Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A megszegett ígéretek

  7. tanulmány  

Nyomtatás

Mindig igazat kell mondanunk, és megtartani ígéreteinket.

VASÁRNAP

Miután Jézus visszatért a mennybe, egyháza nagyon gyorsan növekedett. Emlékszel még miért fejlődött olyan gyorsan? Tagjai szerették Jézust, és neki engedelmeskedtek. Olyanná szerettek volna válni, mint Ő. „Egyedül Jézus!” Ez volt a titkuk.

Mivel a hívők engedelmesek voltak hozzá, Jézus elküldte segítségükre a Szentlelket. A Szentlélek erőteljessé tette szavaikat és naponta sokan keresztelkedtek meg. Nagyon boldog időszaka volt ez a fejlődő egyháznak.

Mivel a hívők igazán szerették Jézust, egymást is szerették. Emlékszel, mivel mutatták ki szeretetüket? Mindenüket megosztották egymással. A gazdagok eladták minden holmijukat és a tanítványoknak adták a pénzt, akik a szegények megsegítésére használták fel azt. Nem csoda, hogy az egyház növekedett! A hívők jóságosak, önzetlenek és szeretettelik voltak, mint Jézus.

Egy József nevű gazdag ember is segíteni akart a szűkölködő hívőkön. Úgy döntött eladja a földjét, amikor megtudta, hogy a tanítványoknak pénzre van szükségük a szegények támogatására. Mit tett a földért kapott pénzzel, amint a vásárlótól megkapta? ApCsel 4:37.

A tanítványoknak nagyon tetszett József önzetlensége. Milyen új nevet adtak neki? 36. v.

Nagylelkű adományainkkal mi is segíthetünk és bátoríthatunk másokat?

HÉTFÖ

Barnabás szerette Jézust. Amikor megtudta, hogy más hívőknek élelemre, ruhára és pénzre van szüksége, eladta a földjét és az érte kapott pénzt a tanítványoknak adta, hogy a szegényeken segíthessenek.

Istennek is tetszett Barnabás önzetlen jósága. De vajon minden hívő olyan volt, mint ő? E heti tanulmányunkból megtudjuk a választ.

Anániás és felesége Safira hittek Jézusban. Meghallották a tanítványok Jézusról szóló igehirdetését, és ők is megteltek Szentlélekkel, mint a többi hívő.

A Szentlélek indítására Anániás és Safira is hozzá akart járulni a tanítványok munkájához. Ezért megígérték, hogy eladják egyik földjüket és az összes pénzt a szegények megsegítése céljára a tanítványoknak adják. Segített nekik önzésük elhagyásában és javaik megosztásában a Szentlélek?

Csupán a tanítványoknak tette ígéretét Anániás és Safira? Nem, bizony! Valójában Istennek tettek ígéretet. Nagyon fontos megtartanunk az ígéreteinket, különösen azt, amit Istennek tettünk? 5Móz 23:21-23.

Sátán később azzal a gondolattal kísértette Anániást és Safirát, hogy hibát követtek el. Rávette őket, hogy az odaígért pénz egy részét tartsák meg maguknak. Ez bizony kapzsiság volt. Mit mond a Tízparancsolat a kapzsiságtól? 2Móz 20:17.

KEDD

Anániásnak és Safirának nem kellett volna ígéretet tenniük Istennek. De ha már odaígérték, vajon az övék volt az a pénz? Nem, az már Istené volt. Sátán viszont most arra kísértette őket, hogy megtartsák a pénz egy részét maguknak.

Sajnálatos módon Anániás és Safira úgy döntöttek, nem kellett volna odaígérniük az egész összeget a gyülekezetnek. Azon tanakodtak, mit tegyenek.

Anániás és Safira végül úgy döntöttek, nem tartják be ígéretüket. Azt azonban mégsem szerették volna, hogy kiderüljön, milyen önzők és hitszegők valójában. Azt is tudták, mennyire örülnek a tanítványok azoknak, akik pénzt adnak a szegények megsegítésére. Azt akarták, hogy a tanítványok jó embernek tartsák őket. Kitalálod, mit terveztek el?

Anániás és Safira eldöntötték, hogy hazudni fognak a tanítványoknak a pénzről. Eladják a földet, de az árának nagy részét megtartják maguknak, ahelyett, hogy ígéretük szerint mindet odaadnák. A kisebb részt adják a tanítványoknak azt állítva, hogy az a teljes összeg.

Valóban elkövették ezt a rettenetes bűnt? ApCsel 5:1-2.

Anániás és Safira azt hitték jól palástolják bűnüket. De tudta vajon Isten, mit műveltek? Zsid 4:13.

SZERDA

Sátán megkísértette Anániást és Safirát, hogy megkívánják a pénzt, amit Istennek ígértek. Megegyeztek, hogy megtartják a pénz nagyobb részét és hazudni fognak a tanítványoknak.

Isten gyűlöli a hazugságot. Azt is gyűlöli, amikor az emberek jónak mutatják magukat, miközben a bűnt választják. Ezt nevezzük képmutatásnak.

Amikor Anániás elvitte a pénzt Pétrnek, a Szentlélek megmutatta az apostolnak, mit tett a férfi. Mit mondott Péter Anániásnak? ApCsel 5:3-4.

Mielőtt Anániás Istennek ígérte a szántóföldet, az az övé volt. Azt tehetett vele, amit csak akart. Ám miután felajánlotta Istennek, az érte kapott pénz már az Úré volt.

Anániás Isten pénzét kívánta meg és lopta el, és még hazudott is róla. Tisztában volt vele, hogy helytelenül cselekszik, mégis megtette.

Isten tudta, hogy a legbölcsebb azonnal megbüntetni Anániást. Mi történt a férfival Péter szavainak hallatán? 5. v.

Anániás halála után néhány férfi kivitte a testét és azonnal eltemették.

A többi hívő nagyon megijedt, amikor meghallották, mi történt. Megtanulták, hogy a hazugság nagyon, nagyon nagy bűn.

Safira nem jött el férjével Péterhez, ezért nem is tudta, mi történt Anániással. Mit tett vajon? Holnap megtudjuk.

CSÜTÖRTÖK

Anániás hazudott a pénzösszegről, Isten azonban elmondta Péternek az igazságot. Amikor Péter megkérdezte Anániástól, hogy miért tartotta meg a pénz egy részét és miért hazudott Istennek, a férfi összeesett és meghalt. Néhány fiatalember kivitte és eltemette.

Safira azonban mit sem tudott a történtekről. Mintegy három órával később ő is elment a tanítványokhoz.

Péter megkérdezte tőle: „Mondd meg nékem, vajon ennyiért adtátok-e el a földet?”

Bár Safira jól tudta, hogy megtartották a pénz egy részét maguknak, ő is ugyanazzal a hazugsággal felelt, mint Anániás: „Igen, ennyiért.”

Péter így szólt az asszonyhoz: „Miért hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek?”

Anániás és Safira együtt döntötték el, hogy hazudnak Istennek, ezért az asszony is büntetést érdemelt. Péter elmondta neki, hogy akik az imént a férjét eltemették, azok fogják őt is eltemetni.

Mi történt ezután Safirával? ApCsel 5:10.

Milyen komoly és szomorú nap volt az!

Vajon miért halt meg Anániás és Safira azonnal? Az emberek gyakran hazudnak, mégsem halnak meg azonnal. Miért nem bünteti meg őket is Isten, ahogyan Anániást és Safirát? Holnap megismerjük a választ erre a kérdésre is.

PÉNTEK

Miközben a hazugságot, kapzsiságot és a lopást választották, Anániás és Safira úgy tettek, mintha szeretnék Jézust. Valójában azonban önmagukat jobban szerették és nem bánták meg, amit tettek. Isten ezért megbüntette őket.

Miért büntette meg Isten olyan gyorsan Anániást és Safirát? Milyen leckét kellett megtanítania gyorsan növekvő egyházának? Milyen figyelmeztetést akar adni nekünk?

Először is, Isten megmutatta, hogy nem tudja megmenteni azokat, akik úgy tesznek, mintha szeretnék Őt, pedig megszegik szent törvényét. Az ilyen embereket álszentnek, képmutatónak (hipokritának) hívjuk.

Másodszor, Isten megmutatta, hogy minden bűnt bizonyosan meg fog büntetni. Manapság általában nem úgy bünteti meg Isten az embereket, mint Anániást és Safirát. De azt jelenti ez vajon, hogy a bűnnel nincsen semmi gond? Ó, nem! Megbünteti egy napon Isten az összes meg nem vallott és meg nem bocsájtott bűnt? Elrejthetünk-e bármit is Isten elől? Préd 12:13-14.

Isten az egyházát is meg akarta védeni. Tudta, veszélyes lenne, ha kapzsi, tolvaj, hazudozó, pénzsóvár embereket engednének a gyülekezethez csatlakozni.

Anániás és Safira esete azt bizonyítja, hogy nem lehet egyszerre a pénzt és Istent is szeretni. Történetük tanulsága számunkra az is, hogy mindig meg kell tartanunk Istennek tett ígéreteinket.

Megtanulta az új egyház, amit Isten tanítani akart nekik? Félték az Urat és engedelmeskedtek neki? ApCsel 5:11.

 További elmélkedésre:

  • Miért növekedett olyan gyorsan Jézus egyháza?

  • Hogy hívták a két embert, akik megegyeztek, hogy hazudni fognak a tanítványoknak az ajándékukkal kapcsolatban?

  • Ki vette rá Anániást és Safirát, hogy megkívánják a pénzt, amit a gyülekezetnek ígértek? Minket ki vesz rá, hogy rosszat tegyünk? Engednünk kell valaha is Sátánnak?

  • Fontos mindig igazat mondani? Istennek hazudunk, amikor valótlant állítunk?

  • Csak úgy tesz a képmutató, mintha szeretné Istent, vagy tényleg szereti Őt?

  • Azért büntette meg Anániást és Safirát Isten olyan gyorsan, hogy segítsen megértenünk, milyen szörnyű dolog a bűn?

 Imádságom: Drága Istenem! Olyan szomorú Anániás és Safira története! Mégis köszönöm, hogy elmondtad nekünk. Kérlek, segíts, hogy mindig igazat mondjak! Köszönöm szépen! Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A kenguru

 

Felismerted a múlt heti képen látott különleges lakást? Egy erszény volt az, olyasmi, mint egy zseb, a kenguru-mama hasán az újszülött kenguru bébi számára. Az ilyen zsebbel rendelkező állatokat erszényeseknek hívják. A kengurun kívül az oposszum és a koalamedve is erszényes állat.

De miért van szüksége a kenguru bébinek ilyen különleges lakhelyre? Anyukádnak sem volt erszénye, amikor megszülettél, és más állatoknak, a bárányoknak, vagy az oroszlánoknak sincsen. Az az oka, hogy a kenguruk és más erszényesek kicsinyei nagyon aprók, amikor megszületnek. Az újszülött kenguru-kölyök csupán akkora, mint egy szőlőszem. Ez sokkal, de sokkal kisebb, mint te voltál, amikor megszülettél. Ezért nagyon különleges, biztonságos helyre van szüksége a fejlődéshez.

A kenguruszülők olyan magasak, mint egy felnőtt férfi. Erős hátsó lábuk segítségével nagyokat tudnak ugrani és gyorsabban haladnak, mint ahogy te futsz. A kis kenguruk azonban nagyon gyámoltalanok újszülött korukban. Vakok, nincsen szőrük és hátsó lábuk sem fejlődött még ki. Sokat kell még nőniük ugye? Viszont van már mellső lábuk, amivel felkapaszkodnak anyukájuk erszényébe, ahol megszoptatja őket és növekedésnek indulhatnak.

A kenguru-kölykök legalább hat hónapig nem hagyják el anyjuk erszényét. A következő hetekben azután hozzászoknak, hogy egyre több időt töltsenek kint. Azt természetesen könnyű elképzelni hogyan mászik, vagy ugrik ki a kis kenguru anyukája erszényéből, de mit gondolsz, vajon hogyan megy vissza? Nos, először fejjel előre mászik be, majd szaltózik egyet és máris kikukucskál a feje.

Nagyon különleges helyet alkotott Isten a kenguru-kölykök fejlődésre? Igen. Számodra is különleges helyet adott a növekedésre? Igen. És ahogy a kis kengurunak, neked is sok segítségre van szükséged, míg felnősz. Ugye nagyon hálás vagy apukádnak és anyukádnak a sok törődésért, és hogy megtanítják neked, mi a helyes?

 

 

Vajon kinek a házát látod ?

A kép alapján kitalálod, melyik állatról fogunk tanulni a jövő héten?