Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Egy árva leányból királyné lesz

  10. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Isten előre elmondta népének, mennyi ideig lesznek az „arany” Babiloni birodalom és az „ezüst” Médó-Perzsa birodalom foglyai. Valóban, ahogy az az idő letelt, hazaengedték őket Jeruzsálembe és otthonaikba, ahogy Isten megígérte. Sok ezren közülük visszatértek. Ám még több ezren azt választották, hogy ott maradnak, ahol vannak. Ez elszomorította Istent, mert Ő azt akarta, hogy népe a saját hazájában, Júda földjén lakjon.

Isten népének nagy része még mindig az „ezüst” királyságban, a Médó-Perzsa birodalomban maradt, ami az „arany” Babiloni birodalmat követte. Sokan éltek közülük Susán városában, a perzsa király fővárosában.

A király nagy ünnepséget tartott gyönyörű palotájában. Birodalmának összes főembere ott volt, és az ünnepségsorozat 180 napig tartott. Eszter 1:2-4.

El tudsz képzelni egy 6 hónapig tartó ünnepséget? Amikor az véget ért, a király még egy, hét napos ünnepséget tartott Susán város lakóinak. 5. v.

A palota szépsége minden elképzelést felülmúlt. Finomabbnál finomabb ételektől és bortól, igazság szerint túl sok bortól roskadoztak az asztalok. 6-7. v.

A palota más termeiben Vásti királyné is ünnepséget adott az asszonyok számára. Valami szomorú dolog történt az ünnepség utolsó napján, amikor a király már túlságosan sok bort ivott. Mi volt az? Holnap megtudjuk.

 További elmélkedésre: Tesznek az emberek részegen gyakran olyasmit, amit józanul nem tennének?

HÉTFÖ

A nagy ünnepségsorozat utolsó napja volt. Mikor véget ért Vásti királyné asszonyok számára tartott vacsorája, szolgák jöttek érte a király üzenetével. A királyné arcáról eltűnt a vidámság az üzenet hallatán. Rövid gondolkodás után megrázta fejét és határozottan nemet mondott a követeknek. „Nem teszem meg, amit a király akar tőlem!”

A küldöncök megdöbbentek. Hogy merészel a királyné ilyen engedetlen lenni? A királynak senki sem mondhat ellent! Szörnyű természete volt, és tudták, most nagyon dühös lesz.

Mit akart a király a feleségétől? Miért mondott Vásti nemet? Eszter 1:11.

Vásti tudta, hogy a király és vendégei részegek. Tudta, hogy nem jó gondolatok járnak a fejükben. A királyné gyönyörű volt, de szerény is, és nem akarta hagyni, hogy a király úgy bánjon vele, mint egy olcsó játékbabával. Tudta, ezzel nagyon felmérgesíti a királyt, mégis úgy döntött, hogy azt teszi, amit helyesnek tart. 12. v.

A király dühöngött. Bár még részeg volt, a királyné zavarba hozta őt. Csak arra gondolt, hogy meg kell büntetnie, ezért a főembereitől kért tanácsot.

Az összes főember arra gondolt, hogy ha feleségeik megtudják, mit tett Vásti, majd ők is engedetlenkedni merészelnek férjükkel szemben. Mit tanácsoltak ezért a királynak?  19. v.

Mi volt a király véleménye főemberei tanácsáról? 21. v.

 További elmélkedésre: Jól döntött szerinted Vásti? Miért?

KEDD

Hallottad már, amikor azt mondja valaki, hogy „más ötlete támadt”? Ez azt jelenti, hogy meggondolták magukat valamely tettükkel, vagy véleményükkel kapcsolatban.

A királynak is megváltozott a véleménye, amikor kijózanodva ismét tisztán gondolkodott, és a történteken járt az esze. Eszter 2:1.

A király talán felismerte, hogy nagy bolondságot csinált. Vásti gyönyörű volt, és jó királyné. Most már hiányzott neki. Azonban már késő volt visszahozni őt, mert a Médó-Perzsa törvényeket és rendeleteket nem lehet megváltoztatni. Mit tegyen most?

A király egyik emberének ekkor támadt egy ötlete. A király egész birodalmából összegyűjtik a legszebb leányokat és a király kiválaszthatja majd közülük a legjobbat Vásti helyére. Mit szólt a király az ötlethez? 4. v.

Rövidesen sok szép leányt gyűjtöttek össze, akik közül a király kiválaszthatja az új királynét. Egyikük egy nagyon kedves zsidó leány volt. Igazi neve Hadassa volt, ami mirtuszt jelent, a perzsa neve pedig Eszter. Az Eszter szó jelentése: csillag.

Eszter árva volt, mert szülei már nem éltek. Márdokeus nevű, kedves unokabátyja nevelte fel őt saját leányaként. Amikor sok zsidó visszatért Júdába, Márdokeus úgy döntött, ő Perzsiában marad. Eszter úgy szerette őt, és úgy engedelmeskedett neki, mintha az édesapja lenne. 7. v.

Eszter bizonyára izgatott lett, amikor megtudta, hogy ő is a lányok közé került, akik közül a király majd az új királynét kiválasztja. Elmondta bárkinek is, hogy ő zsidó? 10. v.

Milyen gyorsan megváltozott Eszter életében minden! Most a palotába kell mennie a legszebb leányok közé, akikből a király majd leendő feleségét kiválasztja.

 További elmélkedésre: Te hogy érezted volna magad Eszter helyében?

SZERDA

Esztert mindenki szerette. Természetesen csinos volt, de volt benne valami különleges. Belül is olyan szép volt, mint külsőre. Tapintatos, önzetlen és kedves volt.

Hégai volt felelős a lányok oktatásáért. Meg kellett tanulniuk, hogyan viselkedjenek az udvarban és a király jelenlétében. Hamar feltűnt neki, hogy Eszter más, mint a többi lány. Mit gondolt erről? Eszter 2:9.

Hét cseléd állt rendelkezésére! A palota legszebb szobáiban lakott, ahogy a többi lány is. Milyen könnyen büszkévé válhatott volna Eszter! Így történt? Egyáltalán nem!

Egy egész esztendeig tartott a lányok oktatása, mielőtt a királlyal találkozhattak volna. Eszter nagybátyja egész idő alatt figyelemmel kísérte nevelt lánya sorsát. Milyen foglalatosságban találtuk volna, ha ott lettünk, volna?  11. v.

El tudod képzelni, milyen izgatott volt mindegyik leány, amikor rá került a sor, hogy a király elé álljon? Teljes szívből kívánta mindegyik, hogy őt válasszák új királynénak. Ha őt választják, a királynő palotájában élhet, ha nem akkor is ott maradhat, de másik házba kell költöznie.

Hamarosan Eszterre kerül a sor.

 További elmélkedésre: Szerinted Eszter is és Márdokeus is imádkozott? Mit gondolsz, te kedvelted volna Esztert? Miért?

CSÜTÖRTÖK

Mit gondolsz, mindegyik leány azt remélte, ő lesz az új királyné? A legszebb ruhájukban látogatták meg a királyt. Mindegyik finom parfümtől illatozott és a frizurájuk is frissen készült. Tökéletesen kellett kinézniük, viselkedniük és beszélniük.

Végre Eszterre került a sor. Úgy döntött, tanácsot kér oktatójától, Hégaitól, hogy szerinte mi áll legjobban neki.  Végtére is ő nem ismerte a királyt, Hégai viszont nagyon is jól ismerte. Ő tudta, mivel lesz elégedett. Eszter 2:15.

Amikor Esztert bemutatták a királynak, rögtön feltűnt neki a lány szépsége. A többi leány is szép volt, de Eszter valahogy több volt, mint egyszerűen szép. Ahasvérus hamar észrevette, hogy Eszter különleges, valahogy más, mint a többi lány. Nyilván azt is észrevette, hogy Hégai is így gondolja. 16-17. v.

A királynak végre volt új felesége, akit nagyon szeretett. Ideje volt újabb ünnepséget tartani. 18. v.

 További elmélkedésre: Ugyanolyan fontos a külső megjelenésünk, mint a jellemünk? Mit gondolsz, milyen volt Eszter? Duzzogott és nyafogott, amikor nem kapta meg, amit akart? Büszke volt vajon szépségére és divatos ruháira? Milyen lány volt?

PÉNTEK

Márdokeus aggódva várt és figyelt egy egész éven át. Bizonyára izgatott lett és örült, amikor megtudta, hogy Esztert választották királynévá. Mostantól a királynő palotájában fog élni. Még így is a közelében lehet, mert ő is a királynak dolgozott a palotába vezető kapunál.  A kapun ki és befelé áthaladó emberek mind elmentek mellette.

Nem tudjuk pontosan, hogyan váltott Márdokeus és Eszter üzenetet egymással. Talán olyan jó barátságban volt a szolgálóival, hogy ők segítettek nekik, de a jó barátság ellenére Eszter még mindig nem mondta el senkinek a palotában, hogy zsidó.

 Egy napon Márdokeus rájött, hogy a király két ajtónállója annyira megharagudott a királyra, hogy a megölését tervezték. Eszter 2:21.

Márdokeus tudta, azonnal tennie kell valamit, hogy megakadályozza azokat az embereket tervük végrehajtásában. Gyorsan üzenetet küldött Eszternek. Ő pedig ugyanolyan gyorsan a királyt tájékoztatta. Elmondta neki, hogy Márdokeus fedezte fel a merénylet tervét és ő küldött üzenetet róla. 22. v.

Mi történt, amikor a király ellenőrizni akarta, hogy igaz-e a hír? 22-23. v.

Mennyire örülhetett a király, hogy Eszter ilyen hűségesen szerette őt. Tudta, hogy megbízhat benne, mert törődik vele.

Sátán azonban nem örült, hogy Isten népének tagja a királynő, és egy másik tagja hűséges alattvalója a királynak. Sátán soha nem hagyott fel tervével, hogy Isten népét elpusztítsa. Ismert valakit ott, Susán városában, aki rövidesen szintén el akarja majd pusztítani őket. Hámánnak hívták az illetőt.

 További elmélkedésre: Isten népe minden tagjának haza kellett volna mennie, amikor erre engedélyt kaptak? Segít vajon továbbra is Isten azokon, akik úgy döntöttek, maradnak?

 

 

 

Történet sarok

A „Kicsi Ellen” című mű alapján átdolgozta: Amy Sherrard

Mit mondott Ellen a gyomrának

 

Ebédidő volt. Ellen a tányérjára nézett és egyáltalán nem érzett éhséget. Ahhoz szokott, hogy sok húst, zsírban sült ételeket, fehér kenyeret, vajkrémes süteményeket és egyéb egészségtelen ételeket egyen. Az ilyen élelmiszerek azonban most eltűntek az asztalukról. Miért?

Mint sokan mások, Ellen is olyasmit evett, amit a legtöbben jónak tartottak, ám valójában betegségeket és gyönge egészséget okoztak. James és Ellen, ahogy Jézus sok másik munkása is gyakran betegeskedett. Előfordult, hogy közel jártak a halálhoz. Nem ismerték a Biblia tanítását az egészségről.

Nagyon meglepődhetett Ellen, amikor Jézus egy látomásban elmondta neki, hogy az ételek, amiket fogyasztanak, nem tesznek jót nekik. Azt is megmutatta neki, mi az, amivel megőrizhetik erejüket és egészségüket.

„Honnan lenne egyáltalán erőm, ha nem ennék húst?” – töprengett Ellen. Jamesszel együtt azonban mégis úgy döntöttek, engedelmeskednek Jézusnak és azonnal megváltoztatták az étrendjüket.

Ellen aznap az ebédlőasztalnál ülve bölcs döntést hozott. „Gyomrom, - mondta magában – ha nem tetszik neked ez az étel, várhatsz, amíg megkedveled.” Csendben hátratolta székét és elnézést kérve felállt az asztaltól. Ellen gyomra természetesen nem tudott gondolkodni, és hozzá volt szokva ahhoz, amit mindig is kapott. Ezúttal azonban nem kapott mást, csak vizet.

A következő étkezés idején Ellen ismét asztalhoz ült. „Fúj” – mondta gyomra ismét, ahogy az előtte álló ételre nézett. Ellen ismét azt mondta gyomrának, mint először, hogy várjon, és csendben otthagyta az asztalt. És a gyomra ismét csak vizet kapott a következő étkezésig.

Addigra a gyomra már kezdett korogni, de akár hiszed, akár nem, harmadszorra is ugyanazt kellett tennie. Ellen azonban úgy döntött, ő lesz a főnök és nem a gyomra fogja irányítani. A gyomrunk annak ellenére, hogy fájhat és megbetegíthet minket, nem tudja, hogy melyik étel tesz jót nekünk, és melyik nem.

A negyedik étkezés idejére Ellen gyomra már nagyon éhes volt. Ezúttal semmilyen undort nem érzett. Az étel gusztusos volt, és finom. Jézus segítségével Ellen győzött. Attól kezdve ízlettek neki a zamatos gyümölcsök, a teljes kiőrlésű gabona, a zöldségek, az olajos magvak és egyéb magok, amiket Jézus az egészségünk megőrzése érdekében teremtett.

Ellen hamar megosztotta másokkal is a Jézustól kapott látomást, amely az egészségről szólt. Akik úgy döntöttek, követik a Jézustól kapott tanácsokat, hamarosan jobb egészségnek örvendtek. Könyveiben mindent elolvashatunk, amit az egészségről írt.

Egészséges táplálékra van szükségünk, testmozgásra, tiszta vízre kívül és belül, napfényre, friss levegőre és elegendő alvásra. Soha nem fogyaszthatunk dohányt, alkoholt, kábítószereket, és semmi egyebet, ami a testünket, vagy az értelmünket károsítaná. És ha azt is mindig észben tartjuk, mennyire szeret bennünket Jézus, hogy elmondta mi a legjobb számunkra, akkor mindig boldogok lehetünk.

(Folytatása következik)