Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

Vigyázat! Hamisítvány!

  11. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Óvakodjatok Sátán hamisítványaitól!

Tudod, mi az a hamisítvány? Olyasmi, ami annyira hasonlít az eredetire, hogy könnyen félrevezet bárkit. Például a hamis húszdolláros bankjegy annyira hasonlít az igazira, hogy a legtöbb ember nem tudja megkülönböztetni őket. Hamis pénzzel átverni valakit nagyon csúnya dolog, de létezik ennél sokkal rosszabb is. Sátán meghamisítja az igazságot. Hamisítványai annyira hasonlítanak az igazságra, hogy a legtöbb ember észre sem veszi a különbséget.

Amióta csak a bűn létezik, Sátán számtalan hamisítványt eszelt ki. Hogyan kerülhetjük el, hogy félrevezessenek? Csupán egyetlen módon. Milyen egyszerű szabályt ad erre a Biblia? Ézsa 8:20. Más szóval, ha egy tanítás ellentmond a Bibliának, akkor az nem is igaz. Más módon nem lehet felismerni Sátán hamisítványait.

Még így is nagyon körültekintőnek kell lennünk, mert Sátán gyakran bibliaszövegekkel visszaélve hamisítja az igazságot. Általában kiragad egyetlen igeverset, vagy szövegrészt és éppen csak annyira változtatja meg a jelentését, hogy a Biblia többi részének ellentmondjon. Ézsa 28:10; 1Kor 2:13.

Sátán egy alkalommal a pusztában a 91. Zsoltár 11-12. versét használta fel Jézus megkísértésére, hogy ugorjon le a templom tetejéről (Mt 4:6-7). Jézus azonban tudta, hogy Sátán visszaél azokkal az igékkel. És vajon honnan tudta? Onnan, hogy Sátán ezzel ellentmondott az 5Móz 6:16. igeversnek.

Ezért nem bölcs dolog csupán egyetlen igeverset, vagy bibliai szövegrészletet felhasználni valaminek a bizonyítására. A fontos bibliai igazságokat minden esetben a Biblia több szerzője is magyarázza, ami segít jobban megértenünk őket. Könnyen helytelen következtetetéseket vonhatunk le, ha nem ismerjük az egész Biblia tanítását. Mt 22:29; 2Tim 3:13-17.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Sátán mindegyik hamisítványa veszélyes tévedés. Hány ember jut pusztulásra Sátán útján? Mt 7:13-14. De nem kell félrevezetettnek lenünk. A Biblia olyan, mint egy térkép, ami leleplezi Sátán minden csalását és megmutatja a mennybe vezető egyetlen utat. Zsolt 119:93, 104-105.

HÉTFÖ

Te magad tanulmányozd a Bibliát

Már tudjuk, hogy Sátán hamisítványait egyedül a Bibliával leplezhetjük le. Ezért gyűlöli annyira a Bibliát és mindent megtesz, hogy visszatartsa az embereket annak olvasásától.

Egyik kedvenc módszere, hogy ráveszi az embereket, hogy a lelkészükben bízzanak. Sokan azért nem fordítanak időt a Biblia tanulmányozására, mert bíznak abban, hogy bármit is mond a lelkészük, az igaz. Azonban sok lelkész éppen Sátán hamisítványait terjeszti. Ha nem olvassuk a Bibliát, hogyan ismertetnénk fel, ha valakii téves dolgokat tanít? Jézus „vak vezetőknek” nevezte az ilyen lelki vezetőket. Mi történik azokkal, akik mások véleményében bíznak Isten igéje helyett? Péld 16:25; Mt 15:14.

Sátánnak sok más módszere is van, amivel visszatart minket a Biblia olvasásától. A magvetőről szóló példázatában Jézus három ilyen csapdára figyelmeztet bennünket. Mik azok? Lk 8:11, 14.

Amikor matematikai és természettudományos kérdésekkel foglalkozunk, megismerjük a tényeket és logikai úton oldjuk meg a problémát. A Bibliát azonban nem tudjuk ezzel a módszerrel tökéletesen megérteni. Megérthetjük a Bibliát a Szentlélek segítsége nélkül? 1Kor 2:11, 14.

Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek segítségét? Lk 11:13. Ezért kell mindig imádkoznunk a Biblia tanulmányozása előtt. Egyedül a Szentlélek értetheti meg velünk a Biblia jelentőségét és óvhat meg az igékkel való visszaéléstől, helytelen magyarázatuktól. Zsolt 119:18.

Isten csodálatos ígéreteket adott azoknak, akik így tanulmányozzák a Bibliát. Jn 14:26; Ml 13:10-11. Jézus a Bibliát használta a kísértések legyőzésére. Amikor a bűnök kísértésébe esünk, a Szentlélek eszünkbe juttatja a Biblia igéjét, amire éppen szükségünk van.

De vajon eszünkbe juttathatja a Szentlélek azt, amit soha nem is tanulmányoztunk? Természetesen nem. Sátán tehát mindent megtesz, hogy visszatartson minket még attól is, hogy akár csak egy kis időt töltsünk naponta imádkozással és a Biblia tanulmányozásával.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A Biblia biztonságos védelem Sátán megtévesztései ellen. Ha a Bibliát tekintjük kizárólagos útmutatónknak, nem eshetünk megtévesztés áldozatául. A szövegek kikeresése és az igeversek megtanulása kívülről, jó módszer a tanulmányozásra. Elhatározod, hogy minden nap időt fordítasz imádkozásra és a Biblia tanulmányozására?

KEDD

Ébresztő felszólítás

Tegnap megtudtuk, milyen erősen próbál Sátán visszatartani minket a Biblia tanulmányozásától. de ez még nem minden, amit tesz. Meg akar győzni minket, hogy elég jók vagyunk és nincs szükségünk semmire. Jézus figyelmeztetett, hogy ez a végidei egyházban különösen nagy probléma lesz. Jel 3:14-17.

Azok az emberek elhitték Sátán hazugságát, hogy gazdagok és semmi többre nincsen szükségük. Jézus szerint viszont „vakok, nyomorultak, nyavalyásak és mezítelenek”. Honnan tudhatjuk, hogy nem vesszük észre, milyenek is vagyunk valójában? Előfordult már veled, hogy reggel azt gondoltad, túl álmos vagy az imádkozáshoz és a Biblia tanulmányozásához, és majd inkább máskor foglalkozol ezzel? Vagy gondolkodtál már valamiről úgy, hogy nem is annyira rossz dolog, hiszen más keresztények is azt teszik? Ha ilyen gondolataink vannak, az azt jelenti, úgy hisszük, mindent jól csinálunk. Természetünkből adódóan szeretjük azt hinni, hogy mi mások vagyunk, nekünk nem árthat, amit teszünk. Valójában azonban éppen az ellenkezője az igaz. Jer 17:9.

Nagyon fontos ezt megértenünk, mert mi vagyunk a laodíczeai gyülekezet! Sátán el akarja hitetni velünk, hogy már semmire sincs szükségünk. Azt akarja, higgyük el, elég, ha szombatonként eljárunk a gyülekezetbe, befizetjük a tizedet és adományainkat, megkeresztelkedünk és hiszünk a bibliai igazságokban. De vajon tényleg elég ennyi? Jak 2:19.

Jézus nagyon szereti az egyházát. Mit ajánl még nekünk amellett, hogy rámutat a gondokra? Jel 3:18. Isten szeretné, ha ezek mind a miénk lennének, mert mindegyiknek fontos jelentősége van. Mit jelképez az arany? 1Pét 1:7. Hogyan lehet miénk a hit aranya? Róm 10:17. Mit jelent a fehér ruházat? Jel 19:8. Hogyan tehetünk szert az igazságosság fehér ruhájára? Jel 7:14. Mit jelképez a szemünk látása? Eféz 1:18. Hogyan juthatunk a szemgyógyító írhoz, ami segít megértenünk Isten igéjét? Ézsa 11:2.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Olvassuk el a Jel 3:19-22. igeszakaszt! Jézus veled akar lenni! Úgy döntesz, hogy minden nap figyelsz a hangjára imádkozás és bibliatanulmányozás által? Ha így teszel segíteni fog legyőznöd a kísértéseket.

SZERDA

Igaz és hamis ébredések

Voltál már ébredési összejövetelen? A valódi ébredési összejövetel a komoly imádság és bibliatanulmányozás ideje, melynek indítórugója Jézus alaposabb megismerésének és a Hozzá való közeledésnek vágya.

Szereti vajon Sátán az őszinte ébredési összejöveteleket? Persze, hogy nem! Nem akarja, hogy a laiodíczeai egyház felébredjen, ezért hamis ébredésekkel vezet félre sokakat.

Nagy tömegek követnek népszerű lelkészeket. Egyesek gyógyítónak állítják magukat, mások pedig kiáltozással, tapsolással, tánccal hozzák lázba gyülekezetüket. Emberek ájulását is előidézik, és érhetetlen nyelveken beszélnek, és őszintén elhiszik, ez a jele, hogy Szentlélekkel teljesek.

Más lelkészek azt tanítják, hogy a bűnösök örökké égnek a pokolban. Az emberek ezért félelmükben megvallják nekik bűneiket és elhiszik, hogy örökre megmenekültek, még ha tovább bűnöznek is, mert a lelkészük ezt mondta nekik.

De vajon valódi ébredések ezek? Mi a Szentlélek munkájának valódi eredménye? Hogyan ismerhetjük fel a különbséget a valódi ébredés és a hamisítvány között?

A hamis ébredések ilyen, vagy olyan módon mindig mentegetik a bűnt. A valódi ébredés mindig Jézusra összpontosít, az értünk vállalt áldozatára és a mennyei szentélyben végzett szolgálatára. Ez mindig mély bűnbánathoz és Jézus igazságosságának jobb megértéséhez vezet, és az ítéletre való komoly felkészüléshez. Jn 16:8-11.

A hamis ébredés azt tanítja, hogy a megváltoztathatatlan Tízparancsolatot Jézus a keresztfára szögezte. Érdekes módon mégis azt tanítják az embereknek, hogy meg kell tartani a parancsolatokat, az egyetlen, negyedik kivételével! Az igazi ébredés mindig Isten teljes Törvényét magasztalja! Ézsa 42.21; Róm 7:12; Zsolt 119:9-11, 72, 77, 97.

A hamis ébredések mindig csak ideiglenes, felfokozott izgalmat hoznak létre. Az igaz ébredés azonban valódi változást hoz az ember életébe. Az önző emberből önzetlen lesz. A büszkéből szerény, alázatos. A hiú és öntelt csendes lesz és szerény. Az emberek nemcsak megbánják bűneiket, de mindent meg is tesznek, hogy jóvátegyék múltbéli hibáikat. 2Kor 5:17; Ezék 33:14-16; 2Kor 7:10-11.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A valódi ébredés során az emberek ráébrednek valódi lelki képességeikre és a laodíczeai egyháznak pontosan erre van szüksége. Te komolyan imádkozol a valódi ébredésért és tanulmányozod a Bibliát?

CSÜTÖRTÖK

Sátán csapdái 1.

Mint tudjuk, Sátán gyűlöli a valódi ébredéseket és mindent megtesz, nehogy az emberek megtapasztalják azt. Mi nem tudunk mindent Sátán módszereiről, amikkel bántani és félrevezetni akar bennünket, de a Biblia mindegyikre rámutat. Zsolt 119:104-105; 130.

Sátán egyik legjobb csalása az, hogy elhiteti az emberekkel, nem számít, miben hisznek, amíg őszintén teszik. Valójában azonban nem mindegy, hogy miben hiszünk. Róm 6:21-22. Jézus kijelentette, hogy Ő az örök élet egyetlen útja. Jn 14:6; Mt 7:13-14.

Sátán másik nagyon sikeres megtévesztése, hogy elhiteti az emberekkel, hogy ő nem is létezik. Emberek milliói viszont tudatosan imádják Sátánt, mert félnek tőle, mások viszont éppen azért, mert nem félnek tőle. Sokan nem is hiszik, hogy létezik, ezért nem gondolják, hogy bármi hatalma is lenne. Viccelődnek róla és csupán a móka kedvéért viselnek sátáni jelmezeket. Sátán nagyon örül, amikor az emberek így gondolkodnak róla.

Vajon létezik Sátán, és van hatalma? Igen, és gonosz angyalai is léteznek. Isten hatalma azonban nagyobb, és ha úgy döntünk, Hozzá akarunk tartozni és minden nap kérjük segítségét, akkor biztonságban lehetünk Sátán hatalmától.

Sátán egyik legnagyobb félrevezetése a spiritizmus. Egyre több ember találkozik gonosz angyalokkal, akik halott emberek formájában jelennek meg. Úgy beszélnek és viselkednek, mint a meghalt emberek. Milliók fogják elhinni a gonosz angyalok hazugságait és csak azok lesznek biztonságban, akik ismerik erről a Biblia tanításait.

Sátán legnagyobb félrevezetése az utolsó időkben az lesz, hogy megpróbálja meghamisítani Jézus második eljövetelét. 2Kor 11:14. Különböző helyeken fog megjelenni Jézusra hasonlító alakban és hirdetni, hogy a szombatünneplés napját áttette vasárnapra. Jézus figyelmeztetett bennünket, hogy még a Bibliát ismerők is ki lesznek téve ennek a félrevezetésnek. Melyik fontos utasítás védhet meg bennünket ettől a hatalmas csalástól? Mt 24:23-27.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Imádkozás nélkül egyetlen pillanatig sem vagyunk biztonságban. Mt 26:41. Különösen arra kérjük Istent, segítsen megérteni a Bibliát. Folyamatosan Őrá támaszkodjunk és kérjük Őt: „És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól” (Mt 6:13).

PÉNTEK

Sátán csapdái 2.

Isten öt érzéket, a látást, hallást, szaglást, az érintést és az ízérzékelést azért adta nekünk, hogy élvezzük az életet. Sátán azonban arra használja ezeket, hogy a bűn csapdájába ejtsen bennünket. Valójában mind az öt érzékelő képességet felhasználta, hogy bűnbe vigye Évát az Édenkertben.

Először is Éva látta a tiltott fát és annak gyönyörű gyümölcsét. Másodszor hallotta a szépséges kígyó szavait. Harmadszor, megérintette a tiltott gyümölcsöt. Negyedszer és ötödször megszagolta és megkóstolta a finomságot. Sátán terve bevált.

Ma is működik Sátánnak ez a módszere? Ó, igen! Számtalan módon kísért bennünket. Minden eddiginél erősebb kísértéseket ad, hogy olyasmit nézzünk, hallgassunk, érintsünk, szagoljunk és kóstoljunk, amikről tudjuk, hogy ártalmasak számunkra.

Sok ártalmas néznivaló csábítja ma az embereket? Mi a helyzet a durva számítógépes játékokkal, könyvekkel, tévéműsorokkal és mozifilmekkel? Eszedbe jut még más is? Léteznek kísértő hangok is? Nevezz meg néhányat! Megérinthetünk olyasmit, ami a kísértések özönének nyit utat? Szaglásunk és ízérzékelésünk is megkísérthet bennünket? Az egészségtelen ételek, a dohányzás? Sorolj fel még néhányat!

Öt érzékünk olyan, mint ajtók egyenesen a lelkünkhöz. Mivel bűnös természettel születtünk, könnyen automatikusan kinyithatjuk ezeket az ajtókat a rossz döntések felé. De ha az Istenhez tartozás mellett döntünk, azonnal kérhetünk segítséget, és Ő rögtön segít nekünk bezárni ezeket az ajtókat a helytelen döntések előtt.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Milyen ígéretet adott nekünk Isten a kísértésekkel kapcsolatban? 1Kor 10:13. Mielőtt bármit is tennénk, kérdezzük meg, hogy vajon Isten dicsőségére válna-e az! 31. v.

Sose feledjük, hogy soha nem vagyunk egyedül! Isten egyfolytában gondoskodó figyelemmel kísér minden egyes embert. Péld 15:3. Kérjük a segítségét, mert Ő mindig segít megkülönböztetni a rosszat a jótól és az igazságot a hamisítványtól. Ő a legjobb barátunk.

 

 

 

Feladatok:

 

Mit mond a Biblia a halálról és a spiritizmusról?

 

 1. Istentől kell az igazságról érdeklődnünk, nem pedig a _______ Ézsa 8:19.

 2. Aki________, meg kell halnia. Ezék 18:20.

 3. A halottak nem ______________ Istent Zsolt 115:17.

 4. Az izraeliták utasításba kapták, hogy a médiumokat és jövendőmondókat ______ 3Móz 20:27.

 5. Istené egyedül a _________ 1Tim 6:15-16.

 6. A halott személy soha nem tér vissza az ________ Jób 7:9-10.

 7. Az élet az Istentől származó éltető leheletből és a föld ____-ból keletkezik 1Móz 2:7.

 8. Senki, aki a ______-ban van, nem tud megemlékezni Istenről, vagy hálát adni neki. Zsolt 6:6.

 9. _______ királyról, aki már mintegy ezer éve meghalt azt mondta Péter apostol, hogy még nem ment fel a mennyországba. ApCsel 2:34.

 10. _______ is meg tud jelenni a világosság angyalaként. 2Kor 11:14.

 11. Amikor meghalunk, a por visszatér a földbe, és a _____, ami Isten lehelete, visszatér Istenhez, Aki adta azt. Préd 12:9.

 12. Semmi dolgunk ne legyen a spiritizmussal! Ne érdeklődjünk tőlük ismerőseink ________-ről! 3Móz 19:31.

 13. A halottak _____ sem tudnak. Préd 9:7.

 14. A démonok (gonosz, ördögi lelkek) képesek megtéveszteni azzal, hogy _____-t tesznek. Jel 16:14.

 15. Jézus azt mondta, hogy a halál olyan, mint az _______ Jn 11:11, 14.