Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Gyözelem a pusztaságban

  4. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

János prédikálni kezd

(Lk 3:1-9.)

Az emberek mindenütt Keresztelő Jánosról beszéltek. Bár Jézussal rokonok voltak, mérföldek választották el őket és még soha nem találkoztak. Mindketten tisztában voltak születésük csodálatos voltával, és azzal, hogy mindkettejükre fontos munka vár.

János felcseperedése nagyban különbözött Jézusétól. Ő a pusztaságban élt, távol a városi izgalmaktól, szórakoztatástól és bűnözéstől. Miközben imádkozott és az Írásokat tanulmányozta, felismerte, milyen nagy munkára választotta ki őt Isten.

Munkája az emberek felkészítése volt Jézus eljövetelére. Annak ellenére, hogy a Szentlélek késztetésére Jézust „az Isten bárányának” nevezte (Jn 1:29), nem volt egészen tisztában azzal, amiről beszélt.

Jánost prófétának tartották, sőt „még prófétánál is nagyobb” - nak (Mt 11:9). Ruházata egyszerű volt, mint Illés prófétáé az Ószövetség idején, és egyszerű, egészséges ételekkel táplálkozott. Étrendje nagyrészt sáskából és erdei mézből állt. Mt 3:3-4.

Gábriel a nagy Illés prófétához hasonlította Jánost, amikor a gyermek születése előtt átadta Zakariásnak az üzenetet. Amikor a Szentlélek szólt neki, elérkezett az ideje, hogy prédikálni és keresztelni kezdjen, János készségesen engedelmeskedett „az Illés lelkével és erejével” Lk 1:17.

Isten népe nem volt kész a Messiás eljövetelére, és János tudta ezt. Gyűlölték a rajtuk uralkodó rómaiakat. Nem ismerték fel, hogy Istennel szembeni engedetlenségükkel ők hozták saját fejükre ezt a bajt. Mit mondott nekik merészen János? Lk 3:7-9.

Mindenféle emberek, katonák, vámszedők, gazdagok és szegények mentek ki Jánoshoz a pusztába beszédét meghallgatni. Amikor írástudókat és farizeusokat is látott közöttük, tudta, hogy sokan nem bánják őszintén büszkeségüket, önzésüket és egyéb bűneiket. Ezért nevezte őket „viperák fajzatai” – nak. Azt hitték, jobbak a többieknél csupán attól, hogy Ábrahám leszármazottai. Nem csoda, hogy mindenki tudott Jánosról!

 Alkalmazd a gyakorlatban: Határozottan meg kell feddeniük a bűnt időnként Isten küldötteinek? Ézsa 58:1-2.

HÉTFÖ

Jézus a Jordán-folyóhoz megy

Keresztelő János embertömegeknek prédikált félelmet nem ismerve a Jordán-folyó partján. Figyelmeztette őket, hogy nem elég csupán mondani, hogy ők Isten népe, gondolataiknak és cselekedeteiknek is összhangban kell lenniük Isten törvényével. Hallgatósága közül többen is feltettek neki egy nagyon fontos kérdést. Mi volt az, és mit felelt nekik János? Lk 3:10-14.

Prédikálásának híre gyorsan terjedt. Hamarosan a sok-sok kilométerre fekvő názáreti ácsműhelybe is eljutott. Amikor Jézus is meghallotta, a Szentlélek szólt neki, elérkezett az ideje, hogy ő is a Jordán-folyóhoz menjen és megkeresztelkedjen.

Sokféle gondolat járhatott fejében, mialatt a nagy távolságra elgyalogolt. Amióta csak az eszét tudta, Jézus mindig tisztelte mennyei Atyját, és neki engedelmeskedett. József első feleségétől (aki már meghalt) született mostohafivéreire gondolt.  Ők nem szerették Istent, és nem tisztelték Őt.

Édesanyja is eszébe jutott. Ő is hitte, hogy Jézus a Messiás, de a papok és a rabbik nagy hatással voltak rá. Azt akarták, vegye rá Jézust, hogy engedelmeskedjen szabályaiknak, még ha azok nem is Istentől valók.

Jézus soha nem vitatkozott a rabbikkal, amikor olyasmiről akarták meggyőzni Őt, amiről tudta, hogy helytelen. Szelíden idézte a Szentírást, és rámutatott, hogy az abban foglaltak miatt engedelmeskedik annak, és nem az ő hagyományaiknak.

Jézus szeretett örömet szerezni másoknak, ahogy Ő is örömére volt mennyei Atyjának. Ám ez nem volt könnyű. Sok szempontból egyedül volt ezen a földön. Hamarosan egy olyan néppel ál majd szemben, akik nagyon másfajta Messiást és királyságot várnak, mint amit Ő ajánl nekik.

Jézus tudta, hogy a legtöbb ember el fogja utasítani Őt, a nemzet vezetői gyűlölni fogják, és szörnyű halált fog halni. Mindez annyira csüggesztőnek tűnt, hogy Sátán arra kísértheti, adja fel megmentésünkre felállított tervét.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jézus eltökélte, még akkor is folytatja munkáját, ha akár csak egyetlen egyet is megmenthet közülünk. Az öröm, amit ennek gondolatára érzett erőt adott neki, hogy állhatatosan folytassa útját egészen a keresztfáig, teljesen egyedül.

KEDD

János megkereszteli Jézust

(Máté 3:13-17.)

Jézus názáreti otthonát elhagyva úton volt a Jordán-folyó felé, hogy unokatestvérét, Keresztelő Jánost megkeresse. János nagy tömegeknek prédikált a folyó partján, és sokan megkeresztelkedtek. Amikor Jézus rátalált, először bizonyára csak figyelte őt és hallgatta miről prédikál.

János még soha nem találkozott Jézussal, de tiszta, bűntelen arcáról azonnal felismerte Őt. Amikor Jézus meg szeretett volna keresztelkedni, János megpróbálta lebeszélni. Tudta, hogy Jézus soha egyetlen bűnt sem követett el. „Nékem kell általad megkeresztelkednem!” – ellenkezett János. Jézus azonban elmagyarázta neki, hogy példát kell mutatnia. Mt 3:13-15.

A keresztségben víz alá merítik azokat, akik megbánták és megvallották bűneiket. Ez bűnös lényük halálát és eltemetését jelképezi (Róm 6:1-14). A vízből való kiemelkedés pedig a bűn halott állapotából az életre való feltámadást jelképezi, amit a bennük élő Jézustól kapnak. Ef 2:1.

A vízből kilépve Jézus letérdelt a folyóparton és imádkozni kezdett. Könyörgött mennyei Atyjának, adjon neki erőt az embereket megkötöző bűnök láncainak feloldásához. Soha senki, még az angyalok sem hallottak eddig ilyen imádságot. Az angyalok is bátorítani szerették volna Jézust, de Isten maga szólalt meg.

Az ég váratlanul szétnyílt és egy ragyogó, galamb-alakú fénysugár szállt le Jézus fejére. Ezután földi életében először Jézus meghallotta mennyei Atyja hangját, ahogy egyenesen a Mennyből szólt: „Te vagy amaz én szerelmes fiam, tebenned gyönyörködöm!” Lk 3:21-22.

Jánosnak előre megmondták, hogy ez lesz a jel, ami alapján felismerheti a megígért Messiást. Most már biztosan tudta, és a népnek is elmondta ezt. Jn 1:32-34.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Keresztségével Jézus példát adott, mit kell tennünk, amikor elfordulunk a bűntől, hogy Őt kövessük. Teljesen átadtad életed Jézusnak? Ha azt tesszük, Isten hozzánk is így szól: „Te vagy amaz én szerelmes fiam, tebenned gyönyörködöm!” Gondolkodj el rajta, mit jelent ez számodra! 1Ján 3:2.

SZERDA

Jézus a pusztaságba megy

A Jézus keresztségénél jelenlévőknek a próféciából (Ézsa 53. fej.) meg kellett volna érteniük, hogy a Messiás olyan halált fog elszenvedni, mint az oltáron vérző bárányok. Ám ők nem értették, még János sem.

Volt azonban valaki, aki a próféciának legalább egy részét megértette. Sátán volt az. Ő tudta, hogy Jézus Isten igazi báránya. Sátán vitte bűnbe Ádámot és Évát az Édenkertben, és a bűn megszakította kapcsolatukat Istennel. Ézsa 59:1-2. Megérdemelték a halált, de Jézus megígérte, hogy eljön, és meghal helyettük. Akik hittek ebben az ígéretben, ismét kapcsolatba kerülhettek Jézus által Istennel.

Jézus most eljött, hogy valóra váltsa ígéretét. Sátán csodálkozott, hogy Jézus otthagyja a Mennyet, hogy emberként a földre jöjjön. Önző szíve nem tudta felfogni ezt a szeretetet.

Amikor a Szentlélek arra utasította Jézust, hogy egyedül a pusztába menjem, Sátán is odament (Mt 4:1). Tudta, hogy valamiképp bűnbe kell vinnie Jézust, ahogy Ádámmal is tette. Különben gonosz angyalaival együtt elveszítik az ellene vívott háborút és véglegesen elpusztulnak. Egyik angyalára sem bízhatta a közelgő fontos csatákat, ezért minden részletet személyesen tervezett el.

Ezalatt Jézus már csaknem hat hete a száraz, csúnya, kietlen, elhagyatott pusztaságban volt. Egyedül a vadállatok és kígyók között, és nem volt mit ennie. Erős és egészséges volt, amikor odaérkezett, tele energiával. Izgatott volt amiatt, amit mennyei Atyja tett és mondott keresztségekor, és azért ment oda, hogy imádkozzon és a rá váró munkáról gondolkodjon.

Elszorult a szíve a nap, mint nap rá váró szörnyű küzdelemtől, amit Sátánnal kell majd vívnia. Micsoda lelki harc volt ez! Mit gondolsz, hogyan nézett ki és hogy érezte magát, miután negyven napig gyalogolt élelem nélkül? Olvassuk el, hogyan ábrázolja Ézsa  52:14. versben!

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ádám és Éva az ennivaló utáni vágyukat követve estek bűnbe (1Móz 3:6). Most Jézusnak, a második Ádámnak le kellett győznie azt a bűnt, nem engedvén, hogy az étel utáni vágy megingassa Istenbe vetett bizalmát.  Mit tanít ez nekünk a vágyinkkal kapcsolatban?

CSÜTÖRTÖK

Küzdelem a pusztaságban

(Máté 4:1-10.)

Jézus legyengült és nagyon éhes volt, miután 40 napot töltött élelem nélkül a pusztaságban. Váratlanul egy gyönyörű angyal jelent meg előtte és azt mondta, Isten küldte Jézushoz a hírrel, hogy böjtjének vége. Már bebizonyította, hogy bízik Istenben. „Ha Isten fia vagy, mondd ezeknek a köveknek, hogy változzanak kenyérré….”- mondta neki.

Bármilyen gyenge is volt Jézus, fülét megütötte egy szó, amiből rájött, hogy az angyal Sátán volt: „HA Isten fia vagy…,” Jézus tudta, hogy Ő Isten fia, mennyei Atyja mondta neki keresztségekor, és Isten szava elegendő volt, neki.

Jézus 5Móz 8:3. versét idézte Sátánnak válaszul, ahol az Írás azt mondja, hogy nemcsak kenyérrel kell élünk, hanem Istennek minden szavával. Isten szava a Biblia. Ahhoz, hogy éljünk általa, tanulmányoznunk kell, hogy tudjuk, mit mond. Jézus ezt tett, és nekünk is az Ő példáját kell követnünk, nem Sátán kísértéseire hallgatni, akár ennivalóról, akár az életünkről van szó.

Sátán eltökélte, megingatja Jézus hitét abban, hogy valóban Ő Isten fia. Megpróbálta Őt ugyanúgy bűnbe vinni, mint előtte minden emberi lényt. Mit tett tehát ezután Sátán? Mt 4:5-6.

Ezúttal Sátán is a Szentírásra hivatkozott. A Zsoltárok könyvéből idézte a 91.fejezt 11-12. versét, de kihagyott egy kifejezést. Keressük meg a Zsolt 91:11.-t, és beszéljük meg, vajon miért hagyta ki Sátán azt a szót!  Bolondságra szólította fel Jézust. Valóban azt ígérte Isten, hogy angyalai így védenek meg bennünket? Melyik igét ismételte el Jézus ezúttal? Mt 4:7.

Az első két pusztai megkísértésnél Sátán mennyei angyal képében mutatkozott. Most azonban személyesen, mint hatalmas gonosz angyal jelent meg. Mit tett ezúttal? 8-9. v.

Megmenthette volna Jézus világunkat, ha Sátán ajándékaként fogadja el? Nem. A világ valójában Istené. Még ha éhen hal is, Jézus nem fog Sátánnak engedelmeskedni. Ismét az Írást idézve válaszolt. 10. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Kényszeríthet minket Sátán, hogy neki engedelmeskedjünk? Hogyan győzhetünk a kísértések felett?

PÉNTEK

Győzelem a pusztaságban

(Máté 4:11.)

Az egész világmindenség figyelte Jézus és Sátán szörnyű küzdelmét. Összecsapásuk ott, a kietlen pusztaságban annak a háborúnak az egyik legfontosabb csatája volt, amely évezredekkel korábban, a Mennyben kezdődött.

Jelentősége számunkra Ádám és Éva Édenkertbeli megkísértéséhez hasonlítható. Azt a csatát Sátán nyerte és ennek következményei hozták ránk mindazt a bűnt és nyomorúságot, ami világunkat mindenütt betölti.

Ha Sátán ott a pusztaságban is csatát nyert volna, ahogy az Édenkertben, győzelme véget vetett volna a küzdelemnek. És nem lett volna több remény az emberiség számára. Istennek hála, hogy nem így történt!

A Biblia szerint: „Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől.” (Mt 4:1). Második Ádámként győznie kellett abban a kísértésben, amelyben az első Ádám elbukott. Ez a három legnagyobb kísértés, amelyekkel az emberek manapság is nap, mint nap szembesülnek.

Az első az önfegyelem az étvágy területén.  Arról van szó, hogy visszautasítjuk-e az egészségtelen ételeket, vagy elmerülünk élvezetükben, esetleg túl sokat eszünk, vagy nem a megfelelő időben. Ide tartozik az alkoholos italok, a dohány és bármilyen kábítószer élvezete, vagy bármilyen más rossz, amire testünk vágyik.

A második kísértés arról szól, hogy azt hisszük, Isten annyira szeret bennünket, hogy megakadályozza a következményeit, ha valami olyant csinálunk, amiről tudjuk, hogy rossz és mégis csináljuk. Ez nem hit. Ezt hiedelemnek nevezzük.

A harmadik kísértés a világ szeretetéről szól. Sátán azt sugallja nekünk, hogy a világi dolgok sikeressé és népszerűvé tesznek minket, de hazudik, mert azt akarja, hogy elveszítsük örök életünket. Szinte mindenütt olyan látnivalók és hangok vesznek körül bennünket, amiket Sátán arra használ, hogy eltereljék figyelmünket Istenről a világi dolgok szeretete felé. Nevezzünk meg néhányat, majd olvassuk el a következő igeverset! 1Ján 2:15-17.

Jézus harmadik megkísértése után Sátánnak távoznia kellett. Jézus addigra már annyira legyengült az éhségtől, hogy a földre zuhant. Angyalok hoztak neki ennivalót és bátorították Őt.

Jézus csodálatos győzelmet aratott értünk, és Ő nekünk is meg tudja adni a győzelemhez szükséges erőt, hogy nemet tudjunk mondani a kísértésre, ahogyan Ő tette.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Te is megtanulsz kívülről igeverseket, ahogy Jézus tette? Miért ne tanulnánk meg most a következőket? Zsolt 17:4 és 119:11.

 

 

Feladatok:

Igaz, vagy hamis? Írd az I vagy a H betűt a vonalra!

1._____ Jézus és János csodálatos módon született kisbabák voltak.

2._____ Jézus és János unokatestvérek voltak.

3._____ Jézus már keresztsége előtt is ismerte Jánost.

4._____ Jézus és János is városban nőtt fel.

5._____ Jézus és János is tanulmányozta az Ószövetségi Írásokat.

6._____ Jézus és János is a rabbik iskolájába járt.

7._____ János tudta, hogy a Messiás meg szeretne majd keresztelkedni.

8._____ Isten elmondta Jánosnak, miről ismeri majd fel a Messiást.

9._____ János azonnal látta, hogy Jézus tiszta, szent és bűntelen.

 

Mit cselekedjem?

Amikor valaki elismeri bűneinek szörnyű gonoszságát, és Isten csodálatos szeretetét, általában azt kérdezi, mit kell tennie. A Biblia megválaszolja ezt a nagyon fontos kérdést. Kösd össze a kifejezéseket a megfelelő igeverssel!

10. Lk 3:10-11                       a.) Kelj fel, és menj a városba!

11. Lk 3:14                             b.) Bánd meg bűneidet és keresztelkedj meg!             

12. ApCsel 2:37-38              c.) Higgy az Úr Jézus Krisztusban!

13. ApCsel 9:6                      d.) Oszd meg, amid van!

14. ApCsel 16:30-31            e.) Ne vádolj senkit hamisan!

 

Igaz, vagy hamis? Karikázd be a megfelelő betűt!

15. I / H  Először a pusztaságban kísértette meg Sátán Jézust.

16. I / H  Sátán az állította, hogy Jézus Istentől elhagyott, bukott angyal.

17. I / H  Sátán azt akarta, hogy Jézus kételkedjen Isten gondviselésében.

18. I / H  Sátán azt akarta, hogy Jézus csodát tegyen Istenségének bizonyításra.

19. I / H  Jézus időnként csodát tett önmaga megsegítésére.

20. I / H  Jézus tudta, hogy jobb meghalni, mint Sátánnak engedelmeskedni.

21. I / H   Sátán nem nagyon ismeri a Bibliát.

22. I / H  Sátán rá tud kényszeríteni a bűnre.

23. I / H  Sátán sugalmazni tudja a bűnöket.

 

Ki mondta, és kinek?

24. „Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.”  Mt 3:2.

      _______________________ mondta ________________________-nak.

25. „Ez amaz én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm”  Mt 3:17.

      _______________________ mondta _________________________-nak.

26. „Teremjetek azért megtéréshez illő gyümölcsöket!” Lk 3:8

      _______________________ mondta _____________________________-nak.

27. „Én kiáltó szó vagyok a pusztában” Jn 1:23.

      _______________________ mondta _____________________________-nak.