Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

A világ utolsó, ünnepélyes mapjai

  12. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A vizsgálati ítélet

A Jelenések könyve 14. fejezetének első angyala mindenkit arra figyelmeztet a világon, hogy „féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget!” De vajon nem mindig ez volt a helyes magatartás? Istent félni és Őt dicsőíteni? Miért szól oly sürgetően ez a parancs az egész világnak éppen az idők végén? Jel 14:6-7.

Egy napon Isten mindörökre elpusztítja a bűnt. Bár mindenkit meg szeretne menteni, akit csak lehet, csakis azokat tudja üdvözíteni, akik hűségesek Hozzá. A lázadók magukkal vinnék a bűnt a Mennybe is, ha üdvözülnének. Ezért szükséges egy kivizsgálás, mielőtt Jézus eljönne. ApCsel 17:31.

Ezt hívják vizsgálati ítéletnek, aminek során megvizsgálják azok életét, akik állították, hogy hűségesek Istenhez. Azok ügyét, akik soha nem állították ezt, később vizsgálják ki.

A földi szentély-szolgálat segít megértenünk ezt a kivizsgálást. Évente egyszer, a Nagy engesztelési napon a főpap belépett a Szentek szentjébe és eltávolította onnan azokat a bűnöket, és kizárólag azokat, melyeket megvallottak és oda helyeztek az elmúlt esztendő során.

Hasonlóképpen, a mi Főpapunk, Jézus is bement a menyei szentélybe 1844.Október 22.-én, és megkezdte a vizsgálati ítéletet. Azok neve, akik komolyan megvallották bűneiket és hűségesek maradtak Jézushoz, az Élet könyvében marad. Jel 3:5. Az összes többi nevet Jézus kitörli onnan. 2Móz 32:33.

Egyesek megvallották és őszintén megbánták minden bűnüket, így azok eltöröltetnek. Egyedül az ő jócselekedeteik maradnak meg a feljegyzésekben és ők üdvözülnek. Ezék 18:21-22. De vajon mi történik azokkal, akik azt állították, hogy Istent követik, miközben a saját útjukat járták? Az ő jócselekedeteik kitöröltetnek a feljegyzésekből. 23-24. v.; Mt 7:21-23.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Hogyan kell hát élnünk ezekben az ünnepélyes időkben? 1Thessz 5:23. A megszentelődés egy folyamat, melynek során Isten egyre inkább meggyűlölteti velünk a bűnt és megszeretteti a helyes cselekedeteket. Mindez abból fakad, ha naponta átadjuk magunkat Istennek, tanulmányozzuk igéjét, megvalljuk és megbánjuk bűneinket. Fil 3:13-14; Jn 17:17, 19.

HÉTFÖ

A "kis" bűnök

A valódi Nagy Engesztelési nap idejében élünk, amikor minden egyes ember végleges sorsa eldől. Nem tudjuk meddig tart, de azt igen, hogy Jézus nemsokára így szól: „Elvégeztetett!” Akkor lezárul a próbaidő. Jézus többé már nem ajánlja fel a bűnök bocsánatának lehetőségét, mert már minden ember meghozta végső döntését. Vagy elfogadta Jézus erejének segítségét bűneinek legyőzéséhez, vagy elutasította Őt és továbbra is bűneinek élt. Milyen ünnepélyes gondolat!

Ha a bűnre gondolsz, általában olyan nyilvánvaló dolgokat értesz alatta, amikről mindnyájan tudjuk, hogy rosszak, vagy a „kis” dogokat is? Nagyon veszélyes azt hinni, hogy a „kis” bűnöket valójában nem kell annyira komolyan venni. Pontosan erre akar Sátán rávenni bennünket.

Minden keresztény egyetért abban, hogy a gyilkosság, a lopás és a káromkodás bűn. De vajon mi a helyzet a „kis” féligazságokkal, füllentésekkel? Mások folytonos bírálgatásával, még ha igazunk van is? Mások ugratásával és a viccmeséléssel? Mi a helyzet a gonosz gondolatokkal, a féltékenységgel, irigységgel és a váddal, hogy mások nem bánnak elég kedvesen velünk? Mt 12:36-37; 2Kor 10:5; Préd 12:15-16.

Minden nap, minden egyes döntésünket komolyan kell vennünk, mert Sátán minden tőle telhetőt megtesz, hogy bűnbe vigyen minket. Tudja, milyen kevés ideje van hátra, és minden percet kihasznál. 1Pét 5:8; Jel 12:12.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Könnyen megfeledkezünk róla, milyen ünnepélyes időszakban élünk. Soha nem halogathatjuk bűneink megvallását és elhagyását, 2Kor 6:2; 2Pét 3:11, hiszen nem akarunk lemaradni az örök élet boldogságáról, melyben Jézus vár ránk.

KEDD

Jézus az egyetlen reményünk

Sátán egyik csapdája, mellyel le akar győzni bennünket a halogatás. Bűneink legyőzésének a „majd holnap”-ra tervezése. Mivel nagyon ünnepélyes időben élünk, soha nem halogathatjuk egyetlen bűnünk legyőzését sem.

Sátán másik veszélyes csapdája, hogy elcsüggeszti az embereket, reménytelenséget próbál szívükbe táplálni. Tudja, ha ráveszi őket, hogy feladják a próbálkozást, hogy Jézushoz hasonlóvá váljanak, akkor nyert ügye van. Sokan még azt is elhiszik, hogy Isten tesz valamit azért, hogy távol tartsa őket a mennytől. De ki az, aki valójában az emberek ellen dolgozik? Zak 3:1-7; Zsid 4:14-16, 7:25.

Valamikor régen élt egy kedves keresztény hölgy, Mrs Eckman, aki időnként ugyanígy érzett. Szerette Jézust, de gyakran búskomor volt és úgy érezte, nem elég jó, hogy a mennybe kerülhessen. Ezért egy nap levelet írt csüggedt állapotáról Ellen White - nak.

Ellen White úgy döntött, különleges, bátorító üzenetet küld barátnőjének. Egészen egyszerűen, hétköznapi nyelven magyarázta el neki, hogyan készülhet fel a mennyei életre.

„Hiszek Jézusban. Tudom, hogy Megváltóm szeret engem és én is szeretem Jézust. Hiányosságaim ellenére is megpihenhetek szeretetében. Isten elfogadta az Ő tökéletességét az enyém helyett is. Ő az én igazságom és bízom érdemeiben. Bűnbánó, hívő gyermeke vagyok. Ő elvette bűntől szennyes ruhámat és betakart saját igazságosságának palástjával. Ebben a ruházatban megigazultan állhatok az Atya előtt.”

 Alkalmazd a gyakorlatban: Érezted már valaha, hogy soha sem leszel „elég jó”? Való igaz, hogy mi soha nem tehetjük magunkat elég jóvá, hogy a mennybe léphessünk. Mégse csüggedjünk el! Jézus „elég jó”, és ha megvalljuk bűneinket, Ő elveszi őket és megajándékoz az Ő igazságosságával, és így szól: „Az én lelkemet adom belétek.”. Ez pedig hatalmat ad nekünk a bűn felett. Ezékiel 36:25-27. Olvassuk el, mit írt erről Pál apostol a galátziabelieknek szóló levelében! Gal 2:20.

SZERDA

A végső megpróbáltatás

Sátán évezredeken át próbálta rávenni az embereket, hogy Isten helyett őt imádják. Ezért is gyűlöli különösen a negyedik parancsolatot. 2Móz 20:8-11. Ezért a Katolikus egyház által dolgozott azon, hogy az istentisztelet napját vasárnapra helyezze át. Napjainkban a protestáns egyházak többsége is a vasárnapot ünnepli. Bár az emberek többsége nincsen tisztában a dicsőítés napjának jelentőségével, ez lesz az Isten és Sátán között dúló küzdelem utolsó nagy csatájának fő kérdése. Jel 12:17.

Az idők végezetéhez közeledve Sátán egyre több lehetőséget kap, hogy a Földet katasztrófákkal sújtsa. Akkor a népszerű egyházak Isten népét fogják okolni, mivel a hetedik napot tartják szentnek. Abban a hitben, hogy a katasztrófák megszűnnek, ha mindenki a vasárnapot szenteli meg, követelni fogják, hogy az Egyesült Államok kormánya hozzon törvényt, mellyel mindenkit arra kötelez.

Már tanulmányoztuk a Biblia jövendölését, miszerint az Amerikai Egyesül Államok segíti majd a Katolikus egyházat tevei véghezvitelében, hogy kikényszerítse a vasárnapünneplést. Bele fog egyezni az Egyesült Államok, hogy ilyen törvényt hozzon? Igen, és végül minden más nemzet is.

Engedelmeskedni fog Isten maradék egyháza ennek a rendeletnek? Nem. Akik szeretik az igazságot, bátran, félelem nélkül inkább Istennek engedelmeskednek, még akkor is, ha meggyűlölik, súlyosan megbüntetik, vagy akár halálra is ítélik őket.

Abban az időben Isten különleges ajándékot ad majd hűséges, imádkozó népének, amit „késői esőnek” nevezünk. Joel 2:23. A Szentlélek erejével hirdetik majd az egész világon a harmadik angyal üzenetét, figyelmeztetvén az embereket hogy ne imádják a fenevadat és ne vegyék fel bélyegét. Jel 14: 9-11.

Mindenki világosan megértheti akkor, hogy a dicsőítés kérdése a hűség próbája. Minden egyes embernek döntenie kell, hogy Isten fennhatóságának és imádatának jelét, a szombatot, vagy Sátán hatalmának és tiszteletének jelét, a vasárnapot választja-e.

Akik úgy döntenek, Istennek engedelmeskednek, hallgatnak a figyelmeztetésre, és elhagyják a bukott egyházakat. Jel 14:8 18:1-4. Ők elnyerik Isten pecsétjét. Jel 7:1-3. Akik pedig Sátánt választják, a fenevad bélyegét veszik magukra. Jel 13:15-17.

Amikor mindenki meghozta végső döntését, a próbaidő lezárul. Jézus munkája a mennyei szentélyben véget ér. Milyen ünnepélyes kijelentést tesz akkor Jézus? Jel 22:11.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Vajon helyes döntést tudunk majd hozni ebben a jelentőségteljes kérdésben, ha a mindennapi, „kis” dolgokban nem voltunk hűségesek Jézushoz? Lk 16:10. Kérd Istent, segítsen az igazságot mindennél jobban szeretned és bátran kiállni az igazság mellett minden nap! ApCsel 4:29.

CSÜTÖRTÖK

Hadakozás Istennel

A világon mindenkit elér a figyelmeztetés, hogy akik a fenevadat tisztelik, megtapasztalják Isten haragját. Akik végül az Isten elleni lázadást választják, nagyon megharagszanak azokra, akik hűségesek maradnak hozzá, és a szombati napot tartják szentnek. Mi történi azután a gonoszokkal? Jel 14:9-10. Megtérnek majd vajon a hét csapás hatására? Jel 16:1, 11.

Ezidő alatt Isten megoltalmazza népét. Részesül bármelyikük is a csapásokban? Jel 16:2. Milyen ígéreteket ad Isten népének ara az időre? Zsolt 34:7, 17-18; 81:1-10.

A Biblia mégis elmondja, hogy Jézus eljövetele előtt Isten hűséges népe nagyon nehéz időket él majd át. A gonoszok mindnyájuk kiirtását tervezik.

Az igazak nem félnek majd sem az üldözéstől, sem a haláltól. Sokkal inkább attól félnek, hogy mivel esetleg nem vallották meg minden bűnüket, szégyent hoznak Istenre, Sátán rettenetes gondolatokkal próbálja megijeszteni és elcsüggeszteni őket. „Te semmiképp nem üdvözülhetsz! – gúnyolódik majd – Gondolj csak a rengeteg bűnre, amit elkövettél!”

Az igazaknak azonban egyetlen megvallatlan bűn sem jut eszükbe és hit által továbbra is Isten ígéreteibe kapaszkodnak. Ezt az időszakot nevezzük „Jákob éjszakájának”. Jer 30:7. Amikor Jákob megtudta, hogy Ézsau az életére tör, Istenhez könyörgött segítségért. 1Móz 32:24-30.

Az igazak is valami hasonlót fognak megtapasztalni. Tudják, hogy számtalan bűnt követtek el, de mindet megvallották és őszintén megbánták. Még ha reménytelenül érzik is magukat, nem hagynak fel az Istenhez való imádkozással és belé vetett hitükkel.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Hogyan készülhetünk fel a nagy nyomorúság idejére? Tanuljunk meg imádkozni, valljuk meg és hagyjuk el minden bűnünket és gyakoroljuk minden nap az Istenbe és ígéreteibe vetett hitet!

PÉNTEK

A szabadítás végre elérkezik

A nagy nyomorúság idején Isten szeretettel figyeli és védelmezi népét, és megszabadítja őket. Képzeljük el, hogy részesei vagyunk a következő történéseknek!

Imádkozunk, miközben a gonoszok a megölésünkre sietnek. Hirtelen nagyon sötét lesz. Ellenségeink minden egyes imádkozó csoport körül Isten dicsőségétől ragyogó szivárványt látnak. Fenséges égi hang hallatszik: „Nézzetek fel!” Megtesszük és látjuk Jézust a Mennyben és halljuk, amint ezt mondja: „Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek.” (Jn 17:24).

Bár éjfél van, a nap hirtelen úgy felragyog, mintha csak fényes dél lenne. Akkor minden hevesen rázkódni kezd. A talaj úgy hullámzik, mint az óceán. Eltűnnek a hegyek és a szigetek. Súlyos jégtömbök hasítják a levegőt és a drága épületekbe csapódnak azonnal porrá zúzva őket. Mivel a börtönök falai is leomlanak, a fogságban tartott igazak is kiszabadulnak. Jel 6:14; 16:18-21.

Látjuk, amint két nagyon különböző embercsoport feltámad. Egyik csoport azokból áll, akik oly kegyetlenül üldözték Jézust és népét. Jel 1:7. Mit próbálnak a többi gonosszal együtt tenni? Jel 6:15-17.

Azok is feltámadnak, akik hittek és engedelmeskedtek a harmadik angyal üzenetének. Mindnyájan nagyon boldogok. „Isten a mi oltalmunk és erősségünk; igen biztos segítség a nyomorúságban.”- örvendezünk majd együtt. Zsolt 46:1-3. Ezután meghalljuk Isten hangját, amint megáldja azokat, akik megtartották az Ő szent szombatját.

Láthatjuk, amint Jézus világunk felé közeledik az angyalok hatalmas, ragyogó felhőjében. Halljuk, amint életre hívja drága, hűséges halottait: „Ébredjetek, ébredjetek, ébredjetek ti, akik alusztok a porban, és keljetek fel!” Mt 24:30-31.

Ó, milyen régóta vágyott erre a pillanatra Jézus! A világon mindenütt férfiak, nők és gyermekek milliói jönnek elő sírjukból. Egyikükön sem látszanak már a bűn szörnyű nyomai. Mit mondanak? 1Kor 15:55.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Kell-e félnünk a haláltól, ha Jézushoz tartozunk? 1Thessz 4:13-18.

 

 

 

Feladatok:

 

Mit mond a Biblia Jézus második eljöveteléről?

 1. Az igazak így fognak szólni: „Ímé Istenünk, akit mi __________, és aki megtart minket; ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában! Ézsa 25:9.

 2. A gonoszok ezt mondják majd a hegyeknek és kőszikláknak: „Essetek mi reánk és ______________minket annak színe elől, aki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától.” Jel 6.16.

 3. Isten megváltja népét a sír __________-ból. Hós 13:14.

 4. Mindig __________ készen, mert Jézus váratlanul jön el. Mt 24:44.

 5. A gonoszok büntetése ________ (végső) halál, az igazak pedig örök életet kapnak. Mt 25:46.

 6. Minden ____ meglátja Jézust visszajönni. Jel 1:7.

 7. Mindenki, aki a _________-ban van, meghallja Jézus hangját. Jn 5:28-29.

 8. Amikor Jézus eljön, az összes szent _____ vele lesz. Mt 25:31.

 9. Jézus megígérte, hogy helyet ______ nekünk, és visszajön értünk. Jn 14:1-3.

 10. ________veszedelem jön a gonoszokra. 1Thesst 5:2-3.

 11. Jézus eljövetele olyan lesz, mint a _______, ami kelettől egészen nyugatig ellátszik. Mt 24.27.

 12. ____ is jövendölt Jézus második eljöveteléről. Júdás 14.

 13. Jézus ugyanúgy jön el, ahogyan a ____-be ment. ApCsel 1:9-11.

 14. Várván _____________________és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Titus 2:13.