Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

Az elválasztó bün végleg megszünik

  13. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Végre megváltva

Halt már meg ismerősöd? Szomorú, ha valaki meghal, ugye? Ám amikor Jézus visszajön így fog szólni mindazokhoz, akik Őérte éltek: „Ébredjetek! Ébredjetek fiúk és lányok, apák és anyák! Ébredjetek nagypapák és nagymamák! Eljöttem értetek, ahogyan megígértem!” Képzeljük csak el, ahogy látjuk az összes embert, aki Jézust szerette, a sírjából kikelni! Látjuk, ahogy az angyalok visszaadják gyermekeiket a szülőknek, és a barátok viszontlátják egymást. Tudni fogjuk, hogy soha többé nem kell elválnunk!

Végignézünk az összes igaz emberen. Emlékeinkben öregek voltak, de most újra fiatalok. Emlékszünk, hogy egyesek betegek voltak, most viszont teljesen egészségesek. Mások vakok, süketek, vagy bénák voltak, most pedig látnak, hallanak és szaladgálnak. Mindnyájan azonnal halhatatlan testet és lelket kapunk. Ézsa 35:5-6; 1Kor 15:51-53.

Érezzük, ahogy egyre magasabbra emelkedünk, egyre távolabb a Földtől. Egészen a felhőig emelkedünk, amelyen Jézus áll. A csodálatos felhő mindnyájunkat Jézus otthonába, a Mennybe röpít.

Ahelyett, hogy egyenesen a Mennybe vinne bennünket, Jézus egyhetes, csodálatos utazást tervezett számunkra. Sok kellemes meglepetés ér majd az utazás során. Képzeljük csak el, amint István Pál apostollal találkozik! „Saul is itt van!” – kiált fel örömmel. – „Pál is felelős volt a kivégzésemért, mégis hívővé lett!” Izgatottan hallgatja majd végig Pál történetét. Olyanokkal is találkozunk, akik halálukig sem hallottak Jézusról, de engedtek a Szentlélek késztetésének, amikor halkan szólt lelkükhöz, és most örömmel tanakodnak: „Hogyhogy életben vagyunk? Mi történik?” Mi pedig alig várjuk, hogy Jézusról és szeretetéről beszélhessünk nekik.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Lehet bármi is izgalmasabb, csodálatosabb és fontosabb, mint mindörökre Jézussal lenni?

HÉTFÖ

A gyönyörű város

Hétnapos utazásunk végén megérkezünk az új Jeruzsálembe, ami csodálatosabb, mint azt elképzelhetnénk. Négyzet alakú és mindegyik oldala több száz kilométer hosszú. Milyen magas? Jel 21:16. A városfal tizenkét alapjának mindegyike különböző drágakövekből készült, a tizenkét hatalmas kapu pedig ragyogó gyöngyökből. 9-21. v. A város csodálatos kúriái a mi otthonaink lesznek mindörökre. Jn 14:1-3.

Mielőtt a városba lépnénk, Jézus saját kezűleg helyez egy koronát mindegyikünk fejére, és arany hárfát is kapunk tőle mindannyian. Mindenféle erőfeszítés nélkül tudni fogjuk, hogyan játsszuk a csodálatos mennyei muzsikát.

Hirtelen izgatott felkiáltást hallunk. Jézus és Ádám viszontlátják egymást. Látjuk, ahogy Jézus Ádám felé nyújtja kezét. Ám amint Ádám meglátja a sebhelyeket Jézus kezén, azonnal a földre borul és így szól: „Méltó, méltó, méltó a Bárány, aki megöletett.”

Aztán figyeljük, ahogy Jézus megmutatja Ádámnak az Édenkertet. Az Özönvíz előtt a Mennybe ragadták a kertet, és most Ádám olyannak lát mindent, mint mielőtt bűnbe esett volna. Jézus enni ad neki az Élet fájának gyümölcséből. Ádám látja emberi családjának sokmillió megmentett tagját, szívét elárasztja mindannak megismerése, amit Jézus értünk tett. Ó, menyire hálás Neki!

Jézus kitárja a város kapuit és örömmel üdvözöl bennünket. Odabent ezüstből készült, terített asztalt látunk, ami sok-sok kilométer hosszú, mégis tisztán látjuk elejétől a végéig. Jézus a legfinomabb ételt szolgálja fel nekünk, amit valaha is ettünk, és pont, ahogy megígérte, együtt iszik velünk a szőlőléből, először azóta, hogy a tanítványokkal az utolsó vacsorán ivott belőle.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Hát nem szeretnél ott lenni, Jézussal együtt? Milyen örömmel helyezi majd a koronát a fejedre és üdvözöl azon a különleges helyen, amit kifejezetten neked készített! Ugye, most rögtön elhatározod, hogy ott leszel?

KEDD

Az ezer esztendő

Ezer évig fogunk az új Jeruzsálemben élni. Ez a Millennium, ami nagyon fontos időszak lesz. Jézus tudja, hogy keresni fogjuk családtagjainkat, barátainkat, akikkel nagyon vártuk a viszontlátást. Meglepődünk, hogy némelyikük nincsen ott. „Hol vannak, Miért nincsenek itt?” – kérdezgetjük majd.

Türelmesen várunk és bízunk benne, hogy Jézus megválaszolja kérdéseinket. Megnyitja a feljegyzések könyvét és alaposan áttanulmányozhatjuk a feljegyzéseket minden elveszett emberről. Minden bűnt gondosan feljegyeztek és most a titkos bűnök is nyilvánvalókká válnak mindenki előtt. 1Kor 4:5. Jézus minden erőfeszítése, amivel megmentésükért munkálkodott, szintén részletesen fel van jegyezve. Mivel elutasították segítségét bűneik legyőzéséhez, nem élhetnek mindörökre boldogan a Mennyben. Látni fogjuk, mennyire igazságos és szeretetteljes Isten, és minden kérdésünkre választ kapunk.

Azután a cselekedeteiknek megfelelően, mi döntjük el, mi az igazságos büntetés az elveszett emberek, valamint Sátán és angyalai számára. 1Kor 6:2-3.; Jel 20:4, 22:12.

Hogy néz majd ki a Föld ezidő alatt? Mi történt az összes gonosz emberrel? Jer 4:23-26; 25:33.

Mi történt Sátánnal Jézus második eljövetele után? Jel 20:1-3. Sátán természetesen nem valódi, fémlánccal lesz megkötözve. Ez annak kifejezése, hogy Isten nem engedi majd, hogy elhagyja a Földet, oda lesz „kötözve”. Az egész világmindenség örvendezni fog, amiért Sátán soha többén nem bánthatja, vagy kísértheti őket.

Sátán szörnyen érzi magát. Nincs, akit kísérthetne, hiszen az igazak a Mennyben vannak, az elveszettek pedig mind halottak. Hallgatja angyalai heves vitáit, amint őt és egymást vádolják. Tudja, hogy minden rosszért, ami a világegyetemben történt, ő a felelős. A kopár, kihalt Földön barangolva láthatja lázadása eredményét és retteg a büntetéstől, amit el kell majd szenvednie.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Felmerült már benned, hogy vajon Isten mindig igazságos-e? Kérdések gyötörnek, hogy vajon egyes dolgok miért úgy történtek, ahogyan? Bízzál továbbra is türelmesen Istenben és a Millennium ideje alatt minden kérdésedre megkapod a választ

SZERDA

Minden térd meghajol

Tegnap arról tanultunk, hogy az ezer esztendős időszakban minden kérdésünkre választ kapunk. Láthatjuk, hogy Isten minden ítélete igazságos a gonosszal szemben. Egyedül Sátán, az angyalai és a gonosz emberek nem ismerték még el Isten igazságosságát.

Az ezer esztendő elmúltával, Jézussal és az angyalokkal együtt visszatérünk a Földre. Ahogy közeledünk, Jézus felébreszti a meghalt gonoszokat, akik olyan állapotban támadnak fel, amilyenben halálukkor voltak. Testük továbbra sem tökéletes és lelkük is változatlanul gonosz. Jel 20:5.

A gonoszok felnéznek a közeledő Jézusra és együtt kiáltják: „Áldott, Aki az Úr nevében jő!” Ugyanúgy gyűlölik Jézus, mint addig, mégis el kell ismerniük, hogy áldott.

Amikor Jézus az Olajfák-hegyére lép, az kettéválik és egy hatalmas síkság keletkezik. Zak 14:4. Akkor láthatjuk, ahogy az új Jeruzsálem méltóságteljesen leereszkedik arra a megtisztított helyre.

A feltámadt gonoszok billióin végignézve Sátán úgy dönt, még mindig van számára esély. Megváltójuknak állítva magát erőt ad a betegeknek és gyengéknek. Meggyőzi a gonoszok seregét, hogy képesek bevenni az új Jeruzsálemet. Angyalaival és a gonosz hadvezérekkel együtt terveket szőnek az ütközetre. Jel 20:7-9.

Míg a város felé masíroznak, Jézus az összes kaput bezárja, kirekesztve ezzel a gonoszokat. A támadó seregek egyszer csak megtorpannak. Magasan a város felett láthatják Jézust, ragyogó trónján ülni a Tízparancsolattal kezében, miközben a Királyok Királyává koronázzák. 11-12. v.

A gonoszok előtt ezután panorámaszerűen lejátszódik Ádám megkísértésének és bukásának története, valamint a megváltás terve a maga teljességében. Láthatják Jézus életét, szolgálatát, és kereszthalálát. Mindenkinek eszébe jut minden egyes elkövetett bűne, mivel úgy döntött, hogy nem a Szentléleknek enged, hanem Sátán hazugságainak hisz. Mindnyájan belátják, hogy Isten szeretetteljes és igazságos, és hogy ők megérdemlik a halált. Még Sátán is elismeri, hogy Isten igazságos. Filippi 2:9-11.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A feltámadás nem változtatja meg sem az igazak, sem a gonoszok jellemét. Isten a mai napot, ezt a pillanatot adja nekünk, hogy válaszoljunk szeretetére. Zsid 3:7-15.

CSÜTÖRTÖK

A bűn vége

Bár a gonoszok mind egyetértenek abban, hogy Isten szerető és igazságos, még mindig gyűlölik Őt. Sátán újra a város elleni harcra akarja buzdítani őket, de már elvesztette minden befolyását és hatalmát. Sátán mindig azzal érvelt, hogy Isten törvényének megszegése felszabadít. Most már a gonoszok is láthatják, hogy Sátán hazug és nagy haraggal ellene és angyalai ellen fordulnak.

Hirtelen tűz száll alá az égből és lángok törnek fel a földből is. Jel 20:9. Minden bűnös megkapja büntetését „az ő cselekedetei szerint” (Jel 22:12). Egyesek azonnal elpusztulnak, míg mások sokkal tovább égnek. Maga, Sátán szenved majd legtovább. Végül mindenki hamuvá ég. Mal 4:1-3; Ezék 28:19.

A Sátán által indított háború véget ért. A szomorúság évezredei már mind a múlté lettek. Az egész világegyetem biztonságos és tiszta. Bűn pedig soha többé nem fordul már elő. Náhum 1:9.. Jézus akkor egy új, tökéletes világot teremt, ahogy megígérte. Ézsa 65:17.

Nem lesz többé könnyhullatás, elválás, háború, éhség, fájdalom, betegség, járvány, halál, szegénység, hajléktalanság, sem viharok, földrengések, tűzvészek és árvizek, és a végtelenségig folytathatnánk a sort. Jel 21:4.

Mivel fogunk vajon attól kezdve foglalkozni? Egyeseket azért nem érdekli ma az örök élet, mert azt hiszik, egyfolytában dicsfényben ücsörgünk majd a felhőkön és hárfázunk. Milyen unalmas lenne! Jézus azonban sokkal jobbat szánt nekünk. Úgy teremtett minket, hogy tele leszünk energiával, erőnk teljében leszünk. Minden tevékenységet és elfoglaltságot élvezni fogunk, mert tökéletes testünk soha nem fárad majd el.

Lesz időnk elbeszélgetni olyan emberekkel, mint Ádám, Ábel, Énok, Noé, Ábrahám, Izsák, Jákob, Jób, Mózes, Illés, Dániel, Pál, Péter és János apostolok, William Miller és még sok millió mással. Megismerkedhetünk más világok lakóival is, akik soha nem követtek el bűnt. Mindig örömmel beszélünk majd arról, amit Jézus értünk tett. Minden szombatnapon együtt fogjuk dicsőíteni Istent. Ézsa 66:23.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Milyen csodálatos, hogy még mindig választhatunk! Te meghoztad a helyes döntést, és segítesz ebben másoknak is, amíg még van rá idő?

PÉNTEK

Az új Föld

Soha nem kell majd azon töprengenünk, mihez is kezdjünk az örökkévalóságon át. Valójában el sem tudjuk képzelni mindazt a sok csodálatos dolgot, amit Jézus számunkra készített. Néhányról már beszélt nekünk. 1Kor 2:9-10.

Lesz gyönyörű, saját kúriánk az új Jeruzsálemben, de egy vidéki házat is fogunk építeni magunknak az új Földön. Képzeljük csak el, milyen lesz kertészkedni a puha, kövek nélküli talajon, amit a harmat öntöz, milyen lesz, ha soha többé nem látunk gazt, tövist, kártevő rovarokat vagy mérgező növényeket. Ézsa 55:13; 65:21-22.

Lágy fuvallattól hajladozó, aranyosan fénylő, selymes fűvel borított mezőkön fogunk sétálni, sok különféle fában gyönyörködhetünk; és soha el nem hervadó virágok látványában. Az ennivaló finom lesz, és soha nem romlik meg. Az időjárás is mindig kellemes, tökéletes lesz.

Milyen változatos állatvilág lesz majd ott! Azon lovagolhatunk, amin csak szeretnénk. Lovon, tevén, oroszlánon, vagy akár delfinen. Hallgathatjuk a madarak csodálatos énekét. Talán olyan kis állatok is lesznek, amik úgy néznek ki és úgy is viselkednek, mint amiket földi életünkben szerettünk. Minden állat szelíd és ártalmatlan lesz. Ézsa 11:6-9.

A források, patakok, folyók és tavak vize mind tiszta lesz. A széles Élet –folyam, mely Isten trónjától ered a város közepén folyik. Az Élet fájának törzse annak két partjáról fonódik össze. A fa ágai a folyó fölé nyúlnak és minden hónapban más, finom gyümölcsöt teremnek. Jel 22:1-2.

Új világunkon kívül az egész világegyetemet felfedezhetjük. Van azonban valami, ami még mindezeknél is sokkal jobban fog érdekelni bennünket. Az örökkévalóságon át soha nem fogy el csodálatunk Isten lenyűgöző szeretete iránt és mindig többet szeretnénk megtudni róla és csodálatos tervéről, mellyel megmentett bennünket.

Mindössze egyetlen nyoma marad a bűnnek Isten tökéletes világegyetemében. Jézus mindörökre viselni fogja fején, kezén és lábán a sebhelyeket. Ez mindig emlékeztetni fog minket, hogy Ő meghalt a mi megváltásunkért.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Amíg a bűn meg nem akadályozta, Isten minden este meglátogatta Ádámot és Évát az Édenkertben. Isten évezredeken át vágyott az elszigeteltség megszüntetésére. A bűn megszűnésével Földünk minden más világnál nagyobb tiszteletnek örvend majd. Isten maga is itt fog élni és velünk lesz mindörökre! Jel 21:3; 22:3-5. Isten azt szeretné, hogy te is ott legyél vele. Elfogadod a meghívását? Jel 22:17.