Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

Mindent megpróbáljatok

  4. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Isten pecsétje

A nagy csalódást követő hónapokban az adventisták próbálták megérteni az idők végéről szóló próféciákat. Olyan volt, mint egy nehezen megoldható kirakós játék. Ugyanakkor izgalmas is volt, ahogy a próféciákat tanulmányozó különböző emberek más-más fontos darabját fedezték fel az összképnek. A darabok a megfelelő időben összeállnak és egyesítik az adventhívőket a szombatünneplésben és Jézus közeli eljövetelének hirdetésében.

Múlt héten azt tanulmányoztuk, hogyan ismerte fel Joseph Bates a szombat jelentőségét. Elsőként, minden más hívőnél hamarabb látta meg e fontos igazság hatalmas jelentőségét. A Jelenések könyvének 13.és 14. fejezetének, valamint Dániel könyve 7. fejezetének tanulmányozása közben fokozatosan ébredt rá, hogy a szombat Isten pecsétje (jele), a szombatünneplés vasárnapra áthelyezése pedig a Katolikus egyház hatalmának bélyege (jele).

Mi is tehát a pecsét? Hivatalos jelzés egy iraton, hogy az valódi és eredeti. Három fontos része van: kibocsájtójának neve, tisztsége és a terület megnevezése, mely felett hatalma van. Például George Washington, az Egyesült Államok elnöke.

Minden hivatalos törvényt pecséttel látnak el. Mi Isten törvényének pecsétje? 2Móz 20:8-11. A negyedik parancsolat, a szombat parancsolata az egyetlen Isten törvényében, mely elmondja, kinek állt hatalmában a Tízparancsolat elrendelése. Megnevezi Őt - az Úr-, megadja rangját - a teremtő-, és uralmának, hatalmának területét: - a Föld.

Ezért Isten pecsétje a szombat. Isten törvénye iránti engedelmességünket és teremtőnkhöz való hűségünket fejezzük ki azzal, hogy a hetedik napi szombatot választjuk istentiszteletünk napjának, és azt, hogy elismerjük életünk feletti hatalmát.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Akik megváltozatták a szombatot, félretették Isten pecsétjét, ami Isten törvényének, a Tízparancsolatnak eredetiségét bizonyítja. Nem csoda, hogy Sátán támadja az igazi szombatot és azokat, akik megszentelik! Érted már, hogyan lehet a szombat a pecsétje, jele azoknak, akik hűségesek Istenhez? 2Móz 31:13.

HÉTFÖ

Bates és Edson

Joseph Bates fedezte fel a „kirakós” igen fontos részét, a szombatot. Azonban kapcsolódnia kellett egy másik fontos darabhoz, amire Isten Hiram Edsont és barátainak kis csoportját vezette rá, miközben gondosan tanulmányozták a Biblia mennyei Szentélyről szóló tanításait.

Joseph Bates nagy érdeklődéssel olvasta Edson cikkét a témáról. ,Az ember soha nem tétlenkedet, amikor az igazságról van szó. Ezért New York államba utazott és az otthonában kereste fel Edsont, Port Gibson városában, hogy még többet megtudjon felfedezéséről. Bár számára mindez teljesen új volt, azt világosan látta, hogy egyenesen a Bibliából származik.

Ezek után Bates megosztotta Edsonnal és barátaival, amit a Bibliában a szombatról talált. Ez pedig az ő számukra volt újdonság, de ők is látták, hogy egyenesen a Bibliából származik. Együtt tanulmányozták tovább a kérdéseket és felismerték, mennyire tökéletesen összeillik a szombat és a szentély igazsága.

Hogyan mutatja be a Szentély a szombat jelentőségét? 1Kir 8:9. Isten a saját ujjával írta a Tízparancsolatot a két kőtáblára és utasította Mózest, hogy tegye azokat a Frigyládába, ami Isten trónját jelképezte a mennyei templomban. Amint Joseph Bates és barátai kezdték megérteni ezeket a dolgokat, Isten beteljesítette János apostol látomását a mennyei templomban álló Frigyládáról. Jel 11:19.

Olyan sok megismerni való új gondolat és igazság volt, és oly sok minden, amit meg kellett osztani másokkal. Joseph Bates éppen ezt élvezte leginkább. Úgy tűnt, mintha mindenhová eljutott volna, segíteni az embereknek megérteni hogyan illeszkedik egymáshoz a szombat, a szentély és Jézus közeli eljövetele. Sokan hallgatták nagy érdeklődéssel. Isten igazsága egyre csak terjedt.

Egyes igazságokat, mint például a szombat és a szentély, könnyen megértett és elfogadott Joseph Bates, másokat, ahogy azt a héten még látni fogjuk, nem annyira könnyen.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Isten vezette ezeket a komoly bibliatanulmányozókat. Miközben gondosan kutattak a Szentírásban és imádkoztak, az igazság fénye fokozatosan bevilágította szívüket és Jézus a Hajnalcsillag, még értékesebb lett számukra. Isten minket is tanítani fog, ha gondosan, imádsággal tanulmányozzuk igéjét.2Pét 1:19.

KEDD

James és Ellen White

Joseph Bates kétszer is találkozott ellen White-tal és hallotta, hogy az üzenet, amit közvetített, a látomásaiból származott. Ő azonban „hitetlen Tamásnak” tartotta magát. Bates őszinte kereszténynek tartotta a leányt, de szerinte túlfokozott képzelőereje gyenge egészségi állapotából fakadt. Ellen is jó kereszténynek tartotta Bates kapitányt, de szerinte a férfi túl nagy hangsúlyt helyezett a hetednapi szombat kérdésére.

1846.Augusztus 30.-án Ellen Harmon és James White, egy adventista prédikátor összeházasodtak a Maine állambeli Portlandben. Az elkövetkező 35 esztendőt Istenért végzett munkában töltötték együtt.

Az ifjú pár, közvetlenül házasságkötésük után nagyon alaposan és figyelmesen együtt olvasta át Joseph Bates szombatról írott könyvét, aminek „A hetednapi szombat, az örök jel” volt a címe.

Még sok darabja hiányzott a kirakósnak, ezért a könyv nemigen bizonyította számukra, hogy sok évszázados elhanyagolása után is miért annyira fontos még mindig a szombatnap. A könyv alapos olvasása arról mindenképpen meggyőzte őket, hogy a hetedik nap valóban a szombat.

Mint mindenki más, időnként White-ék is úgy érezték engedelmeskedniük kell a Biblia igéjének anélkül, hogy teljesen megértenék az okokat. Úgy döntöttek, engedelmeskednek Istennek és rövidesen megtartották a szombatot. Majd másokkal is megosztották felfedezésüket.

Hét hónappal később Isten olyan látomást adott Ellennek, ami megerősítette a szombatnap jelentőségét. A fiatalasszony látta Isten törvénytábláit a Mennyben. Dicsfény koszorúja övezte a negyedik parancsolatot, fényesen kiragyogott a tíz közül. A legfényesebben.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mindent meg kell értenünk, amit Isten kér tőlünk, mielőtt engedelmeskednénk neki? Hogyan engedelmeskedett Ábrahám Istennek? Zsid 11:8-10.

SZERDA

Látomás a bolygókról

Joseph Bates bizonyára megörült neki, amikor értesült róla, hogy White-ék Isten szombatját ünneplik. Azt viszont még mindig nem hitte el, hogy Ellen látomásai Istentől származnak.

Joseph Bates és Ellen White ekkorra már számtalanszor találkoztak, de nem sok közös volt bennük. Bates idős hajóskapitány volt, öreg tengeri medve, aki körbehajózta a világot. Kalózok üldözték, angolok hurcolták fogságba még az 1812-es háború előtt. Ellen White pedig csak egy fiatal hölgy volt három elemis végzettséggel, aki életét nagyobbrészt betegen otthon töltötte.

Joseph Bates egyik kedvenc érdeklődési köre a csillagászat volt. A tengeren természetesen a csillagok megfigyelése volt az egyetlen eszköz a hajó helyzetének meghatározására. A hajózás abbahagyása után is szívesen nézegette az éjszakai égboltot, figyelemmel kísérte a teleszkópok fejlődését és a csillagászok legújabb felfedezéseit.

Joseph Bates egyszer beszélgetni próbált Ellen White-tal a csillagászatról. Nemigen vitatkoztak, mert Ellennek fogalma sem volt, miről beszél a vén tengeri medve.

Ezért képzelheted Bates csodálkozását, amikor Ellen nem sokkal később egy bolygókról szóló látomást kapott. A kapitány érdeklődéssel hallgatta, amint Ellen egy rózsaszín sávos, számtalan holddal rendelkező bolygót írt le. Biztos volt bene, hogy a Jupiterről beszél. Ezután Ellen egy másikról is beszélt, melyet gyűrű vett körül és szintén több holdja volt. Bates tudta, hogy a Szaturnuszról van szó. Ellen jellemzése alapján felismerte az Uránuszt, a holdjaival és a nagy Orion csillagködöt is.

Joseph Bates végre meg volt győzve. Soha többé nem kételkedett benne, hogy Isten a népe tanítására és figyelmeztetésére használja ezt a fiatal hölgyet.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ad Isten időnként különleges segítséget a kétségek közt hánykódó becsületes embereknek? Mivel segített Jézus a kételkedő tanítványnak, Tamásnak? Jn 20:27.

CSÜTÖRTÖK

Ki az igaz próféta

Képzeld el, hogy ismersz egy tizenéves lányt, aki azt állítja, hogy látomásai vannak Istentől. Te vajon hinnél neki? Hinned kellene neki? Ez nagy kérdés volt Ellen White ismerőseinek és számunkra is nagyon fontos kérdés. Milyen figyelmeztetést adott Jézus azokról, akik ezt állítják magukról? Mt 24:11.

Mit mond Isten, hogyan fog népének segíteni az utolsó időkben? ApCsel 2:17-18. És mit mond Isten arról, hogyan fog prófétáival kapcsolatba lépni? 4Móz 12:6.

Ne feledjük azonban, hogy Sátán mindig igyekszik meghamisítani Isten munkáját, különösen hamis próféták küldésével. Hogyan kerülhetjük el tehát a félrevezetettséget, ha valaki Isten prófétájának állítja magát? Szerencsére nem kell találgatnunk, vagy mások véleményére hagyatkoznunk. A Biblia egyértelműen kijelenti, milyen módokon győződhetünk meg róla, hogy igaz próféta-e az, aki ezt állítja magáról.

Először is, Isten időnként kijelenti prófétáinak, a jövendő eseményeit. Az igaz próféta jövendölései mindig valóra válnak. 5Móz 18:21-22. Ne feledjük azonban, hogy vannak feltételhez kötött próféciák is, melyek kimenetele attól függ, engedelmeskednek-e az emberek istenek. Jer 18:7-10.

A prófétáknak egy másik próbán is meg kell felelniük. Milyen a munkája gyümölcse, azaz eredménye? 5Móz 13:1-4. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy istenfélő vagy világi életet él, aki prófétának tartja magát. Milyen emberekre bízza Isten az üzenetét? 2Pét 1:21. Meg tudjuk-e vajon mindig azonnal állapítani, hogy valaki igaz, vagy csak annak látszik? Mt 7:15.

A harmadik próba szintén nagyon fontos szempont. A látomások és üzenetek mondanivalója megfelel-e a Biblia tanításainak? Isten soha nem küld olyan prófétát, aki az Ő törvényének áthágására szólítana fel bárkit is. Ézsa 8:20. Az igaz próféta soha nem mentegeti a bűnt. Jer 23:16-17.

Mi a negyedik szempont a próféta megítélésében? 1Ján 4:1-3. Az igaz próféta üzenete mindenben megegyezik a Bibliának Jézusról szóló tanításával.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Gyakran időbe telik, míg egy prófétáról beigazolódik, hogy igaz-e. Beteljesedése előtt nem ellenőrizhetjük a jövendölést. Egy ember munkásságának gyümölcse sem mutatkozik meg azonnal. Ez azt jelenti, hogy türelmesnek kell lennünk, és körültekintően megvizsgálnunk a próféta állításait. 1Thessz 5:20-21.

PÉNTEK

A hirnök elhívása

Tegnap megtanultuk, milyen jellemzők alapján állapíthatjuk, meg, hogy valaki Isten igaz prófétája-e. Ellen White élete és munkássága azt mutatja, hogy tökéletesen megfelel minden bibliai szempontnak. Ezt Isten is megerősítette a látomásai ideje alatt neki adott természetfeletti képességekkel.

Ellen White élményei hasonlítottak a Bibliából megismert próféták tapasztalataihoz. Mi történt például Dániellel a látomásai idején? Dán 10:8-9, 15-19. Figyeljük csak meg, hogy a próféta teljesen elerőtlenedett, mígnem egy angyal természetfeletti erővel ruházta fel. Még csak lélegzetet sem vett.

Ellen White-tal is ugyanez történt. Látomásai közben ő is gyakran így kiáltott fel: „Dicsőség! Dicsőség! Dicsőség!” , miközben a földre rogyott. Egy idő után, még mindig transzban, megerősödött és felállt.

Ellen munkásságának elején James White gyakran hívott meg embereket, hogy megfigyeljék feleségét látomása közben. Egy alkalommal két erős férfi, akik nem hittek az asszony látomásaiban, megpróbálta szétválasztani ellen összekulcsolt kezeit. Egyikük az ujjait próbálta szétfeszíteni, de még csak meg sem tudta mozdítani őket. Ellen karjának dicsőítő mozdulatait sem tudta megállítani, pedig termetre kétszer akkora volt, mint az asszony.

Látomása közben Ellen a bal kezével a feje fölött tartott egy több, mint nyolc kilós nagy családi Bibliát. Mintegy fél órán át tartotta kinyújtott karral. Ilyesmire még egy erős férfi sem lett volna két percnél tovább képes. Bár másfelé nézett és nem is látta a Biblia szövegét, jobb kezével pontosan arra az igeversre mutatott, amit éppen idézett.

A leginkább ámulatba ejtő dolog talán az volt, hogy Ellen White nem lélegzett a látomásai idején. Még beszéd közben sem távozott levegő a szájából. Égő gyertyát és tükröt tartottak elé, úgy ellenőrizték.

A 4Móz 24:4 és 16. igeversekben azt olvashatjuk, hogy Bálám prófétának nyitva voltak a szemei. Ugyanez történt ellen White-tal is. A látomások idején szeme végig nyitva volt, még csak nem is pislogott. A körülötte lévő dolgokat mégsem látta, hiába volt nyitva a szeme. Csak azt látta, amit Isten mutatott neki.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Milyen hálásak lehetünk, hogy Isten elküldte nekünk a szükséges segítséget, hogy felkészülhessünk Jézus eljövetelére! De ne fogadj el semmit csak úgy, mások elmondása alapján! Ellenőrizd te magad! Kezdd el olvasni Ellen White egyik izgalmas könyvét, például a Jézus élete, A nagy küzdelem, vagy A Jézushoz vezető út címűt! A 2krón 20:20. igevers ígérete neked is szól! Ne maradj le az áldásról, amit Isten készítet neked!

 

 

 

Feladatok:

 

Az igaz próféta jellemzőinek vizsgálati szempontjai

Bibliai üzenetek

„A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, akiknek nincs hajnalok.” Ézs 8:20.

Az igaz próféta üzenetei soha nem állnak ellentétben a Biblia tanításaival. Isten ma ugyanaz, Aki tegnap volt, Ő mindig ugyanaz marad. Amit egy prófétájának mond, az nem áll ellentétben azzal, amit egy másiknak mondott.

A jó gyümölcsök

„Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól…” Mt 7:15-20.

„Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.” Mt 7:20.

  1. Az igaz próféta munkájának gyümölcse: üzenete kegyes életre vezeti az embereket. 5Móz 13:1-4.

  2. Az igaz próféta életének gyümölcse: istenfélő, kegyes életet él, a Biblia elveivel összhangban.

Hiteles, pontos próféciák

„Amely próféta a békességről prófétál, mikor beteljesedik a próféta beszéde, akkor ismertetik meg a próféta, ha az Úr küldötte-e azt valóban?” Jer 28:9.

Az igaz próféta jövendölései pontosan, minden részletükben beteljesednek. 5Móz 18:21-22. De ne feledjük, hogy egyes próféciák feltételhez kötöttek. Kimenetelük attól függ, hogy az emberek engedelmeskednek-e Istennek. Jer 18:7-10; Jónás 3:1-10.

Helyes vélekedés Jézusról

„valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van;” 1Ján 4:1-3.

Az igaz próféta hiszi a következőket: Jézus valóban Isten és egyben emberi lény is. Itt a Földön bűntelen életet élt és meghalt a mi bűneinkért. Majd feltámadt és most a menyei Szentélyben szolgál értünk. Jézus hamarosan visszatér.

Egyéb tulajdonságok:

  1. Fizikai megnyilvánulás: 4Móz 12:6.

  2. Időszerű üzenetek: 1Kir 6:8-12.

  3. Bizonyosság és bátorság: 2Sám 12:1-12; 1Kir 18:17-20.

  4. Semmi ordenáré, vagy közönséges: Ézsa 6:1-5.

  5. Hasznos tanácsok: 2Tim 3:16.