Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

Isten munkájának elörehaladása

  10. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A türelmes szentek

Az 1844-es nagy csalódás után néhány adventista továbbra is biztos volt abban, hogy Jézus vezette őket, Aki nagyon fontos munkába kezdett abban az esztendőben október 22.-én. E néhány hívő továbbra is hűségesen és gondosan tanulmányozta a Bibliát, hogy megtartsák az Isten által megmutatott új igazságokat is. Ők voltak a Jelenések könyvében, a 14:12 igeversben említett békésen tűrő, türelmes szentek. További tanulmányozással ezek a hűséges emberek felfedezték a szombat igazságát, megtartották a hetedik napi szombatot és Hetednapi adventistaként váltak ismertté.

A népszerű egyházak azt tanították, hogy a negyedik parancsolatot nem kell megtartani. Ennek láttán az adventisták gyakran hangsúlyozták a Tízparancsolat minden egyes pontja megtartásának fontosságát, mert akár egyetlennek a megrontása is bűn. Jakab 2:10.

Mindez nagyon jó volt, de még sokkal többet is meg kellett érteniük. A „türelmes szentek” tudták, fontos a parancsolatok megtartása. Vajon mit kellett még megérteniük? Jel 14:12. Hogyan érteti meg Isten a népével, hogy mit jelent „a Jézus hite”? A Generálkonferencia egyik ülésén fogja megmutatni nekik.

1889-ig a hetednapi adventisták évente tartottak generálkonferenciai összejöveteleket. (Napjainkban ötévente.) Ezeken a gyűléseken választották meg az összes gyülekezetből delegált küldöttek az egyházszervezet vezetőit. Ott döntöttek az egyház növekedését segítő munka szervezésének kérdéseiről is.

1888-ban a Minnesota állambeli Minneapolisban tartották a Generálkonferencia ülését. Az odaérkező 91 küldött még nem tudta, hogy Istennek különleges üzenete van számukra, aminek célja az igehirdetésük hangsúlyának megváltoztatása. Még értékesebb lesz számukra a Törvény, mert a Törvényt betöltő Jézust fogják hirdetni.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Kizárólag ki képes Isten törvényét megtartani? 2Móz 20:6; Jn 14:15.

HÉTFÖ

A hit általi megigazulás

Az 1888-as Generálkonferencián Waggoner doktor, Jones presbiter és Ellen White is felhívta a küldöttek figyelmét a „Jézus hitére” (Jel 14:12). Rámutattak, hogy az engedelmesség (az igazság, vagyis a helyes cselekedetek) és a hit nem választható szét, hiszen mindkettő egyformán nagy jelentőséggel bír. Ezért nevezik gyakran ezt az üzenetet a „hit általi megigazulás” tanának.

A legtöbb adventista tisztában volt vele, milyen fontos a Törvény megtartása. 1Kor 7:19. De vajon megbocsájthat-e nekünk és megigazíthat-e bárkit is a Törvény? Nem. Rámutat, hogy bűnösök vagyunk és megváltóra van szükségünk. Róm 3:20; Gal 3:24.

Mivel egyedül Jézus tud a bűn hatalmából minket megváltani (Máté 1:21), még alaposabban kell Róla prédikálni. Minél jobban megismerik az emberek Jézust, annál inkább vonzódnak hozzá (Jn 12:32). Hozzá akarnak hasonlítani, és tetteikkel örömet okozni neki. És mit tesz Jézus azokért, akik Hozzá fordulnak? Zsid 7:25.

Itt illeszkedik a képbe a hit. A hit bízik Istenben, hogy minden ígéretét megtartja. És valójában minden egyes parancsolat egy ígéret arról, amit Ő értünk megtehet. A „Jézus hite” bízik Isten tökéletes hatalmában, amivel megmenthet bennünket bűneinkből. „Hit által igazulunk meg”, amikor a Jézustól kapott erő által engedelmeskedünk Isten Törvényének. 1Jn 5:3-5.

Azért küldte népének ezt a drága üzenetet Isten, mert azt akarta, hogy még jobban megismerjék Jézus csodálatos szeretetét és erejét, mely segít bűneik legyőzésében és parancsolatainak megtartásában. Róm 8:3-4; Eféz 2:1-10.

Egyes küldöttek szerint ez az üzenet kevésbé fontosnak tünteti majd fel a Törvényt. Emiatt azonban nem kellett volna aggódniuk. Valójában minden egyes parancsolat Jézusról szól. Ő írta le őket, és az Ő jellemét mutatják be. Jn 15:10.

Sátán természetesen nem akarta, hogy az emberek megismerjék a hit általi megigazulást. Ezért mindent megtett a küldöttek közötti félreértések és viták felszítása érdekében. Egyes vezető lelkészek igen kritikusan álltak Isten hírnökeihez.

A küldötteknek még alaposabban kellett volna a Bibliát tanulmányozniuk és egységért, az igazság világosabb megértéséért imádkozniuk. Akik elmulasztották a Szentlélek hívását figyelembe venni, legyengülve és csüggedten távoztak a konferenciáról. Jer 25:4, 7. Akik viszont tanulmányozták és örömmel fogadták ezt az igazságot, megtapasztalták a Szentlélek erejét és áldással távoztak.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jézus követése egyet jelent a Törvény megtartásával. Minél jobban megismerjük Jézust, annál inkább rájövünk, hogy Törvénye megtartása által lehetünk boldogok. Zsolt 19:7-11; 40:8. És egyre jobban belé vetjük bizalmunkat, hogy napról napra erőt ad az engedelmességhez. Zsid 24, 25.

KEDD

A munka délen

Ellen White hosszú éveken át imádkozott idősebbik fiáért, a tehetséges Edsonért. Azért aggódott érte, mert az ifjút annyira lefoglalta a pénzkereset, hogy nem maradt ideje a Biblia tanulmányozására, vagy imádkozásra. Ó, mennyire szerette volna, ha fia teljesen átadja élete irányítását Istennek!

Isten meghallgatta, és meg is válaszolta Ellen White imáit. Édesanyja egyik levelének és egy nagyon vad életű barátja megtérésének hatására Edson 44 évesen ismét teljesen Istennek szentelte szívét és elkötelezte magát az érte végzett munkára.

Újra megtérése után Edson White felkereste az egyház központját Battle Creekben. Ott rábukkant édesanyja egyik cikkére, amiben a déli országrészben végzendő munkára szólítja fel a misszionáriusokat. Egyre nagyobb érdeklődéssel olvasta a cikket és felismerte, Isten arra hívja, segítse a felszabadított rabszolgákat, akik most nagy szegénységben éltek. Felismerve, hogy azok a férfiak és nők szintén Isten gyermekei, úgy döntött, elfogadja a hívást.

Edson White egyik barátjával épített egy hajót, amit Hajnalcsillagnak neveztek el. Volt rajta egy nyomdagép, egy fényképész sötétszoba, egy kápolna és hálókabinok Edson és segítői számára. Szórólapokat és könyveket nyomtatott, képes, ábrákkal teli plakátokat készített azok számára, akik nem tudtak olvasni. Hamarosan tanulócsoportokat indított a Biblia olvasásának és értelmezésének módszereiről. Az egészséges életmódról is tanított.

Néhány déli fehér ember ellenezte ezt a munkát. Megharagudtak Edson White-ra és halálosan meg is fenyegették. Ám ő mindennek ellenére folytatta missziós tevékenységét és néhány éven belül ötven iskolát alapított különböző helyeken. Munkájával nagyon sok emberen segített, akik közül egyesek később Isten munkáját elősegítő lelkészek, vagy tanítók lettek. .

 Alkalmazd a gyakorlatban: Milyen ígéretet kapnak azok, akik másokon segítenek? Ézs 58:6-11.

SZERDA

A Madison főiskola

Ellen White hosszú éveken át imádkozott idősebbik fiáért, a tehetséges Edsonért. Azért aggódott érte, mert az ifjút annyira lefoglalta a pénzkereset, hogy nem maradt ideje a Biblia tanulmányozására, vagy imádkozásra. Ó, mennyire szerette volna, ha fia teljesen átadja élete irányítását Istennek!

Isten meghallgatta, és meg is válaszolta Ellen White imáit. Édesanyja egyik levelének és egy nagyon vad életű barátja megtérésének hatására Edson 44 évesen ismét teljesen Istennek szentelte szívét és elkötelezte magát az érte végzett munkára.

Újra megtérése után Edson White felkereste az egyház központját Battle Creekben. Ott rábukkant édesanyja egyik cikkére, amiben a déli országrészben végzendő munkára szólítja fel a misszionáriusokat. Egyre nagyobb érdeklődéssel olvasta a cikket és felismerte, Isten arra hívja, segítse a felszabadított rabszolgákat, akik most nagy szegénységben éltek. Felismerve, hogy azok a férfiak és nők szintén Isten gyermekei, úgy döntött, elfogadja a hívást.

Edson White egyik barátjával épített egy hajót, amit Hajnalcsillagnak neveztek el. Volt rajta egy nyomdagép, egy fényképész sötétszoba, egy kápolna és hálókabinok Edson és segítői számára. Szórólapokat és könyveket nyomtatott, képes, ábrákkal teli plakátokat készített azok számára, akik nem tudtak olvasni. Hamarosan tanulócsoportokat indított a Biblia olvasásának és értelmezésének módszereiről. Az egészséges életmódról is tanított.

Néhány déli fehér ember ellenezte ezt a munkát. Megharagudtak Edson White-ra és halálosan meg is fenyegették. Ám ő mindennek ellenére folytatta missziós tevékenységét és néhány éven belül ötven iskolát alapított különböző helyeken. Munkájával nagyon sok emberen segített, akik közül egyesek később Isten munkáját elősegítő lelkészek, vagy tanítók lettek. .

 Alkalmazd a gyakorlatban: Milyen ígéretet kapnak azok, akik másokon segítenek? Ézs 58:6-11.

CSÜTÖRTÖK

Isten hírnöke

Szolgálatának idején, végig sok embernek küldött Isten üzenetet Ellen White által. Sokat megtalálhatunk a könyveiben is. Ezek a mennyei tanácsok a bölcsesség kincsei az élet minden területén.

Voltak üzenetek, melyeket Ellen örömmel adott tovább az embereknek. Szívesen bátorította az elcsüggedteket és szeretett segíteni a rászorulóknak. Az Isten akaratát kereső ifjakat is szívesen tanácsolta.

Más üzeneteket viszont neki is nehezére esett közvetíteni. Egyesek szörnyű bűnöket követtek el és rászolgáltak a megrovásra. Mások igyekeztek mindent helyesen tenni, mégis hibáztak. Őket is helyre kellett igazítani.

A feddéseket nem volt könnyű Ellen White-nak közvetíteni. Bár szeretettel és jóságosan írt, igen kevesen örültek a helyreigazításnak. Sokszor kritikával illették, akiken segíteni akart, és nem akartak hinni Isten figyelmeztetésének. Ez az ellenállás nagyon elszomorította Ellen White-ot. Kit utasítanak el valójában az emberek, ha a saját útjukat választják és nem hajlandók meghallgatni Isten küldöttének intéseit? 1Sám 8:7.

Férje, James White egyik feljegyzéséből némi fogalmat alkothatunk, arról, hogy vajon mennyire volt nehéz Ellen White számára az Istenről ráruházott felelősség hordozása. Ezt írta: „White asszony egyszer azt mondta, hogy ha választhatna a sírgödör és egy újabb látomás között, a sírt választaná.” Mégis folytatta felelősségteljes munkáját, az Isten által rábízott üzenetek közvetítését. Ezék 33:1-9.

Mi ösztönözte Ellen White-ot a hűségre? Nagyon szerette Jézust. Egész életében Jézus közeli visszajövetelét várta. Isten időnként látomásban megmutatta neki a Mennyet és hallhatta az angyalok csodálatos édes muzsikájának dallamát is. Arra vágyott, bárcsak találna szavakat a csodálatos hely leírására. Mindent megtett az emberek bátorítására, amit csak tudott, hogy ne engedjék, bármi is távol tartsa őket onnan.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Milyen módon mutatja ki többek között Isten az irántunk való szeretetét? Jel 3:19; Péld 3:11-12. A bölcsek szívesen megfogadják az Istentől küldött feddéseket.

PÉNTEK

Tovább szólni

Ellen White több mint hetven esztendőn át hűségesen töltötte be feladatát, megfelelt az Isten üzeneteinek közvetítésére szóló felhívásnak. Isten általa küldött tanácsai segítettek a Hetednapi Adventista Egyház megalapításában, először az Egyesült Államokban, majd Európában, Új-Zélandon és Ausztráliában is. Ihletett tanácsainak követése miatt Isten bölcsességet adott az egyház vezetőinek az evangéliumi, a könyvkiadói, az egészségügyi és az oktatási munkához.

Ellen White már csaknem kilenc éve dolgozott Ausztráliában, amikor Isten szólította, hogy ideje visszamennie az Egyesült Államokba. Már 72 esztendős volt és nem volt kedve távozni, mégis engedelmeskedett. A hosszú hajóút alatt egy angyal biztosította, hogy Isten menedékhelyet készített neki. Elmshaven-ben, egy Észak-kaliforniai kényelmes otthonban találta meg ezt a menedéket.

Bár egyre idősebb lett, Ellen White folytatta az írást és prédikálást. Emellett mindig talált időt az emberekre is. A gyermekek különösen szerették vidám, jóságos lelkét és szomszédai is nagyra értékelték látogatásait, élelmiszeradományait. Amíg csak élt, mindig másokra gondolt.

A Biblia különösen drága volt Ellen White számára. Az 1909. évi Generálkonferencián szólt utoljára egyházunknak a világ minden részéből összegyűlt vezetőihez. Bibliáját magasra tartva így szólt: „Testvéreim, figyelmetekbe ajánlom ezt a könyvet!” Legutolsó üzenete is arra buzdította az ifjúságot, hogy kizárólag jó könyveket olvassanak, olyanokat, melyek a Biblia még alaposabb tanulmányozására ösztönzik őket.

Ellen White egy pénteki napon, 1915. Július 16.-án halt meg csendben, családja és barátai körében. A feltámadásba vetett hitének utolsó szavai ezek voltak: „Tudom, kinek hittem.” (2Tim 1:12) Jel 14:13.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Bár Ellen White megpihent munkájától, művei tovább élnek és beszélnek. Te olvasod ezeket az ihletett könyveket?

 

 

 

Feladatok:

 

Mit mond a Biblia a megváltásról?

Írd a megfelelő betűt a vonalra!

 

A   mindenkiért         F  gyönyörködik          K  növekedjetek               P  bűnbánat

B   hisz                      G kitart                         L  halhatatlanságot          Q  választanak el

C   megvalljuk           H  örök életet              M  igazulhatunk meg        R  szolgái

D   minden nap          I  hit                             N  szerette                         S  vétkeztek

E   halál                     J  jósága                     O  megbocsátásban         T  cselekedetek

 

 1. A vétkeink _______ minket Istentől Ézsa 59:1-2.

 2. A bűn zsoldja a __________. Róm 6:23.

 3. Mert mindnyájan______, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Róm 3:23.

 4. Az ________ Isten kegyelmi ajándéka. Róm 6:23.

 5. Úgy ______Isten a világot, hogy halálra adta értünk Jézust. Jn 3:16.

 6. Isten szeretettel megbocsájtja a bűnöket és_________ az irgalmasságban. Mikeás 7:18-19.

 7. Ha gonosz gondolatainkat és teteinket elhagyva visszatérünk Istenhez, Ő megkönyörül rajtunk és bővelkedik ________. Ézsa 55:6-7.

 8. Jézus _____ meghalt, hogy bárki választhassa, önmaga helyett Őérte akar élni. 2Kor 5:15.

 9. Vagy a bűn, vagy Isten ______ vagyunk. Róm 6:17, 22.

 10. Aki ______ Jézusban, üdvözül. ApCsel 16:31.

 11. Ha ________bűneinket, Isten megbocsájt és megtisztít tőlük. 1Jn 1:9.

 12. A ________ajándék, amit Jézustól kapunk. ApCsel 5:31.

 13. Isten ______ indít minket megbánásra. Róm 2:4.

 14. Ingyen, Isten kegyelméből ________. Róm 3:24.

 15. Nem cselekedetek, hanem Jézus Krisztusba vetett _____ által igazulunk meg. Gal 2:16.

 16. A ________ nélküli hit halott önmagában. Jakab 2:17.

 17. Tagadjuk meg magunkat, vegyük fel keresztünket _______, és kövessük Jézust. Lk 9:23.

 18. _____a kegyelemben és Jézus ismeretében! 2Pét 3:18.

 19. Aki mindvégig________, az üdvözül. Mt 24:13.

 20. Amikor Jézus visszajön az igazaknak _________ és dicsőséges testet-lelket ad. 1Kor 15:51-58.

 

      Pál apostol levele az Efézusbelieknek 2:1-10.

 

Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!) És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.