Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A hüséges diakónus

  10. tanulmány  

Nyomtatás

Előfordul, hogy rossz emberek bántják azokat, akik Jézust szeretik,

Isten azonban mindig segít népének bátran, erősen és megbocsátóan viselkedni.

VASÁRNAP

Jézus egyháza nagyon gyorsan növekedett. Nap, mint nap egyre többen ismerték meg az igazságot, és keresztelkedtek meg. A papok közül is sokan megvallották bűneiket és Jézus követése mellett döntöttek. A tanítványok nagyon boldogok voltak.

Mivel már nagyon sok tagja volt a gyülekezetnek, a tanítványok már nem bírták egyedül a munkát. A Szentlélek segített tehát nekik rájönni, mit tegyenek. Hét diakónust választottak ki a tanítványok segítségére. Ezek a férfiak Istennek engedelmeskedtek és Szentlélekkel teljesek voltak.

A diakónusok nagy segítségére voltak a tanítványoknak. Az özvegyek támogatásán kívül otthonaikban is meglátogatták az embereket és Jézusról tanították őket. Némelyik diakónus igét is hirdetett.

Az egyik diakónus, akit Istvánnak hívtak, különösen teljes volt Szentlélekkel. Mit mond a Biblia Istvánról? ApCsel 6:8.

István nagyon szerette Jézust, a Szentlélek különleges hatalmat adott neki a prédikáláshoz, és az emberek megsegítésére tett csodák véghezviteléhez.

Bár István zsidó volt, görögül is beszélt. Ezért a zsidóknak és a görögöknek is prédikált Jézusról. Nagyon szorgalmasan dolgozott Jézusért.

A legtöbb zsidó vezető azonban még mindig nagyon gyűlölte Jézust, és nem tetszett nekik István munkája. Elhatározták, hogy leállítják. De mit is tehetnének vele?

HÉTFÖ

István a hét diakónus egyike volt és a Szentlélek képessé tette, hogy lenyűgöző csodákat tegyen, és nagy erővel prédikáljon Jézusról.

A zsidó vezetőknek nem tetszettek István Jézusról szóló beszédei. Le akarták állítani a munkáját. Ezért egy napon vitába szálltak vele. Azt hitték könnyen rábizonyítják, hogy téved. De legyőzték vajon a vitában? ApCsel 6:10.

István alaposan, gondosan tanulmányozta a Bibliát, ismerte a tízparancsolatot és a Jézusról szóló bibliai próféciákat is. Szerette Istent és mindig neki engedelmeskedett. Ezért a Szentlélek hatalommal ruházta fel István beszédét. Olyan nyugodtan, tisztán és bölcsen beszélt, hogy a zsidó főemberek semmit sem tudtak mondani ellene. István győzött a vitában és egyértelműen kimutatta, hogy valóban Jézus volt az igazi Messiás.

István Jézusért munkálkodott. Jézus adta neki a Szentlelket és a szavakat a szájába. Lk 21:14-15.

Mit kellett volna a vezetőknek tenniük? Be kellett volna látniuk, hogy tévedtek, és hinniük kellett volna Jézusban. De ezt tették vajon? Nem, bizony! Inkább még nagyobb haragra gerjedtek és elhatározták, megölik István, hogy ne kelljen tovább a prédikálását hallgatniuk. Micsoda szörnyűséges terv!

Az István elleni makacs küzdelem választásával, a főemberek valójában Jézus ellen harcoltak, ugye?

KEDD

Mit határoztak el a zsidó nép vezetői, miután nem tudták Istvánra bizonyítani, hogy tévedne. Úgy döntöttek, megölik. Mivel nem szerették Jézust, azt akarták, hogy más se szeresse Őt. Azt remélték, hogy ha Istvánt kivégzik, mások majd félnek Jézust szeretni és neki engedelmeskedni. Milyen rettenetes!

A főemberek más országokból is összehívtak magasan képzett, művelt zsidó férfiakat. Ezek az emberek hosszú ideig képezték magukat és sok mindent tudtak. A vezetők azt akarták, bizonyítsák, hogy Istvánnak nincsen igaza. Biztosak voltak benne, hogy sikerülni is fog nekik.

Mit tettek a főemberek, amikor mind együtt voltak? ApCsel 6:12.

Mind együtt voltak, a nagytanács (a Szanhedrin) és a külföldről érkezett tudós férfiak. Egyiküket Saulnak hívták. Hiába tett meg minden tőle telhetőt, Saul nem tudta bebizonyítani, hogy István téved. Rövidesen rá kellett döbbennie, hogy István még nála is jobban ismeri a Bibliát, és többet megértett Istennek a mi bűntől való megmentésünkre felállított tervéből.

István rendkívül bátran beszélt. Szerette Jézust és nem félt azoktól, akik gyűlölték Őt. Isten segítette Istvánt helyesen szólni, és senki a vezetők, vagy bölcsek közül nem volt képe megcáfolni őt.

A főemberek rájöttek, hogy soha nem lesznek képesek bizonyítani, hogy Istvánnak nincs igaza. Mit tesznek vajon ezek után?

SZERDA

A vezetők már tisztában voltak vele, hogy István igazat mond, amikor az állítja, hogy Jézus a Messiás. Mégis meg akarták ölni, ezért lefizettek néhány férfi, hogy hazugságokat állítsanak Istvánról.

István nyugodtan hallgatta amint a felbérelt emberek előadták hazugságaikat a Szanhedrin előtt. Egyáltalán nem félt. Milyennek látták az arcát? ApCsel 6:15.

A főemberek közül sokan megijedtek az István arcáról sugárzó mennyei fényességtől. Büszkeségük és makacsságuk miatt mégsem gondolták meg magukat a kivégzésével kapcsolatban.

Akkor a főpap megkérdezte Istvánt: „Vajon így vannak-e hát ezek?”

István ekkor ismét megszólalt. Beszédéből kiderült, milyen alaposan és gondosan tanulmányozta a Bibliát. Nagyon jól ismerte Isten népének, a zsidóknak, vagyis az izraelitáknak történetét.

István először Ábrahámról beszélt és arról, hogyan hívta ki őt Isten a hazájából. Majd Józsefről prédikált és arról, hogy Isten mindig vele volt annak ellenére, hogy a fivérei gyűlölték és eladták rabszolgának.

Ezután Mózes történtét elevenítette fel István. Isten arra választotta ki Mózest, hogy kivezesse az izraelitákat Egyiptomból új otthonukba, Kánaán földjére. De kívánták-e az izraeliták Mózest vezérüknek? ApCsel 7:35-39.

A vezetők nagyon figyeltek István szavaira, mert szerették hallani nemzetük történetét. De figyeltek-e, amikor István Jézusról kezdett beszélni?

CSÜTÖRTÖK

István a Szabhedrin előtt állt és erőteljes beszédet tartott a főembereknek. Az izraelitákról beszélt, és most éppen Mózes történeténél tartott. István arra emlékeztette a főembereket, amit Mózes mondott a népnek egykor. ApCsel 7:37.

Ki volt az a próféta, akinek elküldését Isten megígérte? Jézus volt az. Isten azt akarta, hogy a nép hallgasson Jézusra, de ők ugyanúgy elutasították Őt, mint annak idején Mózest.

A vezetők méregbe gurultak és nem figyeltek tovább Istvánra, amikor kimutatta, hogy Jézus volt az a próféta, akiről Mózes beszélt. A főpap elborzadva szaggatta meg köntösét.

István ekkor már tudta, hogy ez élete legutolsó beszéde. Bár még nem mondott el mindent, amit szeretett volna, gyorsan be is fejezte. Mit mondott a főembereknek? 51-53. v.

Isten az izraelitáknak adta törvényét, de ők nem tartották meg azt. Isten prófétákat küldött hozzájuk, akik figyelmeztették őket, de ők bántották és kivégezték őket. Isten végül elküldte Jézust, de Őt is gyűlölték és megölték.

István végignézett a körülötte álló kegyetlen, gonosz embereken. Tudta, hogy hamarosan meg kell halnia. Mégsem félt. Vajon miért?

Jézus azt mondta: „És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik.” (Mt 10:28).

Bízott István Jézusban? Mi is bízhatunk Őbenne, hogy segíteni fog mindig helyesen cselekedni?

PÉNTEK

A főpap megszaggatta köntösét, a főemberek pedig kiáltozni kezdtek, amikor István Jézusról beszélt. Senki sem figyelt már beszédére, ezért István gyorsan be is fejezte. Elmondta a vezetőknek, hogy folytonosan Isten ellen harcolnak, megölik követeit és nem engedelmeskednek törvényének.

István tudta, hogy a feldühödött, kegyetlen főemberek meg fogják ölni, mégsem félt. Tudta, hogy Jézus megerősíti és segít neki bátran viselkedni.

István hirtelen felnézett. Mit látott? ApCsel 7:55-56.

A főemberek még a fülüket is bedugták, hogy ne hallják István szavait. Hangosan kiáltozva, felbőszült vadállatként rontottak rá. Megragadták Istvánt és a városon kívülre űzték, ahol elkezdték kövekkel dobálni.

Mit csinált eközben István? 59-60. v.

A hívőket nagyon elszomorította István halála. Jóságos emberek eltemették a testét. Csak sírtak és zokogtak, mert nagyon hiányzott nekik István, aki oly csodás segítője volt a gyülekezetnek.

Sokfelé ma is bántják azokat, akik Jézust szeretik. De Jézus ezt üzeni: „Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell… Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját.” (Jel 2:10).

Jézus segített Istvánnak bátran és erősen viselkedni. Nekünk is fog segíteni?

 További elmélkedésre:

  • Miért haragudtak a főemberek Istvánra, mert rossz volt, vagy, mert jó volt, mint Jézus?

  • Könnyen megharagszunk azokra, akik rámutatnak, miben kellene változnunk?

  • Gyakran megharagszanak a rossz emberek a jókra? Előfordul, hogy bántják, sőt meg is ölik őket?

  • Kit látott István, amikor felnézett a Mennybe? Segített Jézus Istvánnak bátran viselkedni?

  • Haragudott István azokra, akik bántották őt, vagy arra kérte Istent, bocsásson meg nekik?

  • Lehet, hogy most nagy gondjaink vannak, de boldogok leszünk, amikor Jézus a Mennybe visz minket?

 Imádságom: Drága Istenem! Köszönöm, hogy segítettél Istvánnak és megmutattad neki Jézust. Kérlek, segíts, hogy alaposan megtanuljam a Biblia üzenetét, hogy jó munkásod lehessek. Köszönöm szépen! Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A pók

 

A múlt heti képen látott otthont nem volt nehéz felismerni, ugye? Egy pókhálót ábrázolt. Biztosan láttál már ilyent a szabadban, játék közben. Még a lakásban is előfordulhat, ha esetleg anyukád még nem takarította el.

Egyes pókok olyan hatalmas, szép szabályos hálót szőnek, mint amit itt a képen is láthatunk. gömbhálónak is hívják, szabályos kör-alakja miatt. Látod a középpontból széjjelfutó selyemszálakat? Más szálak pedig körbe-körbe futnak. Az összes együtt hálót alkot, ami a pók reményei szerint élelmet fog majd neki.

Nem minden pók sző kör alakú hálót. Egyes pókok összegubancolódott szálakból készítik csapdájukat, ilyesmit láthatsz esetleg néha a lakásban is.Más pókok paplan, tölcsér, vagy kupolaszerű hálót szőnek.

A különböző hálókat különféleképpen használják a különböző pókok. Egyes pókok a háló közepén várakoznak, hogy egy rovar odaszálljon és beleragadjon. Más pókok, az úgynevezett fészekszövők a mellső lábaik közé készítik hálójukat. Amint észrevesznek egy rovart, gyorsan odamásznak hozzá és rávetik a hálót.

Elgondolkodtál már azon, hogy vajon a pókok miért nem gabalyodnak bele a saját hálójukba? Ha egy rovar belerepül, a háló finom selyemszála megfogja.Hogy lehet akkor, hogy a pók nem ragad bele? Úgy, hogy a pók kétféle selymet is elő tud állítani. Olyant is tud készíteni, ami nem ragad. Hálószövés közben mindkét fajtát használják. Pontosan tudják, hová tették a ragadósat, így nyugodtan mozoghatnak hálójukban, és nem ragadnak bele.

A pókok és hálójuk tanulmányozása nagyon fontos gondolatot ébreszt bennünk. A Biblia szerint? „A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötöztetik meg.” Péld 5:22. Amikor úgy döntünk, hogy rosszat teszünk, akkor a saját bűneink tartanak fogva, pont, ahogyan egy kis rovar a pók hálójába gabalyodik. De nem kell fogságba esnünk! Jézus meg akar szabadítani minket a bűneinktől. Ha megkérjük rá, Ő segíteni fog, hogy a helyes cselekvést válasszuk.

 

 

Vajon kinek a házát látod ?

A kép alapján kitalálod, melyik állatról fogunk tanulni a jövő héten?