Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A türelmes Jób

  13. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Nagyon fontos, dolog, amiről soha ne feledkezzünk el életünk során: minden rossz, ami csak történt amióta a bűn világunkba jött, Sátán műve. Még azok a rossz dolgok is, amik a jó emberekkel történnek Sátántól erednek, és nem szerető Istenünktől. Az emberek azért tűnődnek azon, hogy miért tesz velük rosszat Isten, mert nincsenek megfelelő ismereteik Istenről és Sátánról.

Mai történetünk nagyon régen, talán Mózes korában játszódik, vagy még régebben, mert ő írta le. Istenről szól, Sátánról és egy emberről, aki teljes szívéből szerette Istent.

Ezt az embert Jóbnak hívták, és nagyon jómódú volt. Mit mond róla a Biblia? Jób 1:1.

El sem tudjuk képzelni Jób gazdagságát. Tíz gyermeke volt, akik szintén jómódban éltek. Több ezer juha, tevéje, ökre és szamara volt.

Sokan kértek Jóbtól tanácsot. Szívesen segített a szegényeken és a bajbajutottakon. Mindenki tisztelte és szerette.

Isten egy nap különleges összejövetelt tartott a mennyben. Kik voltak jelen? 6. v.

Mit kérdezett Isten Sátántól, és ő mit felelt? 7. v.

Majd Isten megkérdezte Sátántól ismeri-e Jóbot, s látja-e, hogy milyen jó ember.   8. v.

Sátán gúnyt űzött a gondolatból hogy Jób hűséges Istenhez. Azt állította, hogy ha Isten megvonja áldásait Jóbtól, ő nem lesz hűséges többé. 9-11. v.

Az összegyűltek mind figyeltek. Vajon igaza van Sátánnak? Isten természetesen már tudta a választ, de csak egy módja volt, hogy másoknak is bebizonyítsa. Látniuk kell, mit tesz Jób, ha mindenét elveszíti. 12. v.

 További elmélkedésre: Tudott Jób a mennyei összejövetelről, és arról, mi történik? Nem. Ismerhetjük mindig az okát, amiért Isten megengedi a rossz dolgokat életünkben, vagy másokéban? Nem.

HÉTFÖ

Biztos lehetsz benne, Sátán nagyon elégedetten távozott Isten gyűléséről aznap. Szörnyűségeket tervezhetett Jób ellen. Olyan gyorsan viszi végbe őket, hogy Jób bizonyára meggondolja magát, és hűtlen lesz Istenhez. Valójában Sátán abban bízott, hogy Jób megátkozza majd Istent.

Hamarosan elkezdődtek a bajok. Olvassuk el, mit tett Sátán. Jób 1:14-17.

A legszörnyűbb üzenet az volt, amit végül egy szolgáló hozott. 18-19.v.

Jóbnak mindene elveszett, még drága gyermekei is. És mindez olyan gyorsan történt! Jób is, mint minden csecsemő bármi nélkül, meztelenül született. Most úgy tűnt, élete így is végződik, semmije sem maradt. Mit tett Jób? 20-21. v.

Képzeljük csak el! Jób nem átkozta Istent, hanem dicsőítette! Sátán nagyon csalódott lehetett. Annyira biztos volt benne, hogy Isten ellen fordíthatja Jóbot. 22. v.

Isten következő gyűlésén ismét megjelent Sátán. Az összejövetel ugyanúgy kezdődött, mint először. Majd Isten Jóbról szólt Sátánnak. Annak ellenére, hogy Isten megvonta védelmét tőle, Jób továbbra is azt választotta, hogy őszintén hűséges lesz hozzá, mindannak ellenére, amit Sátán tett vele. Jób 2:3.

Sátánnak be kellet ismernie, hogy Isten igazat mondott Jóbról, de nem akarta feladni. Jób testileg még egészséges volt. Mit mondott ezért Sátán? 4-5. v.

 További elmélkedésre: Tud Isten mindent előre? Akarta, hogy Jóbnak baja essen? Természetesen nem. Isten nem akarja, hogy bárkinek baja essen.

KEDD

Sátán még biztos volt benne, rá tudja venni Jóbot, hogy meggondolja magát. Ha Isten megengedi neki, hogy Jóbot testi betegséggel sújtsa, akkor Jób Isten ellen fog fordulni. Mit mondott ezért Sátánnak az Úr mindenki füle hallatára? Jób 2:6.

Isten fiai bizonyára megrökönyödtek. Sátán egyértelműen kimutatta milyen gonosszá és kegyetlenné vált. Azt tette, amivel legjobban bánthatta, de meg nem ölhette Jóbot. 7-8. v.

Szegény Jób szörnyen nézett ki. Szörnyen is érezte magát. Nem tudott sem ülni, sem feküdni a borzasztó fájdalomtól. Még a felesége is úgy gondolta, fel kell adnia Istenhez való hűségét. Mit mondott az asszony, és mit felelt rá Jób? 9-10. v.

A Jób állapotáról szóló hírek gyorsan terjedtek. Végtére is sokan ismerték őt, és hallották, mi történt addig vele, és senki sem értette, hogy vajon miért. Hiszen Jób olyan jó ember volt. Miért engedi meg Isten, hogy ilyesmik történjenek vele?

Jób három legjobb barátja is eljött, hogy megvigasztalják őt. Ám rá sem ismertek, amikor meglátták, annyira megváltozott. Annyira megdöbbentek, hogy nem jutott eszükbe semmi, amit mondhatnának. 12-13. v.

 További elmélkedésre: El tudod egyáltalán képzelni, milyen szörnyen nézhetett ki Jób? Gondolod, hogy mindenki figyelte, aki Isten gyűlésén jelen volt? Isten is figyelte vajon? Mit érezhetett szerinted Isten?

SZERDA

Jób barátainak nem jutott eszükbe semmi, amivel segíthetnének rajta. Végül maga Jób kezdett beszélni. Azt mondta, nem érti, miért engedte meg Isten, hogy ilyen sok borzalom történjen meg vele. Szeretett volna meghalni. Azt kívánta, bárcsak meg se született volna, vagy csecsemőkorában meghalt volna! Tudta, hogy semmi olyant nem követet el, amivel kiérdemelte volna, ami vele történt.

Ezután Jób három barátja is beszélni kezdett. Ám mondandójukból kiderült, hogy teljesen téves elképzeléseik vannak Istenről. Úgy hitték a rossz dolgok Isten büntetéseként történnek az emberekkel. Biztosak voltak benne, hogy Jób valami rosszat tett, amivel magára haragította Istent.

Jób tudta, hogy nem igaz, amit beszélnek. Ő szerette Isten Törvényét, és mindent megtett, hogy engedelmeskedjen neki. Továbbra is bízott Istenben. Jób 13:15.

Jób biztos volt benne, hogy szenvedése nem Isten büntetése a bűnei miatt. Annak ellenére, hogy nem értette, miért sújtotta ennyi baj, biztos volt benne, hogy végül majd minden rendbe jön. Jób 23:10.

Jób tudta, hogy még ha meghal is, Jézus fel fogja ébreszteni, amikor eljön, és akkor minden jóra fordul.

Jóbnak végül is semmit sem segítettek barátai. Azt mondta nekik, hogy „nyomorult vigasztalók” és nem fogadta el indokaikat erre a sok bajra. Jób 16:2.

 További elmélkedésre: Jób továbbra is azt választotta, hogy bízik Istenben, bár nem értette miért történt vele ez a sok szörnyűség. Mit gondolsz, könnyű volt ezt tennie? Azt sugallja Sátán, amikor rosszul állnak a dolgaink, hogy Isten nem is szeret minket igazán és nem törődik velünk?

CSÜTÖRTÖK

Egy negyedik férfiú is figyelt mialatt Jób barátai beszéltek. Ő sokáig nem szólt egy szót sem, mert fiatalabb volt a többieknél. Ám amikor ők feladták a Jób vigasztalására tett kísérleteiket, megszólalt Elihu, a fiatalember.

Elihu nem értett egyet sem Jóbbal sem barátaival. Mondandója talán jobb volt a három jó barát véleményénél, de Elihu sem volt olyan bölcs, mint azt hitte.

Ezután nagy, fekete felhők borították el az eget. Dörgött és villámlott. Forgószél söpört végig a tájon, s abból egy hang hallatszott. Mindnyájan retteghettek, mialatt Isten beszélt. Jób 38:1-3.

Isten sok nehéz kérdést tett fel Jóbnak, amikre Jób nem tudta a választ, csakis Isten. Jób egyre kisebbnek és jelentéktelenebbnek érezte magát. Azt addig is tudta, hogy Isten hatalmas és bölcs, de most megértette, hogy milyen keveset tud Istenhez képest.  Nagyon alázatos lett.

 További elmélkedésre: Örülsz, hogy Isten bölcsebb nálunk? Véghez tud vinni bármit, hogy hamarosan biztonságban legyünk vele, mindegy mi történik ebben a régi világban?

PÉNTEK

Jób elszégyellte magát, amiért kérdőre vonta szerető, hatalmas Istenünket. Most jobban megismerte és megértette Őt, mint bármikor azelőtt. Örült, hogy Isten segített neki hűségesnek maradni. Jób 42:5-6.

Isten ezután Jób barátaihoz szólt. Elmondta nekik, hogy a róla alkotott elképzeléseik mind tévesek voltak. Áldozatot kell bemutatniuk és megvallani bűneiket. És ők meg is tették. 7-9. v.

Milyen csodálatos befejezést adott Isten mindezek után Jóbnak? 10. v.

Gondolkodjunk most el ezen a történeten! Tudta Jób, hogy az angyalok és más világok lakói előtt bizonyította: semmi sem kényszeríthet arra, hogy elhagyjuk az Istenbe vetett bizalmat és az Ő szeretetét, akármi történjen is?

Hallott valaha Jób azokról a mennyei gyűlésekről? Megtudta valaha, miért engedte meg Isten, hogy azok a szörnyűségek megtörténjenek vele? Valószínűleg nem. Megtudja majd egy napon? Igen. Még jobban fog akkor örülni, hogy bízott Istenben?

Jób esetéből az egész világmindenség jobban megismerte Istent. Sátánt is jobban megismerték. Ahogyan mi is. Jób története segít megérteni, mennyire türelmes és igazságos Isten, és milyen gonosz és kegyetlen Sátán.

Sokan ma is azt hiszik, mint Jób barátai, hogy a betegségektől, vagy csapásoktól szenvedők a bűneik büntetéseként kapták azokat. A Biblia azonban nem tanítja a szenvedésről, hogy mindig a bűnök büntetése lenne. Isten azt mondta, hogy Jób barátai tévedtek. 7. v.

Segít abban Jób története, hogy továbbra is bízzunk Istenben, még ha nem is tudjuk, miért történnek a rossz dolgok?

 További elmélkedésre: Ma is figyelnek minket az angyalok és más világok lakói? Látják, ki az, aki azt választja, hogy szereti Istent, Őbenne bízik és engedelmeskedik törvényeinek, bármi történik is? Meghoztad már a döntést, hogy mindig ezt teszed, akármi történik? Miért ne döntenél ismét, most azonnal, és minden alkalommal, amikor Sátán megkísért?

 

 

 

Történet sarok

A „Kicsi Ellen” című mű alapján átdolgozta: Amy Sherrard

Hűség a végsőkig

 

Európai körútjuk után Ellen és Willie White Ausztráliába, Földünk távoli, déli részére utaztak missziómunkába.

Éltek már misszionáriusok Ausztráliában, de szükségük volt Ellen segítségére a Hetednapi Adventista iskola felállításához kisgyermekek és fiatalok számára. Szanatóriumokra is szükségük volt, ahol a betegek megtanulhatják az egészséges életmód alapelveit.

Amióta csak Jézus először elhívta Ellent az érte végzett különleges munkára, ő folyamatosan csak írt és írt, mindenről, amit Jézus mutatott és tanított neki. „Folytatnom kell az írást. –mondta az egyház vezetőinek, amikor Ausztráliába hívták.  – A Jézus és Sátán között folyó rettenetes nagy küzdelem történetéről írok. Folytatnom kell az írást! Tudom, hogy Sátán meg akar ebben akadályozni, de folytatnom kell az írást!”

Ellen végül úgy döntött, hogy ha az egyház vezetői azt akarják, hogy Ausztráliába menjen, akkor Jézus meg fogja őt áldani és segít neki. És úgy is lett. Annak ellenére, hogy Sátán mindent megtett, hogy Ellent az írástól visszatartsa, ő soha nem hagyta azt abba és rengeteg csodálatos dolog történt ausztráliai tartózkodása alatt.

Egyik alkalommal az ausztráliai egyház vezetői azt próbálták eldönteni, hol építsék fel fiataljaik számára a főiskolát. Ellen éppen vonaton utazott a megfelelő hely keresésére, amikor Jézus egy álmot adott neki. Egy ligetben sétált álmában. A ligetből egy mezőre ért és egy néhány centiméter széles, kb. két méter hosszú gödröt látott. Egy angyal állt a kicsi árokban.

„Bárki is mondaná, hogy ez nem jó föld, ne higgy neki. – mondta az angyal – ez jó föld, és jó termést fog hozni.”

Willie White és néhány gyülekezeti vezető várta Ellent az állomáson, és együtt indultak a földet megnézni. Ahogy kisétáltak a ligetből a mezőre, ott volt a keskeny árok, pontosan, ahogy Ellen az álmában látta. „Ezt a földet kell megvennünk. –mondta – pontosan ez az a hely, amit Jézus álmomban mutatott nekem.”

És pontosan, ahogy az angyal előre megmondta, néhányan azt állították, hogy az föld nem ér semmit. Mivel azonban úgy döntöttek, bíznak Jézusban, azon a területen építették fel a főiskolát, és a föld valóban bőséges termést hozott nekik.

Ellen sokáig élt Ausztráliában és Jézus sokféleképpen használta őt az egyház növekedésének megsegítésére.

Az Egyesült Államokba visszatérve Ellen Kaliforniában élt egy kényelmes otthonban. Bár már kilencven éves is elmúlt, még mindig folytatta az írást. Jó egészségnek örvendett, a kerti munka volt a testmozgás számára és szeretett homokfutóján a szomszédaihoz látogatni. Mindenki szerette őt.

Egy este a hálószobába menet elesett és eltörött a csípőcsontja, ami miatt ágyba kényszerült. Nagyon jó ápolásban részesült és nem szenvedett, de egyre gyengébb lett és mindenki tudta, hogy nem él már sokáig. Milyen szomorúak voltak, amikor végül csendben meghalt!

A kislány, akiről azt hitték már gyermekkorában, hogy meghal, hosszú életet élt, és Jézus hűséges munkása volt. Most James mellett fekszik a sírjában. Hamarosan, egy napon Jézus felébreszti őket. Akkor mindörökre együtt lesznek Jézussal és egymással. Milyen gyönyörű vég ez mindkettejük számára!