Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Filep, a misszionárius

  11. tanulmány  

Nyomtatás

Amikor valami rossz dolog történik azokkal, akik Istent szeretik, Ő valami nagyon jót fog kihozni belőle.

VASÁRNAP

Az emberek, akik szerették Jézust, nagyon szomorúak voltak István temetése közben, aki a hét diakónus egyike volt. A nép vezetői kivégezték, mert olyan kiváló munkása volt Jézusnak.

István halála után nagy üldözés támadt az egyház ellen. Az üldözés azt jelenti, hogy azok, akik gyűlölik Jézust, megpróbálják bántani, megölni és bajba keverni azokat, akik szeretik Őt, és neki engedelmeskednek.

Saul, aki Istvánt próbálta minden erejével megcáfolni, kiemelkedett a hívőket üldözők sorából. Erős volt és energikus, mindent megtett, hogy bajba keverjen mindenkit Jeruzsálemben, aki csak hitt Jézusban. Hogyan csinálta ezt? ApCsel 8:3.

Szörnyű időszak volt ez a hívők számára. Mindnyájan rettegtek Saultól, mert nagyon elszántan üldözte, és próbálta irtani őket.

Rövidesen sok hívő úgy döntött minél távolabb szeretne kerülni Saultól és az üldözéstől. Ezért biztonságuk érdekében más városokba költöztek. Mit csináltak azokon a helyeken? 4. v.

Saul mindenáron meg akarta semmisíteni az egyházat. De beváltak vajon tervei? Nem, bizony! Isten megengedte az üldöztetést, hogy a hívők máshová is elvigyék az igét és még többet beszéljenek az embereknek Jézusról.

De ki segít a Jeruzsálemben maradt hívőkön? Holnap meglátjuk.

HÉTFÖ

Saul elvakult üldözése miatt sok hívő elhagyta Jeruzsálemet és más városokba költözött, ahol Jézusról kezdtek prédikálni.

Nem minden hívő hagyta el azonban Jeruzsálemet. Nikodémusznak hívták az egyik férfit, aki maradt. Emlékszel még rá? Ő az, aki régebben a Szanhedrin egyik vezetője volt. Jézus munkásságának kezdetén Nikodémusz néhány kérdést szeretett volna feltenni neki, de nem akarta, hogy bárki is meglássa, Jézussal beszélget, ezért éjszaka ment hozzá, amikor sötét volt.

Jézus halálakor Nikodémusznak eszébe jutott, amit Ő akkor éjjel mondott neki: azért, hogy megmentse az embereket a bűntől, meg fog halni a kereszten. Nikodémusz egészen biztos volt benne, hogy Jézus a Messiás. Megvallotta bűneit és elfogadta Jézust Megváltójának.

Jézus halála után Nikodémusz már nem próbálta titokban tartani, mennyire szereti őt. Segített Jézus testét egy új sírboltba helyezni. Később is segítette a tanítványokat és a többi hívőt, miközben Jeruzsálemben prédikáltak.

Nikodémusz nagyon gazdag volt, mégis ahelyett, hogy magának vásárolgatott volna, vagy megtartotta volna, az egyház megsegítésére használta pénzét. Ezért régebbi jó barátai, a nép vezetői meggyűlölték és gúnyolni kezdték. Nikodémusz rövidesen szegény lett, de továbbra is nagyon szerette Jézust és neki engedelmeskedett.

Bölcsen döntött vajon Nikodémusz? Mt 6:19-21; 19:21.

KEDD

Saul és más vezetők üldözték a jeruzsálemi hívőket. Ezért sokan elköltöztek onnan. Ahová csak mentek, Jézusról tanították a népet, és sokan csatlakoztak az egyházhoz. Isten még a szörnyű üldözést is egyháza növekedésére használta fel.

Filepnek hívták az egyik hívő férfit, aki elhagyta Jeruzsálemet. Filep a tanítványok segítségére kiválasztott hét diakónus egyike volt. Hová ment Filep, és mit csinált ott? ApCsel 8:5.

A samáriai emberek nagy örömmel hallgatták Filepet. Tudod, miért? Nos, emlékszel a történetre, amikor Jézus egy asszonnyal beszélgetet a kútnál? Ő is samáriai volt. Miatta sokan hittek Jézusban Samáriában.

Filep most még többet elmondott a samáriaiaknak Jézusról. A Szentlélek képessé tette őt a betegek meggyógyítására és más csodák véghezvitelére is. Örültek a samáriaiak? 8. v.

Sok samáriai ember megvallotta bűneit és csatlakozott az egyházhoz. Filep hamarosan annyira elfoglalt lett, hogy már segítségre volt szüksége. Ki érkezett hozzájuk Jeruzsálemből? 14. v.

Miközben a samáriaiaknak Jézusról prédikált, Filep egy egészen másféle emberrel is találkozott. Simonnak hívták, és Sátánnak dolgozott. Hallgat vajon Simon Filepre?

SZERDA

Filep találkozott Samáriában egy Simon nevű dérfiúval. Simon hosszú ideje nagyhatalmú és befolyásos embernek tartotta magát. Bármilyen csodát képes volt megtenni és a nép ámulattal adózott neki. Ezt mondták róla: „Ez az Istennek ama nagy ereje!” Nem tudták, hogy valójában Sátán teszi képessé Simont a csodatételre.

Ám miután Filep prédikálni kezdett Samáriában, az emberek már nem hallgattak többé Simonra, inkább Jézusban hittek. Sokan meg is keresztelkedtek. És Simon vajon mit tett? ApCsel 8:13.

Péter és János is megérkezett Jeruzsálemből és a Szentlélekről kezdték a népet tanítani. Majd imádkoztak, hogy Isten küldje el Szentlelkét a samáriai hívők segítségére, és Ő meg is tette.

Simon elámult, amikor látta, hogy Isten megválaszolta az apostolok imádságát. Ő is szerette volna azt tenni, amit ők. Mit kért ezért tőlük? 18-19. v.

Péter tudta, hogy Simon szörnyű hibát követett el. Mondta Simonnak, hogy bánja meg bűnét, amiért azt hitte pénzen megvásárolhatja a Szentlélek ajándékát.

Isten senkitől sem kér fizetséget, mielőtt elküldené neki segítségül Szent Lelkét. De nem is adja akárkinek a Szentlélek ajándékát. Kinek adja Isten a Szentlelket? ApCsel 5:32.

CSÜTÖRTÖK

Miután Samáriában prédikáltak, Péter és János elbúcsúzott Fileptől és visszatért Jeruzsálembe. Útközben sok kis faluban megálltak, és mindenütt Jézusról beszéltek. Filep is Jézusért munkálkodott, ahol csak megfordult.

Egy angyal szólt Filephez egy napon. Mit mondott neki, mit tegyen? ApCsel 8:26.

Filep bizonyára csodálkozott, miért kell munkáját odahagyva, ahol százaknak prédikált, egy elhagyatott útra mennie. De megtanulta, hogy azonnal engedelmeskedjen Istennek, ezért nem állt le vitatkozni az angyallal. Azonnal elhagyta Samáriát és a Gázába vezető kietlen útra tért.

Filep egy kis idő múlva valami állatok vontatta szekeret látott közeledni az úton. A hintóban egy etióp férfi ült. A magas rangú szerecsen Etiópia uralkodójának, Kandaké királynőnek főkincstárnoka volt. Ő volt a felelős a királynő összes pénzéért és minden vagyonáért.

Az etióp férfi Istent dicsőíteni jött Jeruzsálembe és most éppen hazafelé tartott. Útközben egy könyvet olvasott. Ki írta azt a könyvet? 28. v.

A főtisztviselő kíváncsi volt olvasmánya értelmére. De hogyan is érthetné meg? Senkit sem ismert, aki elmagyarázta volna neki.

PÉNTEK

Isten a pusztaságba, egy bizonyos útra küldte Filepet. Egy magas rangú etióp tisztviselő tartott az úton hazafelé. Éppen Ézsaiás könyvét olvasta, de nem értette annak jelentését.

Isten tudta, hogy ha ez a férfi megismerné Jézust, másoknak is beszélne róla Etiópiában és az egyház még jobban növekedhetne. Éppen ezért küldte Filepet arra az útra.

Amikor Filep észrevette a hintót, Isten így szólt hozzá: „Menj oda hozzá és magyarázd el neki a próféciát, amit olvas!”

Filep gyorsan a szekérhez futott. Hallotta, hogy a főkomornyik éppen a következőket olvassa fennhangon: „Mint juh viteték mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírője előtt néma, azonképpen nem nyitotta fel az ő száját.”

Filep megkérdezte tőle: „Vajon érted-é, amit olvasol?”

Mit felelt az etióp férfi? ApCsel 8:31.

Mit csinált ezután Filep? 35. v.

Az etióp férfi nagyon figyelmesen hallgatott. Milyen nagy izgalommal ismerte meg Jézus történetét!

Menet közben egy kis tóhoz értek. Az etióp férfi ezt kérdezte Fileptől: „Ímhol a víz: mi gátol, hogy megkeresztelkedjem?”

Mi történt ezután? 37-38. v.

Az etióp főember ezután folytatta útját hazafelé. Otthon pedig sok más embert segített a Jézusba vetett hitre.

 További elmélkedésre:

  • Megvásárolhatja-e bárki is a Szentlélek ajándékát Istentől?

  • Ki üldözte a hívőket Jeruzsálemben? Sok hívő költözött más városokba? Mivel foglalkoztak ott?

  • Tudta Filep, miért küldi őt Isten arra a kihalt, sivatagi útra? Azonnal engedelmeskedett mégis? Meg kell várnunk, hogy mindent megértsünk, mielőtt engedelmeskednénk?

  • Tudott Isten mindent az etióp férfiról? Rólunk is tud mindent?

  • Örült az etióp főkomornyik, hogy megismerhette Jézust? Te is örömmel tanulsz Róla?

 Imádságom: Drága Istenem! Köszönöm, hogy Filep engedelmeskedett Neked, még mielőtt tudta volna, miért küldöd arra a kihalt útra. Kérlek, segíts, hogy én is engedelmeskedjem, még ha nem is tudom, miért. Kérlek, segíts, hogy napról napra jobban szeressem Jézust! Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A harkály

 

Emlékszel még a madárra, amelyik földalatti üregekbe fészkel? Igen, az üregi bagolyra gondoltam. A lakás, amiről ezen a héten beszélünk, szintén egy üreg, de nem a földben, hanem egy fa törzsében található, és odúnak hívják. Milyen madár képes odút vájni egy fa kérgébe? A harkály!

A harkály a fák üregébe rakja fészkét és gyakran ott is alszik éjjel. A harkály hosszú, éles csőrével először egy rövid alagutat váj a fa törzsébe, majd akkorára mélyíti, amekkorára szüksége van. A harkályok nem bélelik ki puha növényekkel az odúikat. Általában csak egy réteg faforgácsra rakják tojásaikat.

Így első hallásra könnyűnek tűnik az odú készítése, ugye? De gondoljunk csak bele! Te tudnál ilyen üreget vájni a fába? Nem, bizony! És ez rendben is van. A harkályt azonban úgy teremtette Isten, hogy egyszerűen muszáj üregeket vájnia a fába. Erős csőrét használja a fa vágásához, azzal mélyíti az üreget, amíg csak szükséges.

Ez mindenképpen eltart egy ideig. A legtöbb harkálynak két hétig is. Másoknak még tovább. A piros fejű fekete harkálynak majdnem egy esztendőbe telik odúja elkészítése. Ez elég hosszú idő, ugye?

Mit gondolsz, tanulhatunk valami fontosat a piros fejű fekete harkálytól? Bizonyára. Előfordul, hogy olyan időigényes munkába kezdünk, aminek elvégzése sokáig is eltarthat. Feladhatjuk és abbahagyhatjuk, ha nem készül olyan gyorsan, mint reméltük? Nem, bizony! Nagyon fontos türelemmel folytatni és minden tőlünk telhetőt megtenni, még akkor is, ha sokáig tart.

 

 

Vajon kinek a házát látod ?

A kép alapján kitalálod, melyik állatról fogunk tanulni a jövő héten?