Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Isten különleges követei

  4. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Melyik királysághoz, vagy nemzethez tartozol? Ausztrál vagy, esetleg kanadai? Amerikában laksz, vagy Európában élsz egy másik országban? Nagyon sok ország létezik, de csak kettő igazán fontos birodalom. Minden ember, aki valaha is élt, e kettő valamelyikéhez tartozik. Szerinted melyek ezek? Igen, Isten országa és Sátán birodalma.

Kinek a birodalmához tartozik világunkban a legtöbb ember? Sátánéhoz. Akik Isten országát választják, hűségesek Istenhez. Szeretnék, ha mások is oda tartoznának? Igen! Ha az izraeliták Isten terve szerint éltek volna kánaáni letelepedésük után, akkor sok nemzet tudomást szerezhetett volna Isten országáról. De nem így történt.

Ézsaiás idejére már úgy látszott, hogy Isten terve soha nem fog megvalósulni. Ki az erősebb azonban, Isten, vagy Sátán? Isten a hatalmasabb. A könyv, melyet Ézsaiás írt, megmutatja nekünk, Isten tervei valóra válnak, bármennyire is igyekszik Sátán megakadályozni őket.

Isten megmutatta Ézsaiásnak, hogy népe szét fog szóródni, és sokfelé lakik majd a világban. Ézsaiás napjaiban a világ többi részén lakókat, akik nem ismerték és nem tisztelték Istent, pogányoknak hívták. Mit mondott Isten Ézsaiásnak, mit tesznek majd sokan a pogányok közül? Ézsa 60:3.

Ézsaiás izgatottan látta, hogy mindenfelől eljönnek emberek Istent dicsőíteni, még olyan messziről is, mint Kína (a Sinnek földje).

 További elmélkedésre: Ma is hívja Isten az embereket mindenfelől, hogy csatlakozzanak országához? Segít ebben vajon a misszionáriusok munkája? Élnek a környezetedben olyan emberek, akik nem tartoznak az Ő királyságához? Milyen módon lehetnek szerinted gyermekek is Isten misszionáriusai?

HÉTFÖ

Isten sok csodálatos dolgot mutatott Ézsaiásnak. Beszélt neki Jézus születéséről, életéről és borzalmas halálláról, amit értünk fog elszenvedni. Isten megmutatta a prófétának, hogy Jézus második eljövetelekor azok, akik Sátán birodalmát választották, rettegni fognak. Azt is megmutatta neki, mit fognak érezni azok, akik azt választották, hogy Jézus királyságához akarnak tartozni. Ézsa 25:9.

A Mennyről is beszélt Isten Ézsaiásnak. Még csak el sem tudjuk képzelni, milyen lesz a Mennyben. Az állatoknak, melyek itt megölik és megeszik egymást, ott ez még eszükbe sem fog jutni. Farkasok és bárányok, párducok és kecskék, borjak és oroszlánok, tehenek és medvék, minden állat, melyek itt ellenségek, a Mennyben szelídek lesznek. Nyugodtan játszhatunk majd velük. Még a kígyók sem fognak ijesztgetni minket. Ézsa 11:6-9.

Egyetlen ember sem lesz beteg, béna, vagy süket, vak, vagy bármi más fogyatkozással élő a Mennyben. Ézsa 33:24; 35:5-6.

Világunkban az emberek arra vágynak, hogy legyen egy tökéletes házuk egy tökéletes helyen és soha többé ne kelljen onnan elköltözniük. Ha Isten országát választják, mindez az övék lesz egy napon. Ézsa 65:21-22.

Mit fogunk ott szombatonként csinálni? Ézsa 66:23.

 További elmélkedésre: A Menny valóságos hely. Új világunk is valódi lesz. Hát nem csodálatos ez? Ki szeretné valaha is elveszíteni a Mennyet azzal, hogy Sátán birodalmát választja?

KEDD

Ma Jeremiással fogunk megismerkedni. Ő volt az utolsó próféta, mielőtt Isten végül megengedte, hogy a babiloni király leigázza Júdát.

Jeremiás szégyenlős volt. Isten azonban tudta, hogyan válhat erős, bátor segítőjévé. Olvassuk el, miről beszélgetett egy napon Isten és Jeremiás! Jer 1:4-6.

Mit tett Isten miután meghallgatta Jeremiás mentegetőzését? 7-10. v.

Jeremiás most már mert bátor lenni. Annak is kellett lennie. Elmondta a királynak és a népnek, hogy hetven esztendeig foglyok lesznek Babilonban. Azt is elmondta, hogy együtt kell működniük fogvatartóikkal. A nép azonban hazaárulónak kiáltotta ki Jeremiást és börtönbe zárták.

A börtönben Jeremiás nem tudott a népnek Isten üzeneteiről beszélni, ezért titkárával, Bárukkal egy könyvtekercsre íratta le őket, majd elküldte Bárukot a templomba, hogy ott olvassa fel a népnek. Jer 36:6.

Amikor Jojákim király fejedelmei hírét vették ennek, magukhoz hívtatták Bárukot, hogy nekik is olvassa fel a tekercset. Mit éreztek az üzenetek hallatán? 16. v.

Hol tartózkodott éppen Jojákim király és mit érzett szolgáival együtt Jeremiás írásának hallatán? Mit tett a király?  22-24. v.

Jeremiás ezért mindent leírt újra. A nép azonban továbbra sem engedelmeskedett Isten üzeneteinek. Végül egy üres kút sáros fenekére vetették a prófétát, és otthagyták meghalni. Jer 38:6. Egy jószívű afrikai ember, Ebed-Melek azonban kihúzta Jeremiást a kútból. Hogyan csinálta? 7-13. v.

Sedékiás, aki Júda utolsó királya volt, most nagyon aggódott. Jeruzsálemet teljesen bekerítették a babiloni katonák, és ő attól tartott, megölik, ha elfoglalják a várost. Magához hívatta Jeremiást és titokban tanácskozott vele. Jeremiás elmondta neki, hogy Isten nem fogja megakadályozni, hogy a babiloniak bevegyék Jeruzsálemet. Azt mondta, ha a király megadja magát nekik, akkor nem hal meg. Sedékiás azonban nem adta meg magát.

Végül Isten megóvta Jeremiást és titkárát, valamint a jószívű afrikait. A királyt és a népet viszont fogolyként Babilonba hurcolták. Minden pontosan úgy történt, ahogyan Isten előre megmondta.

 További elmélkedésre: Oda kell figyelnünk, amikor Isten szól? Segítenek a Biblia történetei megértenünk, mennyire fontos ez? Vannak Istennek ma is erős segítői az emberek között?

SZERDA

Jónás is Isten prófétája volt. Mi jut róla először eszedbe? Hogy lenyelte egy nagy hal? Isten arra kérte Jónást, hogy valami különlegeset tegyen Őérte. Mi volt a feledata? Jónás 1:2.

Ninive sok száz kilométer távolságra volt, nem messze attól a helytől, ahol az Özönvíz utána az emberek megpróbálták felépíteni Bábel tornyát. Nagyon régi város volt és lakói annyira gonoszok voltak, hogy Isten úgy döntött, elpusztítja őket.

Annak ellenétre, hogy Jónás nem látta értelmét odamenni, Isten tudta, hogy élnek még Ninivében olyan emberek, akik őszintén meg akarnak változni. Tudta, hogy ha megismernék Őt, felhagynának gonoszságukkal és dicsőítenék Őt.

Ám minél többet gondolkodott Jónás arról, amire Isten utasította, annál biztosabb volt benne, hogy nem akar Ninivébe menni. Biztosan hitte, hogy az ott lakó gonosz emberek nem akarnak majd megváltozni, és egyre jobban elcsüggedt.

Jónás végül úgy döntött, nem megy Ninivébe. Helyette inkább ellenkező irányba utazik, több ezer kilométer messzire. Jónás tehát Jáfóba ment és jegyet váltott egy Tarsisba tartó hajóra. Milyen bolondság volt azt gondolnia, hogy elfuthat Isten elől! 3. v.

 További elmélkedésre: El lehet rejtőzni Isten elől? Természetesen nem! Micsoda bolondság még csak a gondolata is, hogy elfussunk legjobb barátunk elől! Olvassuk el: Zsolt 139:7-10.

CSÜTÖRTÖK

Jónás valami lehetetlent próbált tenni. Azt hitte, megtalálta a módját, hogyan kerülje el, hogy Ninivébe kelljen mennie. Hosszú hajóútra készült az ellenkező irányba.

Mélyen aludt a hajó fenekén, amikor valaki felrázta. Jónás 1:4-6.

Jónás azonnal tudta, mi történik. Sátánnak engedelmeskedett, és tudta, Isten nem válaszolja meg imádságát. És nem is tette. Kinek a nevére esett a választás, amikor a tengerészek sorsot vetettek és mi történt azután? 7-12. v.

Most már mindenki tudta, miért tört ki a vihar. Senki sem akarta azonban megtenni azt, amiről Jónás azt mondta, hogy megóvja őket az elsüllyedéstől és lecsillapítja a vihart. Végül belátták, hogy mindnyájan megfulladnak, ha nem dobják Jónást a vízbe. 14-16. v.

Jónás biztos lehetett benne, hogy vízbe fullad. isten azonban szerette Jónást, és más tervei voltak vele. Odaküldött egy nagy halat, ami lenyelte őt és kivitte a szárazföldre, pontosan oda, ahonnan elindult. 17. v.

Jónás tanult a következményekből. Sokféle érzés járhatta át ott a nagy hal nyálkás, sötét gyomrában. Még életben volt, de mi lesz vele? Mit gondolsz, imádkozott? Vajon hallotta őt Isten? Három nappal később Jónás ismét a szárazföldön volt, megtisztálkodott és most már kész volt engedelmeskedni. Jónás 2:10; 3:1-3.

 További elmélkedésre: A pogány tengerészek megismerték Istent, és dicsőítették Őt (1:16.). Mit tanult Jónás? El tudunk Isten elől rejtőzni? Hogyan mutatta ki Isten, hogy még mindig szereti Jónást?

PÉNTEK

Jónásnak több száz kilométert kellett Ninivéig gyalogolnia. Mi volt Isten üzenete, amit át kellet adnia a város lakóinak, amikor odaért? Jónás 3:4.

Az emberek tudták, hogy Jónás Isten prófétája. Bizonyára hallottak mát Isten hatalmas cselekedeteiről és tudták, hogy képes megtenni azt, amiről Jónás beszélt. Még a király is így vélekedett.

A Szentlélek szólt szívükhöz, és elgondolkodtak nagy gonoszságukon. Őszintén megbánták, és könyörögtek Istenhez, hogy bocsásson meg nekik, és mentse meg őket. Meghallgatta Isten imáikat? 8-10. v.

Jónás látta, hogy az a sok ezer ember Ninivében őszinte bűnbánatot tartott, és teljesen megváltozott, Arra gondolt, hogy most már aligha pusztítja el őket isten. Mit érzett ezzel kapcsolatban?  Jónás 4:1.

Egyik oka annak, hogy Jónás eleinte menekülni próbált, az volt, hogy attól tartott, ha Ninive népe megváltozik, Isten nem fogja elpusztítani őket. Biztos volt benne, hogy ezért őt most hamis prófétának tartják, és ő inkább meghalt volna, minthogy ilyen szégyenbe kerüljön. 2-3. v.

Mit gondolsz, talán abban reménykedett Jónás, hogy Isten mégis meggondolja magát? Hová ment a próféta, és mit tett Isten, hogy megvédje őt a forró nap hevétől? 5-6. v.

Mi történt azonban a következő reggelen? 7-11. v.

Jónás sajnálta, hogy a növény elpusztult, mert az kényelmesebbé tette életét. Azt viszont nem sajnálta volna, ha a sok ezer ninivei ember meghalt volna. Zavarta őt, amit Isten tett értük. Önző volt, vagy önzetlen? Megtanulta vajon igazán szeretni az embereket, és arra vágyni, hogy megmeneküljenek?

 További elmélkedésre: Mit tanulhatunk Jónás történetéből?

 

 

 

Történet sarok

Ellen és James bízni tanul

A „Kicsi Ellen” című mű alapján átdolgozta: Amy Sherrard

 

Aligha tudjuk elképzelni, milyen szegény volt Ellen és James White, miután összeházasodtak. A lelkészeket akkoriban a gyülekezet tagjai fizették, ahol prédikáltak. A szombatünneplő hívőknek azonban még nem volt egyházuk, és mivel többségük szegény volt, Jamesnek munkát kellett vállalnia, hogy a szükséges dolgokat meg tudják vásárolni.

James egyszer vasútépítéshez használt kőtömböket vontatott, máskor fát aprított és azt adta el. Néha pedig szénát kaszált kézzel a réten, hogy pénzt keressen élelemre és ruhára, valamint a hívőknek írott újságok kinyomtatására és postázására.

Sokan küldtek pénzt, hogy segítsenek a Jelenvaló igazság című újság, amit James írt, kiadásának költségeiben. Időnként az útiköltségre is küldtek nekik pénzt, amikor más városba utaztak prédikálni. Legtöbbször azonban egyáltalán nem volt pénzük elutazni. Nem csoda hát, hogy Ellent és Jamest gyakran erősen megkísértette a csüggedés!

Egy viharos napon, amikor már majdnem minden ennivalójuk elfogyott, James a szakadó esőben ment a falun át, hogy pénzt, vagy némi élelmet kérjen az embertől, akinek dolgozott. Egy zsákkal a vállán tért vissza. Nagyon fáradt volt és csuromvizes. Ellen nagyon megsajnálta, és elsírta magát.

„Elhagyott minket Isten?” – kérdezte zokogva Ellen. Ám amikor arra gondolt, hogy Jézus mennyit szenvedett értük, úgy döntött, nem szomorkodik, úgy döntött, hogy ismét vidám lesz.

James és Ellen hosszú ideig jószívű hívőknél laktak különböző helyeken. Egyszer azonban sikerült egy házat bérelniük, ami csupán 175 dollárba került egy egész évre. Hálásak voltak a bútorokért, amiket kedves emberek adtak, vagy kölcsönöztek neki, és nem bánták, hogy eleinte étkezőasztaluk egy deszka volt két hordóra fektetve.

James egy nap nagy örömmel vitte haza azt a hat széket, amiért csupán egy dollárt kellett fizetnie. Nézd csak Ellen, mit hoztam! – mondta –Bár nincs közöttük két egyforma, erősek és nem kölcsönbe vannak, mind a miénk!”

Mind James, mind Ellen nagyon ügyeletek, hogy ne pazaroljanak el semmit. Ellen megtanult főzni és varrni is tudott. Olyan gondosan és ügyesen meg tudta foltozni James ruháit, hogy észre sem lehetett venni, hol volt a szakadás. Néha újabb foltot is kellett varrni a régire. Nem volt könnyű az életük, de tudták, hogy Jézus sosem hagyja el őket.

Bár Ellen tudta, hogy Jézus nagyon különleges munkára választotta ki őt, túl szerény volt ahhoz, hogy prófétának tartsa magát. Azt szokta mondani, hogy ő egyszerűen Jézus követe. Ahogy az adventisták létszáma gyarapodott, és folytatták a Biblia tanulmányozását, nagyon hálásak voltak az álmokért, amiket Jézus Ellennek adott.

Jézus talált más erős, önkéntes vezetőket is. Sokan közülük fiatalok voltak, mint James és Ellen. Szeretnéd néhányukat megismerni? Jövő héten  tanulunk róluk is.

(Folytatása következik)