Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Jézus visszatér a Mennybe

  3. tanulmány  

Nyomtatás

Jézus egy felhőn távozott a Menny felé. Ugyanaz a Jézus ugyanolyan módon tér majd vissza: az angyalok felhőjében.

VASÁRNAP

Feltámadása után Jézus számtalanszor meglátogatta tanítványait. Újra meg újra beszélt nekik a munkáról, amivel megbízza őket. Mi az a munka? Mt 16:15.

Jézus azt akarta, a tanítványai mondjanak el róla másoknak mindent, amit csak láttak hallottak és tapasztaltak mellette. Azt akarta, hogy az egész világnak beszéljenek róla. Mindenkinek lehetőséget akart adni, hogy megismerje és szeresse őt, és Őbenne bízzon.

Hogy megértesse tanítványaival, mennyire fontos munkát bízott rájuk, számtalanszor elismételte nekik. Mit mondott nekik egyik alkalommal? Mt 28:18-20.

Milyen hatalmas feladat, az egész világra eljuttatni Jézus hírét! Hogyan is lehetnének ők képesek erre? Jézus a saját erejét és hatalmát ígérte a tanítványoknak. Nem egyedül kell dolgozniuk, az Ő munkatársai lesznek.

Jézus még a halála előtt elmondta barátainak, mikor és hol várja őket Galileában a feltámadása után. A sírbolt mellett álló angyal is emlékeztette az asszonyokat erre a találkozóra. Húsvétkor többen is meghívást kaptak, hogy Jézussal találkozzanak Galileában. Sok magányos, sírva gyászoló emberhez eljutott a meghívás, akiknek hiányzott Jézus és találkozni szerettek volna vele. Milyen izgatottak voltak, amikor a Húsvét elmúltával elindulhattak Galileába, hogy Jézussal találkozzanak!

Milyen lesz látni Jézust, aki feltámadt a halálból? Mit mond majd vajon nekik?

HÉTFÖ

Véget ért a húsvéti ünnep hete és már majdnem elérkezett az ideje, hogy Jézus Galileában találkozzon a barátaival. Ó, milyen izgatottak voltak, hogy újra láthatják Jézust!

A papok és a vezetők azonban még mindig féltékenyek voltak Jézusra és gyűlöltek mindenkit, aki szereti Őt. Ezért Jézus barátai nem mind együtt mentek Galileába. Más-más úton indultak, nehogy feltűnjenek Jézus ellenségeinek.

Amikor odaértek, ahol Jézussal kellett találkozniuk, az emberek kis csoportokban Őróla kezdtek beszélgetni. Miközben Jézusra várakoztak, a tanítványok csoportról csoportra jártak és mindent elmondtak az embereknek, ami Jézus feltámadása óta történt. Körülbelül hányan lehettek ott? 1Kor 15:6.

Aztán egyszer csak Jézus megjelent közöttük. Bár többen még soha nem látták Őt korábban, azonnal felismerték a szögek ütötte sebhelyekről a kezén és a lábán. Arca isteni dicsőséget sugárzott, és amint meglátták leborultak előtte.

De vajon mindenki úgy döntött, hogy hisz Jézusban, vagy volt, aki kételkedett? Mt 28:17.

Jézus azt akarja, elhiggyük, hogy Ő a megváltónk. Te hiszed, hogy Jézus a Megváltód?

KEDD

A tanítványok látták amint Jézus betegeket gyógyított, halottakat támasztott életre és démonokat űzött ki. Látták, ahogy lecsillapította a vihart és a hullámok hátán járt. Azt hitték, Jézusnak van elég hatalma országát Jeruzsálemben felállítani.

Most viszont Jézus azt mondta, hogy minden hatalom neki adatott. A tanítványok végre megértették, hogy Jézusnak a Mennyben is nagy a hatalma. Nem vágytak többé arra, hogy a mi világunkban állítsa fel királyságát, hanem annak tartották Jézust, aki valójában, a Menny Istenének.

A galileai találkozón Jézus elmondta barátainak, hogy visszamegy a mennybe és ott folytatja a munkát értük. Mit várt tőlük, mit tegyenek, amíg Ő távol van? Mt 28:18-20.

Isten Ábrahám és Mózes idejében választotta ki az izraelitákat, hogy különleges népe legyenek. Azt akarta, hogy misszionáriusok legyenek és beszéljenek másoknak Őróla, de ők nem végezték ezt a munkát. A papok és a vezetők úgy gondolták, hogy az egész világon egyedül ők üdvözülhetnek. Díszes ruházatuk, ember- alkotta rendelkezéseik és téves eszméik visszatartották őket, nem lettek Isten misszionáriusai.

Jézus most másokat választott ki, hogy érte dolgozzanak, szerény, tanulni vágyó embereket. Ők misszionáriusként eljutnak majd az egész világra. Mindenkinek, gazdagnak, szegénynek, zsidónak és pogánynak beszélni fognak Jézusról.

Azt akartja Jézus, hogy mi is azt a munkát végezzük, amivel barátait oly régen megbízta?

SZERDA

Elérkezett az idő, hogy Jézus visszatérjen a mennybe. Harminchárom esztendeig élt világunkban. Elszenvedte a mindnyájunk összes bűnéért járó büntetést és győzelmet aratott Sátán és minden gonosz angyala felett. Elvégezte a munkát, amiért világunkba jött? Jn 17:4.

Feltámadása után Jézus még negyven napig világunkban maradt, hogy megbizonyosodjon róla, a tanítványai ismerik Őt. Végül mindenki megbizonyosodott róla, hogy Jézus életben van és már nincsen a sírboltban többé. Ő az élő Megváltójuk! Készen álltak rá, hogy mindenkinek beszéljenek Jézusról.

Jézus arra is szánt időt, hogy a Bibliát magyarázza tanítványainak. Eleinte nem értették Jézus munkájának lényegét. Nem értették, miért engedte meg, hogy a gonoszok bántsák és megöljék. Most azonban nagyon figyelmesen hallgatták Jézus magyarázatait az Ószövetség próféciáiról, melyek előre szóltak Jézus munkájáról és arról, ami vele történni fog. Megértettek mindent végül a tanítványok? Lk 24:45.

Ahogy a tanítványok, időnként mi is nehezen értjük meg a Biblia üzenetét. De ha szerényen Jézus segítségét kérjük, akkor Ő tanítani fog bennünket is, ugye? Zsolt 25:9.

CSÜTÖRTÖK

Jézus tizenegy tanítványával együtt ment ki Jeruzsálem kapuján. A tanítványok még nem tudták, hogy ez az utolsó sétájuk vele.

Együtt gyalogoltak az úton, s közben Jézus egy korábbi tanítására emlékeztette őket. A Gecsemáné - kert mellett Jézus megállt, hogy figyelmeztesse őket az éberség és az imádkozás fontosságára. Az út menti szőlőtő láttán ismét elmondta nekik, hogy mindig maradjanak kapcsolatban vele, ahogyan a vesszők a szőlőtővel. Akkor képesek lesznek érte dolgozni Jn 15:5. Szorosan Jézus közelében kell maradniuk, imádkozni és a Bibliát tanulmányozni, hogy tudjanak másokon segíteni.

Jézus megállt az Olajfák hegyének tetején Bethánia közelében, tanítványai pedig szorosan köré gyűltek. Jézus fényesen ragyogó arccal, szeretettel nézett végig rajtuk. Mi történt ezután? Lk 24:50-51.

Valami más csodálatos dolog is történt, amikor Jézus emelkedni kezdett. Emlékszel a földrengésre, ami Jézus halálakor rázta meg a földet? Akkor sok, már meghalt igaz ember sírja megnyílt a földrengéstől és Jézus feltámadásakor azok az emberek is életre keltek. Most pedig, ahogy Jézus lassan emelkedett az ég felé, ők is vele mentek!

Mi történik velünk is, rövidesen egy napon, ha szeretjük Jézust? 1Thessz 4:16-17.

PÉNTEK

A tanítványok figyelték, ahogy Jézus az ég felé emelkedik. Jézus volt a legjobb barátjuk, és most elmegy a Mennybe. Végül az angyalok ragyogó felhője eltakarta Őt a szemük elől és többé már nem láthatták. Még hallhatták utolsó szavait: „És íme, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig!” Közben olyan csodálatos zenét hallottak, amilyent még sohasem, a Jézus üdvözlésére érkező angyalok boldog énekkarát.

A tanítványok még mindig felfelé néztek, amikor egy hang gyöngéden megszólította őket. Körülnéztek, honnan jön a hang és két emberi alakban megjelent angyalt láttak. Mit mondtak az angyalok a tanítványoknak? ApCsel 1:10-11.

Ennek a jó hírnek nagyon örültek a tanítványok. Boldogan tértek vissza Jeruzsálembe. Tudták, hogy Jézus életben van odafent a mennyben és még mindig a legjobb barátjuk. Tudták, hogy meghallgatja imáikat és segíteni fog nekik.

Az angyalok, akik Jézus fogadására érkeztek, végig együtt mentek vele a Menny felé. Ott sok más angyal várta őket, akik kitárták Jézus előtt a gyönyörűséges kapukat. Hatalmas örömükben dicshimnuszokkal felelgettek egymásnak. Olvassuk el a zsoltáruk szavait! Zsolt 24:7-10.

Az angyalok örömmel dicsőítik Jézust. És te?

 További elmélkedésre:

  • Jézus meghallgatta a tanítványok imáit. Meghallgatja vajon a miénket is?

  • Milyen munkát vár el tőlünk Jézus, miközben visszajövetelére várakozunk?

  • Velünk is olyan jóságos Jézus, mint a tanítványokkal volt?

  • Jézus egy felhőben ment fel a mennybe, Hogyan fog visszajönni világunkba?

  • Boldogan találkozol majd Jézussal?

  • Készen állsz Jézus visszajövetelére? Hogyan készülhetsz fel a vele való találkozásra?

 Imádságom: Drága Istenem! Köszönöm neked Jézust! Köszönöm, hogy életben van és meghallgatja imáimat. Kérlek, mindig legyél velem és segíts, hogy elkészüljek a Jézussal való találkozásra, amikor nemsokára felhők között visszajön. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A mézelő méhek

 

Szereted a mézet? Bizonyára, ahogy sokan mások is. A múlt heti leckénk végén látható lakhelyet nem az állatok készítették maguknak, hanem emberek. Mivel az emberek szeretik a mézet, gyakran készítenek ilyen „házakat” azoknak az állatkáknak. Rájöttél már, melyik állatról van szó? Igen, a méhekről. A lakásukat pedig kaptárnak nevezzük.

A méhek nem magányosan élnek, rengetegen laknak együtt a kaptárban. Kolóniának, méhrajnak nevezzük őket. A méhkolónia tagjai mindnyájan szorgalmasan együtt dolgoznak, de nem mindnek ugyanaz a feladata.

Azt már bizonyára tudod, hogy a méz nagyon ragacsos. Hogyan tárolják tehát a méhecskék a begyűjtött mézet nagy rendetlenség nélkül? Bizonyára nem egy nagy, a kaptár padlójára állított, ragacsos mézes bödönbe teszik. Pontosan ezért egyes méhek feladata sejtek építése a kaptáron belül. Ezek viaszból készült kicsi, üreges cellák, amikbe a méhek beletehetik a mézet. Amikor egy cella megtelik, a méhek kevés viasszal lezárják, hogy megóvják a belé gyűjtött mézet.

De honnan is származik a méz? Más méheknek az a feladata, hogy a réten, mezőn, fákon virágokat keressenek. A virágokról begyűjtik az édes nektárt és a kaptárba szállítják, ahol mézzé válik.

A kaptárban nem minden sejtet használnak méztárolásra. Egyes sejtekbe a méhkirálynő rakja le petéit. A petékből kikelő lárvákat más méhek táplálják, amíg ki nem fejlődnek, és ők is a kolónia tagjai lesznek.

Ugye, milyen sok munkát kell elvégezni egy méhkaptárban? És minden egyes méhecske kiveszi belőle a maga részét. A te otthonodban is sok az elvégzendő feladat. Szüleidnek is elkél a segítő kéz. Eszedbe jut, miben segíthetsz nekik? Tudod már, hogyan kell a tiszta ruhákat összehajtogatni, mosogatni, vagy megteríteni az asztalt? Ezekben te is tudsz segíteni. Milyen szép is az, amikor mindenki együtt dolgozik, hogy minden szükséges elkészüljön!

 

 

 

Vajon kinek a házát látod ?

A kép alapján kitalálod, melyik állatról fogunk tanulni a jövő héten?