Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A hét különleges segítö

  9. tanulmány  

Nyomtatás

Isten azt akarja, hogy egyháza szervezett legyen. Azt akarja, hogy tagjai panaszkodás nélkül dolgozzanak együtt.

VASÁRNAP

Minden nap egyre többen csatlakoztak az új gyülekezethez. A tanítványok először Jeruzsálemben dolgoztak, ahogy Jézus meghagyta nekik.

A tanítványok panaszkodhattak volna, hogy Jeruzsálem nem megfelelő hely Jézusról prédikálni. Ott végezték ki a vezetők Jézust, és sokan közülük még most is annyira gyűlölték Jézust, hogy mindenkit bajba próbáltak keverni, aki csak beszélt róla. De a tanítványok nem panaszkodtak, csak egyszerűen Jézusnak engedelmeskedtek.

Pont, ahogy megígérte, Jézus elküldte tanítványainak a Szentlelket, aki segített nekik erőteljesen, hatalommal prédikálni Mesterükről. A Szentlélek mindig velük volt és emlékeztette őket Jézus szavaira, amiket akkor mondott, amikor még velük volt.

A tanítványok minden nap imádkoztak, tanulmányozták a Bibliát és prédikáltak. Az egyház növekedésével, egyre több más dolguk lett. Ki volt a felelős a gazdagok által beadott pénz szétosztásáért a szegények között? ApCsel 4:35.

Sok szegény özvegy hitt Jézusban. Mivel nem volt családjuk, aki gondoskodott volna róluk, a tanítványok biztosítottak számukra élelmet és ruházatot.

Sátánt nagyon feldühítette az új egyház gyors növekedése és az, hogy a hívők annyira szerették és támogatták egymást. Szét akarta bomlasztani Jézus gyülekezetét, ezért akarta a hívőket panaszkodásra kísérteni.

Beválik vajon a terve?

HÉTFÖ

Sátán mérges volt, amiért az új egyház olyan gyorsan növekedett, és a hívők annyira szerették egymást. Mindenáron akadályozni akarta az új egyház munkáját. Ezért nem zsidó özvegyeket arra vett rá, panaszkodjanak a tanítványoknak, hogy a zsidó özvegyek nagyobb támogatást kapnak, mint ők.

Sátán tudta, hogy ha a hívők vitatkozni, harcolni és panaszkodni kezdenek, akkor könnyebben ráveszi őket más rossz dolgokra is. Akkor pedig az egyház meggyengül ahelyett, hogy erősödne.

A tizenkét tanítvány tudta, azonnal tenniük kell valamit, mielőtt a zúgolódás ártana az egyháznak. De mit tegyenek? Olyan nagyra nőtt a gyülekezet, hogy már nem győzték egyedül az összes feladat ellátását. Ezért összehívták a hívőket.

Az összejövetelen a tanítványok elmondták, nem jó, hogy minden idejüket szegények és özvegyek ellátására fordítják, mert így nem marad idejük Jézusról prédikálni. Valaki másnak kellene végeznie azt a fontos munkát.

A Szentlélek segített a tanítványoknak egy bölcs terv felállításában az egyház jobb megszervezésére. Mi volt a terv? ApCsel 6:3-4.

Vajon egyetértenek a hívők, hogy a tanítványoknak több jó vezetőre van szükségük, akik segítik munkájukat? Kit fognak választani?

KEDD

A tanítványok éppen azt javasolták, hogy a hívők válasszanak ki hét megfelelő embert, akik a gyülekezet és a szegények gondját viselik majd. Akkor a tanítványok teljes idejüket az imádkozásnak, prédikálásnak és a Biblia tanulmányozásának szentelhetik. Tetszett a hívőknek az ötlet? ApCsel 6:5. a.

A hívők tehát gondosan kiválasztottak hét férfit. Egyikük István volt, „ ki hittel és Szent Lélekkel teljes férfiú vala.” Egy másikat Fülöpnek hívtak.

A hívők azután a tanítványok elé állították a hét embert, akik a férfiak feje fölé tartott kézzel imádkoztak, amivel azt jelezték, hogy Isten választotta ki őket erre a különleges feladatra.

Ezeket a férfiakat nevezték diakónusoknak. A hét diakónus nagy segítségére volt a gyülekezetnek. Személyesen elbeszélgettek minden szükségben lévő emberrel és gondoskodtak róla, hogy ne pazarolják el az egyház pénzét. Jó példát mutattak és segítettek mindenkinek jól együtt dolgozni. Milyen pozitív eredménye volt a munkájuknak? 7. v.

Csodálatos időszak volt ez az új egyház életében. Isten segített nekik az egyház szervetett formájának létrehozásában és hogy minden dolguk rendben folyjék.

Tőlünk is azt várja Isten, hogy szervezettek és rendezettek legyünk? 2Kor 14:33, 40.

SZERDA

Hány diakónus buzgólkodott a szegények és özvegyek ügyében a gyülekezetben? Hét. Azt is tudták ezek a férfiak, hogyan tanítsák az embereket Jézusról? Igen. A Szentlélek mindenben támogatta őket és munkájuk hatására az egyház még jobban növekedett.

A tanítványok nagyon jó munkát végeztek Jeruzsálemben az egyház megszervezésében. Isten azt akarta, hogy ez jó példa legyen minden később megalakuló gyülekezetnek.

Még ma is annak az első gyülekezetnek a példáját követjük. A te gyülekezetedben vannak diakónusok? Hogyan segítenek? Összegyűjtik a felajánlásokat, segítenek a tagoknak és vendégeknek ülőhelyet találni. Támogatják a szegényeket és az özvegyeket, rendben tartják a gyülekezet helyiségeit.

Milyen embereket kell a gyülekezetnek diakónussá választania? 1Tim 3:8-12.

A diakónusok munkája nagyon fontos, mégsem végezhetik az összes munkát ők, egyedül. A Szentlélek különböző képességeket, ajándékokat ad a többi hívőnek is.

Milyen más ajándékokat adott a Szentlélek a hívőknek az egyház növekedésének segítésére? 1Kor 12:28.

Jézus tizenkét tanítványából lettek az apostolok. Ők voltak az egyház vezetői. A próféták segítettek az embereknek megérteni a Bibliát, és elmondták, mi fog történni a jövendőben. Mások csodákat tettek, vagy különböző nyelveken beszéltek.

A Szentlélek nekünk is ad különböző ajándékokat. Azt akarja, tehetségünket arra használjuk, hogy másokkal is megismertessük Jézust. Ha folyamatosan együtt munkálkodunk Jézusért, az egyház egyre inkább növekedni fog.

CSÜTÖRTÖK

A Szentlélektől kapott ajándékait használva mindenki együtt dolgozott az egyházban. Ezért a jeruzsálemi új gyülekezet egyre növekedett. Emlékszel, milyen képességeket adott ajándékba a Szentlélek?

A jeruzsálemi gyülekezet szervezésében a tanítványok ugyanazt a mintát követték, amit Mózes is alkalmazott. Emlékszel még Mózes történetére? Ő volt az izraeliták vezetője. Ő vezette ki őket az egyiptomi fogságból megígért új otthonukba, Kánaán földjére.

Az izraeliták sok ezren voltak, és Mózestől várták minden gondjuk megoldását. Így egész nap ült és az emberek ügyes-bajos dolgait hallgatta. Aztán Isten törvényére tanította őket és megmondta nekik, mit kell tenniük.

Egy nap meglátogatta Mózest az apósa, Jetro. Látta, milyen keményen dolgozik Mózes, és azonnal felismerte, hogy segítségre van szüksége. Mit javasolt Jetro Mózesnek? 2Móz 18:21-22.

Mózes tudta, hogy Jetro terve nagyon bölcs, ezért kiválasztott embereket, akik segítettek neki. Ők meghallgatták a nép minden apró-cseprő gondját, így Mózesnek most már csak a nagyobb problémákkal kellett foglalkoznia.

Ugye milyen csodálatosan segített Isten Mózesnek, hogy ne kelljen túl sokat dolgoznia? Minket is azért szeretne Isten jól szervezettnek látni, hogy ne dolgozzunk feleslegesen túl sokat?

PÉNTEK

Választott maga mellé segítőket Mózes, amikor az izraelitákat vezette? Milyen embereket választott ki? Olyanokat, akik szerették Istent, és neki engedelmeskedtek. Gyűlölték a kapzsiságot és jó vezetők voltak.

Az ószövetségből Dávid király életé is megismertük. Dávid is tudta, hogy Isten népének vezetői csak olyan emberek lehetnek, akik szeretik Istent és neki engedelmeskednek. Amikor megöregedett, tanácsokat adott fiának, Salamonnak, aki követte őt a trónon. Mit mondott neki, mi a jó vezető dolga? 1Krón 28:9.

Isten segített Mózesnek az izraeliták népének bölcs megszervezésében. Isten segítet Dávidnak megtanítani Salamont, hogyan legyen jó vezető. Ugyanaz az Isten segített a tanítványoknak megszervezni és bölcsen vezetni a jeruzsálemi gyülekezetet.

Amikor az egyház vezetőket választ, választhatnak önző embereket? Választhatnak haragos vérmérsékletű, alkoholt fogyasztó, vagy pénzsóvár férfiakat? Vagy olyanokat kell választaniuk, akik másoknak is segítenek, és igazságosak, férfiakat, akik ismerik a Bibliát, szeretik Istent és neki engedelmeskednek, és akik jó tanítók? Titusz 1:7-9.

Az Isten egyházát vezető embereknek nagyon különleges, komoly, fontos és nagy a felelőssége. Kik a vezetők a te gyülekezetedben? Segítheted ezeket az embereket azzal, ha imádkozol értük?

 További elmélkedésre:

  • Észreveszi Isten, ha a házunk, vagy a szobánk rendetlen? Nektek van tervetek otthonotok rendben tartására?

  • Örül Isten, ha szépen a helyükre rakod a ruháidat és a játékaidat?

  • Segít-e valakin is a panaszkodás? Vagy inkább kárt okoz nekünk is, és másoknak is?

  • Melyik volt az a könyv, ami segített a tanítványoknak a jeruzsálemi gyülekezet hatékonyabb megszervezésében?

  • Milyen embereket kell a gyülekezet vezetésére kiválasztani?

  • Segíthetjük lelkészünket, vénjeinket és diakónusainkat azzal, ha imádkozunk értük?

 Imádságom: Drága Istenem! Köszönöm, hogy megismertetted velünk a jeruzsálemi gyülekezetet, és a tanítványok intézkedéseit, amivel olyan jól szervezetté tették azt. Meg szeretném tanulni, hogyan tartsam rendben minden holmimat. Kérlek, segíts ebben. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

Az üregi bagoly

 

Tudtad, hogy a földbe vájt lyuk, vagy üreg is lehet egy állat lakása? Arról talán már hallottál, hogy többek között a prérikutyák is a föld alatt laknak. De tudtad vajon, hogy egy madár is van, aki a föld alatt lakik? Üregi bagolynak hívják.

Az üregi bagoly képes gödröt ásni magának, de szívesebben költözik már kész üregekbe is. Gyakran használja prérikutya vagy teknősök vermét, de előfordulhat az is, hogy ember által földbe fektetett csövekbe költözik.

Mit csinálnak az üregi baglyok a föld alatti lyukban? Gyakran ott alszanak, de a tojásaikat mindenképpen ott rakják le. A kikelés után a fiókák egészen addig ott maradnak, míg fel nem nőnek. Mikor már elég nagyok, gyakran ücsörögnek az üreg bejáratánál. Amint valaki közeledik, gyorsan visszabújnak a föld alá.

Az üregi bagoly szeret a föld közelében lenni. Természetesen tud repülni, de azt is nagyon alacsonyan, a föld közelében teszi. Leülni is általában a földre szokott, esetleg egy sziklára, kerítésre vagy egy alacsony bokorra.

Most talán azt hiszed az üregi baglyok nagy madarak, mert egyes bagolyfajok tényleg nagyok. Az üregi baglyok azonban nem túl nagyok. Igazából csak akkorák, mint egy vörösbegy, bár hosszú lábuk miatt nagyobbnak látszanak, mint amekkorák valójában.

Az üregi bagoly sok mindent megeszik. Leginkább mégis apró dolgokat, hiszen ő maga is kicsi. Különösen kedveli a rovarokat, gyíkokat és békákat.

Mi nem eszünk rovarokat, vagy gyíkot, de Isten nagyon sokféle táplálékot adott, ami pont nekünk való. Felsorolnád néhány kedvenc gyümölcsödet, gabonádat, olajos magvadat, vagy zöldségedet? Soha ne feledjünk el hálát adni Istennek a sok csodálatos ennivalóért, amit nekünk adott!

 

 

Vajon kinek a házát látod ?

A kép alapján kitalálod, melyik állatról fogunk tanulni a jövő héten?