait is mesterük ellen akarták fordítani. Milyen kérdést tettek fel nekik? Lk 5:29-30.

Jézus hallotta kérdésüket és Ő maga válaszolta meg.  31-32. v. Olyanok voltak azok a vallási vezetők, mint akik betegen is jól érzik magukat, és nem tudják, hogy segítségre van szükségük. Mint a dohányosok, akik nem akarnak orvosuk tanácsára hallgatni. Az egész tüdejük tönkremehet, mielőtt még éreznék, hogy valami baj van.

A farizeusok különösen büszkén engedelmeskedtek az ember- alkotta rendelkezéseknek. Sokkal igazabbnak érezték magukat a közönséges embereknél, és biztosak voltak benne, hogy amikor a Messiás eljön, őket teszi majd királysága fontos vezetőivé.

 A Messiás azonban már eljött. Jézus bebizonyította, hogy Ő a Messiás, Isten Fia. Megmutatta a vallási vezetőknek, mekkora szükségük van rá, de ők még mindig azt hitték, nekik van igazuk. A vámszedők és a Máté lakomáján részt vevő más „bűnösök” sokkal inkább hajlandók voltak Jézust „Nagy orvosuknak” elfogadni, mint ők. Jézus ezért segíthetett nekik bűnbánatra jutni és meggyógyíthatta bűnterhes szívüket.

A vallási vezetők Keresztelő János tanítványainak is szóltak, hogy Jézus és tanítványai lakomáznak, miközben ők böjtölnek. Mit felelt nekik Jézus, amikor odamentek hozzá és kérdőre vonták? Mt 9:14-15.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jézus nem azt mondta, hogy nem kell böjtölnünk. A Biblia sok helyen említi, hogy Isten emberei böjtöltek, és néha ma is azt teszik. A Biblia azonban olyan cselekedeteket is bemutat, amik sokkal többet érnek, mint a képmutató böjtölés. Olvassuk el: Ézsa 58:6-7.

KEDD

Isten rendelései, és emberek rendelkezései

Könnyen azt gondolhatnánk, Isten elégedett azzal, ha eljárunk a Szombatiskolába és a gyülekezetbe, befizetjük a tizedet és felajánlásainkat, és nem teszünk „rossz” dolgokat, és ezáltal „kiérdemeljük”, hogy a mennybe kerüljünk.

Nincsen azonban semmi, amit megtehetnénk, hogy a mennybe kerüljünk. Azt érdemeljük, hogy örökre elvesszünk. Jézus magára vette a büntetést, amit mi érdemlünk, és az irántunk élő nagy szeretetében örök életet és boldogságot kínál nekünk, meg nem érdemelt ajándékként. Ha felismerjük ezt, annyira fogjuk szeretni Őt, hogy kérni fogjuk erejét, segítsen mindig Őbenne bízni és Neki engedelmeskedni.

A farizeusok többsége nem fogadta el Jézust megváltójának, ezért nem is kapták meg hatalmát a bizalomra és az engedelmességre. Ehelyett saját rendszerük volt az engedelmeskedésre. Őseik számos saját szabállyal toldották meg Isten tökéletes Tízparancsolatát. Azt hitték, e rendelkezések betartásával biztosak lehetnek abban, hogy a Tízparancsolatnak engedelmeskednek.

Például a szombat parancsolatát Jézus úgy tervezte, hogy öröm legyen neki engedelmeskedni. A szombat megtartása egyúttal különleges jel volt a világnak, hogy Teremtőnket dicsőítjük. A farizeusok által hozzárendelt sok egyéb szabály miatt azonban nem volt többé öröm a szombat megtartása.

A szombat különleges alkalom arra, hogy Jézust igéjén és a természet szépségén keresztül még jobban megismerjük. A szombat azonban kellemetlenné vált azok számára, akik megpróbáltak a sok ember- alkotta törvénynek engedelmeskedni. Nem tehettek hosszabb sétákat a természetben, mert az egyik rendelkezés kimondta, hogy csak kis távolságokat szabad szombaton megtenni.

Egy másik rendelkezés szerint nem szabad terhet cipelni szombaton, még akkorát sem, mint például egy zsebkendő, mert az munkának számít. Ám amit a ruhájukra tűztek, azt vihették ily módon. Nem gyújthattak tüzet, vagy gyertyát szombaton, de megfizethettek egy pogány szolgát, hogy megtegye helyettük.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Bármelyik vallásban furcsa dolgokat művelhetnek az emberek, ha ember- alkotta szabályoknak engedelmeskednek. A vasárnap megtartása egy népszerű ember- alkotta törvénynek való engedelmeskedés, ami a Bibliában nem található.

SZERDA

Kalásztépés szombatnapon

(Mt 12:1-8.)

Egy szombati napon, a zsinagógai istentisztelet után Jézus a tanítványaival együtt egy gabonaföldön haladt át. Elmúlt már az ebédidő, és a tanítványok éhesek voltak. Mózes törvénye Isten utasítása szerint megengedte, hogy a megművelt földeken áthaladó emberek annyit egyenek a termésből, amennyivel jóllaknak (5Móz 23:24-25.). A tanítványok ezért letéptek néhány érett kalászt, tenyerükkel kidörzsölték belőlük a magokat és azt eszegették séta közben. Akik a csoport után kémkedtek, azonnal szombatnapi aratással és csépléssel vádolták meg őket. Micsoda bolondság!

Válaszában Jézus emlékeztette őket arra az időre, amikor a főpap odaadta Dávidnak a szent kenyereket a Szent sátorban. Az a kenyér Jézust jelképezte, az Élet Kenyerét, és csak a papok ehettek belőle. Mivel azonban nem volt más ennivaló, és Dávid éhes volt, hát megette.

Ugyanígy a tanítványok is jól tették, hogy téptek a kalászból és megették a gabonát, amikor éhesek voltak, még ha szombaton is tették ezt. A szombat szent idejének célja az volt, hogy áldás legyen az emberek számára és nem egészségük és boldogságuk akadályozója. Mk 2:27.

Nem végzünk olyan közönséges munkát szombaton, amit más napokon is el lehet végezni, de olyan helyre megyünk és olyasmit csinálunk, ami Jézusra irányítja figyelmünket. Örülünk, ha dicsőíthetjük Őt a gyülekezetben, amikor betegeken segítünk, vagy másokat bátorítunk. A szabadban tartózkodni és az általa teremtett szépségekben gyönyörködni is nagy öröm.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Sokan a vasárnapot nevezik az Úr napjának, mert tanítványa, János azt mondta, hogy „Lélekben valék ott, az Úrnak napján.” (Jel 1:10). Bizonyára ő is ott volt a tanítványok között, amikor áthaladtak szombaton, a gabonaföldön, kalászt téptek és megették a magokat. János hallotta, amit Jézus a farizeusok helytelenítő megjegyzésére válaszolt: „Az embernek Fia a Szombatnak is ura” (Mk 2:28). Tehát János hitte, hogy az Úr napja a szombat, és nem a vasárnap 28. v., és Isten szombatja mindörökre fennmarad. Ézsa 66:22-23.

CSÜTÖRTÖK

Tervek a jövőre

(Mt 12:9-14.)

Jézus egy szombati napon, a gabonaföldön rámutatott, hogy milyen esztelenek a farizeusok rendelkezései a szombat megtartásáról. Azt is kijelentette, hogy Ő a „szombat ura”, amivel megerősítette, hogy a szombat az Úr napja, és nem a vasárnap.

A gabonaföldön kapott lecke azonban nem állította meg a farizeusokat. Egy másik szombaton, amikor Jézus a zsinagógában tartózkodott, egy sorvadt kezű ember is volt ott, akárcsak a farizeusok.  Jézus tudta, azt figyelik, vajon meggyógyítja-e a beteget szombatnapon. Meggyógyította, de előtte még kérdezett valamit a farizeusoktól. Mit kérdezett Jézus, és mire próbálta megtanítani őket? Mt 12:9-13.

Az ilyen csodatételei nagy tömegeket vonzottak Jézushoz Galileából, Júdából és sok egyéb helyről. Sehol nem volt akkora zsinagóga, amiben elfért volna az a sok ezer ember, akik látni és hallani akarták Őt. Ez azonban nem volt gond, Jézus a találkozók helyszínéül tóparti széles síkságokat, vagy füves hegyoldalakat választott.

Most a közeli követőivel tartott összejövetelhez volt szüksége egy ilyen helyre. Világunkban töltött idejéből már nagyon kevés volt hátra. Rövidesen meghal, feltámad és visszamegy a mennybe. Azután a világnak róla szóló bizonyságtevés nagy munkáját azoknak kell folytatniuk, akik ismerték és szerették Őt.

Tizenkét különleges tanítványt akart kiválasztani, akik az apostoloknak nevezett legfőbb vezetők lesznek. Jákob fiait nevezték a tizenkét pátriárkának. Ők voltak Izrael tizenkét törzsének ősei, akiknek beszélniük kellett volna a világnak az eljövendő Messiásról, de elmulasztották.

Rövidesen a keresztények veszik át Izrael helyét a világnak szóló missziós munkában és Jézus mennybemenetele után a tizenkét apostol lesz a vezetőjük. Gondoljunk csak bele, milyen fontos lesz a munkájuk!

Ideje volt kiválasztani a tizenkét apostolt. Jézus ezért a legközelebbi tanítványaival egy hegy lábához ment a Galileai-tenger közelében. Otthagyta őket aludni, Ő pedig felment a hegyre, és egész éjszaka imádkozott értük. Lk 6:12.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Szeretnél te is Jézus tanítványa lenni? Jézus általad is szeretné kimutatni megértését és szeretetét a rászorulók felé, még a nemkívánatos emberek iránt is. Az angyalok csak arra várnak, hogy segítsenek nekünk. Hát nem csodálatos ez?

PÉNTEK

A tizenkettő felszentelése

(Mk 3:13-19;  Lk 9:57-62.)

Miután Jézus egész éjjel imádkozott, hajnalhasadáskor odahívta követőit a hegy lábához. Néhányuk már otthagyta szakmáját, hogy kizárólag az Ő tanítványa legyen. Most még másokat is közéjük akart választani, hogy meglegyen a tizenkét tanítvány, és apostollá szentelje őket. Lk 6:13.

Miközben Jézus erre készült, odament hozzá egy férfi, akit Ő nem hívott, és azt mondta, szeretne a tizenkét tanítvány közé kerülni. Magas volt, jóképű és tehetséges. A többi tanítvány biztos volt benne, hogy érdemes maguk közé fogadniuk.  Iskarióti Júdás volt a neve.

Jézus tudta, milyen gonosszá válik Júdás, ha nem változik meg. De azt is tudta, hogy a többi tanítvány nem értené meg, ha visszautasítaná, ezért elfogadta Júdás ajánlkozását. Mi több, Jézus szerette Júdást, és segíteni akart neki önzése legyőzésében, hogy végül megmeneküljön.

Miután elmondta nekik, mi lesz a munkájuk apostolként, mindnyájan letérdeltek köréje. Nagyon ünnepélyes szertartás volt. Mindegyiknek a feje fölé helyezte kezét és egyenként imádkozott értük. Milyen hatalmat adott nekik ezután? Mt 10:1.

A tizenkét apostol nevének felsorolását a Mt 10:2-4, a Mk 3:16-19, és a Lk 6:14-16 igeversekben olvashatjuk. Az ezekben a felsorolásokban található Bertalan név valószínűleg Nátánáel másik neve (Jn 21:2). A Máté és Márk evangéliumában található Taddeus név pedig valószínűleg azonos a Lukácsnál található „Júdás, a Jakab fiá”-val.

 Alkalmazd a gyakorlatban: János apostol azt mondta, hogy a tizenkét apostol neve a mennyei új Jeruzsálem alapköveibe van vésve (Jel 21:14). Ezért bizonyára nagyon fontosak. Tanuljuk meg tehát nevüket a fenti listából! (Miután Iskarióti Júdás elárulta Jézust, és meghalt, egy másik ember vette át a helyét. Lásd Ap Csel 1:26.)

 

 

Feladatok:

1./ Melyik tanítvány vagyok?

 1. Sokat kételkedtem. Jn 20:27 ______________________________________________________

 2. Elárultam Jézust. _______________________________________________________________

 3. Lévinek is neveztek. ____________________________________________________________

 4. Mi négyen halászok voltunk. Mt 4:18-22 ______________________________________________

 5. Jézus egy fügefa alatt látott engem Jn 1:48 __ _________________________________________

 6. Én voltam az első, akihez Jézus így szólt: „Kövess engem!” Jn 1:43 _________________________

 7. Vámszedő voltam (adószedő). _____________________________________________________

 8. Jézus a „mennydörgés fiai” - nak nevezett minket. Mk 3:17_________________________________

 9. .Zelotesnek is neveztek és gyűlöltem a rómaiakat. Luk 6:15 _______________________________

 10. Jézus Péterre változtatta a nevemet. _________________________________________________

 11. Én vittem el a fivéremet Jézushoz. Jn 1:40-41. __________________________________________

 12. Jézus részt vett a bűnösöknek tartott lakomán a házamban. ________________________________

 13. Jézus tanítványai közé szerettem volna kerülni. __________________________________________

 

2./ Fejtsd meg a tanítványok nevét!

14. _____________________________ BJAKA                20. ______________________  ÉTMÁ

15. _____________________________ DÁJUS                21. ______________________ TADDSUE

16. _____________________________ ÁJONS                22. ______________________  ILFPE

17. _____________________________ MINOS                 23. ______________________ ÁRSNAD

18. _____________________________ ÉTREP                24. ______________________  ÁMSAT

19. _____________________________ BAJKA                25. ______________________  RETLANAB

 

3./ Ki írta elő a következő rendelkezéseket a szombatról?

Írj a vonalra E betűt, ha az emberek, és I betűt, ha Isten!

26. ______________ Meg kell szentelni.                            33. _____________ Ne gyalogolj túl messzire!

27. ______________ Ne cipelj semmit!                             34. _____________ Hat napot dolgozz hetente!

28. ______________ Ne dolgozz!                                       35. _____________ Szenteld meg a vasárnapot!

29. ______________ Ne gyújts tüzet!                                 36. _____________ Tegyél jót!

30. ______________ Ne segíts betegeken!                      37. _____________ Megemlékezzél a 7. napról!

31. ______________ Gondolj a Teremtőre!

32. ______________ Megfizethetsz valakit, hogy helyetted dolgozzon.