Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Eljö a Szentlélek

  4. tanulmány  

Nyomtatás

Jézus szeret minket és elküldi a Szentlelket, hogy segítsen és tanítson bennünket.

VASÁRNAP

Jézus tudta, hogy tanítványainak nagyon fog hiányozni, amikor visszamegy a mennybe. Azt is tudta, hogy segítségre lesz szükségük az érte végzett munkájukban. Ezért még távozása előtt megígérte, hogy „más segítőt” küld nekik. Jn 14:16, 18.

Tudod, ki volt ez a segítő? A Szentlélek! A Szentlélek volt a legjobb ajándék, amit Jézus adhatott. A Szentlélek minden áldást magával hozott, amire a tanítványoknak szüksége volt.

Amíg Jézus a világunkban élt, egyszerre csak egy helyen lehetett, mert emberi lény volt. A Szentlélek Isten azonban mindenhol ott lehet ugyanabban az időben. Tehát ha Péter Jeruzsálemben, János pedig Samáriában prédikált, a Szentlélek mindkettejüknek tudott segíteni egyszerre.

A Szentlélek emlékeztetni fogja a tanítványokat mindarra, amit Jézustól tanultak és még új dolgokat is tanít majd nekik róla.

Jézus megígérte, hogy miután visszatér a mennybe, elküldi a Szentlelket, aki segíti majd a tanítványokat. Mit mondott nekik közvetlenül távozása előtt? ApCsel 1:5, 8.

A Szentlélek eljövetel után teljesen készen állnak majd a Jézusért végzett munkára.

HÉTFÖ

Ki az a különleges segítő, akinek elküldését Jézus megígérte? A Szentlélek. Ő minden egyéb áldást is magával hoz majd.

Jézus azt kérte tanítványaitól, hogy mindenhová menjenek el és beszéljenek róla. Először azonban Jeruzsálemben kellett várakozniuk a Szentlélek eljövetelére.

Miután mindezeket elmondta nekik, Jézus az angyalok ragyogó felhőjében visszament a mennybe. Mit csináltak azután a tanítványok? Lk 24:51-53.

Minek örültek a tanítványok? Bizonyosan tudták, hogy Jézus életben van. A Mennyben van, meghallgatja imáikat, és segíti őket. Ezért letérdelve, Jézus nevében imádkoztak Istenhez. Azt tették, amire Jézus utasította őket? Jn 16:23-24.

A tanítványok Jeruzsálemben várakoztak, s közben megvallották bűneiket és együtt imádkoztak. Jézus szent életén elmélkedtek és eszükbe jutottak szavai. Mennyire sajnálták, hogy nem bíztak Jézusban annyira, mint kellett volna, amikor még velük volt! Most már sokkal jobban megértették tanításait.

Ahogy a tanítványok egyre önzetlenebbek lettek, és mind hasonlóbbá Jézushoz, egyre jobban szerették egymást is. Régebben sokat vitatkoztak azon, melyikük a nagyobb, de most már egyikük sem vágyott a legjobb helyre. Inkább előreengedték egymást.

Jézus segített nekik, hogy ilyenné váljanak?

KEDD

A tanítványok Jeruzsálemben várakoztak a különleges ajándékra, amit Jézus ígért nekik. Abban a nagy szobában tartózkodtak, ahol Jézus megmosta lábukat, és vele együtt fogyasztották el e húsvéti vacsorát.

Tíz nappal Jézus mennybemenetele után hívők nagy csoportja imádkozott a tanítványokkal együtt abban a teremben. Mária, Jézus édesanyja is ott volt néhány másik asszonnyal. Jézus fivérei is ott voltak. Régebben gyakran kigúnyolták Jézust, de most már hitték, hogy Ő a Megváltó. Abban a szobában mindenki szerette Jézust, és egymást is mind szerették.

Váratlanul nagy zajt hallottak. Mire hasonlított? ApCsel 2:2.

Mit mondott a hang? 3. v.

Tudod, mit jelentett az a szélzúgás és a lángnyelvek? Azt, hogy a Szentlélek eljött a tanítványoknak segíteni. Jézus megtartotta ígéretét, és elküldte a Szentlelket, hogy erőt és energiát adjon nekik. A Szentlélek segíteni fogja őket, hogy bölcsen és bátran feleljenek, ha az emberek Jézusról kérdezik őket.

A Szentlélek nélkül senkinek sem tudnak segíteni, hogy Jézusban higgyen és megmeneküljön. A teremben most mindenki megtelt Szentlélekkel. Milyen csodálatos ajándékot küldött nekik Jézus!

SZERDA

Szeretnéd tudni, mi történt a Mennyben, miközben a tanítványok együtt imádkoztak Jeruzsálemben?

Tíz nappal azelőtt, hogy a tanítványok megkapták a Szentlélek ajándékát, Jézus visszatért a Mennybe. Az angyalok és más Isten által teremtett világok lakói is alig várták, hogy királyukként üdvözüljék Jézust.

Jézus azonban nem engedte, hogy akkor, azonnal dicsőítsék Őt. Először az Atyához lépett és így szólt: „Elvégeztem a munkát, amivel megbíztál” „Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek.”

Az Atya Isten biztosította Jézust, hogy legyőzte Sátánt. Lefizette mindenki összes bűnének büntetését. Ezért mindenkit magához vehet, aki szereti Őt és neki engedelmeskedik, és vele élhetnek örökre.

Ezután így szólt Isten: „Isten minden angyala dicsérje Őt!” Mindannyian örömmel letérdeltek és dicsőítették Jézust. Soha nem voltak még ilyen boldogok! Mit és miről énekeltek?  Jel 5:12-13.

A különleges ünnepély után küldte el Jézus tanítványai segítségére a Szentlelket.

Jézus szeretné, hogy egy nap majd te is vele élj a Mennyben. Engeded neki, hogy segítsen felkészülni erre?

CSÜTÖRTÖK

Sok zsidó tartózkodott Jeruzsálemben a Pünkösd ünnepe miatt, amikor Jézus elküldte tanítványainak a Szentlelket. Különböző országokból érkeztek és sok különböző nyelven beszéltek. Nem értették egymás szavát.

A tanítványok sem értették, vagy beszélték azokat a nyelveket. A Szentlélek azonban nagyon különleges ajándékot adott nekik aznap. Képessé tette őket, hogy tökéletesen beszéljenek azokon az idegen nyelveken! Most már mindenkinek beszélhettek Jézusról, bár az emberek különböző helyekről érkeztek. És ők rögtön bele is fogtak.

Mit mondtak az emberek, amikor hallották, hogy a tanítványok különböző nyelveken beszélnek? ApCsel 2:7-8, 11b

A vezetők mérgesek lettek, amikor tudomást szerezte erről. Azt akarták, hogy a nép felejtse el Jézust, a tanítványok viszont most hatalmas tömegek előtt beszéltek róla Jeruzsálemben a világ minden nyelvén! A vallási vezetők azt állították, hogy a tanítványok bortól részegedtek meg.

Ekkor felállt Péter és szólt a tömeghez. Valami ilyesmit mondhatott: „Hallgassatok ide mindnyájan! Joel próféta szavai válnak éppen most valóra, aki előre megmondta, hogy Isten egy napon kitölti Szentlelkét. Pontosan ennek vagytok most ti tanúi!”

A Szentlélek segített Péternek a megfelelő szavakat szólni. Meggyőző prédikációt tartott Jézusról, amit mindenki a saját anyanyelvén hallott.

Neked is segíteni fog a Szentlélek a megfelelő szavakat szólni, amikor az embereknek Jézusról beszélsz?

PÉNTEK

Péter hatásos beszédet tartott Jézusról. A Szentlélek adta szájába a megfelelő szavakat. Annak ellenére, hogy sok különböző anyanyelvű ember gyűlt ott össze, mindenki megértette, amit mondott.

Péter felhívta az emberek figyelmét, hogy ezt a lenyűgöző csodát Jézus tette. Elmondta nekik, hogy Jézus, akit Isten szeret, és akit ők megfeszítettek, ismét életben van. A Mennyben, közvetlenül Isten mellett ül a trónján.

Péter az Ószövetség igéivel bizonyította, hogy Jézus feltámadt és visszatért a mennybe. Mivel fejezte be prédikációját Péter? ApCsel 2:36.

A Biblia szerint Péter beszédétől az emberek szíve megkeseredett. Hirtelen rádöbbentek, mekkora bűn volt megölni Jézust, az Isten Fiát. Nem tudták mitévők legyenek. Ezért Pétert kérdezték: „Mit cselekedjünk?”

Mit válaszolt nekik Péter? 38-39. v.

Nagyon sokan megtértek aznap és örömmel fogadták el Jézust megváltójuknak. A tanítványok mintegy háromezer embert kereszteltek meg.

 További elmélkedésre:

  • Miért voltak boldogok a tanítványok, miután Jézus visszatért a mennybe?

  • Ki az a segítő, akit Jézus ígérete szerint elküldött?

  • Tudtak volna a tanítványok Jézusért dolgozni a Szentlélek nélkül? Nekünk is szükségünk van a Szentlélek segítségére a Jézusért végzett munkában?

  • Ki tette képessé a tanítványokat, hogy idegen nyelveken beszéljenek?

  • Félt Péter Jézusról beszélni? Ki segített neki, hogy ne féljen?

  • Ki segít nekünk is Jézusról beszélni?

 Imádságom: Drága Istenem! Köszönöm, hogy elküldted Szentlelkedet, hogy segítsen a tanítványoknak! Kérlek, add nekem is a Szentlelket, mert segítségre van szükségem, hogy a barátaimnak Jézusról tudjak beszélni. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A puhatestűek

 

Ha jártál már tengerparton, bizonyára láttál olyan állati lakásokat, mint a múlt heti leckénk végén, a képen. Általában kagylóhéjnak nevezzük őket. Ám a parton talált kagylók legtöbbször üresek. Gondoltál már arra, hogy a parton talált kagylóhéjak egykor különböző állatkák otthonai voltak? Miután az állatok elpusztultak, a vízpartra mossa a vázukat, ahol aztán összegyűjthetjük őket.

Ezeket az élőlényeket puhatestűeknek hívják. Legtöbbjük az óceánokban él, de édesvízi tavakban és folyókban is gyakran előfordulnak. Talán láttál már csigát az erdőben, vagy a kertetekben. Ők is puhatestűek.

A puhatestűek vázának, „házának” nagyon sokféle formája lehet. Egyesek színpompásak, mások teljesen egyszínűek. Néhány puhatestűnek, például a kagylóknak két darabból áll a héja, ami lehet szabályos kerek, vagy hosszúkás, mint az elefánt ormánya és csavart, vagy sok más különféle alakú. Más puhatestűeknek, mint például a csigák, egy darabból áll a házuk, ami lehet hosszú, recés, pöttyös, csíkos, esetleg rövidebb és csavart, vagy bármilyen a kettő között.

A puhatestűek méretükben is nagyon különbözőek lehetnek. Némelyik nagyon apró, míg az óriáskagyló másfél méteresre és 50-100 kilósra is megnőhet, akkorára, hogy még egy erős embernek is nehéz lenne felemelni!

Észrevetted, hogy a puhatestűek mindig magukkal viszik a házukat, ahová csak mennek? Hát nem örülsz, hogy nekünk nem kell mindenhová magunkkal cipelnünk a házunkat? A puhatestűek otthona pontosan olyan, amilyenre szükségük van. Sok állat szeretne finom puha kagylót ebédelni, de kemény páncéljuk mindig velük van és megvédi ellenségeiktől a puhatestűeket.

Hálásak lehetünk, hogy Jézus mindig velünk van és megvéd minket, ha megkérjük rá. „Mert Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled.” (Zsid 13:5) Ugye hálás vagy ezért az ígéretért?

 

 

Vajon kinek a házát látod ?

A kép alapján kitalálod, melyik állatról fogunk tanulni a jövő héten?