Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Az éjszakai látogató

  8. tanulmány  

Nyomtatás

Isten segítségül küldi Szent Lelkét azoknak, akik engedelmeskednek neki.

Angyalokat is küld, akik segítenek minket a Jézusért végzett munkában.

VASÁRNAP

A tanítványok nap, mint nap hűségesen dolgoztak Jeruzsálemben. Jézus azt mondta nekik, hogy először abban a városban hirdessék a jó hírt. Ott ölte meg a nép Jézust a kereszten, de Isten azt akarta, hogy elsőként ők kérhessenek érte bocsánatot, és elfogadják Jézust Megváltójuknak.

A Szentlélek bölcsességet és erőt adott a tanítványoknak az igehirdetéshez. Így bár szerény halászemberek voltak és soha nem jártak iskolába, olyan megnyerően beszéltek, hogy a tömeg hallani akarta őket. Szavaik hatására minden nap sokan fogadták el Jézust.

Jézus csodatévő erőt is adott a tanítványoknak. Betegeket gyógyítottak és sok más csodálatos dolgot tettek.

Amikor az emberek hallották hírét, hogy a tanítványok meg tudják gyógyítani a betegeket, elhozták beteg barátaikat, családjukat és az út mentén lefektették őket. Vajon miért tették ezt? ApCsel 5:15-16.

Tömegek gyűltek a gyógyult betegek és a Sátán hatalmából szabadultak köré. Az emberek hangosan dicsérték Jézust. Rövidesen úgy tűnt, az egész Jeruzsálem Jézust dicsőíti.

A jeruzsálemi vezetők látták, hogy Jézus még mindig több figyelmet kap, mint ők. Féltékenységükben nagy haragra gerjedtek. Nem akarták, hogy a tanítványok továbbra is azt terjesszék, Jézus életben van. De vajon mit tehetnének ellene?

HÉTFÖ

A szadduceusok különösen mérgelődtek a tanítványok híresztelése miatt, miszerint Jézus él. Az ő hitük szerint, aki meghalt, soha többé nem élhet már. Ők nem hittek a Mennyben és az angyalok létezésében, és abban sem, hogy ítélet lesz egy napon.

A szadduceusok tehát nem akarták, hogy a tanítványok Jézusról prédikáljanak a népnek. Tudták, hogy ha a tanítványok tovább beszélnek Jézusról és csodákat tesznek az Ő nevében, akkor mindenki hinni fog a feltámadásban, rájuk pedig senki sem hallgat többé.

A papok és a farizeusok is haragudtak a tanítványokra. A tanítványok felvilágosították a népet, hogy Jézus halála volt a bűnért való tökéletes áldozat. Ha ezt elhiszik az emberek, akkor nem hoznak többé állatáldozatokat a templomba.

Így hát a szadduceusok, farizeusok és a papok elhatározták, hogy együttes erővel akadályozzák meg a tanítványokat a Jézusról szóló további prédikálásban.

A főemberek egy napon ismét elfogták Pétert és Jánost. Mit tettek velük? ApCsel 5:17-18.

Péter és János most ismét börtönben voltak, de egyáltalán nem féltek és nem is búslakodtak. A Szentlélek eszükbe juttatta Jézus szavait. Jn 15:20.

A vezetők még mindig az Isten elleni harcot választották? Igen. Tömlöcbe vetették Jézus tanítványait és nem ismerték be, hogy még sok tanulnivalójuk lenne a Bibliából.

Nagyon veszélyes bűn a büszkeség és a makacsság? Miért?

KEDD

Péter és János börtönben ült, mert Jézusról prédikáltak. A főemberek haragosak és féltékenyek voltak, mert a nép inkább a tanítványokra hallgatott, mint rájuk. Ezért elhatározták, hogy megölik Pétert és Jánost.

Isten azonban vigyázott a két tanítványra. Látogatót küldött aznap éjjel a börtöncellába, ahol Pétert és Jánost leláncolva tartották. Kitalálod, vajon ki volt az? Egy nagyon erős angyal. Mit csinált az angyal? ApCsel 5:19-20.

Péter és János engedelmeskedett. Mivel még éjszaka volt, a többi hívőhöz mentek és elmesélték, hogyan szabadította ki őket az angyal a börtönből. Korán reggel pedig visszasiettek a templomba. Mennyire örültek, hogy ismét prédikálhatnak Jézusról! Nagy sokaság jött el meghallgatni őket.

A főemberek viszont nem tudták, mi történt. Azt hitték Péter és János még mindig a börtöncellában ül leláncolva.

Reggel a vezetők nagy tanácskozásra ültek össze. Megegyeztek, azt fogják állítani, hogy Péter és János megölte Anániást és Safirát, és a tanítványok át akarják venni Jeruzsálemben a hatalmat.

A papok azt tervezték, feltüzelik a csőcselék haragját Péter és János ellen, pont, ahogy Jézus ellen is tették. Akkor aztán reményeik szerint megtehetik mindazt a gonoszságot, amit elterveztek.

SZERDA

Miután alaposan kidolgozták a Péter és János kivégzésére irányuló tervüket, a főemberek katonákat küldtek a börtönbe Péterért és Jánosért, hogy állítsák elő őket. Nagyon meglepődtek, amikor a tisztek a tanítványok nélkül tértek vissza. Mitől számoltak be a poroszlók? ApCsel 5:23.

A vezetők nem tudták mitévők legyenek. Hogyan juthatott ki Péter és János a tömlöcből? És vajon hová mentek?

Egy hírnök érkezett váratlanul a terembe. Miről számolt be? 25. v.

A kapitány a katonákkal együtt a templomba sietett Pétert és Jánost letartóztatni. Most azonban nem bántották őket, mert féltek a néptől, hogy megkövezik őket.

Péter és János végül ismét a főpap előtt álltak. Bár Isten elküldte angyalát a börtön kapuit kinyitni és a tanítványokat szabadon engedni, azt nem akadályozta meg, hogy a vezetők ismét elfogják őket. Péter és János most esélyt kap, hogy megmutassák, valóban szeretik-e Jézust és hajlandók-e szenvedni is érte.

A két tanítvány nem félt, amikor a főpap haragosan így szólt: „Nem megparancsoltuk-e néktek parancsolattal, hogy ne tanítsatok ebben a névben? És ímé betöltöttétek Jeruzsálemet tudományotokkal, és mi reánk akarjátok hárítani annak az embernek vérét.” Mit felelt neki Péter?

CSÜTÖRTÖK

A főpap már korábban is megparancsolta a tanítványoknak, hogy ne prédikáljanak többet Jézusról. Ők azonban nem engedelmeskedtek neki. Péter és János most ismét a főpap előtt álltak, aki mérgesen azt kérdezte tőlük, miért nem tartották meg a parancsát?

Péter nem félt. Mit válaszolt? ApCsel 5:29-32.

Péter emlékeztette a büszke vezetőket, hogy bár a keresztfára függesztve kivégeztették Jézust, Isten feltámasztotta Őt a halálból és most a Mennyben van, közvetlenül Isten mellett.

Örömmel hallották ezt a vezetők? Ó, nem! Péter mégis bátran tovább beszélt. Elmondta, Jézus az, aki megbocsájthatja a bűnöket, és segít az embereknek bűnbánatra jutni és Ő a világ Megváltója.

Péter azzal fejezte be, hogy elmondta a papoknak, ők, a tanítványok Jézus tanúbizonyságai és azért kapták Jézustól a Szentlelket, mert Istennek engedelmeskedtek.

Péter beszédének végére a papok és a főemberek nagy haragjukban azonnal meg akarták ölni a két tanítványt. Rövid tanácskozás után eldöntötték, hogy meg is teszik. Egy percet sem akartak elvesztegetni.

Vajon miért voltak annyira dühösek a vezetők? Talán bűntudatuk volt Jézus megölése miatt? Tudták, hogy Péternek van igaza, és nem nekik? Igen, de nem akarták beismerni, hogy tévedtek.

PÉNTEK

Péter bátran elmondta a vezetőknek, hogy Jézus Isten Fia. Sem ő, sem János nem félt, mert a Szentlélek bátorságot öntött beléjük.

Isten újabb esélyt adott a nép vezetőinek bűneik megvallására és Jézus elfogadására. Ők viszont bűnbánat helyett eldöntötték, hogy azonnal kivégzik Pétert és Jánost.

Ebben a pillanatban felállt egy Gamáliel nevű bölcs farizeus. Tisztelt törvénytanító volt, akiben a papok is bíztak. Nyugodt hangon kiküldte a két tanítványt a teremből, majd higgadtan szólt a feldühödött főemberekhez. Mit mondott neki először? ApCsel 5:35.

Gamáliel arra figyelmeztette a vezetőket, hogy ne öljék meg Pétert és Jánost. Várjanak inkább és figyeljék, mi történik az új gyülekezettel. Úgyis hamar szét fog széledni, ha a tanítványok a saját eszméiket hirdetik, és csupán maguknak akarnak dicsőséget szerezni. Ha azonban Péter és János valóban isteni megbízatásból prédikál, akkor senki sem tudja megállítani őket. Aki pedig megpróbálja, az Isten ellen harcol.

A főemberek tudták, hogy Gamálielnek igaza van, de annyira gyűlölték Jézust, hogy nem tudták haragjukat lecsillapítani. Ezért megverették Pétert és Jánost és halálbüntetéssel fenyegették őket, ha folytatják a Jézusról szóló tanítást, majd elengedték őket. Mit tett ezek után Péter és János? 41-42. v.

 További elmélkedésre:

  • Miért vetették tömlöcbe Pétert és Jánost a nép vezetői?

  • Miért gyűlölték a vezetők Jézust és miért próbálták a tanítványokat megakadályozni abban, hogy róla beszéljenek?

  • Ki látogatta meg éjszaka Pétert és Jánost a börtönben, és mit csinált?

  • Szerette Jézus a vezetőket, és segíteni akart nekik megváltozni?

  • Félt vajon Péter és János?

  • Isten tartotta vissza a főembereket attól, hogy bántsák a két tanítványt? Kimutatta a két tanítvány, hogy valóban szeretik Jézust, azzal, hogy hajlandók szenvedni érte?

  • Nevezzük meg a férfiút, aki bölcs tanácsot adott a főembereknek Péter és János ügyében!

 Imádságom: Drága Istenem! Köszönöm, hogy segítettél Péternek és Jánosnak bátran viselkedni. Kérlek, küldd el angyalaidat és Szent Lelkedet, hogy nekem is bátorságot adjanak, amikor a barátaimnak Jézusról beszélek! Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A szövőmadár

 

Mi jutott eszedbe a múlt heti leckénk végén látott állati lakásról? Láttál már valaha ilyesmit? Rájötték, hogy az egy madár fészke? Nos, igen, egy szövőmadár fészke volt a képen.

Emlékszel a „kolónia” kifejezésre? Amikor sok azonos fajhoz tartozó állat lakik egy helyen, azt nevezzük kolóniának. Többek között, akikről már szó volt, a méhek, a denevérek és a termeszek is mind kolóniákban laknak.

A szövőmadarak is kolóniában élnek, legalábbis míg utódaikat felnevelik. Ez azt jelenti, hogy nagyon közel építik egymáshoz a fészkeiket, ugyanarra a fára. Sőt, gyakran ugyanarra az ágra is sokan fészkelnek egyszerre.

A madárfészekre általában úgy gondolunk, mint egy tál alakú kis kosárra a földön, vagy egy faágon. Az anyamadár ebbe rakja tojásait, majd addig ül rajtuk, míg ki nem kelnek.

A szövőmadár fészke viszont nem ilyen. Egyik fajtája olyan, mint egy faágra akasztott hosszúkás kosár. Az anyamadár bebújik, és ott rakja le tojásait. Észrevetted, hol a fészek bejárata? Alul, bizony! A szövőmadarak másik fajtája, a fehér szemöldökű szövő-veréb másfajta fészket épít. A hatalmas, fűből készült fészekben sok különálló hely van a tojásrakásra. Olyasmi, mint egy társasház madaraknak. A bejárata ezeknek a fészkeknek is alul van.

Hát nem örülsz, hogy Isten nem egyformára teremtett mindent? Nagyon sokféle madár létezik, különféle színű tollakkal és énekhanggal, sőt, még a fészkeik is mind másfélék. Annak is örülhetünk, hogy az emberek sem egyformák. Egyesek alacsonyak, mások magasak. Az embereknek különböző színű a bőrük, a hajuk és a szemük. Isten az, aki mindenkit teremtett, és mindenki nagyon fontos neki. Mindig hálásak lehetünk Istennek, azért, amilyenre alkotott minket.

 

 

Vajon kinek a házát látod ?

A kép alapján kitalálod, melyik állatról fogunk tanulni a jövő héten?