Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A királyné, aki megmentette népét

  11. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Hámán a király egyik fontos főembere volt. Egyesek szerint Agág családjából származott, aki Sámuel és Saul király idejében élt. Agág a gonosz, kegyetlen amálekiták királya volt, akik gyűlölték Istent és az Ő népét, és valamikor sokat harcoltak ellenük.

Ahasvérus király rövidesen birodalma legfőbb tisztviselőjévé tette meg Hámánt. Eszter 3:1.

A palotában a király minden szolgájának meg kellett hajolnia Hámán előtt, amikor elhaladt mellettük, mintha imádatukat fejeznék ki.  Márdokeust kivéve mindenki úgy is tett.  2. v.

A többi szolga tudta, hogy Márdokeus zsidó, és egyedül a menny Istenét imádja, de azt nem tudták megérteni, hogy miért nem borul le Hámán előtt a király parancsa szerint. 3. v.

Úgy döntöttek kifigyelik, meggondolja-e magát Márdokeus. 4. v.

Hámán is elkezdte Márdokeust figyelni, amikor a kapun ki és be járt. Igaz volt, amit hallott, Márdokeus egyetlen egyszer sem hajolt meg előtte. Hámánt ez nagyon felmérgesítette. Amikor megtudta, hogy Márdokeus azért nem hajol meg előtte, mert zsidó, azt gondolhatta, hogy az összes zsidó ilyen. Ezért úgy döntött, őt egyetlen zsidó sem sértheti meg. Gyűlölte az összes zsidót. Miért ne tervelhetne ki valamit, hogy megszabaduljon az összestől? 5-6. v.

 További elmélkedésre: Tudta Isten mi jár Hámán fejében, és mit tervez? Örülsz, hogy Isten mindig mindent tud?

HÉTFÖ

Hámán gondosan kiforralta a zsidók elpusztítására kitalált tervét, majd Ahasvérus elé állt vele. Mit mondott a királynak? Eszter 3:8-9.

Hámán mondandójának egy része hazugság volt. Isten azt mondta népének, hogy engedelmes rabok legyenek, akárhol is vannak fogságban. A király azonban hitt Hámánnak. Úgy gondolta talán, hogy Hámán olyan emberektől akar megszabadulni, akik valóban ellenségek. Mit tett a király? 10-11.

Gyors lovakon nemsokára küldöncök száguldottak a birodalom minden részébe a rendelettel, amely kimondta, hogy a zsidókat, bárhol élnek is, az emberek egy bizonyos napon megölhetik. 13. v.

Sok zsidó élt Susán városában is, ahol a király palotája volt. Amikor meghallották, mi fog történni, alig hitték el a hírt. Néhány hónapon belül elveszítik mindenüket és még az életüket is. 15. v.

Hámán persze nagyon örült, hogy végre teljesen elpusztíthatja a népet, melyet úgy gyűlölt. Miközben Susán zsidó lakossága tudomást szerzett a rendeletről, Hámán és a király leültek inni.

Isten népe rettegett. Márdokeus pedig mindenkinél rosszabbul érezhette magát. Tudta, az ő döntése, hogy hűséges marad Istenhez, késztette Hámánt szörnyű terve kidolgozására. Mit tett Márdokeus? Eszter 4:1-2.

 További elmélkedésre: Mások is bajba kerültek bibliai történeteinkben, mert hűségesek maradtak Istenhez? Élnek ma is Istennek olyan emberei, akiknek a Hozzá való hűségük miatt kell szenvedniük?

KEDD

Egy napon Eszter szolgálója sietve hozta a hírt: „Márdokeus a kapun kívül jajgat zsákruhában!”

„Miért? – kérdezte Eszter – Tudd meg gyorsan, hogy mi történt és vigyél neki rendes ruhát!” Eszter 4:4-7.

Eszter hamarosan megtudta miért olyan szomorú Márdokeus. Arra is rájött, hogy segítenie kell. Márdokeus üzenetet küldött neki, hogy menjen be a királyhoz népéért könyörögni.

Eszter biztosan nagyon megijedt. Ismerte az udvari szabályokat, tudta, hogy a királyhoz senki, még a királyné sem mehetett be, csak ha hívatták. Aki megszegte ezt a rendelkezést, halál fia volt. Egyetlen kivétel volt csak, ha a király kinyújtotta az aranypálcáját (a jogarát), hogy az illető megérintse.

Eszter visszaüzent Márdokeusnak és emlékeztette erre a szabályra. Márdokeus azonnal visszaüzent neki. 12-14. v.

Márdokeusnak igaza volt. Rájöhetnek valahogy, hogy Eszter is zsidó és ő is életét veszti. A királyné tudta, hogy meg kell próbálnia megmenteni népe életét akárcsak a sajátját. Azt is tudta azonban, hogy végső soron csakis Isten mentheti meg őket. A médek és a perzsák rendeletei megváltoztathatatlanok.

A következő három nap nagyon ünnepélyes volt. Eszter és szolgálói, valamint Susán városának egész zsidó lakossága böjtölt és imádkozott. Imádság közben Isten adott egy tervet Eszternek. A harmadik napra szolgálóival csodálatos lakomát készítettek, amiről Eszter tudta, hogy a királynak tetszeni fog. Most meg kellett őt hívni rá. Mit csinált Eszter?  Eszter 5:1.

 További elmélkedésre: Mit gondolsz, félt Eszter, ahogy ott állt gyönyörű, királyi öltözékében? Imádkozott szerinted?

SZERDA

A király bizonyára meglepődött, amikor meglátta gyönyörű feleségét az udvarban, aki őt nézte. Mit gondolsz, megijedt Eszter? Kinyújtja-e vajon a király feléje a jogarát, hogy megérintse?  Eszter 5:2-4.

A király elégedett volt. Gyorsan Hámánért küldetett, és nemsokára a finom ételeket fogyasztották, amiket Eszter készítetett számukra. A király azonban tudta, hogy bájos felesége valami különlegeset szeretne kérni tőle, amiről még nem beszélt. Ismét biztosította, hogy bármit megad neki, amit csak akar. 6-8. v.

Isten rendkívül bölcs tervet adott Eszternek. A király már nagyon kíváncsi volt. Mit akarhat a királyné? Alig bírta kivárni, hogy megtudja.

Hámán nagyon büszke volt. A királyon kívül egyedül őt hívta meg Eszter a vacsorára. A palotából kifelé azonban megváltoztak az érzései. 9-10. v.

Hámán családja és barátai hamar összegyűltek, várva miért hívatta őket. Végighallgatták Hámán dicsekvését saját fontosságáról és gazdagságáról, és hogy a királyné vacsoráján a királyon kívül csak ő volt jelen, és másnapra is meghívást kapott. Mit mondott ezután? 13. v.

Hámán feleségének ekkor támadt egy ötlete. 14. v.

 További elmélkedésre: Volt bármilyen igazi oka a büszke és gonosz Hámánnak, hogy ennyire sajnálja magát? Jobban érezte magát, míg nézte hogyan építik szolgái az akasztófát?

CSÜTÖRTÖK

Hámán valószínűleg mélyen aludt éjszaka. Mindent kiterveltek és előkészítettek másnapra. A király azonban nem aludt jól akkor éjjel. Eszter 6:1.

Míg Hámán aludt, a király régi történetek felolvasását hallgatta. Az egyik történet arról szólt, hogyan mentette meg Márdokeus a király életét. „Kapott ezért Márokeus jutalmat?” – kérdezte a király. 3. v.

Abban a pillanatban érkezett Hámán az udvarba, és arra várt, hogy a király elé léphessen. Miért jött olyan korán és mi történt? 4-6. v.

Az önző, büszke Hámán gyorsan megválaszolta a király kérdését. Végül is, ki lehet őnála fontosabb ember? „Az egyik legelső fejedelem öltöztesse a férfiút, akinek tisztességet kívánsz, királyi ruhába, és ültesse lóra, amelyen a király szokott ülni, és vezesse a lovat végig a városon ezt kiáltva előtte, hogy mindenki hallja: Így cselekszenek a férfiúval, akinek a király tisztességet kíván!” 7-9. v.

A király nagyszerűnek tartotta Hámán javaslatát. Ám amit azután mondott, az valószínűleg Hámán életének legmegrázóbb élménye volt.10. v.

Hámán nem mert ellentmondani a királynak. Hogy érezte magát a nap végére? 12. v.

Hámán felesége azonnal tudta, hogy tervük nem fog úgy működni, mint gondolták. Még beszélgettek, amikor küldönc érkezett a palotából. „Siess, - mondta- ideje a díszvacsorára indulni.” Hámánnak természetesen úgy kellett tennie, mintha minden rendben lenne, de rettenetes gondolatok járhattak a fejében. Eszter 6:17-7:1.

 További elmélkedésre: Olvassuk el a Zsolt 26:27. igeverset! Úgy látszik ugye, hogy a gonosz Hámán abba a csapdába esik, amit Márdokeusnak és az ártatlan zsidóknak állított?

PÉNTEK

Hámán végighallgatta, ahogy a király ismét megígéri Eszternek, hogy megad neki bármit, amit csak akar. Hogyan érezte magát szerinted a válasz hallatán? Eszter 7:3-4.

A király méregbe gurult. Ki merészel egyáltalán ilyesmit kigondolni? 5. v. Eszter ekkor egyenesen Hámánra nézett. Mit mondott? 6. v.

Hámán ekkor döbbent rá, hogy Eszter királyné zsidó. Milyen szörnyű hibát követett el! Látta a mérges királyt a teremből kimenni, és Eszter királynéhoz sietett életéért könyörögni. Ez csak még jobban felmérgesítette a királyt. A szolgák sietve betakarták Hámán arcát, tudták meg kell halnia. 7-8. v.

Egy másik szolga elmondta a királynak Hámán tervét Márdokeus felakasztásáról. Milyen parancsot adott ki rögtön a király? 9-10. v.

De mi lesz a szörnyű rendelettel? Eszter arra kérte a királyt, gyorsan küldjön ismét lovas küldöncöket mindenhova az engedéllyel, hogy a zsidók megvédhetik magukat, ha rájuk támadnának. A király így is tett, és Isten megsegítette népét.

A király Márdokeusnak adta Hámán munkáját. A zsidók ismét biztonságban voltak, ahogy Eszter is. Eszter 8:16-17; 10:3.

 További elmélkedésre: Isten ismét bebizonyította, hogy számára semmit sem nehéz megtenni, ha azt választjuk, hogy Őbenne bízunk, és neki engedelmeskedünk. Sátán ismét elveszített egy csatát. Végül mindenki megtudta, hogy Isten hatalmas, és sokan döntöttek úgy, hogy Őbenne bíznak.

 

 

 

Történet sarok

A „Kicsi Ellen” című mű alapján átdolgozta: Amy Sherrard

A misszionárius Egyház

 

„Valódi egyházzá kell válnunk. – tanácskoztak az adventista vezetők – Már régóta hirdetjük a Biblia tanításait, és már sokan engedelmeskednek nekik. Meg kell szerveznünk a munkánkat.  Nevet kell találnunk egyházunknak, elnököt és tisztségviselőket kell választanunk.”

A vezetők tehát összegyűltek, hogy döntsenek az elnevezésről, és a Hetednapi Adventista egyház nevet választották. Ellen és James White-nak tetszett ez a név. „Ez nyilvánvalóvá teszi az embereknek, hogy a bibliai szombaton tartjuk az istentiszteletet, – mondta Ellen –és azt is, hogy hiszünk Jézus közeli visszajövetelében.”

Ezután megválasztották az első elnököt. Sokan Jamest szerették volna a Hetednapi Adventista Egyház első elnökéül, de ő ragaszkodott hozzá, hogy valaki más legyen az. Tehát a következő két esztendőn át egy kedves, idősebb lelkész, név szerint John Byington töltötte be a Hetednapi Adventista Egyház elnöki tisztségét. Majd James White lett az elnök.

1874-ben egy napon kérés érkezett hozzájuk az óceán túlsó partján fekvő messzi Európából: „Misszionáriusra van szükségünk. Kérjük, küldjetek hozzánk minél hamarabb egyet!”

James és Ellen fellelkesültek, eszükbe jutott a látomás a kis fénysugárról, ami akkor kezdett világítani, amikor James a Jelenvaló igazság című újság nyomtatásába kezdett. Az a fény egyre ragyogóbban világított, amint az újság egyre több helyre eljutott az Egyesült Államokban és Kanadában. A fény most az óceánon át, egy másik földrészt is bevilágított, amint az újságok hatására Európában is tanulmányozni kezdték az emberek a bibliai igazságokat. Misszionáriusra volt szükségük, hogy még jobban megismerhessék az igazságot.  Akkor megkeresztelkedhetnek, és a HN Adventista egyház tagjaivá válhatnak.

A nagy kérdés az volt, hogy kit küldjenek először az európai misszióba. „A legjobbat kell küldenünk, akit csak találhatunk!” – mondta nekik Ellen.

Kitalálod vajon, ki volt egyházunk legelső misszionáriusa Európában? John Nevins Andrews, volt az, aki ígéretet tett, hogy egész hátralévő életében Jézusért fog dolgozni. Most már idősebb volt, és megtartotta ígéretét. Szeretett felesége két évvel azelőtt halt meg, hogy Johnt felkérték az európai misszióra. Két tizenéves gyermekével, Charlie-val és Maryvel szívesen szálltak hajóra Európa felé 1874-ben. Svájcban éltek, és Jézus megáldotta John fáradhatatlan munkáját.

Egy nap koldus kopogtatott az egyik egyháztag házának ajtaján. A koldus éhes volt és éjszakai szállásra volt szüksége. A kedves hölgy beinvitálta. Másnap reggel Jézus második eljöveteléről és a szombat megszenteléséről beszélt neki.

„Élnek itt olyanok, akik azt a napot tartják szentnek?” – kérdezte a koldus, és az asszony elmondta neki, hogy igen.

„Németországban is élnek néhányan, akik a szombatot tartják szentnek – mondta a koldus – Tudom a lelkészük nevét és címét.”

John Andrews Németországba utazott és meglátogatta azt a lelkészt, akiről a koldus beszélt. Egy 46 fős kedves közösséget talált, akik nem is tudtak róla, hogy rajtuk kívül, más szombat-ünneplők is élnek a világon. Fellelkesítette őket a még több igazság megismerése, és csatlakoztak a HN Adventista egyházhoz.

John keményen dolgozott, írt, tanított és prédikált. Rövidesen újabb misszionáriusok is érkeztek munkájában segíteni. A világosság egyre fényesebb lett. Vajon hol fénylik fel legközelebb?

(Folytatása következik)