Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A gyermek Jézus

  3. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A keleti bölcsek meglátogatják Jézust

(Máté 2. fejezet)

Az a szép, új csillag, amit a bölcsek a távoli országban láttak, valójában a pásztorokat meglátogató angyalok csoportjának fénye volt. A bölcsekre olyan nagy hatással volt a csillag, az Írások próféciái és az álmaik, hogy elhatározták, elmennek megkeresni az új Királyt, és hódolni neki.

A bölcsek nem tudták, hová mennek, de hűségesen követték a csillagot. Napközben a héber Írásokat tanulmányozták és az új Királyról beszélgettek. Nem tudjuk, mennyi ideig utaztak, de a csillag végül megállapodott a jeruzsálemi templom felett, majd eltűnt.

A bölcsek alig várták, hogy ott rátaláljanak a Királyra. Bizonyára csodálkoztak, hogy ott senki sem tudott róla. A papok hallottak az angyalok látogatásáról a pásztoroknál, ezért oda tudták volna vezetni a bölcseket Jézushoz. De irigyek voltak. Miért nem őket látogatták meg az angyalok a pásztorok helyett? Túl büszkék voltak beismerni, hogy Isten másokkal közölt egy ilyen fontos üzenetet és nem velük. Még csak meg sem látogatták Jézust Betlehemben.

Heródes király megháborodott, amikor meghallotta, hogy a bölcsek egy csecsemő-királyt keresnek. Mit tett? Mt 2:1-8.

Este a csillag ismét megjelent az égen és elvezette a bölcseket Jézushoz. Mi történt azután?  10-11. v.

Azok a bölcs emberek nem voltak zsidók. Pogány országból érkeztek, de hittek az Írásokban. Elfogadták Jézust annak ellenére, hogy szegény volt. Kifejezték tiszteletüket és ajándékokat adtak neki.

Isten álomban figyelmeztette a bölcseket, hogy ne menjenek vissza Heródeshez. Majd egy angyal figyelmeztette Józsefet, hogy vigye Máriát és Jézust Egyiptomba. József azonnal engedelmeskedett, s így biztonságban voltak Heródes szörnyű rendeletétől. 16-18. v.

Heródes király nem sokkal azután meghalt, hogy elrendelte a betlehemi újszülöttek megölését. Akkor egy angyal szólt Józsefnek, hogy biztonságban hazaviheti családját. Hová mentek? 20-23. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Sátán már csecsemőkorában el akarta pusztítani Jézust. Ugye hálás vagy, hogy Isten tervét semmi sem tudja megakadályozni?

HÉTFÖ

"Velünk az Isten"

Teremtőként és a világmindenség királyaként Jézus mindig csodálatos dicsőségben élt a Mennyben. Amikor azonban a Földre jött, nem palotában lakott és nem viselt drága ruhákat. Inkább úgy döntött, egy Názáret nevű kisvárosban él, és osztozik a legszegényebb emberek megpróbáltatásaiban és terheiben. 2Kor 8:9.

Jézus, mielőtt eljött, hogy velünk éljen, a Menny Főparancsnoka volt. Angyalok serege teljesítette örömmel akaratát. Világunkba azonban nem hatalmas vezetőként jött el Jézus, inkább megalázta magát, és úgy élt, ahogyan mi. Fil 2:5-8.

Csodálatos, önzetlen szeretetétől vezérelve Jézus gyámoltalan kisbabaként jött világunkba. Úgy cseperedett, fokozatosan tanult meg járni, beszélni és olvasni, mint más gyermekek. A Biblia azt is elmondja nekünk, hogyan tanulta meg Jézus az engedelmességet. Zsid 5:8.

Jézus szülei nagyon szegények voltak és fáradságosan meg kellett dolgozniuk a megélhetésért. Ő azonban soha nem használta isteni hatalmát arra, hogy segítsen magán, vagy könnyítsen életén. Fiukként készségesen szolgálta szüleit és engedelmesen segített nekik, amiben csak tudott.

Amint elég idős volt, Jézus segített a család munkájában. József ács volt, és Jézus is vele dolgozott az ácsműhelyben. Alaposan végezte munkáját, nem akart semmit meggondolatlanul, vagy tökéletlenül csinálni. Bármit is tett, mindenben a tőle telhető legjobbat adta.

Jézusnak természetesen soha nem volt könnyű dolga. Mégis, amikor a nehéz munka miatt panaszkodás kísértette, Ő inkább úgy döntött, vidám lesz. Názáret lakói gyakran hallották Őt Istent dicsőítve énekelni és mennyei otthonukra gondolva ők is felvidultak.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jézus ugyanúgy tanult, ahogyan mi is tanulhatunk. Tanulod az önzetlenséget, hogy áldássá légy mások számára, s hogy felelősséget vállalj otthonodban?

KEDD

Az élet Názáretben

(Lk 2:40.)

A Biblia ezt mondja Jézusról: „A kisgyermek pedig növekedék és erősödék lélekben, teljesedve bölcsességgel; és az Istennek kegyelme vala őrajta.” (Lk 2:40).

Hogyan lehetett Jézus „teljesedve bölcsességgel”, amikor még csak kisgyermek volt? Péld 9:10; 15:33. Felcseperedvén Jézus nem járt a zsinagógába a többi gyerekkel tanulni. Azokban az iskolákban a gyerekek emberek által elrendelt hagyományokat és szertartásokat tanultak, de nem tanultak Istenről és nem beszéltek Vele.

Jézus inkább otthon maradt Máriával, aki Isten igéjére tanította Őt. A Szentlélek adott bölcsességet Máriának  Jézus oktatásához, aki megtanult egyedül imádkozni és az Írásokat tanulmányozni. Kora reggel gyakran kiment egy nyugodt helyre imádkozni és tanulni.

Azok voltak Jézus legboldogabb órái, amikor egyedül volt a természetben Istennel. Sok lelki bölcsességet tanult a természetben, Isten második tankönyvéből és ötleteket is kapott példázataihoz.

Jézus szerette megosztani a tanultakat. Életében egyetlen célja az volt, hogy áldására legyen az embereknek és segítsen nekik megérteni menyei Atyánk valódi jellemét.

Imádság, valamint az Írások és a természet alapos tanulmányozása által telt meg Jézus bölcsességgel, és megtanulta „a gonoszt megvetni, és a jót választani.” (Ézsa 7:15).

Jézus az egyetlen emberi lény, aki soha sem követett el bűnt. Bár Názáret népe híres volt gonoszságáról, Jézus soha nem utánozta gonosz szokásaikat. Soha nem nyitott utat a kísértésnek semmittevéssel, vagy olyanok társaságában időzve, akik rossz hatással lettek volna rá.

Sátán nem bírta elviselni a gondolatot, hogy van egy ember, aki nem hajlandó bűnnel beszennyezni magát. Minden módon megpróbálta rávenni a gyermek Jézust, hogy megadja magát a bűn kísértésének, de Ő nem tette. Soha senkinek nem kell olyan nehéz próbát és akkora kísértéseket kiállnia, amilyeneket Neki kellett.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Példájával Jézus bemutatta, hogy még a gyermekeknek is lehet mennyei bölcsességük, és élhetnek tiszta életet, szegénységük és nehéz körülményeik ellenére is. Angyalok segítettek neki, és nekünk is fognak, ha követjük az Ő példáját.

SZERDA

Tizenkét esztendősen

(Lk 2:41-50.)

Jézus bizonyára nagyon izgatottan ment életében először Jeruzsálembe családjával együtt a Húsvéti ünnepekre, amikor betöltötte a tizenkettedik évét.

Jézus nagy érdeklődéssel figyelte a papokat és az áldozati oltáron vérző bárányt. Együtt imádkozott a többiekkel, mialatt odabent az arany oltárról felszállt az illatos füstfelhő.

Jézus apránként egyre jobban megértette a Húsvéti szertartás valódi értelmét. Egyedül akart maradni és átgondolni ezt. Biztos volt abban, hogy amit lát, azzal kapcsolatban neki valami nagyon különleges teendője van.

Természetesen minden Őróla szólt. A Szentlélek segített neki felkészülni életművére, ami önmaga feláldozásához vezet, mint vérző bárány, amit az oltáron látott.

A Húsvéti szolgálatok végeztével Jézus családja hazaindult. Nem vették észre, hogy Ő nincs velük az utazók csoportjában. Annyira lefoglalta őket barátaik társasága, hogy róla elfeledkeztek. Amikor végre észrevették, hogy hiányzik, visszasiettek Jeruzsálembe megkeresni Őt.

Szem elől tévesztjük mi is időnként Jézust, amikor barátainknál vendégeskedünk, és jól érezzük magunkat velük? Ha így történik, bizony időbe telhet, amíg visszatalálunk Hozzá és ismét a szívünkben él. Soha ne feledkezzünk el Jézusról!

Jézus abba a terembe ment a templomban, ahol a rabbik osztályokat oktattak. Jézus udvariasan megkérdezte tőlük, mit mondtak a próféciák a Messiásról, s ebből ők láthatták mennyire megfontolt kisfiú.

A rabbik azt mondták, hogy a Messiás erős és hatalmas király. Ám amikor Jézus rákérdezett Ézsaiás próféciájára, ami szerint a Messiás Isten báránya lesz, aki meghal, akkor ők kezdték el faggatni a fiút.

Az Írások alapján álló szerény válaszai segítettek nekik olyan igazságok felismerésében is, amelyeket addig még soha nem fedeztek fel. Bárcsak elfogadták volna ezeket a dolgokat! Akkor nagy reformációhoz vezethették volna a népet! De nem tették. Milyen szomorú!

MI történt, amikor szülei végül három nap múlva rátaláltak Jézusra a templomban? Lk 2:47-50.

Jézus tudta, hogy nem József az igazi apja, bár József szeretettel nevelte őt. Az Ő valódi apja Isten volt, de József és Mária saját fiukként tekintettek rá és kezdtek elfeledkezni róla, mekkora kincset bíztak gondjaikra.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jézus mintegy tizenkét éves volt, amikor azokkal a vallási vezetőkkel beszélgetett. Csupán ezért figyeltek rá. Ahhoz túl büszkék voltak, hogy egy felnőttre így figyeljenek. Ez is azt mutatja, hogy Isten alázatos, szerény fiatalemberek által is szólhat bibliai igazságokat azokhoz a felnőttekhez, akik a prédikátorra esetleg nem hallgatnak.

CSÜTÖRTÖK

Az ifjúság példája - 1.

Jézusnak a Szentlélek segített 12 esztendős korában, élete első, Jeruzsálemben töltött Húsvéti ünnepe idején megérteni, hogy Ő Isten fia. Egy nap, mint az áldozati bárány, meg fog halni bűneinkért.

Mit tett Jézus most, hogy már tudta, ki is Ő valójában? Lk 2:51-52.

Jézus mindig szeretettel és tisztelettel bánt szüleivel. Továbbra is segített nekik otthon, és az ácsműhelyben is dolgozott.

„Aláveti” magát a legtöbb fiatal a szüleinek? A tizenéveseknek szól vajon az Eféz 6:1-3.verse? Tanulod, hogyan kövesd Jézus példáját?

Soha nem könnyű fiatalnak lenni, de Jézus gyermekévei különösen nehezek voltak. Hogyan is tudná bárki megérteni, milyen súlyos teher volt a gonosz világunk megváltásáért vállalt felelősség? Egyetlen bűnös gondolat, tekintet, vagy cselekedet tönkreteheti egész tervét. Senki sem értette meg Őt ezen a világon, sem a rabbik, sem a barátai, testvérei, de még édesanyja sem.

A rabbik megszámlálhatatlan szabállyal terhelték az embereket. Ezeknek az ember- alkotta szabályoknak és szertartásoknak nagy része olyasmiket kívántak meg az emberektől, amit Isten nem várt el, vagy egyenesen ellenkezett Isten szavával. Jézus nem tanulmányozta azokat a szabályokat és nem is élt azok szerint. Ő csak azt akarta megismerni és cselekedni, amit Isten mondott.

A rabbik mérgesek lettek és megdorgálták Jézust. Még a szüleit is kényszeríteni akarták, vegyék rá őt, hogy engedelmeskedjen hagyományaiknak. Ő azonban soha nem lett ingerült és nem vitatkozott velük. Isten igéjéből tapintatosan rámutatott, hogy Ő cselekszik helyesen.

Jézus fivérei szerint a rabbiknak volt igazuk. Nem tudták megérteni, miért ragaszkodik Jézus ahhoz, hogy mindig pontosan Isten szava szerint cselekedjen. Önfejűséggel vádolták Őt. Haragudtak rá tiszta, egyszerű, szerény élete miatt, és amiért hajlandó volt türelmesen elviselni a nehéz munkát és a próbákat. Kedvessége, önzetlensége, alázatossága és engedelmessége miatt gyávának nevezték. Gyakran visszaéltek vele, hogy Jézus szívesen dolgozott, de Ő soha nem panaszkodott emiatt és visszavágásra sem gondolt soha.

Barátai szerettek Jézussal időzni, mert barátságos volt és mindig vidám, öröm volt vele lenni. Sokszor bosszankodtak azonban, amikor nem sikerült Őt rosszcselekedetre rávenniük. Mit fog vajon szólni? Jób 28:28; Zsolt 119:14-16. Isten szava volt Jézus útmutatója.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mit teszel, amikor a barátaid valami helytelen dologra akarnak rávenni? Hűséges vagy Isten szavához?

PÉNTEK

Az ifjúság példája - 2.

Jézus idejében a vallási vezetők úgy érezték, hogy Isten különösen kedveli őket. Gyűlölték a „bűnösöket”, és igyekeztek elkerülni a szenvedést. Úgy hitték, a betegség és a gondok a bűnök büntetéseként sújtják az embereket.

Hogyan bánt azonban a gyermek Jézus a mások által megvetett emberekkel? A Biblia szerint Ő „a bűnösöktől elválasztott” volt (Zsid 7:26). Azt jelenti ez, hogy még a közelükbe sem ment? Nem. Jézus azért jött el a Mennyből a mi világunkba, hogy a bűnösökhöz közel legyen. Ez az igevers azt jelenti, hogy Ő egyetlen egyszer sem vétkezett. „Szent volt, ártatlan és szeplőtelen.”

Jézus hatalmas, szerető szíve tele volt együttérzéssel minden szenvedő iránt. Mivel szegény volt, nem tudta pénzzel segíteni a rászorulókat, de minden tőle telhetőt megtett. Ha szomjas volt valaki, adott neki egy pohár vizet. Ha éhes emberrel találkozott, Jézus gyakran nekiadta a saját ennivalóját és inkább ő maradt éhen. Az elkeseredett embereknek Jézus kedves, bátorító szavakat szólt, és beszélt nekik csodálatos mennyei Atyjukról.

Tizennyolc esztendővel azután, hogy Jézus először megértette, hogy Ő a Messiás, türelmesen várta, hogy Isten megmutassa neki, mikor jön el nyilvános szolgálatának ideje.

Harminc éves korában Jézus érdekfeszítő híreket hallott. Egy János nevű fiatalember kezdett prédikálni a pusztában és embereket keresztelt meg alámerítéssel a Jordán-folyóban. Mt 3:1-6.

Bár unokatestvérek voltak, Jézus még soha nem találkozott Jánossal. Amikor meghallotta, hogy János azt hirdeti: „…elközelített a mennyeknek országa”, tudta elérkezett nagy munkája,-  amiért a földre jött - megkezdésének ideje.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Te hogyan bánsz az emberekkel? Kérd Jézust, adja neked az Ő szeretetét irántuk, és Ő megadja.

 

 

Feladatok:

Tedd időrendbe az eseményeket! Írd a sorszámokat a vonalra, majd keresd meg a térképen a megnevezett földrajzi helyeket!

 

a._____  Angyalok látogatják meg a betlehemi pásztorokat.

b._____ Jézus találkozik Jánossal a Jordán-folyónál.

c._____  Mária és József Betlehembe utazik, és ott megszületik Jézus.

d._____ Gábriel bejelenti Jézus érkezését Máriának Názáretben.

e._____ A csecsemő-Jézust Istennek szentelik Jeruzsálemben, majd visszaviszik Betlehembe.

f._____  Mária, József és Jézus Jeruzsálembe utaznak Jézus első Húsvéti ünnepségére.

g._____ Jézus visszatér Názáretbe, és több mint 18 esztendeig ott él.

h._____ A keleti bölcsek Jeruzsálembe látogatnak, majd Betlehembe mennek Jézust megkeresni.

i._____  Mária és József Egyiptomba menekülnek, hogy megmentsék Jézust Heródes parancsától.

j._____  Mária meglátogatja unokatestvérét, Erzsébetet a Júdea hegyvidékén fekvő városban.

k._____ Mária visszatér Názáretbe. Gábriel ott látogatja meg Józsefet.

l._____  Gábriel bejelenti János születését Zakariásnak Jeruzsálemben.

m.____ Mária és József visszatér Názáretbe Jézussal együtt.