Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A szolgálat kezdete

  5. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Illés lelkével és erejével

(Jn 1:1-21.)

Jézus csaknem hat hétig egyedül volt a pusztaságban. Böjtölt, és imádkozott. Bár Sátán mindent megtett, hogy bűnre csábítsa Őt, Jézus azt választotta, hogy inkább meghal, mint hogy engedjen a kísértésnek. Végül angyalok hoztak neki enni és elmondták neki, mekkora örömöt okozott győzelme a Mennyben.

Ezidő alatt Keresztelő János a Jordán-folyónál prédikált és keresztelt, és hallgatóságának tömege egyre csak nőtt. Ez nyugtalanította a jeruzsálemi vezetőket. Attól tartottak, a rómaiak azt hihetik a sokadalom gyülekezése a Római birodalom elleni lázadás előkészülete lehet.

A zsidók közül néhányan elég idősek voltak már, hogy emlékezzenek arra, amit Zakariás mondott Jánosról a születése előtt. Kíváncsiak voltak, miért megy el olyan sok ember olyan messzire meghallgatni őt. Már 400 év is eltelt az utolsó próféta működése óta. Isten végül mégis küldött volna egy újabbat? Úgy döntöttek, odaküldenek néhány farizeust, hogy kiderítsék, mi az igazság. Jn 1:19.

János először is azt felelte kérdéseikre, hogy nem ő a Messiás. Malakiás próféciája (Mal 4:5-6) alapján azt hitték, hogy a Messiás megjelenése előtt maga Illés fog visszatérni. Arra is kíváncsiak voltak, hogy János vajon a halálból feltámadt Mózes lenne-e. János azonban azt felelte, hogy egyik sem.

Bár Jézus később azt mondta Jánosról: „Ha be akarjátok venni, Illés ő, aki eljövendő vala.” (Mt 11:14). Emlékszel milyen bátran és félelem nélkül állt Illés a Karmel-hegyén, egyes-egyedül Isten oldalán?

János „Illés lelkével és erejével” hirdette az üzenetet, de azok a vallási vezetők nem akarták elfogadni. Ezért mondta nekik János, hogy számukra ő nem Illés.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Malakiás azt prófétálta, hogy Isten elküldi Illést „mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.” Ez ma van. Ahogy János prédikált Jézus első eljövetele előtt, ma Isten népe hirdeti sokfelé „Illés lelkével és erejével” Jézus második eljövetelét. A legtöbb vallási vezető azonban, akárcsak János idejében, hallani sem akar róla.

HÉTFÖ

Isten Báránya

(Jn 1:22-51.)

János prédikálása a Jordán-folyó partján nagy tömegeket vonzott, és néhány farizeus is odament kikérdezni, hogy mit állít magáról. János azt felelte nekik, hogy ő a „kiáltó szó”, akiről Ézsaiás azt írta, hogy „előkészíti az Úr útját”. Jn 1:22-24.

Ezután megkérdezték Jánostól, hogy miért keresztel. Még mielőtt válaszolhatott volna, hirtelen megpillantotta Jézust a tömegben. Éppen akkor tért vissza a negyven-napos pusztai böjtölésből, és Sátánnal vívott csatájából. Az a súlyos megpróbáltatás annyira megviselte külsejét, hogy csak János ismerte fel. Mit mondott mindkét kezét Jézus felé nyújtva? 25-27. v.

János szavai nagyon meglepték a jeruzsálemi farizeusokat. Valóban ott lenne a tömegben a Messiás? Körülnéztek, de senkit sem láttak, aki hasonlított volna a Messiásra, a hatalmas hadvezérre, akit ők vártak. Jézus szerény ember volt, arcán a szerető együttérzés erejével.

János minden alkalommal felkiáltott, amikor másnap és harmadnap is ott látta Jézust: „Íme, az Istennek Báránya!” Két tanítványa, András és János éppen a közelében álltak, amikor harmadnap ezt mondta.

Ezt a két fiatalembert teljesen lenyűgözte a gondolat, hogy szemtől szembe láthatják a Messiást, akinek eljövetelére évezredek óta vártak. Olyan nagy hatással volt rájuk, hogy nem tudtak ellenállni, Jánost otthagyva követték Jézust.

János és András még jobban le voltak nyűgözve, miután Jézus szólt hozzájuk. András megtalálta testvérét, Simon Pétert, és így szólt hozzá: „Megtaláltuk a Messiást.”, és Jézushoz vezette fivérét. 35-42. v.

Jézus ezután Filepet hívta, hogy csatlakozzon hozzájuk, Filep pedig Nátánaelhez, a barátjához ment, aki szintén hallotta, hogy Keresztelő János Isten Bárányának nevezi Jézust. Olvassuk el, mi történt, amikor találkoztak! 45-51. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Van fivéred, akit Jézushoz vezethetsz, ahogyan András tette? Vagy esetleg egy barátod, akinek beszélhetsz Jézusról, ahogy Filep tette?

.

KEDD

Kánai mennyegző

(Jn 2:1-5.)

Már öt kiválasztott férfiú követte Jézust. János, András és fivére, Péter, Filep és Nátánael. Mindnyájan Galileából származtak, ahol Jézus maga is felnőtt. Mint oly sokan mások, valószínűleg ők is lementek Jerikó közelében a Jordán-folyóhoz, ahol Keresztelő János prédikált.

Jézus és követői több mint száz kilométert gyalogoltak elhagyván a helyet, ahol Keresztelő János prédikált. A harmadik napon egy galileai kisvárosba, Kánába érkeztek. Nátánael szülővárosa volt és alig 12 kilométerre feküdt Jézus szülővárosától, Názárettől.

Jézus tudta, hogy esküvőre készülődnek Kánában, ahol édesanyja is ott lesz. Megérkezésükkor öt tanítványával együtt őt is meghívták az esküvői ünnepségre.

Csaknem két hónap telt el azóta, hogy Jézus elhagyta otthonát, ezért természetesen Jézus és édesanyja alig várták, hogy találkozhassanak. Férje, József már nem élt, és otthonában nagyon hiányzott neki Jézus vigasztaló jelenléte.

Hallotta, hogy a fia a pusztaságba ment, és nagyon aggódott érte. Jézus nagyon sovány volt a 40 napos böjtöléstől, de ugyanaz a drága, figyelmes fiú volt. Mennyire örültek egymásnak, amikor találkoztak!

Mária láthatta, hogy új erő és méltóság árad Jézusból. Észrevette, milyen tisztelettel és csodálattal tekintenek rá tanítványai. Az násznép is láthatóan figyelte Őt. Mária nem tudta megállni, büszke volt rá.

Örömteli esemény volt az esküvő, és Mária is szorgalmasan segített a vendégek kiszolgálásában. Amikor a szolgák jelentették neki, hogy elfogyott a szőlőlé, Jézushoz fordult segítségért.  Jn 2:3-5.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jézus Máriának adott válasza számunkra kicsit gorombának tűnhet, de abban a kultúrában elfogadott volt, és Jézus arca és hangja tele volt szeretettel. Ezért Mária azt mondta a szolgáknak, hogy tegyék azt, amit Jézus mond nekik. Mi is az Ő szolgái vagyunk, tehát tegyük azt, amit a Biblia által szól nekünk!

SZERDA

Jézus első csodatétele

(Jn 2:5-11.)

Az esküvői ünnepségen Mária miután szólt Jézusnak, hogy elfogyott a szőlőlé, ezt mondta a szolgáknak: „Valamit mond néktek, megtegyétek!” Jézus arra kérte a szolgákat, hogy töltsék meg vízzel a bejárat mellett álló hat kőkorsót. Majd azt kérte, merítsenek belőle és vigyék a násznagynak. Bizonyára csodálkoztak, miért is vigyenek vizet neki, amikor szőlőlére lett volna szükségük.

Nem nehéz elképzelni a szolgák ámulatát, amikor meglátták, mit merítettek a korsóból. Nem víz volt az, hanem finom szőlőlé.

A násznagy nem tudott róla, hogy kifogytak a szőlőléből, és csodálkozhatott, miért hoznak neki a szolgák még egy pohárral. Ám ahogy belekóstolt, arcán nagy meglepetés tükröződött. Miért? 7-10. v.

A szolgák tudták, mi történt, és mindenkinek elmondták, aki érdeklődött róla. Egymás között is ámulattal beszélgettek róla. Végül elkezdték kérdezgetni: „Merre van Jézus?”, de senki sem találta Őt.

A nagy izgalom közepette Jézus csendesen távozott. Tanítványai még ottmaradtak, és az emberek köréjük csoportosultak és faggatták őket. Hallgatták amint az öt fiatalember elmeséli, hogyan látták meg Jézust a Jordán-folyónál és hogy Keresztelő János Isten Bárányának nevezte Őt.

Ez volt Jézus első csodatétele, és a híre gyorsan elterjedt. Még a jeruzsálemi papokhoz és vénekhez is eljutott, akik újult érdeklődéssel tanulmányozták a próféciákat. Az emberek többet akartak tudni erről az új tanítóról, akinek ekkora hatalma van, mégis olyan szerény.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ez volt az első Jézus számtalan csodatétele közül. Minden egyes csodáját mások megsegítésére és áldására tette, egyet sem önmagáért.

CSÜTÖRTÖK

Jézus édesanyja

Jézus megjelenésének egyik oka a kánai menyegzőn az volt, hogy kifejezze jóváhagyását a házassággal kapcsolatban. Ádám teremtése után Isten azt mondta, hogy nem jó neki egyedül. Ezért teremtett egy asszonyt is számára feleségnek, és azt mondta, hogy legyenek gyermekeik. 1Móz 2:22; 1:27-28.

Az Édenkert óta mindig is ez volt Isten terve a férfiak és nők számára. Sátán azonban számtalan házasságot tönkretett. Isten pedig még ma is boldog otthonnal akarja megáldani népét, és a gyermekek segítenek boldoggá tenni őket. Ugye, te is megpróbálsz mindent megtenni, hogy boldoggá tedd szüleidet?

Jézus megpróbálta József és Mária otthonát boldoggá tenni. Harminc esztendőn át Mária engedelmes, szerető fia volt, aki a kánai menyegzőn könnyen azt gondolhatta volna, hogy Jézus még mindig hozzá, és názáreti otthonához tartozik.

Jézus még csak 12 éves volt, amikor azt mondta Máriának: „Az én mennyei Atyám dolgaival kell foglalkoznom”.  Születése előtt egy angyal ezt mondta Róla: „Ő szabadítja meg az ő népét annak bűneitől.” (Mt 1:21). Ez volt, és azóta is ez az Ő „dolga”. Bár földi édesanyja Mária volt, Ő nemcsak az anyjának adatott, hanem mindnyájunknak. Ézsa 9:6.

Az, hogy Mária Jézus édesanyja volt, azt jelentette vajon, hogy ő soha nem követett el bűnt? Nem. Mindnyájan vétkeztünk (Róm 3:23). „Nincsen csak egy igaz is” (10. v.). Mi mindnyájan „eltévelyedtünk” (Ézsa 53:6). Mindnyájunknak, Máriát is beleértve, megváltóra van szükségünk. Lk 1:47.

Nem lett volna Mária összes jócselekedete több mint elég, eltörölni bűneit? Nem, mert, „mint megfertőztetett ruha minden mi igazságunk.” (Ézsa 64:5)

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mária számára is csak egyetlen mód volt bűneitől megmenekülni. Ugyanaz, ami számunkra is. Meg kell vallanunk bűneinket, és bíznunk benne, hogy Isten megbocsátja őket (1Jn 1:9), hinni, hogy Isten mindet Jézusra vetette (Ézsa 64:6), és hinni, hogy az Ő vére „megtisztít minket minden bűntől (1Jn 1:7).

PÉNTEK

Gond a templomban

(Jn 2:12-14.)

A kánai menyegző után Jézus családjával együtt lement Kapernaumba, egy kb. 25 kilométerre fekvő városba. Kána a hegyekben volt, Kapernaum pedig a Galileai-tenger partján, több száz méterrel alacsonyabban. Ezért szó szerint lefelé mentek oda.

Az éves húsvéti ünnepek közeledtével az ország minden részéből emberek ezrei keltek útra Jeruzsálem felé. Más országokból is sokan jöttek. Keresztelő János prédikációja miatt az emberek gondolatai még inkább a Messiás eljövetele körül forogtak, mint valaha.

Várták a Messiást, aki megszabadítja őket a rómaiaktól és ismét erős, független nemzetté teszi őket. Jézus azonban tudta, hogy csalódni fognak. Csatlakozott a Jeruzsálem felé tartó csoportok egyikéhez, és megpróbálta az emberek gondolkodását a próféták által leírt Messiás felé terelni.

Jeruzsálembe érve Jézus a templomba ment, ahol a papoknak Isten dicsőítésére kellett volna vezetniük a népet. Amit azonban a templom külső udvarában látott, az nem dicsőítés volt. Jn 2:14.

Az embereknek egy áldozati állatot kellett vinniük a templomba, de akik messze laktak, ezt nehezen tudták volna megoldani. Ezért pénzt vittek magukkal, amiből Jeruzsálemben vásárolták meg az állatot. A papok megengedték, hogy kereskedők állatokat vigyenek a külső udvarba és ott árulják őket. A haszonból pedig ők is részesedtek.

A népnek a templom költségeire is kellett pénzt vinniük. Mivel a templomnak saját, különleges pénzneme volt, az embereknek át kellett váltaniuk pénzüket a templom pénzére. Ezért pénzváltók asztalait is felállították a templom udvarában. A papok a pénzváltás hasznából is részesültek.        

 Alkalmazd a gyakorlatban: Gyülekezetetekben nem árulnak állatokat és nem váltanak pénzt, ugye? De gondoljunk csak bele, hogy a testünk a Szentlélek temploma! Olyan csendesek és áhítatosak vagyunk belül, mint azt Isten szeretné? Vagy inkább világi, mindennapi dolgokról beszélgetünk?

 

 

Feladatok:

1.Ki mondta? (Jn 1:19-2:5)

a. „Nem én vagyok a Krisztus” _______________________________________________________

b. „Jöjjetek és lássátok meg”________________________________________________________

c. „Te vagy az Isten fia!” ____________________________________________________________

d. „Ímé az Istennek amaz báránya, aki elveszi a világ bűneit!” ________________________________

e. „Megtaláltuk a Messiást.” _________________________________________________________

f. „Valamit mond néktek, megtegyétek!” ________________________________________________

 

2.Térkép

Jelöld meg a térképen Betlehem, Jeruzsálem, Názáret, a Jordán-folyó, Kána és Kapernaum helyét! Sorold fel, melyik helyen milyen esemény történt!

 

3. Számok

a. Hány kőhordót töltöttek tele vízzel a szolgálók? __________________

b. Mennyi víz fért a vizes hordókba? ____________________________

c. Hány napig böjtölt Jézus a sivatagban? ________________________

d. Hány tanítvány ment Jézussal a kánai menyegzőre?  ______________

e. Hány csodát tett Jézus a víz szőlőlévé változtatása előtt? ___________

f. Mennyi ideig élt Jézus Máriával?  _____________________________

g. Körülbelül hány kilométerre fekszik Kána Kapernaumtól? ___________

 

4. Tedd időrendbe az eseményeket! Írd a sorszámokat a vonalra!

a. _____ Jézus negyven napig a pusztaságban volt.

b. _____ Jézus visszatért Jánost hallgatni.

c. _____ Keresztelő János megkeresztelte Jézust.

d. _____ Jézus megtisztította a templomot.

e. _____ Öt tanítvány csatlakozott Jézushoz.

f. _____ Jézus első csodatételeként szőlőlévé változtatta a vizet Kánában.

 

5. Tisztelet Isten templomában

Minden kifejezés mellett rajzolj mosolygós arcot a körbe, amivel azt jelölöd meg, amit Isten templomában kell tenni, és szomorú arcot azok mellé, amiket nem szabad Isten templomában tenni!

 

a.

O

imádság

h.

O

állatok zajongása

b.

O

áldozatbemutatás

i.

O

tisztelet

c.

O

szélhámoskodás

j.

O

mérges vitatkozás

d.

O

csalás

k.

O

hangos felfordulás

e.

O

pénzváltás templomi érmékre

l.

O

árusítás és vásárlás

f.

O

tiszteletlenség

m.

O

Isten dicsőítése

g.

O

tisztességtelenség

n.

O

énekelni Istennek