Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Jézus szeretetének továbbadása

  13. tanulmány  

Nyomtatás

 

Isten mindenkit szeret. Nincsenek kedvencei.

Téged is úgy szeret, mintha te lennék az egyetlen ember az egész világon.

VASÁRNAP

Péter nagyon sok helyre ellátogatott, és ahol csak járt, mindenütt Jézusról prédikált. Egy napon a Lidda nevű városba ment, ahol egy Éneás nevű emberrel találkozott, aki nagyon régóta beteg volt már. Éneás már negyven éve ágyban feküdt. Meg sem tudott mozdulni, mert teljesen béna volt.

Péter ránézett a szerencsétlen beteg férfira. Mit mondott neki? ApCsel 9:34.

Mennyire örült Éneás! Lidda minden lakója láthatta, hogy Jézus meggyógyította Éneást és hittek Őbenne.

Joppé egy kisváros volt Lidda közelében. Élt ott egy csodálatos asszony, akit Tábithának, vagy Dorkásnak hívtak. Joppé lakói nagyon szerették őt. Tudod, miért? Mert mindig az emberek megsegítésével foglalkozott, ugye? 36.

Dorkás nem tudott utazni és prédikálni, mint Péter, de segíthetett a szegényeken. Mindig tudta, ki szorul segítségre, és kedves szavakkal bátorította őket. Kezei folyton szorgalmasan ruhákat varrtak másoknak.

Egy nap Dorkás nagyon megbetegedett. Annyira, hogy meg is halt. A joppéi hívők egyre csak siratták, annyira szerették őt.

A hívők tudták, hogy Péter éppen Liddában tartózkodik, ezért Dorkás halálakor embereket küldtek érte, hogy gyorsan jöjjön Joppéba.

Az üzenetet megkapva Pétes azonnal Joppéba sietett. De mit tehetett Péter?

HÉTFÖ

Péter Joppéba érkezett, mert a hívők sürgősen odahívták. Mindenki nagyon szomorú volt, mert meghalt Dorkás.

Amint Péter megérkezett, azonnal a szobába vezették, ahol Dorkás holtteste feküdt. Sok szegény özvegyasszony vette körül Pétert. Mit mutogattak neki? ApCsel 9:39.

Péter nagyon sajnálta a szegény özvegyeket, akiknek annyira hiányzott Dorkás. Halkan megkérte őket, hogy hagyják el a szobát, majd letérdelt a padlóra és arra kérte Istent, adja vissza Dorkás életét és egészségét.

Péter ezután Dorkásra nézett és így szólt: „Tábitha, kelj fel!” Dorkás abban a pillanatban lélegezni kezdett. Majd kinyitotta szemét, és felkelt.

Az özvegyek nagyon örültek, amikor Péter visszahívta őket a szobába és mutatta nekik, hogy Dorkás ismét életben van. Segített ez a csoda még több embernek, hogy higgyenek Jézusban? 42. v.

Péter még egy darabig Joppéban maradt egy Simon nevű ember házában. Isten különleges munkával bízta meg Péter, mialatt ott tartózkodott. Egy Kornélius nevű férfinak kellett Jézusról beszélnie.

Kornélius nem volt zsidó, ezért a zsidók pogánynak nevezték. Péter még soha nem beszélt egyetlen pogánynak sem Jézusról. még mindig azt hitte, hogy csak a zsidóknak kell megismerniük Jézust.

Vajon hogyan érteti meg Isten Péterrel, hogy a pogányoknak is hirdetnie kell a Jézusról szóló jó hírt?

KEDD

Kornélius római katona volt. Sok katona vezére volt, ezért centuriónak (századosnak) nevezték. Kornélius pogány iskolákat végzett, de felnőttkorában hallotta a zsidóktól, hogy a mennyek Istene a Teremtő.

Kornélius attól kezdve minden nap dicsőítette Istent és imádkozott hozzá. Kérte Őt, hogy segítse munkáját jól végezni. Azzal is kimutatta, Istent iránti szeretetét, hogy támogatta a szegényeket. Mindenki szerette a római tisztet, mert jóságos és kedves volt.

A zsidók azonban továbbra is csak pogánynak nevezték Kornéliust és tisztátalannak tartották. Nem tudták, hogy Isten mindenkit egyformán szeret.

Kornélius tudta, hogy a Messiásnak el kell jönnie, de Jézusról még nem hallott. Isten ezért különleges üzenetet küldött neki.

Egy nap imádkozás közben egy angyal szólította nevén Kornéliust.

„Kornélius!” – mondta az angyal.

„Mi az, uram?” – kérdezte Kornélius. Mit mondott neki az angyal? ApCsel 10:4-6.

Kornélius azonnal engedelmeskedett és három embere rövidesen már Joppéba tartott Pétert felkutatni.

Másnap ebédidőben Péter megéhezett. Mivel az étel még nem készült el, felment a lapos tetőre imádkozni. Miközben imádkozott, ugyanaz az angyal, aki Kornésliushoz is szólt, egy látomást adott Péternek. Mit látott Péter? 11. v.

Mi volt a lepedőben? Holnap megtudjuk.

SZERDA

Péter Joppéban tartózkodott egy Simon nevű ember házában. Az ebéd elkészültére várakozva felment a tetőre imádkozni egy napon. Imádkozás közben meglátott egy nagy lepedőt az égből leereszkedni. Mivel volt tele a lepedő? ApCsel 10:12.

Csupa olyan állat volt a lepedőben, melyeket Isten tisztátalannak tartott. Arra utasította népét, hogy soha ne egyenek tisztátalan állatot. Péter ezért nagyon meglepődött, amikor ezt hallotta: „Kelj fel Péter, öljed és egyél!”

Meg akarta enni Péter azokat az állatokat? Természetesen nem! Mit mondott ezért? 14. v.

Mit mondott a hang Péternek? 15. v.

Mindez háromszor is megismétlődött.

„Mit jelenthet ez a furcsa látomás?” – tűnődött magában Péter. Tudta, hogy Isten nem változtatta meg az étkezési szabályokat. De akkor, vajon mit akart ezzel mondani neki?

Péter nagyon hamar megtudta, hogy Isten valójában nem állatokról, hanem emberekről beszélt. A zsidók tisztátalannak hívták a pogányokat. Isten azonban a pogányokat is ugyanúgy szerette, mint a zsidókat. Azt akarta, hogy mindenki megismerje a Jézusról szóló jó hírt.

Miközben Péter a látomás jelentésén tűnődött, Kornélius emberei kopogtattak Simon ajtaján. Pontosan akkor Isten ismét szólt Péterhez. Mit mondott vajon neki?

CSÜTÖRTÖK

Miközben Péter a tisztátalan állatokról szóló látomás értelmén töprengett, kopogtattak a bejárati ajtón. A férfiak voltak, akiket Kornélius küldött.

Mit mondott éppen akkor a Szentlélek Péternek? ApCsel 10:19-20.

Nagyon nehéz volt Péternek engedelmeskedni. A tanítványok addig még soha nem beszéltek a pogányoknak Jézusról, mert úgy gondolták, hogy csak a zsidók üdvözülhetnek. Péter tudta, hogy zsidó barátai szerint helytelen egy pogány embert meglátogatnia. De hogyan tagadhatná meg, ha Isten utasította rá?

Péter lement és köszöntötte a három embert, akik elmondták, hogy Kornélius küldte őket érte. Péter beinvitálta őket, és éjszakára is ott maradtak.

Másnap reggel Péter hat másik hívővel együtt elment Kornéliushoz. Mit csinált Kornélius, amikor Péter megérkezett? 25. v.

Kornélius nagyon örült, hogy találkozhatott Péterre, mert tudta, Isten különleges üzenetet küldött neki általa. Péter azonban nem akarta, hogy bárki is őt dicsérje. Ő csak üzenetközvetítő. Ezért gyorsan így szólt: „Kelj fel; én magam is ember vagyok.”

Bementek a házba és Péter látta, hogy Kornélius sok rokonát és barátját is meghívta őt meghallgatni.

Mit mondott nekik először is Péter? 28. v.

Segített a látomás Péternek megérteni, amire Isten tanítani akarta?

PÉNTEK

Péter Kornélius otthonában volt. Életében először látogatott meg pogányokat. Isten azonban megtanította Pétert, hogy egyetlen ember sem közönséges, vagy tisztátalan. Isten mindenkit ugyanúgy szeret, és azt akarja, hogy mindenki megismerje Jézust.

Miután Péter elmondta Kornéliusnak a látomását, ő is elmesélte az angyal látogatását. Mit mondott még ezután? ApCsel 10:33.

Péter tehát Jézusról kezdett prédikálni. Jézus tökéletes életéről és csodáiról beszélt. Elmondta, hogyan árulta el Őt Júdás és hogyan feszítették keresztre a vallási vezetők. Majd Jézus feltámadásáról és mennybemeneteléről beszélt, ahol befejezi az emberek bűntől való megmentésének munkáját. Kijelentette, hogy Jézus az egyetlen, aki megmentheti a bűnösöket.

Péter beszédét a kellős közepén félbeszakította valami. Mi történt? 44. v.

A Pétert kísérő zsidók csodálkoztak, hogy a Szentlélek ezeknek a pogányoknak is a segítségére sietett. Ámulattal hallgatták, ahogy Kornélius és családja Istent dicsőíti és nyelveken szólnak, mint annak idején a tanítványok.

Kornélius és családja végül megkeresztelkedett. Ők voltak a legelső pogányok, akik Jézus egyházához csatlakoztak. Nemsokára még több pogány csatlakozott az egyházhoz.

Megtanulta Péter, hogy Isten nem személyválogató? 34-35. v.

 További elmélkedésre:

  • Úgy gondolta Péter, hogy csak a zsidóknak kell Jézusról beszélnie? Igaza volt?

  • Tudja Isten mindenkiről, hogy hol él, és mit csinál?

  • Hogyan tanította meg Isten Péternek, hogy Ő mindenkit egyformán szeret? Étkezésről, vagy emberekről tanította Pétert a látomás?

  • Azt akarta Isten, hogy Péter a pogányoknak és a zsidóknak is egyaránt beszéljen Jézusról?

  • Azt akarja Isten, hogy a világon mindenki halljon Jézusról? Azt akarja Isten, hogy mindenkinek beszéljünk Jézusról? Hogyan tehetjük ezt meg?

 Imádságom: Drága Istenem! Köszönöm a tisztátalan állatokról szóló látomást! Köszönöm, hogy megmutattad, Te egyformán szeretsz mindenkit és azt akarod, hogy mindenki megismerje Jézust. Kérlek, segíts, hogy tudjak Jézusról beszélni a barátaimnak. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A bűzös borz

 

Legutóbbi fényképünkön egy üreges fatörzset láthattunk. Biztosan több állatot is ismersz, akik üreges rönkökben laknak. Most azonban a bűzös borzot fogjuk megismerni. Lakását odúnak nevezzük.

A borznak nagyon jó az alkalmazkodó-képessége. Üreges fatörzsekben lakik, de ellakik a pajta vagy a veranda alatt is, vagy akár egy földalatti üregben. Képes üreget ásni magának, de a más állatok, róka, vagy mormota által vájt gödröt is elfoglalhat.

A borzok nem töltik minden idejüket az odúban, de a borz mama ott szereti nevelni a kicsinyjeit. A borznak egyszerre öt-hét kicsinye is születik. A kölykök vakon és süketen jönnek világra, de szőrük már van. Körülbelül három hetes korukban nyílik ki apró szemül. A borzkölykök legalább egy évig anyjukkal maradnak, csak utána képesek önállóan ellátni magukat.

A kis borzok nagyon aranyosak. Jó elnézegetni őket, de soha ne menj a közelükbe! A borz mamának igen furcsa, de nagyon hatásos védekező módszere van. Kitalálod, mi az?

A borzok valami nagyon rossz szagú folyadékot spriccelnek az állatokra, vagy emberekre, akik túl közel mennek hozzájuk. Talán te is érezted már a borz bűzét. Annyira büdös, hogy a legtöbb állat sarkon fordul és békén hagyja a borzokat.

De vajon mindent és mindenkit lespriccelnek a borzok? Nem. Előtte figyelmeztető jeleket adnak. Dobbantanak a mellső lábukkal, csikorgatják a fogukat és felemelik a farkukat. A bölcs ember, vagy állat azonnal otthagyja a borzot, ha ezeket a figyelmeztető jeleket észreveszi.

Ugye tudod, hogy vannak más fontos figyelmeztető jelek is, amiket figyelembe kell venni? A Bibliában Isten figyelmeztet bennünket a bűn szörnyű következményeire, ha nem engedelmeskedünk törvényének. Azért figyelmeztet minket, mert szeret bennünket és megígéri, hogy segít engedelmeskedni. Úgy szeretnél dönteni, hogy bölcsen hallgatsz Isten és a szüleid figyelmeztetéseire? Boldog leszel, ha így teszel!

 

 

Milyen állat mancsát (lábát) látod?

A kép alapján kitalálod, melyik állatról fogunk tanulni a jövő héten?