Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Áldások a Mennyböl - 1.

  11. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Az Úr kijelentésére várva

(Mt 5:1.)

Jézust tizenkét férfit választott ki a legközelebbi követői közül, és apostolaivá szentelte őket. Lesznek még más apostolok is (mint például Pál), de az első tizenkét apostol lesz majd az egyház vezetője Jézus mennybemenetele után.

Ehhez a fontos munkához azonban felkészítésre volt szükségük. Meg kellett érteniük, milyen királyságra gondolt Jézus, amikor ezt mondta: „Térjetek meg, mert elközelgett a mennyeknek országa.” (Mt 4:17). Azt is meg kellett tudniuk, milyenek lesznek annak az országnak polgárai.

Miután felszentelte apostolait, Jézus levezette őket a hegyről, vissza a homokos tengerpartra. Nagy tömeg gyűlt már oda mindenfelől, „akik jöttek, hogy hallgassák Őt, és meggyógyíttassanak betegségeikből.  És az egész sokaság igyekezik vala őt illetni, mert erő származék belőle, és mindeneket meggyógyíta.” (Lk 6:17-19). Micsoda jelenet lehetett!

Túl sokan voltak már a keskeny partszakaszon, hogy mindenki láthassa és hallhassa Jézust. Ezért újonnan választott apostolaival együtt Jézus visszatért a hegyre, nyomukban a lelkes embertömeggel. Találtak egy tágas, sík, füves rétet, ahol kényelmesen helyet foglalhatott a nép és figyelhetett Jézusra.

Képzeld el, hogy ott ülsz a tömegben! Még mindig korán van, a fű lágyan hullámzik a hajnali szellőtől. A körülötted ülő emberek, akárcsak a Jézus közelében ülő apostolok rendkívüli kijelentést várnak Mesterüktől a várva-várt új királyságról.

Jézus először a tanítványaira nézett.(Lk 6:20). Amit mondani készült, az nagyon fontos volt képzésük szempontjából.

Ezután végignézett az embertömegen. Tudta, hogy az Ő királyságáról szeretnének hallani, és arról is fog beszélni, de nem azt, amit várnak tőle. Arról fog beszélni, hogyan kell az Ő királyságára felkészülni.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mi a fontosabb, a világai nagyság, vagy a mennyei királyságra való felkészülés?

HÉTFÖ

A lelki szegények

(Mt 5:2-3.)

A hegyoldalban ülő tömeg arra várt, hogy Jézus az eljövendő királyságáról beszéljen, és arról, mikor alapítja meg azt. Ő azonban tudta, hogy először azzal kell tisztában lenniük, milyenek is lesznek az Ő királyságának polgárai.

Abban bíztak, hogy a Messiás megszabadítja őket a rómaiak uralmától. A szegények arra vágytak, hogy kunyhó helyett, szép, nagy házban lakjanak. Sok ennivalóra vágytak, hogy soha többé éhezzenek.

Arra is vágytak, hogy drága, szép ruhákat hordhassanak, mint a királyok. Akkor nem kellene többé az egy darab durva vászonból készült ruhájukat hordaniuk, amit éjjel-nappal viseltek. Úgy gondolták, hogy végre lesz idejük elegendő pihenésre és nem kell többé olyan keményen dolgozniuk.

Az írástudók és a farizeusok biztosak voltak benne, hogy övék lesznek a legmagasabb tisztségek az új királyságban. Semmi kétségük nem volt afelől, hogy kiérdemelték, mert megpróbálták gondosan betartani a számtalan pluszrendelkezést.

Aznap ott, a hegyoldalban mindenki a nemzet csodálatos jövőjéről álmodott. Jézus azonban tudta, nincsenek tisztában vele, hogy mindnyájan Sátán birodalmába születtek. Mindenkinek választania kell, és döntenie, hogy el akarja azt hagyni, és „újjá kell születniük” ahhoz, hogy a mennyei királyság polgárai lehessenek.

Jézus elkezdte felsorolni nekik, milyennek kell lennie a mennyei királyság polgárainak. „Boldogok a lelki szegények, – mondta - mert övék a mennyeknek országa.”

Azok a „lelki szegények”, akik rádöbbennek, hogy semmi jó sincsen bennük, és a Szentlélek segítségére van szükségük.  Jézushoz mehetnek, és a lélektől újjászülethetnek. Kizárólag ezután mehetnek a mennyei királyságba. Akik úgy gondolják, hogy ők „elég jók”, nem érzik, hogy szükségük lenne Jézusra, s ezért nem mennek hozzá, nem részesülhetnek áldásaiban. Jn 3:5-6.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ha a Szentlélek a szívünkben él, Ő vezet bennünket. Akkor vagyunk Isten gyermekei, ha Isten lelke vezet minket.  Akkor lesz „miénk a mennyeknek országa.” Róm 8:9, 14, 16-17.

 BOLDOGMONDÁSOK:

Boldogok a lelki szegények, mer övék a mennyeknek országa.

Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.

Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet.

Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek.

Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.

Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják.

Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak.

Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa.

Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek énérettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak.

KEDD

Akik sírnak

(Mt 5:4.)

Galileában a tengerre néző hegyoldalon Jézus megpróbálta kiűzni az emberek tudatából a hamis elképzeléseket azzal, hogy elmondta nekik, milyennek kell lennie az Ő országa népének.

Miről beszélt Jézus a „lelki szegények” jellemzése után? Mt 5:4.

A síró emberek boldogok lehetnek, ha megvigasztalódtak. Azt értette vajon a sírás alatt, hogy állandóan szomorú, megnyúlt arccal járkálunk?  Természetesen nem! Ő azt akarja, hogy boldogok legyünk.

Jézus életét tanulmányozva láthatjuk, milyen nagyon és gyöngéden szeret bennünket annak ellenére, hogy mennyire különbözik a mi gonosz életünk az Ő egyszerű, tiszta életétől.

Nagyon-nagyon elszomorít és bűnbánatra késztet bennünket, ha önfeláldozására és önzetlenségére gondolunk, amellyel eljött, hogy megmentsen minket, és szeretnénk olyanná válni, mint Ő.

Jézus megvigasztalja azokat, akik őszintén megbánják a rosszat, amit tettek. Nem akarja, hogy elcsüggedjünk, és folyton a rossz döntéseinken járjon az eszünk. Ezért örömmel megbocsát nekünk, ha őszintén bánjuk bűneinket, szeretni akarjuk Őt és Neki akarunk engedelmeskedni. 1Jn 1:9. Mennyire örülhetünk, hogy nem kell többé bűntudatot éreznünk azok miatt a bűnök miatt!

Isten, az Atya is meg akarja vigasztalni azokat, akikkel valami rossz dolog történik, vagy elveszítik szeretteiket.  Ő az „irgalmasságnak atyja és minden vigasztalásnak Istene.” Mit kell tennünk, miután Isten vigasztalását elnyertük? 2Kor 1:3-4.

Sokszor nem azért vagyunk szomorúak, mert bűneinkkel megbántottuk legjobb, és leghűségesebb barátunkat, Jézust, hanem azért, mert a saját rosszcselekedeteink következményeitől szenvedünk. De vajon erről a szomorúságról szólt beszédében Jézus?  Mit gondolsz az ilyen bánattól szenvedőket is megvigasztalja Jézus?

 Alkalmazd a gyakorlatban: Sok írástudó és farizeus is hallgatta Jézust ott a tömegben, de ők túl büszkék voltak ahhoz, hogy bánkódjanak bűneik felett. Ma is így vannak ezzel sokan. A büszkeséget nehezebb legyőzni, mint bármely, más bűnt. Ne adjunk neki teret életünkben!

SZERDA

A szelídek

(Mt 5:5.)

Jézus aznapi prédikációját „Hegyi Beszéd”-nek nevezzük, és az első részét „Boldogmondások-nak. Ezért hívják azt a hegyet a „Boldogmondások- hegyének”

Az angol „beatitude” szó a latin „beatus” szóból ered, aminek jelentése: boldog. Az Újszövetség görög nyelven íródott, és az itt használt kifejezés görögül is azt jelenti, hogy boldog. Ezért, ha az angol nyelvű bibliafordításban a „blessed”, azaz „áldott” kifejezést olvassuk, a „boldog” szóra kell gondolnunk, ami jobban kifejezi Jézus mondanivalóját.

Miért is fontos ezt tudnunk? Mert Jézus beszéde arról szól, hogyan lehetünk boldogok. A királyságban, amiről beszélt, csak boldog emberek lesznek, és „az Isten országa tibennetek van” (Lk 17:20-21).

Jézus beszéde arra tanít, hogyan lehet bennünk az Ő hűséges népének királysága a Földön, és hogyan készüljünk el az időre, amikor eljön értünk, hogy magával vigyen dicsőséges mennyei királyságába.

A következő boldogmondás megmutatja, hogyan is működik ez a gyakorlatban.  „Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet.” Egy zsoltárból idézett, amire Dávid kapott ihletést több ezer évvel azelőtt.

Ne aggódj a gonoszok miatt, mondja a zsoltár. Dolgozhatnak ellened, még megölni is megpróbálhatnak. „Bízzál az Úrban és jót cselekedjél… csillapodjál le az Úrban, és várjad Őt… mert az elvetemültek kivágattatnak… a szelídek pedig öröklik a földet…és örökségük mindörökké meglesz.”  (Zsolt 37:1-18).

Milyen csodálatos! A szelídeknek jó okuk van örülni még a bántalmazás, megvetés és bajok közepette is. Szelídségük olyan, mint amilyenről az 1Kor 13:4-7. igeversekben, a „Szeretet himnuszában” olvashatunk.

Legkiválóbb példaképünk a szelídségre Jézus jelleme. Bántották és elutasították, megvetették azok, akiknek megmentésére jött, de „száját nem nyitotta meg…” (Ézsa 53:3, 7). Nem vitatkozott és nem mentegetőzött. „Szelíd volt és alázatos szívű” (Mt 11:29).

 Alkalmazd a gyakorlatban: A világi emberek gyengeségnek tartják a szelídséget, pedig a szelídség valójában erő, amit Isten értékel. Mihez van szükség nagyobb erőre, méregbe gurulni, ha bántanak, vagy megőrizni a nyugalmadat és türelmesen elviselni?  Akkor tudunk szelídek, és türelmesnek lenni, ha Jézus él szívünkben. Gondjainkat elmondhatjuk Istennek és Ő segíteni fog megoldásukban.

CSÜTÖRTÖK

Éhezők és szomjazók

(Mt 5:6-7.)

A boldogmondások azokat az embereket jellemzik, akik Jézus királyságában fognak élni. Eddig hármat tanulmányoztunk belőlük, és most a negyedikhez értünk, amely szerint boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők „megelégíttetnek”.

Mit jelent ez? Azt tudjuk milyen érzés éhesnek, vagy szomjasnak lenni. Jézus azonban nem étkezésre és vízivásra gondolt. Az Ő megismerésének vágyára gondolt, arra, hogy olyanná szeretnénk válni, mint Ő, és vele szeretnénk lenni az Ő országában.

Hogyan ismerhetjük meg Jézust, ha nincsen itt? Igéje, a Biblia által. Ő az Élet kenyere és az Élet vize is. Ó elégíti ki lelki éhségünket és szomjúságunkat. Jn 6:35.

Bibliaolvasás közben imádsággal kérnünk kell a Szentlélek vezetését, és segítségét, hogy egyre inkább hasonlítani tudjunk Jézusra. Ily módon „megelégíti” az igazságra való éhünket és szomjunkat, mert Ő a mi igazságunk. Jer 23:6.

Nem csoda, hogy Sátán megpróbálja bármivel és mindenféle egyébbel betölteni elménket és kitölteni időnket, csakhogy visszatartson Jézus mélyebb megismerésétől! Még egy ok, amiért így szóljunk Dáviddal együtt: „Az Úrra néztem szüntelen...” (Zsolt 16:8).

A következő boldogmondás a kegyelemről szól. Azt mondja, ha irgalmasok vagyunk, mi is irgalmasságok nyerünk. Az irgalmasság azt jelenti, hogy jók vagyunk a szegényekhez, a szenvedőkhöz, azokhoz, akikkel rosszul bánnak. Olyan bánásmód ez, ahogyan Jézus bánt az emberekkel, még akkor is, ha szerintünk nem érdemlik meg. Egy kedves szó, vagy tekintet támogathat valakit. Ha ezt tesszük valakivel, olyan, mintha Jézussal tennénk. Mt 25:40.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mi történhetett volna, ha Jézus nem irgalmas velünk? Semmi remény nem lett volna világunk számára. Örökre elvesztünk volna. Kegyelmes lehet velünk Jézus, ha mi nem mutatunk irgalmat mások iránt? Olvassuk el a választ Jakab levelének 2:13. versében! Minden irgalom, amit másokkal gyakorolunk, visszaszáll ránk.

PÉNTEK

A tisztaszívűek

(Mt 5:8.)

„Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják.” Ez a boldogmondás arról szól, ami a gondolatvilágunkban történik. Mert a szív szó az agyunkat jelenti, amivel gondolkodunk. Arra figyelmeztet, hogy gondolatainkat tisztán kell tartanunk. A Biblia szerint olyanok vagyunk, ahogyan gondolkodunk.

Sátánnak rengeteg módszere van, hogy gondolataink tisztaságát megrontsa reklámok, TV –és videofilmek, zenék, folyóiratok, könyvek és sok minden más által. Mindezek a dolgok betörnek a nappalinkba és a hálószobánkba. A bűnös gondolatok, amiket ezek kiváltanak, úgy megragadnak agyunkban, mint a kátrány.

Lelkünk táplálása is olyan, mint testünké. Milyen táplálékkal eteted a gondolataidat? Tudtad, hogy az egészségtelen ennivalók erősebb függőséget okoznak, mint a kábítószerek, vagy az alkohol? És az ember legerősebb akaratereje sem képes azt a megkötözöttséget elszakítani, csak ha miden pillanatban Jézustól kérünk segítséget hozzá.

Egyes gondolatok betelepszenek agyunkba. Könnyen eszünkbe jutnak a megnézett filmekből eredő gonosz gondolatok, buta kifejezések és a meghallgatott ízléstelen viccek. Ha pedig még tovább is adjuk őket másoknak, akkor Sátán munkáját segítjük.

Jézus azonban más volt. Ő nem engedett az elméjébe tisztátalan gondolatokat. Hogyan lehetnénk olyanok, mint Ő? Ha Krisztust választjuk és újjászületésért imádkozunk, a Szentlélek elváltoztat bennünket az elménk megújulása által. (Róm 12:2). Jézus bennünk fog élni, ha beengedjük (Fil 2:5). Akkor mások lehetünk, mint a világ, és tiszták lesznek a gondolataink, mert „bennünk pedig Krisztus értelme van.” (1Kor 2:16).

 Alkalmazd a gyakorlatban: Lehetnek néha váratlanul rossz gondolataid, mert Sátán nem hagy fel az elmédért folytatott harccal (Róm 7:23). Ha ilyesmi történik, imádkozz magadban, idézz fel egy igeverset, vagy énekelj! Jézus segíteni fog, hogy a gonosz gondolatokat jók váltsák fel és elméd tiszta maradjon.

 

 

Feladatok:

1./ Egészítsd ki a boldogmondásokat az alábbi felsorolásból!

  1. Boldogok a lelki szegények, mert____________________________________________________________

  2. Boldogok, akik sírnak, mert________________________________________________________________

  3. Boldogok a szelídek, mert_________________________________________________________________

  4. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert________________________________________

  5. Boldogok az irgalmasok, mert______________________________________________________________

  6. Boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert_______________________________________________________

  7. Boldogok a békességre igyekezők, mert______________________________________________________

  8. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert_______________________________________

  9. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak, és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek énérettem, mert ________________________________________________________________________________________________

A/  ők megelégíttetnek.                                          F/  övék a mennyeknek országa

B/  ők megvigasztaltatnak.                                    G/  ők öröklik a földet.

C/  ők irgalmasságot nyernek.                              H/  ők az Isten fiainak mondatnak.

D/  ők az Istent meglátják.                                      I/   övék a mennyeknek országa.

E/  a ti jutalmatok bőséges a mennyekben.

 

2./ A legszelídebb ember

Ki volt a legszelídebb (legalázatosabb) ember, aki valaha is élt? (4Móz 12:3) _________________________________________

Mit gondolsz, miért tartják őt a legszelídebbnek?_______________________________________________________________

 

3./ Új vágyak!

Ahogy egyre jobban hasonlítunk Jézusra, egyes dolgok jobban fognak tetszeni, másokat pedig már nem kedvelünk. Írjál „T”- betűt a vonalra a kifejezések mellé, amik tetszeni fognak, és „N”- betűt azok mellé, amiket egyre kevésbé kedvelsz majd!

_____ nemtörődöm modor _____TV-nézés, videojátékok ______ másoknak segíteni
_____ önzés _____a természet megismerése ______ tisztátalan gondolatok
_____ Bibliatanulmányozás _____felelősségvállalás ______ esküdözés
_____ viccelődés, bohóckodás _____ gyülekezetbe járás ______ tiszta gondolatok
_____ önzetlenség _____filmnézés ______ imádkozás
_____ önzés _____ időpazarlás ______ büszkeség
_____kedvesség _____ családi áhítat ______ bizonyságtevés
_____kedves szavak szólása ______tiszteletlen viselkedés