Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Saul elfogadja Jézus hívását

  12. tanulmány  

Nyomtatás

 

Senki sem annyira rossz, hogy Jézus ne tudna segíteni rajta.

Ha megengedjük Jézusnak, hogy segítsen, Ő megváltoztat, és jó munkásaivá tesz minket.

VASÁRNAP

Emlékszel, hogy hívták a fiatalembert, aki üldözte a hívőket? Saulnak volt a neve.

Saul szülei Tárzus városában élő zsidók voltak. Amikor elég idős lett hozzá, Saul Jeruzsálembe utazott, ahol a legjobb iskolába járt. Jó tanuló volt, könnyen és gyorsan tanult.

Fiatalemberként Saul tele volt erővel és energiával. Megbízott tanáraiban, ezért elhitte nekik, hogy nem Jézus volt a Messiás. Örömmel segített nekik István elítélésében, amiért Jézusról prédikált. Ő vigyázott azok ruháira is, akik Istvánt halálra kövezték.

Mit tett ezután Saul? ApCsel 26:9-11.

Tanítói büszkék voltak Saulra. Biztosra vették, hogy hosszú-hosszú ideig nagy segítségükre lesz majd. Annyira megbíztak benne, hogy még a Szanhedrin tagjának is megtették!

Saul nagyon elszántan üldözte a Jézusban hívőket, mégis állandóan István járt az eszében. Sok kérdés foglalkoztatta, amire nem tudta a választ.

Ha István rossz ember volt, akkor miért ragyogott úgy az arca, mint egy angyalé? Hogyan tudott olyan nyugodtan és bátran viselkedni, sőt örülni? Hogyan kérhette Isten bocsánatát azoknak, akik kövekkel dobálták? Vajon Istvánnak volt igaza? Vajon helytelen dolog Jézus követőinek üldözése?

Mit tehetett vajon Saul?

HÉTFÖ

Saul össze volt zavarodva. Nem tudta, mit higgyen. Istvánnak volt igaza, vagy a vallási vezetőknek?

Amikor Saul feltárta kételyeit, néhány vezető arról győzködte nagy buzgón, hogy István tévedett, nem Jézus volt a Messiás. Saul mindaddig megbízott ezekben a főemberekben, de most nehezére esett hinni nekik. Nem tudta elfeledni, mennyire tiszta, nemes és bátor volt István.

Saul végül úgy döntött, a vezetőknek hisz. Így tehát tovább üldözte a gyülekezetet, de nem volt benne öröme.

Az üldözés Jeruzsálemben olyan szörnyű méreteket öltött, hogy sokan más városokba költöztek Saul elől. Néhányan Damaszkuszba mentek, ahol aztán rövidesen szintén növekedni kezdett Jézus egyháza.

A jeruzsálemi vezetőket nagyon felbőszítették a Damaszkuszból érkező hírek. Azt tervezték, hogy visszatoloncolják onnan a hívőket Jeruzsálembe és megbüntetik őket. Ki ajánlotta fel, hogy maga megy Damaszkuszba a hívők felkutatására? ApCsel 9:1-2.

A főpap örömmel látta el Sault a szükséges iratokkal. Amint elkészültek, Saul és társai útra is keltek Damaszkusz felé.

Saul erősnek és hatalmasnak érezte magát. Büszke volt, amiért segíthet a vezetőknek egy ilyen fontos munka elvégzésével. Sejtelme sem volt róla, hogy ez az útja gyökeresen megváltoztatja majd az egész életét.

KEDD

Saul Damaszkuszba igyekezett. Fel akart kutatni mindenkit, aki Jézusban hisz, és visszatoloncolni őket Jeruzsálembe. Saul erős volt, hatalmas és tele volt energiával. Megtiszteltetésnek érezte, hogy segítheti a vallási vezetők szörnyűséges munkáját.

Damaszkusz messze volt Jeruzsálemtől. Saul és kísérete több napon át utazott. Útjuk száraz sivatagon át vezetett. Napokig semmi egyebet nem láttak csak homokot, köveket és még több homokot.

Végül elérkezett utazásuk utolsó napja.  A nap magasan járt az égen, amikor Saul és kísérői egy hívogatóan szép zöld mezőt vettek észre a távolban. Tudták, hogy az már Damaszkuszhoz tartozik. Hűs vizű patakok folytak le arrafelé a hegyekből, és azok vize éltette a növényzetet.

Rövidesen elérték a zöld mezőt és gyönyörű kertek között vezetett az útjuk. A hosszadalmas sivatagi gyaloglás után felüdülés volt a szemüknek a sok szépség látványa.

Örömük azonban nem tartott sokáig. Mi történt, amikor Damaszkusz közelébe értek? ApCsel 9:3.

A fénysugár még a napfénynél is ragyogóbb volt. Saul a földre rogyott, amikor a fénysugár rávilágított.

Honnan érkezett az éles fény? Mi történik vajon Saullal ezután?

SZERDA

Mi történt Saullal, amikor Damaszkusz közelébe ért? Egy ragyogó fénysugár vetült rá az égből és ő a földre rogyott.

Az éles fény csak nem szűnt meg, és Saul hallotta, hogy valaki szól hozzá. Mit mondott a hang? ApCsel 9:4.

Mit felelt Saul? 5. v.

Saul nagyon megijedt, amikor Jézus hangját meghallotta. Felnézett, és látta Őt, ragyogó dicsőségében állni maga előtt.

Saul hirtelen rádöbbent, hogy Jézus életen van. A vallási vezetők hazudtak neki és a hívőknek volt igazuk. Saulnak eszébe jutott István erőteljes prédikációja, amit megkövezése napján mondott. A Biblia próféciáival igazolta, hogy Jézus a Messiás, aki most a Mennyben él. Saul most már tudta, hogy minden igaz, amiről István beszélt.

Saul felismerte, hogy bűnös István megölésében. Sok más hívőt is bántott és megölt. Abban a meggyőződésben üldözte Jézus barátai, hogy Istenért dolgozik. Most már tudta, valójában Sátánnak dolgozott, mert Jézus barátainak üldözése ugyanaz, mintha Őt, magát üldözte volna.

Saul szörnyen érezte magát. Nagyon sajnálta, hogy annyira gonosz volt, de fogalma sem volt, hogyan tehetné jóvá.

CSÜTÖRTÖK

Jézus szólt Saulhoz, aki nagyon sajnálta már, hogy üldözte Jézus barátait. Nem tudta azonban, mit is tehetne.

Mit kérdezett Saul Jézustól és Ő mit felelt, mit tegyen? ApCsel 9:6.

Saul felkelt, amikor megszűnt az erős ragyogás. Kinyitotta a szemét, de nem látott semmit. A Jézusból áradó ragyogó fénytől megvakult. Az emberek kézen fogták és bevezették a városba, egy Júdás nevű hívő házába. ott magára hagyták egy szobában.

Saul azt hitte, hogy a vakság a gonoszsága büntetése. Isten tudta, hogy Saulnak időre van szüksége, hogy gondolkodjon és imádkozzon. És Saul azt is tette.

Saulnak eszébe jutott a sok bibliai ige, amiket megtanult. Isten megértette vele, hogy a Messiásról szóló összes prófécia Jézusra vonatkozott. Újra meg újra szomorúan gondolt Istvánra és a többi hívőre, akiket addig üldözött. Rettenetesen érezte magát, amiért hagyta, hogy a vallási vezetők mondták meg, mit higgyen.

Saul tudta, hogy egyedül Isten segíthet rajta. Megvallotta bűneit és imádkozott. Isten meghallgatta Saul imáját és megbocsájtott neki. A harmadik napon Isten küldött valakit a damaszkuszi gyülekezetből, hogy segítsen Saulnak.

PÉNTEK

A harmadik napon, miközben Saul imádkozott és megvallotta bűneit, Isten szólt egy Ananiás nevű hívőhöz.

„Ananiás!’ – szólította Jézus.

 „Ímhol vagyok Uram!’ – felelt Ananias. Mit mondott Jézus Ananiasnak, mit tegyen? ApCsel 9:11-12.

Ananias tudta, miért érkezett Saul Damaszkuszba és elmondta Jézusnak, hogy fél vele találkozni.

Jézus azonban így szólt: „Eredj el!” Majd elmagyarázta, hogy különleges misszionáriusául választotta Sault.

Ananias engedelmeskedett. Mit tett, amikor Saulhoz érkezett? 17. v.

Saul vaksága azonnal megszűnt és ismét látott. Saul megkeresztelkedett az Úr Jézus nevében. Mit tett ezután? 20. v.

A damaszkuszi hívők nagyon örültek, hogy az üldözésükre érkezett ember ilyen sokat tesz az egyház növekedéséért. A damaszkuszi zsidó vezetők azonban egyáltalán nem örültek neki. Saulnak hamarosan el kellett hagynia a várost.

Amikor mintegy három esztendő múlva Saul visszatért, ismét Jézusról kezdett prédikálni. A vezetők elhatározták, hogy megölik őt. Őröket állítottak a városkapuhoz, nehogy Saul kijuthasson.

Isten segített Saul barátainak kitervelni a szökését. Hogyan oldották meg? 25. v.

Tudta István, amikor meghalt, hogy halála segít majd Saulnak Jézus kiváló munkásává lenni? Örülni fog István, amikor Saullal találkozik a Mennyben?

 További elmélkedésre:

  • Miért ment Saul Damaszkuszba? Azt hitte, hogy helyesen cselekszik?

  • Ki állította meg Sault, és ki szólt hozzá?

  • Hány napig volt vak Saul? Sok ideje volt gondolkodni és imádkozni?

  • Miért nem akart Ananias elmenni Saulhoz? Kell-e félnünk Istennek engedelmeskedni?

  • Mit csinált Saul, amint ismét látott? Jézus nevében keresztelkedett meg? Azonnal Jézusról kezdett prédikálni?

  • Ki változtatta meg Saul gondolkodásmódját? Minket is meg tud Jézus változtatni?

 Imádságom: Drága Istenem! Köszönöm, hogy megváltoztattad Saul szívét és segítettél neki Jézus hű munkásává válni. Kérlek, engem is változtass meg és segíts, hogy jó munkásod lehessek!  Olyan szeretnék lenni, mint Jézus. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A hangya

 

Valószínűleg mindenki látott már olyan állati lakást, amilyent múlt heti leckénk végén, a képen mutattunk. Igen, egy hangyaboly volt az. Vajon csak egy hangya építi fel a bolyt? Nem, bizony! Ha odaülsz, és egy ideig figyeled, láthatod, hogy sok-sok hangya dolgozik összehangoltan. Azért ne menj túl közel, mert a hangyák megcsíphetnek, annak ellenére, hogy olyan aprók.

A hangyák is kolóniában élnek, mint több állat, amikről a közelmúltban tanultunk. Fel tudsz sorolni néhányat? A méhek, a denevérek, a termeszek, a szövőmadarak és az üregi baglyok is mind kolóniákban élnek.

A kis domb, amit a föld felett látunk, csak egy része a hangyák fészkének. Lakásuk nagyobbik fele általában a föld alatt található. Sok alagút szövi át és sok különböző kisebb helyiség van benne, amiket a hangyák különböző célokra használnak. Egyes üregekben az összegyűjtött élelmet tárolják. A levélvágó hangyának nevezett faj például maga termeszti élelmét a föld alatt. Leveleket gyűjtenek bizonyos növényekről, lecipelik egy bizonyos helyiségbe, apró darabokra rágcsálják és gombákat termesztenek rajta, amit aztán megesznek. Más helyiségekben a kikelt hangya-bébiket táplálják, míg fel nem nőnek. Sok tennivalójuk van a hangyáknak!

Tudtad, hogy a Biblia is beszél a hangyákról? „Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útait, és légy bölcs! (Péld 6:6) A hangyák annyira aprók. Mit gondolsz, mit tanulhatunk mégis tőlük? Hogyan leszünk bölcsebbek, ha a hangyákat figyeljük? Nos, a következő igeversek erre is felelnek: Akinek nincs vezére, igazgatója, vagy ura, nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét.” (7-8. v.)

A hangyáknak tehát senki sem mondja meg, mit tegyenek. Nincsen vezérük, felügyelőjük, vagy uralkodójuk, mégis mindig szorgalmasan teszik a dolgukat.

Te is igyekszel ilyenné válni? Ha igen, akkor a bölccsé válást tanulod. Bár még kicsi vagy, te is sokat segíthetsz apukádnak és anyukádnak, még akkor is, ha nincsenek ott melletted és nem mondják meg, mit tegyél. Jusson eszedbe, hogy az apró hangyák mindig keményen dolgoznak, amikor munka van, és határozd el, hogy te is így teszel!

 

 

Vajon kinek a házát látod ?

A kép alapján kitalálod, melyik állatról fogunk tanulni a jövő héten?