Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Tanítás és gyógyítás

  9. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Elhívás a tengerparton

(Lk 5:1-11.)

Hajnalodott a gyönyörű Galileai-tenger partján. Jézus egy kis nyugalomért ment oda, mielőtt a gyógyítására és az életről szóló csodálatos szavaira vágyó tömeg odagyűlik.

Péter és András, Jakabbal és Jánossal együtt éppen a kikötőbe eveztek az éjszakai halászat után. Nem fogtak semmit, és Péter nagyon elcsüggedt. Ahogy az üres halászhálókat nézte eszébe jutott Keresztelő János bebörtönzése és a Jézust gyűlölő papok. Az, hogy egész éjszaka nem fogtak semmit, csak tetézte rosszkedvét. A jövő nem tűnt fényesnek.

Kikötés után megtisztították a hálókat és kiterítették őket száradni. Hamarosan gyülekezni kezdtek az emberek Jézust hallgatni, és a parton nagy zsúfoltság lett. Akkor Jézus Péter hajójára lépett és megkérte, evezzen egy kicsit beljebb, hogy mindenki láthassa, és hallhassa Őt. Gazdag és szegény, öreg és fiatal, rabbik és egyszerű emberek gyűltek ott össze, és Jézus Péter hajóján állva tanította őket.

Amikor befejezte a tanítást, Jézus Péterhez fordult, és arra kérte, evezzen be a mélyebb vízre és vesse ki a hálókat. Péter tapasztalt halászember volt, és úgy gondolta fölösleges újra megpróbálni. Még emlékeztette is Jézust, hogy semmit sem fogtak aznap éjjel. Mi történt azonban, amikor engedelmeskedett Jézus szavának? Lk 5:5-7.

Amikor biztonságban kikötöttek a parton Péter még a kirakodást sem várta meg. Azonnal Jézus lába elé vetette magát, mert hirtelen felismert valamit abból, mennyire szent Jézus az ő bűnösségéhez képest.  Mit tett ezután a négy halász, felismerve, hogy Jézus azt akartja, minden idejüket vele töltsék? Olvassuk el a történetet! 8-11. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Péter engedelmeskedett aznap Jézus szavának, bár semmi értelmét nem látta. Nem kell vajon nekünk is ugyanúgy engedelmeskednünk a Bibliából hozzánk szóló szavának? Ez a hit és bizalom az Ő szavában!

HÉTFÖ

Megszállott a templomban

(Mk 1:21-28.)

Kapernaum egy fontos, nagy forgalmú kikötőváros volt a Galileai-tenger északi partján. Kereskedelmi útvonalak indultak onnan sokfelé Palesztinába és más országokba is. Jézus szívesen időzött ott, amikor csak tehette, mert sok átutazóval találkozhatott, akik távoli helyekre is elviszik a hírt róla, a Messiásról.

Kapermnaumot „az Ő saját városának” nevezték. (Mt 9:1). A város zsinagógája mindig zsúfolásig tele volt szombaton, amikor Jézus prédikált. A nép áhítattal hallgatta a dolgokat, amikről azelőtt még soha nem hallottak. Az Írásokból idézett komolyan és hatalommal, nem úgy, mint a rabbik, akik megmagyarázták valaminek a jelentését, majd azt mondták, hogy az mást is jelenthet. Nem csoda, hogy az emberek nem tudták, miben higgyenek!

Egy dolog azonban biztos. Sátánt nagyon felmérgesítette Jézus tevékenysége. Ő is ott volt minden szombaton a zsinagógában, és megpróbálta elterelni az emberek figyelmét Jézusról. Kétségeket akart ültetni szívükbe vele kapcsolatban.

Beszéd közben Jézus mindig

figyelte hallgatósága arcát és mozdulatait. Látta, amikor valakinek felébredt a lelkiismerete, és meg tudta állapítani, hogy az illető hallgat-e a Szentlélekre, vagy sem. Látta, amikor magányos, vagy szomorú emberek vigasztalást nyertek szavaiból.

Egyik szombaton Jézus éppen azt magyarázta,  Ő azért jött, hogy megszabadítsa a Sátán irányítása alatt álló embereket. Hirtelen egy megszállott ember állt fel a hallgatóság közül és Jézus felé rohant. Mit sikoltozott?  Mk 1:24.

Az a szegény ember hitt Sátán hazugságának, miszerint nagyobb öröme lesz, ha nem engedelmeskedik Isten törvényének. Most Sátán szolgája volt és azért ment szombaton a zsinagógába, hogy megzavarja az istentiszteletet. Jézus szavai azonban a Sátán fogságából való szabadulásról fényt gyújtottak elméje sötétjében és szeretett volna megszabadulni.

Ám amikor megpróbált Jézusnak válaszolni, Sátán szavai jöttek ki a száján. Jézus pontosan tudta, mi történik. Elutasítja vajon a szegény ember segélykérését, mivel a saját döntései engedtek utat Sátán uralmának az életében?

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ugye örülsz, hogy Jézus képes megszabadítani minket a bűn hatalmától?

KEDD

Betegeiket gyógyítván

(Mk 1:25-38.)

Amikor Jézus egy szombaton nagy tömeg előtt beszélt a zsinagógában, egy megszállott ember rohant feléje megszakítva ezzel a szertartást. Persze nagy riadalom támadt és mindenki feszülten figyelte, mi lesz ebből. Sátán már legyőzetett a pusztaságban, és most ismét engedelmeskednie kellett Jézusnak. Olvassuk el: Mk 1:25-26!

Sátán újabb csatát veszített el, és az ámuló nép rádöbbent, milyen nagy hatalma van Jézusnak. Híre mos minden addiginál jobban és messzebbre terjedt. Sokakat azonban még Jézus gyógyító erejénél is jobban vonzotta Hozzá kedves, együttérző személyisége.

Jézus azon a szombaton egy beteg asszonyt is meggyógyított. A zsinagógából Simon Péter házába mentek, aki Kapernaumban lakott. Mi várta ott őket? Mit tett azonnal Jézus ? 29-31. v.

Nem nehéz elképzelni, mennyire örült a drága hölgy, hogy meggyógyult és kiszolgálhatta Jézust és a család többi tagját! Sok más embernek is szüksége volt Jézus segítségére. Mivel azonban féltek a rabbiktól, csak naplemente után keresték fel Őt. Akkor aztán nagy tömeg töltötte meg, s vette körül Péter házát.

Jézus egész éjjel fent maradt, gyógyította és segítette az embereket, mindaddig, míg a legutolsóról is gondoskodott. Ilyen hosszú éjszakázás után egyesek szeretnek másnap reggel sokáig aludni. Jézus is azt tette vajon? 35. v.

Vasárnap reggel kopogtattak Péter ajtaján és Jézust keresték. A tanítványok elmentek megkeresni, és amikor rátaláltak elmondták neki, hogy keresik.

Jézus szerette azokat az embereket, de munkája nem korlátozódhatott csupán néhány helyre. Mit mondott tehát Jézus a tanítványainak? 36-38. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Az alvásnál sokkal fontosabb és felüdítőbb volt Jézus számára, hogy imádságban időt töltsön mennyei Atyjával. Ez az, amitől Sátán mindenképpen vissza akarja tartani az embereket. Tudja ugyanis, hogy ha imádságban és a Biblia olvasása közben Jézussal időzünk, akkor felfrissülünk, és erőt nyerünk, hogy kísértéseinek ellenálljunk. Töltesz időt minden nap személyes Bibliatanulmányozással és imádsággal? Ha még nem, miért ne kezdenéd el ma?

SZERDA

Egy leprás meggyógyítása

(Mk 1:39-42.)

Jézus „Galilea szerte prédikált és démonokat űzött” . Ez azt jelentette, Sátánt egyik kudarc érte a másik után, amikor Jézus megparancsolta a démonainak, vagy ördögeinek, hogy hagyják el az embereket. Azok az ördögi lelkek Sátán gonosz angyalai voltak. Amikor kiűzettek, helyüket a Szentlélek töltötte be.

Volt azonban egy testi betegség, amiről az emberek azt tartották, hogy gyógyíthatatlan és Isten átka. Ez a lepra volt, a beteget pedig, aki megkapta leprásnak hívták.

El sem tudjuk képzelni, milyen félelmetes betegség volt a lepra. A leprásoknak el kellet hagyniuk otthonukat és családjukat. Kizárták őket a zsinagógákból is, és mindenkitől távol kellett élniük. Ha véletlenül mégis az emberek közelébe értek, ezt kellett kiabálniuk: „Tisztátalan! Tisztátalan!” Minden társaságuk csak a többi leprás volt. Szinte úgy bántak velük, mintha már halottak volnának.

Nagyon sok leprás élt Izraelben, de egyikük sem gyógyult meg Elizeus próféta ideje óta, amikor Isten kigyógyította Naámánt, a pogány hadvezért. Az a gyógyulás is kizárólag az Isten gyógyító erejébe vetett hit miatt történt.

Ez a fajta hit érlelődött meg Jézus idejében, egy leprás emberben. Hallotta hírét, hogy Jézus meggyógyítja a betegeket, akik Hozzá fordulnak segítségért. Segít vajon neki, egy leprásnak is Jézus? Minél többet gondolkodott ezen, annál biztosabb lett benne, hogy Jézus meg fogja gyógyítani.

Isten odavezette ezt a leprást, ahol Jézus a szabad ég alatt tanított. Emberünk egy bizonyos távolságból figyelte, ahogy Jézus az embereket gyógyítja. A rendelkezésekről elfeledkezve, egyre közelebb merészkedett. Kizárólag Jézust látta, nagy reménységét. Mit mondott, amikor Jézus lába elé borult? Mk 1:40.

Jézus ekkor mindössze három szót szólt, de azokban a szavakban benne volt az erő, mely a világot teremtette, és meggyógyította a leprást.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ugyanez az erő és hatalom ma is megvan Isten igéjében, a Bibliában.

CSÜTÖRTÖK

A gyógyulás után

(Mk 1:43-45.)

Jézus kizárólag a szavaival gyógyította meg, mintegy 900 év után, Elizeus ideje óta az első leprást. Nem csoda, hogy a nép, aki ezt a csodát látta, elámult és izgatott lett!

De gondoljunk csak bele, milyen izgatott lehetett a gyógyult leprás ember! Olyan boldog volt, hogy megszabadították attól a szörnyű betegségtől, hogy mindenkinek el akarta mondani. Ezért adott neki Jézus határozott utasításokat, mielőtt bárkinek is szólt volna róla. Mit mondott neki, mit tegyen? Mk 1:44.

Fontos volt, hogy az ember mutassa meg magát a papoknak még mielőtt azok máshonnan tudomást szereznének gyógyulásáról. A papok tudták, hogy a Szanhedrin elítélte Jézust. Ha megtudták volna, hogy Jézus  gyógyította meg azt az embert, esetleg nem ismerték volna el, hogy valóban meggyógyult.

Ugyanazok a papok vizsgálták meg, akik kimondták róla, hogy leprás. Kijelentették, hogy már nem leprás, és feljegyezték gyógyulását. Végre együtt lehetett a családjával és a zsinagógában is együtt dicsőíthette Istent a többiekkel.

Jézus azt mondta neki, hogy ne beszéljen senkinek a gyógyulásáról, de ő azt hitte Jézus csak szerénykedik, ezért körbejárt és mindenkinek elmesélte. Nem tudta, hogy ezzel sokat árt Jézus szogálatának.

Jézus azonban tudta, hogy ha a leprások elkezdenézek özönleni hozzá, akkor Mózes törvényének megsértésével vádolhatnák a farizeusok, és ha a leprások másokkal érintkeznének, a fertőző betegség elterjedhetne, járványt okozhatna.

Olyan nagy tömeg gyűlt Jézus köré, hogy egy rövid időre fel kellett függesztenie tanító és gyógyító munkáját.

Eközben a papok, akik a gyógyult leprást megvizsgálták, komolyan gondolkodóba estek. Jézus megtartotta Mózes törvényét azzal, hogy a leprást a papokhoz küldte vizsgálat céljából. Tehát nem volt törvényszegő. Sokan közülük meg voltak győződve róla, hogy Ő a Messiás. Miután visszatért a mennybe, ők lettek, akik bátran kiálltak érte. Ap csel 6:7.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A bűn olyan, mint a lepra. Jézus nem mindig gyógyította meg azonnal a betegségeket, de a leprát rögtön meggyógyította. Ha megbánjuk bűnünket és szabadulást kérünk belőle, Ő rögtön megbocsájt és megtisztít bennünket. Meg akarsz szabadulni a bűntől?

PÉNTEK

A tetőn át Jézushoz

(Mk 2:1-12.)

Jézus sok csodát tett Péter házában azon a szombaton, amikor a megszállott embert is meggyógyította a zsinagógában. Péter házában egyszer később is tett egy másik csodát.

Élt a környéken egy szegény ember, aki magatehetetlenül béna volt.  Semmi reménye sem volt a gyógyulásra. Mint sok más embernek, neki is saját rossz döntései okozták betegségét. A vallási vezetők azt mondták neki, hogy szenvedése Isten büntetése a bűneiért. Nem csoda, hogy teljesen elkeseredett!

Barátai beszéltek neki Jézusról, elmondták, hogy még egy leprást is meggyógyított. Arra bíztatták, higgyen benne, Jézus őt is meg tudja gyógyítani. Természetesen szeretett volna meggyógyulni, de arra még inkább vágyott, hogy bűnei bocsánatot nyerjenek.

Az ember teljesen béna volt, de barátai megígérték, hogy ágyával együtt Jézushoz viszik. És négyen meg is tették. Ám amikor Péter házához értek, képtelenek voltak a tömegen átverekedni magukat. Újra meg újra megpróbálták, hiszen olyan közel volt a segítség! Hogyan is adhatnák föl éppen most?

„Vigyetek fel, kérlek a tetőre!” – javasolta, és barátai megtették. Miután eltávolították a tetőcserepeket, ágyával együtt leengedték a béna embert a házba. Az emberek hátrébb húzódtak, hogy helyet csináljanak, és a béna ember végre szemtől szemben volt jézussal. Mik voltak Jézus első szavai hozzá? Mk 2:4-5.

A gutaütött ember hatalmas tehertől szabadult meg, és azonnal béke költözött a szívébe. A figyelő tömegben volt néhány írástudó, akik magukban istenkáromlással vádolták Jézust, hiszen egyedül Isten bocsájthatja meg a bűnöket. Jézus ismerte gondolataikat, ezért így szólt: „Az ember Fiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani.” 6-11. v.

A tömeg ezután ámulattal figyelte, amint a béna ember felállt, és nyoszolyájával együtt kisétált.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jézus Isten, Ő a Fiú Isten. Neki van hatalma a bűnök megbocsátására, és arra is, hogy segítsen nekünk tiszta, jó életet élni, ami Őt dicsőíti. A meggyógyított ember és családja annyira hálás volt Jézusnak, hogy készek voltak akár meg is halni érte. Mi is készek vagyunk erre?

 

 

Feladatok:

 1. A béna ember mindenekelőtt azt szerette volna tudni, hogy bűnei ________________________

 2. Jézus hatalommal idézett az ____________________________________________________-ból.

 3. Ezen a napon gyógyította meg Jézus a megszállottat _____________________________________

 4. A Jézust elítélő zsidó tanács neve __________________________________________________

 5. Az ő házának tetejét bontották el, hogy beemeljék a béna embert a házba____________________

 6. Ezt a várost nevezték Jézus „saját” városának _________________________________________

 7. A papok ____________________-sal vádolták Jézust, mert megbocsátotta a bűnöket.

 8. Jézus  ______________házában tanította és gyógyította  a népet.

 9. Jézus meggyógyította Péter ___________________________________________-nek édesanyját.

 10. Péter ____________________________________________________________________volt.

 11. Azoknak, akik ebben a betegségben szenvedtek, azt kellett kiabálniuk, hogy: „Tisztátalan!”______

 12. Jézus meggyógyított egy ördöngőst a kapernaumi__________________________________-ban.

 13. Mire hívta el Jézus Pétert, Andrást, Jakabot és Jánost?__________________________________

 14. Mit gondolsz, miért adta azt a sok halat Jézus a tanítványainak? Karikázd be a helyes válasz (ok) betűjelét!

a.) Hogy biztosítsa őket, Isten minden szükségletüket biztosítja, mialatt az Ő munkáját végzik.

b.) Hogy halászmesterségük folytatására bátorítsa őket.

c.) Hogy fontos leckét tanítson nekik: a halfogás helyett, most már emberhalászok lesznek.