Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A templomban talált kincs

  3. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Ezékiás király halála után 12 éves fia, Manassé került Júda trónjára. Ezékiás minden módon megpróbált a népnek segíteni, hogy Isten tiszteletét válasszák, és ismét hűségesek legyenek Hozzá. Ledöntötte a bálványokat, és lerombolta a helyeket is, ahol imádták őket. Megtisztította a gyönyörű templomot és újraindította a szent szolgálatokat benne. Olyan gyönyörű Pászka ünnepséget tartott a népnek, hogy még további hét napig mindenki ott maradt Istent dicsőíteni és ünnepelni.

Mit gondolsz, örült vajon Sátán annak a sok jónak, amit Ezékiás tett? Ó, nem! Mit gondolsz, tönkre akarta mindazt tenni? Ó, igen! Azt teszi vajon Manassé, most, hogy királlyá lett, amit apja tett, vagy úgy dönt, Sátánra hallgat?

Nem tudjuk kik voltak a kis Manassé tanácsadói, de szörnyű döntéseit ismerjük. Olvassuk el: 2Krón 33:1-7; 9.

Elszomorít ez téged? Istent is elszomorította. Nem tudta úgy megáldani Manassét és a népet, ahogy szerette volna. Ezért, amikor az asszírok ismét rájuk törtek, Isten nem állította meg őket, ahogy Ezékiásért tette. Manassét fogolyként hurcolták el. 10-11. v.

A börtönben Manassé király elgondolkodott a vele történteken, és rossz döntésein. Végül rádöbbent, milyen gonosz volt, és őszintén megbánta. Mit tett Isten, amikor Manassé a bocsánatáért könyörgött? Megtagadta tőle Isten a megbocsájtást a sok szörnyűségért, amit Júda népével művelt?  Ilyen vajon a mi Istenünk? 12-13. v.

 További elmélkedésre: Manassé végül belátta, hogy Sátán kegyetlen és gonosz. Manassén keresztül Sátán emberek ezreit állította maga mellé. Manassé azonban „felébredt”, ugye? Örülsz, hogy amikor valóban meg akarunk szabadulni Sátántól, Isten mindig örömmel segít nekünk?

HÉTFÖ

Manassé halála után a fia, Amon lett Júda királya. Tanult vajon Amon az apjával történtekből? 2Krón 33:21-23.

Amont két éven belül megölték szolgái és a fia, Jósiás lett a következő király mindössze nyolc esztendősen. 2Krón 34:1.

Jósiás tehát csak egy évvel volt idősebb, mint Jóás, amikor király lett. Túl fiatal volt talán, hogy jó döntéseket hozzon? Nem!  2-3. v.

Érdekes belegondolni, ugye? Jósiás király nem változott meg rossz irányba, mint Joás. A kezdetektől mindig azt választotta, hogy szereti Istent, és neki engedelmeskedik, és ebben végig kitartott. Nem szűnt meg igaznak és az Úrhoz hűségesnek lenni.

A sok dolog egyike, amit Jósias tett a templom ismételt megtisztítása volt és minden törött, vagy megrongálódott tárgy megjavítása. Rövidesen szorgalmas ácsok, építőmunkások és más szakemberek dolgoztak a szükséges teendőkön.

A munkások bérét természetesen fizetni kellett. Az e célra gyűjtött pénzt a templomban tartották. Egy napon, amikor a pénzért mentek, egy pap, Hilkia megtalálta a Törvénykönyvet a templomban. 14. v.

Ez egy nagyon fontos könyv volt. Lehet, hogy az egyik pap rejtette el, hogy biztonságban legyen, vagy talán egy halom szemét alatt porosodott. Mit tett vele Hilkia? Holnap megtudjuk.

 További elmélkedésre: A Biblia is olyasmi, mint a Törvénykönyv. Elmondja nekünk, hogyan lehetünk biztonságban gonosz ellenségünktől, Sátántól. A legtöbb ember nem rejti el Bibliáját, de vajon olvassák-e? Örülsz, hogy a Bibliából tanulhatsz?

KEDD

Hilkia pap megtalálta a Törvénykönyvet, aminek megírásával Isten bízta meg Mózest évszázadokkal korában. Bizonyára izgatottan kereste fel Sáfánt, a király írnokát.

Sáfán megnézte az értékes könyvet, és ő is izgatott lett miközben beleolvasott. Ezt Jósiás királynak is látnia kell! 2krón 34:15-18.

Jósiás mindenről tudni akart, amit Isten Mózesnek mondott arról, hogyan lehet népe erős nemzetté és biztonságban az ellenségeitől. Elszorult a szíve míg Sáfán felolvasását hallgatta. Isten népe rettenetesen gonosz volt. Meg tudja még valaha áldani őket az Úr? Mit tett Jósiás amikor Sáfán befejezte a felolvasást? 19. v.

Jósiás most már világosan láthatta, miért vitték fogságba ellenségeik az északi királyság, Izrael népét. Nem csoda, hogy éhínségek és háborúk sújtották őket! Az sem véletlen, hogy az ő királysága, Júda sem tudott megerősödni. Mindez az engedetlenségük miatt volt. Az emberek nem azt választották, hogy Istennek engedelmeskednek, ezért Ő nem tudott segíteni nekik. Legtöbbször a Sátánnak való engedelmességet választották.

Túl késő volt már? Volt még egyáltalán bármi remény Júda számára? Olyan hosszú ideje szegte már meg a nép Isten Tízparancsolatát, és engedett Sátánnak, hogy Isten nem tudott már többé segíteni rajtuk? Mire utasította főembereit Jósiás király? 21-22. v.

Hulda prófétaasszony volt, és Jósiás tudta, bármit is mond, az Istentől származik. Bizonyára nagy izgalommal várta a követek visszatértét.

 További elmélkedésre: A következmények valósak, ugye? Isten elmondja nekünk, mi történik, ha Neki engedelmeskedünk, és mi, ha azt választjuk, hogy Sátánnak. És ez pontosan így van. Olvassuk el ismét, mit ír a Biblia a következményekről! Gal 6:7.

SZERDA

Van még valami remény Júda számára? Jósiás király követeket küldött Hulda prófétaasszonyhoz, hogy ezt kiderítse.

Nem volt jó a hír, amivel visszatértek. Isten azt üzente, hogy Júda népe el fogja szenvedni büntetését, amiért oly sok esztendőn át Sátánnak engedelmeskedtek. Ellenségeik végül ugyanúgy fogságba hurcolják majd őket, ahogy az északi királyság népével tették. Milyen szomorú!

Volt azért jó hír is. Isten tudta, hogy Jósiás megszaggatta ruháit és annyira szomorú volt, hogy őszinte bűnbánatot gyakorolt, nem csak tettette. Ezért Isten Jósiás király haláláig megfékezi a csapásokat. 2Krón 34:26-28.

Jósiás elmondta a népnek Isten üzenetét, és ünnepélyesen megfogadta, hogy továbbra is szereti Istent és neki engedelmeskedik, valamint másoknak is segít, hogy meg tudják ezt tenni. Nem fog letérni a helyes útról. 31-32. v.

Jósiás király betartotta ígéretét. Gyönyörű Pászka ünnepséget tartott a néppel és egész életében mindent megtett, hogy a Törvénykönyv utasításait kövesse.

Mindenki sajnálta, amikor Jósiás király meghalt az egyiptomi király ellen vívott csatában.

 További elmélkedésre: Jósiás még egészen kisgyermekkorában úgy döntött, hogy szereti Istent, Őbenne bízik, és engedelmeskedik törvényeinek, és ettől egész életében soha nem tért el. Tudta, hogy a Tízparancsolat Isten szeretetét mutatja be, és boldogok leszünk, ha engedelmeskedünk neki. Azt szerette volna, ha az emberek mindig engedelmeskedtek volna neki. Te hány éves vagy? Sok történetet olvastunk már kisgyermekek helyes döntéseiről. Nevük mind fel van jegyezve a Mennyben. Te is köztük lehetsz.

CSÜTÖRTÖK

Sok évvel Jósiás király halála után eljött a babiloni király és fogolyként országába hurcolta Júda népét, pontosan, ahogy Isten prófétája, Ézsaiás előre megmondta. Az északi királyság népét már régebben fogságba vitték az asszírok, és tíz törzsük maradék népe szétszóródott a pogány nemzetek között.

Úgy tűnt, Sátánnak sikerült lerombolnia Isten csodálatos tervét, amivel választott népén keresztül be akarta mutatni hatalmát a világ többi népének, és azt, hogy mi történik, ha úgy döntenek, Neki és Tízparancsolatának engedelmeskednek.

Való igaz, hogy amióta csak Ádám és Éva bűnbe esett, az embereknek természetes volt Sátánnak engedelmeskedni. Ám egyetlen királyt és egyetlen embert sem kényszerített erre senki. Jézus azért halt meg, hogy minden egyes embernek legyen ereje szerető Istenünknek, és ne Sátánnak engedelmeskedni.

Mennyire türelmes volt Isten az Ő népével! Sokféle módon, minden lehetőt megtett a megmentésükért. Gondoljunk csak bátor prófétáira, akik segíteni próbáltak a népnek megérteni, milyen szörnyű rossz döntéseket hoztak.

Hánynak a nevére emlékszel Isten prófétái közül? Fel tudnál sorolni hatot?

Noé, Mózes, Sámuel, Illés, Elizeus és Ézsaiás csak néhány a próféták közül, akikről eddig tanultunk. Sátán mindig is gyűlölte a prófétákat, és gyűlöli őket ma is. Nem akarja, hogy bárki is higgyen nekik és Istennek engedelmeskedjen. Azok az emberek, akik azt választották, hogy Sátán hazugságainak hisznek, szintén gyűlölték Isten prófétáit. Nem akartak rájuk hallgatni és beismerni, hogy helytelenül cselekszenek.

 További elmélkedésre: Isten prófétái közül sokan leírták, amit Ő mondott, vagy látomásban, illetve álomban mutatott neki. Isten biztonságban megőrizte ezeket az írásokat a Bibliában számunkra. Mennyire hálásnak kell lennünk ezért!

PÉNTEK

Lássuk, vajon hányra tudsz válaszolni a következő kérdések közül! Hány ember ment be a bárkába, miután Noé 120 esztendőn keresztül figyelmeztette őket? Hányan mehettek be Kánaán földjére az idősebbek közül, mert azt választották, hogy bíznak Isten ígéreteiben, amiket Mózes által adott nekik? Hitt a nép Sámuelnek, amikor figyelmeztette őket, mivel jár az, ha király lesz a vezetőjük Isten helyett? Hallgatott a királyok és a nép többsége Illésre és Elizeusra? Júdának hány királya hallgatott Ézsaiás prófétára?

Valójában Manassé király volt az, aki még mielőtt megtért volna gonoszsága útjáról, Isten sok bátor követével együtt Ézsaiás prófétát is megölette. Ézsaiás azonban még halála előtt megírta a Biblia egyik legcsodálatosabb könyvét.

Beszéljünk egy kicsit Ézsaiásról. Egészen fiatal volt még, amikor Isten prófétájául elhívta. Addig is gondosan betartotta Isten törvényeit és abban a hitben élt, hogy helyesen cselekszik, mint sok mai keresztény is, akik rendszeresen templomba járnak, adományokat adnak, és csupa jót cselekszenek.

Egy nap azonban, amikor Ézsaiás a templom udvarában tartózkodott, Isten egy látomást adott neki. A látomásban betekintést nyert a Mennybe, és megláthatta Isten mérhetetlen szentségét.  Hirtelen rádöbbent, hogy ő nem is annyira jó.  Ettől kezdve már nem érezte annyira jónak magát. Felismerte, hogy Jézus kivételével minden ember –vele együtt- bűnös. Hogyan is lehetne ő valaha is Isten igaz prófétája? Olvassuk el: Ézsa 6:5.

Isten azonban valami csodálatos dolgot tett a látomásban. 6-7. v.

Attól kezdve Ézsaiás teljesen Istenre támaszkodott és nem saját jóságára. Mit mondott Ézsaiás, amikor Isten megkérdezte, hogy kit küldjön el különleges követeként? 8. v.

 További elmélkedésre: Szeretnéd megtudni, miket mondott még Isten Ézsaiásnak? Izgalmas dolgokat, amik nekünk is szólnak. Következő leckénkben foglalkozunk majd velük.

 

 

 

Történet sarok

Egy apró fény, ami megnövekedett

A „Kicsi Ellen” című mű alapján átdolgozta: Amy Sherrard

 

1848-ban, éppen négy esztendővel az 1844-es szörnyű csalódás után Isten egy nagyon fontos látomást adott Ellennek. A látomásban fényt látott, ami eleinte is nagyon fényes volt, de egyre ragyogóbb lett egészen addig, míg teljes világunkat beragyogta.

Egy angyal elmagyarázta Ellennek, hogy az a fény Isten tervének része, amellyel segít megérteni az embereknek Jézus visszajövetelét. „Meg kell ismerniük a valódi szombatot, az emberek halál utáni állapotát és sok más fontos dolgot. Jamesnek le kell írnia az üzeneteket és ki kell nyomtatnia, hogy sokan mások is megismerhessék a Biblia tanításait. Akik az újságokat elolvassák, anyagilag is támogatni fogják az üzenetek kinyomtatását.” -- mondta az angyal.

Amikor Ellen elmondta Jamesnek látomását, ő örömmel nekilátott az írásnak, de elbátortalanodott, amikor szegénységükre és a nyomtatás magas költségeire gondolt. Tudott keményen dolgozni, és sokféle munkát elvállalt, hogy legyen mit enniük. Most elhatározta, szénakaszálást vállal, hogy pénzt keressen.

Az angyal azonban ismét szól Ellenhez: „Jamesnek most kell írnia. Hitre van szüksége.” James tehát engedelmeskedett és hamarosan nyomtatásba került az első újság, amit írt.

A nyomdász csaknem 13 kilométerre lakott Ellen és James lakhelyétől. „Most nincsen elég pénzem az újságok kinyomtatására, de megígérem, hogy ki fogom fizetni.” – mondta James a nyomdásznak.

„Ön becsületes ember, és biztos vagyok benne, hogy megbízhatok önben.” – felelte a nyomdász, és ezer példányban elkészítette az első újságot.

James általában oda-vissza gyalog tette meg az utat. Aznap azonban, amikor az újságok elkészültek, lovaskocsit bérelt, hogy el tudja szállítani őket.

James otthon a földre tette az értékes újságokat. Majd Ellennel és néhány hívő-társukkal köréje térdeltek. Arra kérték Jézust, hogy kísérje figyelemmel őket és áldjon meg minden egyes embert, akinek a kezébe kerülnek. Majd összehajtották az újságokat és megcímezték azoknak, akik szerintük el is fogják majd olvasni őket.  James ezután egy erős táskában elvitte őket a városi postahivatalba feladni.

James azután nekiállt a következő újság megírásának és a következő két hónapban újabb három újságot írt, nyomtatott és postázott el.

Megtartotta Jézus ígéretét? Igen. Hálás emberek levelei érkeztek, bennük a nyomtatásra szánt pénzadományokkal. Világítani kezdett a fény, amit Ellen a látomásában látott.

Az első újság címe: A Jelenvaló igazság volt, és több mint 150 évvel ezelőtt nyomtatták ki. Attól kezdve a fény egyre fényesebben és fényesebben ragyog. Napjainkban több ezer könyvet és újságot adnak ki világszerte, sok különböző nyelven. Hatásukra emberek ezrei döntenek úgy, hogy elhiszik a Biblia tanításait.

Sátán természetesen nem szereti a fényt. Sokszor megpróbálta megállítani Ellen és James White-ot és másokat is, akik a fény növekedését elősegítették. Jézus azonban soha nem szűnt meg megáldani őket.

Ez a kis tanulmány, amit most olvasol is egy kis sugara annak a gyönyörű fénynek, amely oly régen támadt.

(Folytatása következik)