Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Az oroszlánok vermében

  9. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A Babiloni birodalom helyét újabb királyság vette át. Minden pontosan úgy történt, ahogy Isten Nabukodonozornak már régen előre megmutatta a hatalmas szoborról szóló álomban. A szobor arany feje a Babiloni birodalmat jelképezte. Múlt heti leckénkből tudjuk, hogy Belsazár király biztos volt benne, hogy senki sem ingathatja meg Babilon hatalmát. De tévedett. A következő királyság hadserege bejutott hatalmas, erős városába és leigázta azt. A Babiloni birodalom uralkodása véget ért.

Nabukodonozor álmában az ezüst a következő világbirodalmat jelképezte, ami a Médó-Perzsa királyság volt. Ki lett a királyuk? Dán 5:31.

Dárius azonnal megszervezett mindent az új királyság megerősítésére. Gondosan kiválasztott 120 vezetőt, egyet-egyet birodalma minden tartományának élére. Majd három kormányzót nevezett ki a 120 vezető irányítására. Dániel ekkor már idős volt, de még mindig az egész birodalom legbölcsebb embere. Dárius király őt is a három kormányzó közé választotta. Elégedett volt Dárius a választásával? Dán 6:1-3.

A többi vezető bálványimádó volt, és nem szerették Dánielt. Mit éreztek, amikor a király azt tervezte, mindnyájuk fölé helyezi Dánielt? 4. v.

 További elmélkedésre: Mint mindig, Sátán most is meg akart szabadulni attól, aki hűséges volt Istenhez. El tudod mondani, miért gyűlöli Sátán azokat az embereket, akik azt választják, hogy szeretik Istent, Őbenne bíznak és engedelmeskednek Tízparancsolatának?

HÉTFÖ

Vajon Sátán akarta azt, hogy az új birodalom vezetői megtudják, micsoda bolondság és rossz dolog a bálványimádás? Akarta, hogy azok az emberek megtudják, mennyire szereti őket Isten? Természetesen nem. Azt akarta, hogy mindenki továbbra is neki engedelmeskedjen. Gyűlölte Dánielt, mert tudta, hogy ő szereti Istent és neki engedelmeskedik.

Dániel azonban olyan jó volt és bölcs, hogy Dárius király elhatározta őt teszi meg egész birodalma legfontosabb vezetőjévé. Dán 6:3.

A többi vezető féltékeny és irigy lett a király döntése miatt. Nem akarták, hogy bárki, aki Istent dicsőíti, olyan fontos tisztségbe kerüljön. Milyen tervet eszeltek ki ezért?  4. v.

Mit gondolsz, árgus szemekkel figyelték vajon azok a féltékeny vezetők Dániel minden lépését? Igen. Egyfolytában kémkedtek utána, de soha semmi rosszon nem tudták rajtakapni.

Végül úgy döntöttek, csak egy módón tudnak Dánieltől megszabadulni. Tudták, hogy Istenbe vetett bizalma és a neki való engedelmesség Dániel számára mindennél fontosabb, és biztosak voltak benne, hogy történjen bármi is, ő soha nem adná fel Istenének dicsőítését. 5. v.

Volt Sátánnak már korábban is hasonló terve? Emlékszel Sidrákra, Misákra, és Abednégóra a tüzes kemencében? Sátán, vagy Isten győzött akkor? Nabukodonozor végül mindenkinek elrendelte az igaz Isten tiszteletét, ugye?

A féltékeny vezetők azonban most úgy hitték, tervük által biztosan megszabadulnak Dánieltől. Holnap megtudjuk, mi volt a tervük.

 További elmélkedésre: Ma is gyűlöli Sátán azokat, akik az igaz Istenben bíznak és neki engedelmeskednek?

KEDD

A gonosz, féltékeny vezetők, akik gyűlölték Dánielt, gondosan tervet forraltak, hogy megszabaduljanak tőle. Mivel azonban tudták, mennyire szereti őt Dárius király, nagyon óvatosan kellett eljárniuk. Azt fogják mondani a királynak, hogy szerintük ő a legfontosabb ember a világon, még a bálványaiknál is fontosabb. Ráveszik, hogy adjon ki egy rendelet arról, hogy 30 napon át csak őt imádhatja bárki. Ha valaki, más istent imád, a király tudhatja, hogy az illető nem igazán hűséges hozzá. És azt meg kell ölni, az oroszlánok vermébe kell vetni.  Az irigy vezetők Dárius elé álltak alaposan kidolgozott tervükkel. Dán 6:6-7.

Előterjesztésük végeztével, örömmel látták, hogy amint várták is, a király nagyon elégedett. Mire kérték ezután az uralkodót? 8. v.

Igazat szóltak a rendeletről. Ha a király aláírt egy rendeletet, azt már senki sem változtathatta meg, még maga a király sem. Dárius király annyira elégedett volt saját felmagasztalásával, hogy Dánielről elfeledkezett. Nagyon jól tudta, hogy Dániel egyedül az igaz Istent imádja. Aláírta mégis a király a rendeletet? 9. v.

Ha Dárius királynak eszébe jutott volna, hogy Dániel mennyire hűséges Istenéhez, soha nem írta volna alá azt a rendeletet. Nem tudta, azok a gonosz emberek azért eszelték ki ezt a kegyetlen tervet, hogy megszabaduljanak kedvenc főtisztjétől.

 További elmélkedésre: Próbáltál már valakit kedvességét és külsejét dicsérve, hízelgéssel rávenni valamire? Becsületes dolog ez?

SZERDA

Dániel egészen kicsi gyermekkora óta minden reggel, délben és este imádkozott. Tisztában volt azzal, hogy Isten támogatásával lehetett olyan jó és bölcs vezető.

Dániel mindig a Jeruzsálem felé néző nyitott ablaka előtt térdelve imádkozott. Soha nem feledkezett meg arról, hogy Jeruzsálem az ő igazi otthona és Istennek is különleges városa. Isten megígérte, hogy népe egy nap engedélyt kap majd a hazatérésre.

Dániel elolvasta a király által már aláírt rendeletet és tudta, hogy ha nem engedelmeskedik neki, akkor az oroszlánok vermébe vetik. Döntenie kellett, mit tegyen. Könnyű lett volna becsukni az ablakot, vagy csak magában imádkozni és nem letérdelni.

A féltékeny, kegyetlen emberek, akik mindezt kitervelték, alig bírták kivárni, mi történik. Mit tesz vajon Dániel? Egész álló nap figyelték őt. És pontosan, ahogy várták, Dániel semmit sem változtatott mindennapos szokásain. Dán 6:10-11.

El tudod képzelni, milyen elégedettek voltak magukkal azok az irigy férfiak? A tervük bevált. Azt hitték, hamarosan megszabadulnak Dánieltől.

Amint kifigyelték, hogy Dániel nem engedelmeskedik a király rendeletének, már másnap reggel siettek Dárius királyhoz jelenteni. Nagyon udvariasan emlékeztették a királyt a rendeletre, miszerint harminc napig kizárólag őt szabad dicsőíteni. Arra is felhívták a figyelmét, hogy a kiadott rendeleteken már nem lehet változtatni. Ezek után beszéltek neki Dánielről. 12-13. v.

 További elmélkedésre: Egyesek néha attól is zavarba jönnek, hogy, mások előtt hálát adjanak Istennek, mielőtt az étkezéshez fognának. Olyan ez, mint Dániel viselkedése?

CSÜTÖRTÖK

Dárius király azonnal rájött, hogy becsapták, és nagyon haragudott magára, amiért aláírta a rendeletet. Megpróbált mindent elkövetni, hogy megváltoztassa. Már tudta, hogy nem az ő dicsőítésére eszelték ki tervüket azok a férfiak, hanem csupán egyetlen céllal. Féltékenyek voltak Dánielre, és meg akartak szabadulni tőle. Dán 6:14.

A király egész nap azzal próbálkozott, hogy megmentse Dánielt. Ám a férfiak, akik el akarták veszejteni Dánielt, nem egyeztek bele semmilyen változtatásba. Csak emlékeztették a királyt, hogy a rendeletet semmiképp nem lehet megváltoztatni. Dánielt be kell vetni az éhes oroszlánok vermébe. 15. v.

A királynak végül Dánielért kellett küldetnie, hogy az oroszlánok vermébe vigyék. A király azonban mondott valamit, amiből kiderült, hogy Dániel hűséges misszionárius volt és Dárius király megismerte Dániel csodálatos, hatalmas Istenét. 16. v.

Annak ellenére, hogy Dániel bizonyára mondhatta a királynak, hogy ne aggódjon, Dárius szörnyen érezhette magát. Majd egy óriási követ gördítettek az oroszlánbarlang bejárata elé és le is pecsételték, hogy senki se merészelje kinyitni. 17. v.

A király nem tudott aludni azon az éjszakán. Egyre csak barátjára, Dánielre gondolt, és az oroszlánok vermére. Képes Dániel Istene visszatartani az oroszlánokat Dániel megölésétől? Valóban elég erős, hogy ezt megtegye? 18. v.

 További elmélkedésre: Az oroszlánok éhesek voltak és vadak. De tudtad, hogy van egy oroszlán, aki körbejár, és olyan bátor embereket keres, mint Dániel?  Ki az az oroszlán, és hogyan „fal fel” minket? 1Pét 5:8.

PÉNTEK

Szeretnéd tudni, hogy mi történt akkor éjjel az oroszlánok sötét, bűzös vermében? Úgy viselkedtek az oroszlánok, mint nagy, barátságos macskák, vagy elódalogtak és megpróbáltak elrejtőzni? Bevilágította az angyal fénye a vermet? Látta vajon Dániel az angyalt, és beszélgetett vele, vagy csak végigaludta azt az éjszakát? Nemsokára megkérhetjük Dánielt, mesélje el nekünk.

Egyet azonban biztosan tudunk: Dárius nem aludt azon az éjszakán. Végül nem bírt már várni. Minél előbb tudni akarta, mi történt.

A király már kora hajnalban az oroszlánok verméhez sietett. Kíváncsi volt, vajon megölték-e az oroszlánok kedves barátját, Dánielt. Hogyan is lehetne még életben? Megparancsolta, hogy távolítsák el a nagy követ a bejárat elől, majd bekiabált a verembe. Dán 6:19-20.

El tudod képzelni, mit érezhetett a király, amikor meghallotta Dániel hangját, amint válaszolt neki? Micsoda izgalom lehetett! 21-22. v.

Képzelheted, hogy megdöbbent mindenki! Még csak egy kis karmolás sem volt Dánielen. Teljes biztonságban volt egész éjszaka. Az oroszlánok hozzá sem értek. 23. v.

A gonosz, féltékeny emberek azonban, akik megpróbálták megölni őt, nem voltak biztonságban. És amikor a király parancsára a verembe vetették őket, az éhes oroszlánok szája nem volt már többé bezárva. Azok a férfiak azt választották, hogy Sátánnak engedelmeskednek. Nem állt mellettük angyal, hogy megmentse őket.

Dárius király most már biztosan tudta, hogy Dániel hatalmas Istene az egyetlen igaz Isten, és elrendelte, hogy a népnek Őt kell tisztelnie, és dicsőítenie. 25-28. v.

 További elmélkedésre: Dániel „örökre szóló” döntést hozott, még amikor olyan fiatal volt, mint most te. Meghoztad már te is a döntést, hogy bármi történjen is veled, szereted Istent, Őbenne bízol és neki engedelmeskedsz, ameddig csak élsz?

 

 

 

Történet sarok

A „Kicsi Ellen” című mű alapján átdolgozta: Amy Sherrard

James, Ellen és fiaik

 

Volt Jamesnek és Ellennek családja? Igen, volt. A kis Henry baba nem sokkal azután született, amikor egy éve voltak házasok.  A Howland családdal éltek egy házban és mindenki nagyon örült, amikor a kis Henry megérkezett.

„Jézus bizonyára nem várja el tőlem, hogy hosszú utazásokra vállalkozzam a drága kicsi Henryvel. – gondolta Ellen. - Tudja, hogy gyakran lovaskocsival vagy piszkos vonaton, hánykolódó hajón utazunk, rossz időjárási körülmények között. Tudja, hogy az anyáknak otthon kell maradniuk és gyermekeikről gondoskodniuk.”

Való igaz, hogy az anyáknak gondozniuk kell gyermekeiket.  Jézus azonban az Őérte végzett különleges munkára választotta ki Jamest és Ellent, és tudta, hogy folytatniuk kell ezt a munkát. Bízniuk kell Jézusban, hogy Ő gondoskodik gyermekeikről.

Születése után nem sokkal a kis Henry baba nagyon megbetegedett. Az imádkozáson kívül is minden tőlük telhetőt megtettek érte, de ő egyre csak rosszabbul lett, és úgy hitték meg is fog halni, hacsak Jézus meg nem gyógyítja.

 Ahogy tovább imádkoztak, rájöttek, hogy drága kisbabájuk kezdett számukra fontosabbá válni, mint a fontos munka, amit Jézus várt tőlük. Őszintén át kell adniuk Jézusnak a kis Henryt és Őbenne bízni, hogy gondot visel róla. Amint ezt eldöntötték, Henry baba állapota javulni kezdett.

Ettől kezdve a kedves Howland család vigyázott hűségesen a kisfiúra, amíg James és Ellen távol volt. Edsonra, a második fiúra is ők vigyáztak, miután két esztendővel később megsz0letett.

James és Ellen nagyon hálásak voltak a gondos ellátásért, amiben fiaik részesültek. Ó, de m ilyen nagyon hiányoztak nekik, és mennyire szerettek volna velük lenni! Ellen szerint a Jézusért végzett munkájuk legnehezebb része volt, hogy időnként ott kellett hagyniuk gyermekeiket. Nem tudta sírás nélkül megállni, amikor újabb útara kellett indulniuk, de bízni akart Jézusban és engedelmeskedni neki.

Henry és Edson jól érezték magukat együtt.  Képzelheted milyen jól mulatott a három fiú együtt, amikor Edson után öt évvel Willie is megszületett. Henrynek gyönyörű hangja volt, és Edsonnal együtt szívesen énekeltek közösen.

Öt évvel később még egy kisfiuk született. Herbertnek nevezték el. A család azonban csak néhány hétig örülhetett Herbertnek. Egy nap nagyon megbetegedett. Ó, mennyit imádkoztak érte! Herbert baba állapota azonban nem javult, és rövidesen meghalt.

Nagyon nehéz volt elveszíteniük a kisbabát, de aztán kedves énekesük, Henry is megbetegedett és 16 évesen tüdőgyulladásban meghalt. Milyen szörnyen érezte magát a család!

Nagy vigaszt jelentett mindnyájuknak, hogy tudták, Henry teljes szívéből szerette Jézust, és tudták, amikor Jézus visszajön, újra együtt lehet majd a család. Mégis nagyon hiányzott nekik Henry.

Edson és Willie hosszú életűek voltak. Edson felnőttkorában gyülekezeteket és iskolákat alapított az afroamerikaiak számára a déli államokban, ahol azelőtt sokan rabszolgák voltak.  Willie is Jézus munkása lett. James halála után ő kísérte utazásain Ellent és sokféleképpen segített édesanyjának.

(Folytatása következik)