Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

Egy majdnem feledésbe merült igazság

  3. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A szombat újrafelfedezése

Az 1830-a és negyvenes évek ideje nagyon izgalmas időszak volt. Mivel az emberek komolyan tanulmányozni kezdték a Bibliát, lassan több száz éve figyelmen kívül hagyott, vagy félreértett igazságokra kezdtek ráébredni.

Például a kor népszerű egyházai azt tanították, hogy Jézus eljövetele előtt ezeréves békekorszak lesz a Földön. Az adventi ébredés időszakában viszont a Biblia tanulmányozói izgatottan várták Jézus mielőbbi eljövetelét, ez volt a második advent. Sokan azt is felismerték, hogy a halál olyan, mint az alvás, amiből következik, hogy nem létezik olyan hely, mint az örökké égő, tüzes pokol. E dolgok felismerése a feltámadást is segített jobban megérteni.

Sokan elkeseredtek és feladták hitüket, amikor Jézus nem jött el 1844. október 22.-én, ahogyan várták. Isten hűséges népe azonban nem adta fel. Sőt, még komolyabban tanulmányozták a Bibliát és egyre több csodálatos igazságot fedeztek fel. Múlt héten arról tanultunk, hogyan ismerték fel, milyen szolgálatot végez Jézus értünk a mennyei Szentélyben. Azt is megtudtuk, hogyan kezdett Isten különleges üzeneteket küldeni népének, hogy segítse őket. Mivel ezt a két témakört nagyon fontos megérteni, következő leckéinkben még részletesebben tanulmányozzuk majd őket.

Az egyik igazság, ami az évszázadok során szinte teljesen feledésbe merült, a szombat igazsága volt. Bár gyakran üldözték őket és nagyon kevesen voltak, a szombattartók mindig hűséges hívők voltak, akik megszentelték a bibliai szombatot. A korai 1800-as években egyedül a hetednapot ünneplő baptisták voltak szervezett szombattartók. Isten az adventmozgalomnak adta az összes frissen újra felfedezett igazságot a szombattal együtt. A hetednapot ünneplő baptisták nagyon kevesen voltak és a legtöbb adventista még létezésükről sem tudott. A szombat igazságába vetett hitük nem érintette meg azokat az adventistákat, akik találkoztak velük, mert őket meg Jézus közeli eljövetele hirdetésének fontossága nem érdekelte. A hetednapi baptistákra sem igen hatottak az adventhívők, akik még azt sem tudták, melyik napot tartja szentnek a Biblia.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Még ma is fontos mind a tíz parancsolat megtartása? 1Kor 7:19.

HÉTFÖ

Oakes asszony és Wheeler lelkész

Mind az adventisták, mind a hetednapot ünneplő baptisták egy-egy fontos bibliai igazságban hittek, de azt gondolták egymásról, hogy a másik csoport össze van zavarodva. Vajon hogyan hozza Isten az adventisták tudomására a szombat megtartásának fontosságát?

Isten még a nagy csalódás előtt felhasználta a szegény özvegyasszonyt, Rachel Oaks-t, hogy a szombat fontosságára terelje az adventhívők figyelmét. Az asszony a lányával élt, aki tanítónő volt Washingtonban, New Hampshire-ben. Hetednapi baptisták voltak, de mivel rajtuk kívül nem volt ott más szombattartó hívő, egy helyi, vasárnapünneplő, adventhívő gyülekezetbe kezdtek járni.

Ez azonban nem jelentette, hogy abbahagyták volna a szombatünneplést. Távolról sem! Oaks asszony finom modorú, de félelmet nem ismerő tanú volt és hitéről rövidesen az egész közösség tudomást szerzett. A fordulópont egy 1844 év eleji vasárnapon történt, amikor Frederick Wheeler, a lelkész úrvacsorai szolgálatot látott el. Nagyon helyesen azt hirdette, hogy mindenkinek, aki kereszténynek vallja magát, késznek kell lennie Istennek engedelmeskedni és az Ő parancsolatait minden tekintetben megtartani.

Oaks asszony majdnem felugrott székéről, de sikerült visszafognia magát. A lelkész bizonyára látta a hölgy izgatott arckifejezését és nagyon megkönnyebbülhetett, amiért nem mondta ki azonnal, amit akart, bármi is volt az.

A lelkész később ellátogatott Oaks asszonyhoz és megkérdezte, mi jár a fejében. Az asszony emlékeztette rá, mit mondott a parancsolatokról. Majd így szólt hozzá: „Legszívesebben azt mondtam volna, hogy jobban tenné, ha visszateríti a kendőt az úrvacsorai asztalra egészen addig, míg ön is meg nem tartja Isten minden parancsolatát.”

 Alkalmazd a gyakorlatban: Nem könnyű hitének vagy tetteinek helytelenségére figyelmeztetni valakit. Milyen tanácsot ad erre Isten a következő igeszakaszokban? Gal 6:1; 1Tim 5:1, 20; Júdás 22-23.

KEDD

Wheeler szombatot ünnepel

Wheeler lelkész nagy kihívás előtt állt, még alaposabban tanulmányoznia kellett ezt a szombat-vasárnapkérdést. Eleinte biztosan úgy érezte, Oaks asszony téved. Ám amikor ellenőrizte az asszony által megadott bibliai hivatkozásokat, talált köztük olyasmit, ami egy kicsit zavarba hozta. Más hivatkozásokat próbált, keresni, hogy „egyensúlyba hozza” a dolgokat. Ám maga is meglepődött, hogy az újszövetségi igehelyek, amiket a vasárnap megszentelésének igazolására szeretett volna használni, nem is léteznek. Elég bölcs volt Wheeler lelkész megérteni a Biblia kijelentéseit? Péld 2:3-5.; Jn 7:17.

Nem tudjuk pontosan, mennyi ideig tanulmányozta Wheeler lelkész a szombat kérdését, de amikor végül meggyőződésre jutott, tiszta lelkiismerettel szentelte meg -1844 márciusában - először életében a szombatot. Rövidesen közösségének több tagja is csatlakozott hozzá a szombat megtartásában, többek között Cyrus Farnsworth is.

1844 augusztusára egy másik adventhívő lelkész is elfogadta a szombat igazságát. Thomas Preble-nek hívták. Azt nem tudjuk biztosan, hogyan ismerte meg a szombatot, de azt tudjuk, mit tett érte. Ő volt az első adventista lelkész, aki cikket írt a hetednapi szombatról, ami 1845 februárjában jelet meg. Ahelyett, hogy megtartotta volna magának a jó hírt, Preble Jézus utasítását követte.

Sokan olvasták Preble cikkét, de senki sem akkora lelkesedéssel, mint Joseph Bates, a nyugalmazott hajóskapitány. Amilyen hamar csak tudott, New Hampshire-be utazott, hogy Wheeler lelkésszel és Cyrus Farnsworth-el találkozzon. Bates kapitány hosszú vonatozás, kocsikázás és gyaloglás után végül késő éjszaka kopogtatott Wheeler ajtaján.

Joseph Bates-et meggyőzték a fellelt bizonyítékok, amikor a szombattartókkal együtt tanulmányozta a Bibliát, hiszen élete végéig ez volt az egyik legkedvesebb témája.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Joseph Bates és mások is, amint megismertek egy újabb bibliai igazságot, azonnal készek voltak változtatni és áldozatokat is hozni, hogy engedelmeskedhessenek neki. Tőled mit vár Isten, ha felismersz egy számodra új igazságot? Mt 13:44-46.

SZERDA

Egyre több szombatünneplő

Joseph Bates már majdnem hazaért Wheeler lelkésznél tett látogatásából. Alig várta már, hogy barátaival is megoszthassa a híreket.

Bates kapitány egy hosszú fahídon haladt át otthona, a Massachusetts állambeli Fairhaven közelében, amikor egy barátjával, Hall úrral találkozott. Örömében, hogy épségben látja barátját visszatérni, Hall így kiáltott: „Bates kapitány! Mi újság?”

Bates pillanatnyi tétovázás nélkül válaszolt: „Az a hír, hogy a hetedik nap az Úr, a mi Istenünk szombatja!”

„Nos, akkor hazamegyek, és utánanézek a Bibliában.” – mondta Hall úr. ApCsel 17:11.

Hazament és tényleg utánanézett a Bibliában. Meg is győződött róla, hogy Batesnek igaza van. A rákövetkező szombatot már ő is megtartotta.

Rövidesen Joseph Bates lett a szombat igazságának legismertebb tanítója. A tizenöt éves Marian Stowell elolvasta Preble meggyőző írását a szombatról, és örömmel osztotta meg a hírt bátyjával, Oswalddal is. Elhatározták, hogy titokban megünneplik a következő szombatot. Ám nem tudták sokáig megtartani titkukat, amit aztán megosztottak a tizenhét esztendős barátjukkal, John Andrewssal is. Ő is meggyőződött az igazságról és továbbadta Perble röpiratát a szüleinek, akik pedig Marian szüleinek adták tovább.

Szerencsére a szülők szerették az igazságot és a következő szombatnapot mindnyájan együtt szentelték meg. Tudásszomjtól hajtva azonnal irodalmat kértek a hetednapi baptistáktól a szombatról. Nemsokára már hét másik családdal együtt dicsőítették Istent a hetedik napon. .

 Alkalmazd a gyakorlatban: Isten fiatalok által működött, amikor továbbadták a szombatról szóló röpiratot családjuknak és barátaiknak. Te melyik családtagodnak, vagy barátodnak adsz az igazságról szóló irodalmat? Lelkészetek biztosan tud segíteni, ha szükséged lenne rá. Milyen csodálatos ígéretet adott Isten azoknak, akik beszélnek róla másoknak? Mal 3:16-17.

CSÜTÖRTÖK

Bates könyvet ír

Egy nap reggeli imádsága közben Bates kapitány megbizonyosodott róla, hogy könyvet kell írnia a szombat igazságáról. Volt azonban egy probléma. Nem volt semmi pénze.

Joseph Bates egykor jómódú hajóskapitány volt. Mostanra azonban csupán tizenkét és fél centje maradt! Egész vagyonát a Jézus második eljöveteléről szóló üzenet terjesztésérre fordította. Bár minden pénze elfogyott, Bates biztos volt benne, hogy Isten a megfelelő időben gondoskodni fog a könyv kiadásának költségeiről. Tétovázás nélkül nekiállt hát az írásnak. Egy óra múlva felesége szólt neki, hogy néhány dologra szüksége lenne a kenyérsütéshez. A kapitány az írást félbehagyva elment a boltba és utolsó fillérjein megvásárolta, amit a felesége kért. Otthon a felesége csodálkozott, hogy miért csak másfél kiló lisztet vett. Joseph Bates elmondta neki, hogy éppen az utolsó pénzét költötte el.

Bates asszony sírva fakadt és ezt kérdezte: - Mi lesz velünk ezután?- Joseph Bates így felelt: - Könyvet írok és terjesztem a szombat igazságát a világban. - Jó, de miből fogunk megélni? - zokogta a felesége. - Az Úr majd gondoskodik rólunk. – felelte Bates mosolyogva. - Mindig ezt mondod! –szipogta a felesége és könnyek között hagyta el a szobát.

Isten valóban gondoskodott róluk. Bates kapitány még aznap 10 dollár adományt kapott postán. Egy egész zsák lisztet vásárolt, krumplit és minden mást, amire szükségük volt, s így nyugodtan folytathatta az írást. Rövidesen nagyon sokan olvashatták a szombatról írott könyvét.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Milyen ígéretet adott Isten azoknak, akik hűségesen végzik munkájukat érte? Filippi 4:19.

PÉNTEK

A jelenések könyve 13. fejezetének fenevadja

A Biblia szól a magasan az égen repülő három angyalról, akik közvetlenül Jézus eljövetele előtt Isten fontos végidei üzenetét hirdetik. Jel 14:6-12. A három angyal azt a gyorsaságot és sürgősséget jelképezi, amivel Isten üzenetét hirdetni kellett a világnak.

William Miller és a korai adventhívők az 1830-as években az első angyal üzenetét hirdették, miszerint Jézus hamarosan eljön és megítéli a világot.

Az 1840-es években a népszerű egyházak elutasították az első angyal üzenetét. És amikor az adventhívőket kizárták azokból az egyházakból, beteljesedett a második angyal üzenete. Azok az egyházak, melyek elutasították az első angyal üzenetét, szintén Babilon részesei lettek, és Babilon „elesett”.

A harmadik angyal üzenete egy ijesztő figyelmeztetés a fenevad bélyegéről. 9-10. v.

Az adventisták tovább kutatták a Bibliát. Felismerték, hogy a Jelenések könyvének 13. fejezetében leírt fenevad sokakat kényszerít majd a fenevad bélyegének felvételére. A legtöbb protestáns egyház tisztában volt vele, hogy a 13. fejezetben ábrázolt első fenevad a Római Katolikus egyházat jelképezi. Az adventisták felfedezték, hogy a katolikus egyház azt állította magáról, hogy joga van megváltoztatni Isten tiszteletének szent napját szombatról vasárnapra. Ez, - állította a katolikus egyház- az ő hatalmának jele!

De vajon mit jelképez a második fenevad? Jel 13:11. Ez a második fenevad úgy nézett ki, mint a bárány és nem a vízből, hanem a földből jött föl. A Bibliában a fenevadak országokat, vagy nemzeteket jelképeznek (Dán 7:23). A víz olyan helyet jelent ahol sok ember van, népeket, tömegeket (Jel 17:15), a föld pedig olyan helyet, ahol kevés ember van. A Bibliát gondosan tanulmányozók előtt világossá vált, hogy az Egyesült Államok az egyetlen ország, melyre igaz a bárány-külsejű fenevad jellemzése.

Bár szelíd báránynak látszik, úgy cselekszik, mint a sárkány. Az adventisták döbbenten fedezték fel, a fenevad képének elkészítése azt jelenti, hogy az Egyesült Államokban érvényes csodálatos lelkiismereti és vallásszabadságtól egy nap majd megfosztják az embereket és arra kényszerítik őket, hogy felvegyék fenevad bélyegét, hatalmának jelét, a vasárnapünneplés szokását.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mit kell tennünk, ha a világi vezetőség ránk akarja kényszeríteni, hogy vessük el a szombatot és a vasárnapot tartsuk szentnek? ApCsel 5:28-29.

 

 

 

Feladatok:

 

 1. Jézus temetése után követői pihentek szombaton a ___________szerint. Lk 23:56

 2. A szombatnap minden héten arra emlékeztet, hogy Isten hat nap alatt teremtette a világot és a ______napon megpihent. 2Móz 20:8-11

 3. A szombatot __________-nek kell hívnunk. Ézs 58:13.

 4. A szombat arra emlékeztette az izraelitákat, hogy Isten kimentette őket az egyiptomi__________-ból. 5Móz 5:15.

 5. Nem a saját ___________-ink szerint kell járnunk szombatnapon. Ézsa 58:13.

 6. Jézus minden __________-on a zsinagógába ment. Lk 4:16.

 7. Pál minden szombaton a __________.ba ment. ApCsel 17:1-3.

 8. Jézus azt mondta a tanítványoknak, _________-nak, hogy ne szombatnapon kelljen Jeruzsálemből elmenekülniük. Mt 24:20.

 9. Az új Földön minden szombaton Istent fogjuk _______ Ézsa 66:22-23.

 10. _________ a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 2Móz 20:8.

 11. A szombat lőn az _______-ért, nem az ember a szombatért. Mk 2:27.

 12. ___________ tehát szombatnapon jót cselekedni. Mt 12:12.

 13. A világ teremtése után Isten _______ a hetedik napon 1Móz 2:2.

 14. A szombat Isten ______és _______napja. Ézsa 58:13.

 15. Isten ________és megszentelte a hetedik napot 1Móz 2:3.

 16. A szombat _______, amivel Isten megszenteli népét. Ezékiel 20:12

 17. Isten nem küldött _______-t a hetedik napon az égből 2Móz 16:26, 31.