Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Ismét a tengernél

  2. tanulmány  

Nyomtatás

Jézus bennünket is meg tud változtatni, ahogyan Pétert. Csak akkor dolgozhatunk Jézusért, ha mindennél jobban szeretjük Őt.

VASÁRNAP

Jézus még a halála előtt elmondta a tanítványoknak, hogy feltámadása után előttük megy Galileába, és majd ott találkoznak. Ezért Húsvét után Péter, Tamás, Natánáel, Jakab, János és két másik tanítvány Jeruzsálemből a Galileai - tengerhez gyalogolt.

A kék víztükörre pillantva eszükbe jutott, hogyan csillapította le Jézus a vihart, mikor ők annyira rettegtek. A tó partján magasodó hegyek láttán arra emlékeztek, hogyan vendégelte meg Jézus az emberek ezreit csupán öt kenyérrel és két apró hallal. Bármerre néztek, minden Jézusra emlékeztette őket.

Péter szerette a vizet, a hajókat és a halászatot. Mit mondott, amikor leszállt az est? Jn 21:3. a.

A többi tanítvány így felelt: „Elmegyünk mi is teveled.” Tudták, jó árat kaphatnak a kifogott halért és a pénzen megvehetik a szükséges ruhákat és élelmet.

Tehát rövidesen hajóra szálltak és nagy halfogás reményében kivetették hálóikat. Egész éjjel dolgoztak. Fogtak vajon akár csak egyetlen halat is? 3. b. v.

A hosszú, sötét éjszakában a tanítványok végig Jézusról beszélgettek. Azon tanakodtak, mit is tegyenek ezután. Magányosak és szomorúak voltak Jézus nélkül.

A partról egész éjszaka figyelte őket valaki. Kitalálod, ki volt az?

HÉTFÖ

Hét tanítvány elment Galileába, hogy Jézussal találkozzanak, ahogyan Ő előre megígérte. Várakozás közben Péter úgy döntött, kimegy a tóra halászni. Egész éjszaka dolgoztak, többször is kivettették hálóikat, de egyetlen halat sem fogtak. A tanítványok magányosak voltak és búslakodtak Jézus nélkül.

Nem tudtak róla, de Jézus egész éjjel a partról figyelte őket. Elérkezett a reggel. A tanítványok hajója közel volt a parthoz, és ahogy kivilágosodott, észrevették, hogy egy idegen áll a fövenyen.

Az idegen odakiáltott nekik: - „Fiaim,! Van-é ennivalótok?”

- „Nincsen!” – válaszolták.

Mit mondott ezután nekik az „Idegen”? Jn 21:6. a.

A tanítványok engedelmeskedtek, és kivetették hálóikat a hajó jobb oldalánál. Hirtelen annyira tele lett a hálójuk óriási halakkal, hogy nem bírták beemelni a hajóba.

János abban a pillanatban rájött, hogy az „Idegen” valójában Jézus. Így szólt Péterhez: - Az Úr az!

Péter olyan izgatott lett, hogy a vízbe ugrott és sietve Jézushoz úszott.

Lassan a többi tanítvány is kijött a partra a hajóval, a hallal teli nehéz hálót vonszolva. Amint a hajó partot ért, Péter odaszaladt és segített a többieknek kihúzni a teli hálót.

KEDD

Péter és a többi tanítvány egész éjszaka halászott. Fogtak vajon halat? Nem, egyet sem! Mi történt azonban, amikor szót fogadtak Jézusnak és a hajó jobb oldalán ismét kivetették a hálót? A háló azonnal megtelt hallal! Hány halat fogtak aznap? Jn 21:11.

Partot érve a tanítványok parázsló tüzet vettek észre, amin kenyér és halak sültek. Jézus reggelit készített nekik! Mire kérte őket Jézus? 10. v.

Mikor minden elkészült, Jézus reggelizni hívta a tanítványokat.

Jézus mindegyik tanítványnak adott enni. Miközben békésen eszegettek Jézussal együtt, eszükbe jutott az eset, amikor Mesterük ötezer embert vendégelt meg egy kisfiú tízóraijával, csupán öt szelet kenyérrel és két apró hallal.

Az ámulattól hogy Jézust életben látják, a tanítványok nem sokat beszélgettek evés közben. Csak ettek és békésen figyelték Mesterük kedves arcát.

A tanítványok a sok halra pillantottak a hálóban és eszükbe jutott az idő, amikor Jézus elhívta őket. Ő akkor is segített nekik, hogy rengeteg halat fogjanak. Emlékszek, mit mondott akkor nekik, és mire kérte őket?

Holnap részletesen megbeszéljük.

SZERDA

Jézus hét tanítványával a Galileai – tenger partján reggelizett. A Mester éppen az előbb segített nekik nagy halakkal megtölteni halászhálóikat.

Vajon miért tette Jézus ezt a lenyűgöző csodát? Mert eszükbe akarta juttatni azt, amikor először töltötte meg üres hálóikat, majd felszólította őket, hogy kövessék Őt, és azt mondta nekik, hogy emberhalászokká teszi őket. Engedelmeskedtek akkor neki? Lk 5:11.

Attól kezdve Jézus mindig gondoskodott róluk. Most azt akarta, hogy folytassák az érte végzett munkát, és továbbra is bízzanak benne, hogy Ő gondot visel rájuk. Halászat helyett azzal töltök majd idejüket, hogy Jézusról beszélnek az embereknek.

Péter, az egyik tanítvány valami szörnyű dolgot tett, Biztos volt benne, hogy emiatt soha nem lehet Jézus kiválasztott tanítványa többé. Emlékszel, mit tett Péter? Hányszor jelentette ki Péter, hogy még csak nem is ismeri Jézust? Háromszor. A többi tanítvány is mind tudta, mit mondott Péter. Ők is azt hitték, hogy Jézus nem bízik meg többé Péterben.

Jézus tudta, hogy Péter őszintén megbánta, amit tett és nagyon jó munkatársa lesz. Ezért segített Péternek, hogy reggeli közben a többiek felé is kimutassa megbánását és a Mester iránti szeretetét. Holnap megtudjuk, hogyan.

CSÜTÖRTÖK

Mit mondott Jézus Péternek, mielőtt meghalt volna a kereszten? Mk 14:30.

Elhitte Péter, amit Jézus mondott? Nem. Mit mondott nagy büszkén? 29, 31. v.

Péter nem hitt Jézusnak. Nem tudta magáról, hogy ilyen szörnyűségre is képes. Jézus viszont ismerte Pétert, és minden pontosan úgy történt, ahogyan Ő előre megmondta.

Péter már megbánta szörnyű bűnét, és egészen megváltozott. Már nem volt büszke. Engedte, hogy Isten megváltoztassa, és szerénnyé tegye. Az átéltek tanulsága nagyban segíti majd Pétert, hogy Jézus erőteljes munkatársa legyen.

Jézus bizonyítani akarta a többi tanítványnak is, hogy Péter megváltozott. Ezért evés közben megkérdezte tőle: „Jobban szeretsz-é engem ezeknél?”

Péter halkan így felelt: „Igen Uram, te tudod, hogy szeretlek téged!” Péter most már nem kérkedett azzal, hogy jobban szereti Jézust, mint a többiek.

Kis idő múlva Jézus ismét megkérdezte: „Szeretsz-é engem?”

Péter ismét halkan válaszolt: „Igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged.”

Jézus még harmadszor is próbára tette Pétert: „Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem?”

Szegény Péter azon töprenghetett, vajon Jézus azt hiszi róla, hogy már nem szereti Őt. Tudta, Jézusnak jó oka van kételkedni a szeretetében. Nagyon bánatosan felelt hát: „Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged.”

PÉNTEK

Most már a többi tanítvány is látta, hogy Péter máshogy viselkedik, mint azelőtt. Nem beszélt folyton, nem gondolta, hogy jobb lenne barátainál és már nem volt büszke. Engedte, hogy Isten megváltoztassa, alázatossá tegye a szívét. Péter végül elkészült a Jézusért végzett munkára.

Különleges feladattal bízta meg Jézus aznap Pétert: „Legeltesd az én bárányaimat!” - mondta neki. Az emberek Jézus bárányai és juhai, és Ő azt akarta, hogy Péter gondoskodjon az emberekről és Őróla tanítsa a többieket.

Emlékszel, mit kérdezett Jézus háromszor is Pétertől? Jn 21:17.a .

Azt kérdezte vajon Jézus Pétertől: „Tudsz szépen énekelni, vagy prédikálni? Sok bibliai igét tudsz kívülről? Jó erőben vagy, tudsz keményen dolgozni?” Nem, semmi ilyesmit nem kérdezett tőle. Egyszerűen ezt kérdezte: „Szeretsz-é engem?”

Ismételjük át aranyszövegünket és tegyük fel magunknak a kérdést: „Szeretem-e Jézust?” Ha tényleg szeretjük Őt, jó munkásai leszünk.

 További elmélkedésre:

  • Mindig megtartja Jézus az ígéreteit?

  • Mindig gondoskodik Jézus azokról, akik szeretik Őt, és érte dolgoznak?

  • Ki változtatta meg Pétert, és tette őt szerénnyé?

  • Könnyen azt hihetjük magunkról, hogy jobbak vagyunk másoknál? Vajon tényleg jobbak vagyunk bárkinél is?

  • Szerette Jézus Pétert, és megbocsátotta bűneit?

  • Őszintén szerette Péter Jézust?

  • Te szereted Jézust? Azt szeretné Jézus, hogy érte dolgozzál?

 Imádságom: Drága Istenem! Köszönöm, hogy bemutattad, hogyan változott meg Péter és lett büszkéből alázatos szívűvé. Én sem akarok büszke lenni. Kérlek, engem is változtass meg. Szeretlek és érted szeretnék dolgozni. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A "sártapasztó" darázs

 

Láttál már valaha olyan állati lakhelyet, mint ami a múlt heti leckénk végén, a képen volt? Ha még nem, egyszer okvetlenül meg kell nézned. Olyan helyen keresd, ahol mindig száraz a környezet, például az eresz alatt, a veranda alatt, a fészerben vagy az istállóban. Tudod, miért szeretik száraz helyre építeni lakásukat ezek az állatok? Mert sárból készítik, amit az eső elmosna.

Rájöttél már, melyik állat otthonáról van szó? Egy bizonyos darázsfaj, a „sártapasztó”darázs fészkéről!

Nos, ezek a darazsak nem lakásnak építik a cső alakú házakat, hanem utódaik számára fészeknek. Következőképpen működik: Miután kiválasztotta a megfelelő helyet, az anya-darázs lágy sarat keres. Egy keveset magával visz és a falra, vagy fára tapasztja. Ezt számtalanszor megismétli, mindig egy kicsit a fészekhez tapasztva, ami végül úgy néz ki, mint egy üreges cserép-cső.

Amikor már elég hosszú a cső, a nőstény darázs pókokat fog és beteszi oda, majd petét rak, és egy kis sárral lezárja a cső végét. Ezután újabb cső építésébe kezd.

Amikor a kis darazsak kikelnek, megeszik a pókokat, amiket anyukájuk előre odakészített nekik. Egy idő után annyira megerősödnek, hogy át tudják törni a bejáratot lezáró sarat és készek kirepülni, mint a felnőtt darazsak.

Ugye, milyen sok munkába kerül a darázs-mamának elkészíteni utódai fészkét és élelmet szerezni számukra? Minden bizonnyal. Mégis keményen dolgozik, és nem panaszkodik. Mindent megtesz, hogy csemetéi biztonságban növekedhessenek.

A kisgyermekek gondozása is nehéz munka. Apukád és anyukád örömmel teszik, mert nagyon szeretnek téged. Gondolj csak arra a sok mindenre, amit megtesznek érted, és hálásan köszönd meg nekik!

 

 

Vajon kinek a házát látod ?

A kép alapján kitalálod, melyik állatról fogunk tanulni a jövő héten?