Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

Az igazság alapja

  6. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A spiritizmus és Sátán megtévesztő csalásai

Már tanulmányoztuk, hogyan vezette rá Isten népét az elfeledett igazságok újbóli felfedezésére. Mindezek az igazságok védelmet jelentenek Sátán csalásaival szemben.

Az 1840-es évek elején egy adventista prédikátor, George Storrs elkezdte megosztani alapos bibliatanulmányozásának eredményeit a halottak állapotával kapcsolatban. Rámutatott, hogy a halottak semmiről sem tudnak és sírjukban alszanak egészen a feltámadásig. Préd 9:7-8, 12; Jn 5:28-29.

Sok adventista elfogadta ezt az igazságot és ez megvédte őket Sátán készülő hatalmas megtévesztésétől, ami más keresztényeket viszont felkészületlenül ért. Mint a legtöbben, ők is azt hitték, az ember lelke a halála után tovább él. Ezért könnyen elhitték, hogy a holtak kapcsolatba léphetnek az élőkkel.

Sátán 1848-ban mutatta be megtévesztő csalását. Két nővér, Margaret és Katie Fox állították, hogy kommunikálni tudnak a halottak lelkével. Azt mondták, egy szellem kopogtatott hálószobájuk falán. Állításuk szerint kidolgoztak egy kódrendszert, hogy megértsék a szellemek üzeneteit.

Az izgalmas történetnek gyorsan híre terjedt, de eleinte csak kevesen hitték el. Egyesek azonban kíváncsiságból felkeresték a Fox nővérekéket. Ez volt a modernkori spiritizmus kezdete, amikor az emberek a halottaiktól kérnek tanácsot, de valójában Sátán és gonosz angyalai tévesztik meg őket.

Ez annyira veszélyes, hogy Isten külön figyelmeztetést küldött népének Ellen White által, aki ezt írta: „Láttam, hogy a titokzatos kopogtatások New York állam területén, és másutt is, mind Sátán hatalmából erednek.”

Először is, akik azt állították, hogy a holtakkal beszélnek, mind nyíltan gyűlölték a Bibliát és a keresztényeket. Isten azt is megmutatta Ellen White-nak, hogy ez változni fog, idővel a spiritizmus úgy tesz majd, mintha hinne a Bibliában és még Jézus követőjének is tetteti majd magát! Isten azt is elmondta neki, hogy az utolsó időkben nagyon népszerű lesz a spiritizmus. Ez pontosan be is következett. Napjainkban milliók és milliók hisznek a spiritizmus tanításaiban.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Valóra vált Isten figyelmeztetése a spiritizmussal kapcsolatban? Számtalan rajzfilm, könyv és tévéműsor az élet mindennapos részévé teszi a szellemeket. Meg kell-e hallgatnunk valaha is azt, aki állítja, hogy a holtakkal beszélget? Nézzünk-e olyan filmeket, melyeknek már a bemutatójából kiderül, hogy a halottakkal való kapcsolatról szól? Nem, soha! 5Móz 18:10-12; 3Móz 19:31.

.

HÉTFÖ

Isten ajándékának semmibevétele

Nem Sátán küldött egyedül üzenetet az embereknek. Láttuk, hogy Isten is kommunikált népével. Látomásban és álomba Ellen White-nak adott utasításaival megóvta őket Sátán veszélyes csalásaitól és útba igazította őket a zavarodottság és csüggedés idején.

James White az Adventszemle és a Szombathírnök című újságokban eleinte nagyon óvatosan fogalmazott, nehogy elriasszon bárkit is a szombat igazságának és a hármas angyali üzenetnek megismerésétől. 1Kor 10:32.

James White különös tekintettel volt az olvasókra, akik nem ismerték Ellen White-ot. Mit gondolnának, ha azt olvassák, hogy az asszonynak látomásai voltak? Könnyen félreérthetnék, és nem olvasnák tovább a lapot. Nagyon helyesen, az a szándék is vezérelte, hogy az emberek maguk győződjenek meg a tantételekről a Biblia tanulmányozása által. Ezért az újságban nem számolt be azokról az üzenetekről, amiket Isten Ellen által adott.

Ezzel csak az volt a gond, hogy az Adventszemle nem csupán a nem hívőknek szólt, hanem a hívőknek is. És egyre fontosabbá vált számukra. Bár nem szándékosan, de James White nem közvetítette Isten Ellen által adott üzenetét népének, akiknek pedig a legnagyobb szükségük lett volna rá.

Mivel a hívők egymástól távol, az országban szétszórtan éltek, nem volt más módjuk megismerni Isten népének küldött üzeneteit. Valamit változtatni kellett ezen.

Ellen White észrevette, hogy egyre ritkábban kap látomást. Már kezdte azt hinni, hogy üzenetközvetítő munkája véget ért.

Ez másoknak is feltűnt. Érdeklődni kezdtek, mit kellene tenniük, hogy újabb isteni utasítást kapjanak. Talán inkább ezt kellett volna kérdezniük: miért is küldene Isten üzenetet, ha figyelmeztetéseivel mit sem törődnek, vagy nem is közvetítik őket?

 Alkalmazd a gyakorlatban: Milyen ajándékot ad Isten, hogy segítsen népének boldogulni? 2Krón 20:20. Mi történik, ha nem értékeljük a világosságot, amit Istentől kaptunk? Jn 12:35.

KEDD

Kilenc csodálatos könyv

1855-ben a Michigan állambeli Battle Creek gyülekezete meghívta a publikáló szerzőket, hogy költözzenek oda és állítsanak fel egy állandó, nyomdával rendelkező kiadót. Sokan elfogadták a meghívást. Röviddel ezután konferenciát hívtak össze az egyház munkaprogramjának megbeszélésére.

Az egyik első téma, amivel foglalkoztak, Ellen White látomásainak elhanyagolása volt. Az egybegyűltek mind egyetértettek abban, hogy a látomásokon keresztül kapott tanácsok mind felemelőek, hasznosak és igazak. S ami a legfontosabb, összhangban állnak a Bibliával. Tisztába voltak vele, hogy nem származhatnak pusztán emberi forrásból. Röviden, mind hitték, hogy a látomások Istentől származtak. Az egyház mégsem kezdett semmit az általuk is ihletettnek tartott látomásokkal.

Mit tettek a vezetők, amikor rájöttek, hogy helytelenül cselekedtek? És nekünk mit kell tennünk, amikor rájövünk, hogy hibáztunk? 2Krón 7:14.

Három messze ható következménye volt ennek a konferenciának. Először is, az egyház felismerte Isten utasításainak jelentőségét és azok megosztásának szükségességét. Másodszor, Ellen White kis füzetet írt a legutóbbi utasításokról, amiket látomásban kapott. Harmadszor pedig Isten egyre gyakrabban adott látomásokat Ellen White-nak.

Akkor még senki sem sejtette, de az a kis füzet egy csodálatos könyvsorozat kezdete lett. Ellen White több mint ötven esztendőn át folytatta az egyháznak szóló tanácsok leírását mindenféle témakörben. Ma ezeket a csodálatos, ihletett tanácsokat, a kilenckötetes sorozatban kiadott könyveket a Bizonyságtételek a gyülekezetek számára című könyvsorozatként ismerjük.

Az egyház felismerte, hogy ez az isteni vezetés Jézustól származik. Az Ő „bizonyságtétele” volt, és Isten végidei egyházának egyik különleges ismertető jegye. Jel 12:17; 19:10. Ezért is nevezik ellen White írásait a „Prófétaság lelkének” is.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Megtalálható a Bizonyságtételek sorozat a ti otthonotokban? Tetszeni fog, ha elolvasod. Kezdheted a levéllel, amit Ellen White egy árva fiúnak írt. A 2. kötetben található, a 307- 315. oldalon (az eredeti kiadás számozása szerint). Te hogyan alkalmazhatod mindennapi életedben a fiúnak adott tanácsokat?

SZERDA

Egy beteljesedett jövendölés

Azt tanultuk, hogy az igaz próféta egyik jellemzője, hogy az általa jövendölt esemény maradéktalanul beteljesedik. 5Móz 18:20-22.

Bár nem a jövendő bemutatása volt Ellen White legfőbb munkája, mai történetünkből mégis megtudhatjuk, hogyan vált maradéktalanul valóra egyik jövendölése.

Északon még közvetlenül az Amerikai Polgárháború kitörése előtt is szinte mindenki bolondságnak tartotta a déliek felkelését. Amikor aztán a déli államok mégis fellázadtak, mindenki azt hitte néhány héten belül túl lesznek az egészen. Isten azonban máshogy tudta.

Körülbelül három hónappal a háború kitörése előtt, 1861.Január 12.-én, szombaton nagyszámú gyülekezet jött össze a Michigan állambeli Parkville-ben az új imaház felszentelésére. Ottartózkodása alatt Ellen White látomást kapott.

Nagyon ünnepélyesen osztotta meg a többiekkel, amit látott. „Senki nincs a teremben, aki akár csak elképzelni tudná, milyen szörnyű baj szakad erre az országra. Nagy hadseregeket láttam gyülekezni a csatamezőn mindkét fél részéről. Hallottam az ágyúk dörgését, holtakat és haldoklókat láttam mindkét oldalon.” Majd a teremben szomorúan körbetekintve így szólt: „Többen vannak itt a házban, akik el fogják veszíteni fiaikat ebben a háborúban.”

Több más jövendölésével együtt ez is tökéletesen pontosnak bizonyult. Az akkor jelenlévő családok közül legalább tíz elveszítette fiait a háború során.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Miért mondja el népének időnként Isten a jövendő eseményeit? Ezékiel 33:33; Jn 14:29.

CSÜTÖRTÖK

Egy csodálatos áldás

Már láttuk, hogyan vezette Isten lépésről lépésre népét az igazság egyre világosabb megismerése felé. De többet akart adni nekik az igaz tanoknál. Mit akart még nagy szeretettel adni nekik? 3Jn 2.

Isten mindig is gyengéden gondoskodott népéről. Azt akarja, hogy boldogok és egészségesek legyenek. Néhány nappal azután, hogy Egyiptomból kivonultak, Isten már figyelmeztette őket törvényére. Mit ígért nekik, ha engedelmeskednek? 2Móz 15:26.

Isten ugyanezt az utasítást, valamint ígéretet adta az újonnan megszervezett Hetednapi Adventista Egyháznak is. Nagyon nagy szükség volt rá. Mint mindenki akkoriban, az adventisták is gyakran betegeskedtek és sokan nagyon fiatalon meghaltak.

Ha elolvasnád a korabeli „egészségügyi” könyveket, rájönnél, hogy néhány orvosnak fogalma sem volt az egészségről. Olyan mérgező anyagokat használtak gyógyításra, mint a higany, vagy az arzén, és egyenesen javasolták a dohányzást a tüdő erősítésére. Nem csoda, hogy többen haltak meg a „gyógyszerektől”, mint a betegségektől.

Isten valami sokkal jobbat szánt népének, és el is küldte nekik a szükséges segítséget. 1863 júniusában Ellen White látomásban értesült róla, hogyan lehetnek az emberek egészségesek. Az egészség, avagy hogyan éljünk című füzetsorozatban jelentette meg, amit Isten mutatott neki.

Az egészség nem a véletlen, vagy a mágikus pirulák eredménye. Hiszen a legtöbb betegségünk rossz döntéseink következménye. Isten nagyon egyszerű tanácsokat adott az életmódunkra nézve.

Ellen White leírta, hogy az étkezési szokások sokkal komolyabb következményekkel járnak, mint a legtöbben hinnék. Az egyszerű, természetes ételek a legmegfelelőbbek. A tea és a kávé mérgek, akárcsak a dohány. A hús távolról sem a legjobb táplálék, a cukor és a finomított élelmiszerek pedig még rosszabbak. A késő esti étkezés sem tesz jót az egészségnek, ahogy az étkezések közötti nassolás vagy a túlevés sem.

Isten azt is kijelentette, hogy az egészségnek része minden szokásunk is. Tisztán kell tartanunk testünket és otthonunkat. Friss levegőre és napfényre van szükségünk, és szabadban végzett mozgásra. Sok vizet kell innunk és nem túlhajszoltan dolgoznunk.

Ha megbetegszünk, akkor is Isten gyógyszereit kell használnunk. A víz például sok egészségügyi problémára nagyon hatásos gyógymód. A derűs gondolkodás is hozzájárul gyorsabb gyógyulásunkhoz.

Sokaknak nehezére esett berögzött szokásaikon változtatni. Ám akik változtattak, sok betegségtől, szenvedéstől, kiadástól és munkától menekültek meg. Mennyire hálásak is voltak érte!

Az egészséges test legnagyobb előnye azonban az elme nagyobb tisztasága. Úgy könnyebb meghallani Isten hangját és engedelmeskedni neki, amikor igéjén keresztül szól hozzánk.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Miért olyan fontos az egészségügyi üzenet? 1Kor 6:19-20; 10:31.

PÉNTEK

Az adakozás kiváltsága

Azért adta vajon Isten Ellen White-nak a prófétaság ajándékát, hogy az emberek többé ne tanulmányozzák a Bibliát? Távol legyen! Ő a Biblia tanulmányozására buzdította az embereket és segített nekik megérteni üzenetét. Ezen elveinek jó példája annak a története, ahogy az adventisták felismerték a tized és a felajánlások jelentőségét.

1859-ig az adventistáknak nem volt kidolgozott módszerük a lelkészek fizetésére. A férfiak, akik a prédikálásért otthagyták munkahelyüket, nem voltak képesek élelmet és ruhát vásárolni maguknak. Nagy kísértésben éltek, hogy családjuk ellátása érdekében, a prédikálást feladva, fizető munkát vállaljanak.

John Loughborough, a fiatal lelkész elmesélte, hogyan utazott és prédikált négy hónapon át, mindössze 15 dollárral a zsebében, ami természetesen kevés volt a családjáról gondoskodni. Pénzhiány miatt egyszer még egy New yorki konferenciát is le kellett mondania.

Mi legyen a megoldás? Hogyan működjön Isten művének támogatása? A hívők imádkoztak Isten útmutatásáért. Válaszként Isten megmutatta Ellen White-nak, hogy ha a hívők alaposabban tanulmányoznák a Bibliát, megtalálnák a megoldást.

Ezért egy bizottság gyűlt össze Battle Creek-ben és válaszokat kutatva, imádságos szívvel, buzgón tanulmányozták a Szentírást. Majd megjelentettek egy cikket a Biblia utasításairól az Adventszemlében. Végül előadást tartottak hívők nagy gyülekezete előtt, akik mind megszavazták a bibliai út követését. Pál apostol utasítását követve elhatározták, hogy hetente anyagilag támogatják Isten művét. 1Kor 16:2.

Ez csodálatos kezdet volt. A Bibliát tovább tanulmányozva, felismerték, hogy minden tagnak a jövedelme 10 százalékával (a tizeddel) kell támogatnia a lelkészek munkáját. Ezen felül még extra felajánlásokat is tehetnek Isten művének támogatására.

Ha minden tag e szerint jár el, mindig lesz elég pénz Isten „tárházában”. Mit ígért Isten azoknak, akik az Ő terve szerint járnak el? Malakiás 3:8-12.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Kié valójában a világ minden pénze? Aggeus 3:8. Mit mond Isten a tizedről? 3Móz 27:30. Felhasználhatjuk-e azt a pénzt valaha is saját céljainkra?

Ha belátjuk, mi mindent kaptunk Istentől, miért ne akarnánk annyit adni, amennyit csak tudunk, hogy hálánkat kifejezzük? Ha önzetlenül, mások áldására használjuk, amit kaptunk, egyre inkább hasonlóvá válunk Hozzá. Micsoda kiváltság az adakozás! ApCsel 20:35.

 

 

 

Feladatok:

 

Mit mond a Biblia a pénz felhasználásáról?

 1. A kölcsönvevő a __________ szolgája. Péld 22:7.

 2. Istennek ad kölcsön, aki kegyelmes a _________- hez. Péld 19:17.

 3. Az összes ______ és arany Istené. Aggeus 2:8.

 4. A pénz, amit ________-ünk, nem tart örökké. Péld 13:11.

 5. A bölcsesség és az ___________ többet ér az aranynál és ezüstnél. Péld 16:16.

 6. Nagyobb öröm adni, mint ________ ApCsel 20:35.

 7. Ne dolgozz erőn felül a _________ -ért! Péld 23:4-5.

 8. Isten az, aki képességeket és erőt ad az embereknek a _______ megszerzésére. 5Móz 8:18.

 9. Jákob mindenből _________-et adott Istennek. 1Móz 28:22.

 10. A jó hírnév és jellem többet ér az __________-nél és ________-nál. Péld 22:1.

 11. A gazdagság ______-a gyümölcstelen kereszténnyé tehet bennünket. Márk 4:19.

 12. Akik nem adják be a tizedet és a felajánlásokat, __________ Malakiás 3:8-9.

 13. A ___________-ink szerint kell adnunk Istennek. 5Móz 16:17.

 14. ______-t kell tennünk és szívesen adakozni. 1Tim 6:17-19.

 15. Mindennek a ________-e szentség az Úrnak. 3Móz 27:30.

 16. Minden rossznak gyökere a pénz _______ 1Tim 6:10.

 17. Isten megáldja azokat, akik befizetik a tizedet és a _______-okat. Malakiás 3:8-10.

 18. Megáldatik, aki nagylelkű és ad a ________-nek. Péld 22:9.