Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Egy király rémálma

  6. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Nem sokkal azután, hogy Dánielt és barátait a babiloni bölcsek közé választották, valami ijesztő dolog történt. Ariók, a király testőrparancsnoka jött hozzájuk a hírrel, hogy a király elrendelte összes bölcse kivégzésesét, és azért jött értük, hogy a többiekkel együtt elvigye őket. Mi történhetett?

Ariók elmondta nekik, hogy Nabukodonozor királynak félelmetes álma volt. A tartalmára azonban nem emlékezett, és arra sem, hogy mi volt olyan ijesztő benne. Csupán annyit tudott, hogy szörnyű álom volt, és valamiért nagyon nagy jelentőségű. Egyetlen bölcsnek tartott ember sem tudott segíteni neki az álom megfejtésében és értelmezésében. Ezért nagyon megharagudott, elrendelte az összes bölcs kivégzését.

A történet a következő: Ébredése után a király nem emlékezett az álmára és azt hitte pontosan tudja, mi a teendője. Dán 2:1-3.

A bölcsek természetesen kérték a királyt, hogy mesélje el az álmát. 4. v.

A király azonban már mondta nekik, hogy tőlük akarja hallani az álom tartalmát is. Azt tartották róluk, hogy képesek ilyen csodálatos dolgot tenni, és most erre kérte őket. Ha nem tudják elmondani neki, hogy mit álmodott, nagy bajba kerülnek. 5. v.

Ha viszont el tudják mondani az álmát és megfejtik annak jelentését, a király gazdagon megjutalmazza őket. 6. v.

Sátán bizonyára elmondta volna azoknak a bölcseknek az álmot, ha tudta volna. De nem tudta. Tudod, hogy miért? Azért, mert Sátán nem ismerheti a gondolatainkat. Még maga Sátán sem tudta, miről álmodott a király.

 További elmélkedésre: Mit gondolsz, annak ellenére, hogy Sátán nem ismerheti biztosan a gondolatainkat, ki tudja a viselkedésünkből találni, hogy rá, vagy Istenre hallgatunk? Még ha nincs is módunk letérdelve imádkozni, magunkban mindig fordulhatunk Istenhez segítségért, mert Ő ismeri a gondolatainkat is. Akarja szerinted Sátán, hogy ezt tegyük?

HÉTFÖ

Nabukodonozor király az udvari bölcseivel beszélt, akik nagyon meg voltak ijedve. Tisztában voltak vele, hogy nem tudják a király kérését teljesíteni. Dán 2:7-8.

A király biztos volt benne, hogy emberei hazudnak. Talán azt hitte, hogy éppen csak kitalálnak valamit, és figyelmeztette őket, nem hagyja, hogy a bolondját járassák vele. 9. v.

A bölcsek most már tudták, hogy nagy bajban vannak. Újra megpróbálták meggyőzni a királyt, hogy lehetetlen az álom értelmét megfejteniük, ha nem mondja el nekik, mit álmodott, és egyetlen istenük sem elég hatalmas megtenni azt, amit kért. 10-11. v.

Ez valóban igaz volt, ugye? Bálványaik haszontalanok voltak. A király azonban egészen biztos volt abban, hogy hazudnak neki. Mérgében elrendelte az összes bölcs kivégzését, nemcsak azokét, akikkel beszélt. Ezért jött Ariók Dánielért, és barátaiért, akik nem voltak jelen, amikor a király a többi bölccsel tanácskozott. 12-13. v.

 További elmélkedésre: Hogy érezted volna magad, ha hallottad volna, amit a főudvarmester mondott Dánielnek és barátainak a problémáról? Megijedtél volna? Te mit tettél volna?

KEDD

Úgy tűnt, Dánielt és barátaik kivégzik a többi bölccsel együtt. Pánikba estek vajon? A többi bölcs és családjuk is bizonyára nagyon félt.

Dániel és barátai azonban olyan Isten emberei voltak, akiben megbízhattak. Dániel ezért életét kockáztatva a király elé járult, és időt kért tőle az álom tartalmának és jelentésének megfejtésére. Dán 2:16.

A királynak talán eszébe jutott, hogy az előtte álló fiatalember egyike annak a négy kivételesen értelmes diáknak, akiket vizsgáztatott. Talán kíváncsi volt, hogy Dániel Istene valóban erősebb-e a többi bölcs isteneinél. Ezért úgy döntött vár, és majd meglátja, mit tesz.

Dániel visszasietett barátaihoz és elmondta nekik, hogy a király adott nekik haladékot. Mindnyájan tudták, hogy csak egyetlen módon menthetik meg életüket. Milyen hálásak lehettek, hogy a hatalmas, erős Istenünkben való bizalmat választották! Tudták, hogy Ő képes segíteni rajtuk, ha az a terve velük. 17-18. v.

A Bibliából nem tudjuk meg, mennyi ideig imádkoztak, de abban biztosak lehetünk, hogy komolyan könyörögtek segítségért. Tudták, egyedül Isten képes megjelenteni nekik az álom tartalmát és értelmét is.

 További elmélkedésre: Mivel mutatta ki eddig is Dániel és három barátja, hogy az Istenhez való hűséget választották? Megáldotta már eddig is őket Isten a döntésükért? Hogyan? Megmutatják a cselekedeteink és a szavaink, hogy vajon Istenre szeretnék-e hasonlítani és az Ő Tízparancsolatának engedelmeskedni?

SZERDA

Dániel és három barátjának élete hamarosan véget ér, hacsak Isten nem segít rajtuk. Bíztak Istenben, hogy mindig azt cselekszi, amit a legjobbnak ítél. Isten már megadta Dánielnek a képességet, hogy álomban és látomásban megértsen dolgokat a jövőről. Dán 1:17.

Mi történt akkor éjjel, miután Dániel és barátai imádkoztak? Dán 2:19.

Dániel hálaadó imája Istenhez gyönyörű. Bemutatja, hogy Dániel tudta, honnan származik minden valódi bölcsesség, és hogy soha senki nem büszkélkedhet a bölcsességével, csak nagyon hálásnak kell lenni érte. 20-23. v.

Elérkezett az összes bölcs kivégzésének ideje, hacsak Dániel Istene nem tud olyasmit tenni, amit a többi bölcsek istenei nem tudnak. Az ő isteneik nem tudták a király álmának sem a tartalmát, sem az értelmét megjelenteni. Dániel Istene vajon hatalmasabbnak bizonyul? Mindkettőt meg tudja vajon tenni?

Igen. Isten úgy az álmot, mint a jelentését elmondta Dánielnek. Dániel most szólt Arióknak, hogy kész a király elé állni és elmondani neki. 24. v.

Ariók bizonyára nagyon izgatottan vezette Dánielt a Király elé. 25. v.

A király is izgatott volt. Valóban képes lesz Dániel segíteni neki? 26. v.

Az első, amit Dániel a királynak elmondott, az volt, hogy a több bölcs ember istenei valóban nem képesek az álmát elmondani neki, de van egy igaz Isten, aki képes erre. 27-28. v.

Dániel ezután emlékeztette a királyt, hogy mielőtt álmodott volna, este elalvás előtt azon gondolkodott, vajon mi történik birodalmával az ő halála után. Nabukodonozor király büszke volt a hatalmas Babilonra. Azt akarta, hogy örökre fennmaradjon. 29. v.

A király ezt hallván talán bólintott. Valóban, pontosan ezen gondolkodott. És mi volt az álom? Holnap megtudjuk.

 További elmélkedésre: Sátán nem tudja mindig megmondani, hogy min jár az eszünk, de Isten vajon mindig tudja?

CSÜTÖRTÖK

Az álom és tartalmának elmesélése előtt Dániel emlékeztette a királyt, hogy Isten ismeri a gondolatait, ezért álmában megmutatta neki, mi történik a jövőben az ő idejétől egészen Jézus második eljöveteléig. Isten megismerteti a királlyal az egyedül igaz Istent, és azt akarja, hogy gondolkodjon el a döntésein. Dán 2: 29-30.

Majd Dániel elmondta a királynak az álmát. A király talán előredőlve, lélegzetvisszafojtva figyelt. Mi volt az álom? 31-35. v.

Milyen izgalmas! A királynak eszébe jutott az egész álom. Minden pontosan úgy állt benne, ahogy Dániel mondta, most már minden apró részletére is visszaemlékezett.

Természetesen alig várta, hogy a jelentését is megtudja.

Ám mielőtt azt elmondta volna, Dániel ismét emlékeztette a királyt, hogy egyedül a Menny Istene az, aki hatalmat ad a királyoknak. Ő tette Nabukodonozort az akkori világ leghatalmasabb birodalmának fejévé. 37-38. v.

 További elmélkedésre: Ez az álom és jelentésének megértése számunkra is nagyon fontos. Nekünk még többet is meg kell értenünk belőle, mint amennyit a király megértett. Ugye, milyen izgalmas?

PÉNTEK

Az álom tartalmának elmondása után Dániel a jelentését is elmagyarázta a királynak. A lenyűgöző szobor minden egyes része - a fejétől kezdve- egy birodalmat jelképezett Babilon idejétől egészen Jézus második eljöveteléig.

Nabukodonozor király biztosan mosolyogva hallgatta, amint Dániel azt mondja, hogy ő az arany-fej. Ám ahogy Dániel folytatta, a király megtudta, hogy a hatalmas, gyönyörű Babiloni birodalom nem áll fenn örökre. Ahogyan a következő királyságok sem. 37-43. v.

Az ezüst mellkas és a karok Médó-Perzsiát jelképezték. A törzs és a bronz combok a Görög birodalmat. A vas lábszárak pedig a Római birodalmat jelképezték.

 A római birodalom kora után számtalan különböző nemzet uralkodik majd. A vas és cserép keverék lábfejek jelképezik őket. Ez azt jelenti, hogy némelyikük erős lesz, mint a vas, mások pedig törékenyek, mint a cserép. Soha, senki nem lesz képes olyan erős, egységes birodalommá összekovácsolni őket, mint az előzőek voltak.

Dániel ezután elmagyarázta, hogy a kő, amely porrá zúzza az egész szobrot, Isten királyságát jelképezi, ami Jézus visszajövetelekor kezdődik. Egészen más lesz, mint az előző birodalmak. Tökéletes lesz, és mindörökre fennmarad. 44-45. v.

A király megtudta, hogy a Mennyek istene az egyetlen igaz Isten. Mit mondott, miután Dániel befejezte a magyarázatot? 46-47. v.

Most, hogy Dániel ismertette a királlyal az álmot és annak jelentését, ő nem ölette meg a többi bölcset, akik nem tudták elmondani az álmot. Dánielt és három barátját fontos tisztségre emelte királyságában. 48-49. v.

 További elmélkedésre: Napjainkban a vas és cserép keverék lábfejek idejében élünk, ami azt jelenti, hogy Jézus eljövetele nagyon közel van. Segít neked a király álmának jelentése abban, hogy minden percben készen akarj állni Jézus eljövetelére? Olyan lesz, mint a kő, amely a szobor lábát megütötte, és véget vet e világ minden gonosz királyságának.

 

 

 

Történet sarok

A két János meggondolja magát

A „Kicsi Ellen” című mű alapján átdolgozta: Amy Sherrard

 

Egész éjszaka esett az eső, de amint pirkadt, az idő megint hidegre fordult. Hóvihar támadt, ami egy hétig is eltartott. Végül elállt a havazás, de ismét esni kezdett az eső.

„Mindenképpen tovább kell mennünk.” – mondta Ellen a szán kocsisainak.

„Át lehet kelni a folyón?” – kérdezgették a szembejövő utazóktól.

„Nem, nem tudnak.”  „Néhány ember alatt már beszakadt a jég.”  „Én meg sem próbálnám!” Ilyen, és ehhez hasonló válaszokat kaptak.

Harminc centiméteres víz állt a folyó felszínét borító jégen. „Iowába menjünk, vagy vissza Illinoisba?” – kérdezte a kocsis

„Menjünk tovább!”- felelte James és Ellen.

A lovak óvatosan mentek le a partra és belegázoltak a 30 centis vízbe. A szánon mindenki imádkozott. Minden lépésnél úgy tűnt, a lovak biztosan áttörik a jeget. Ha így lesz, mindnyájan a fagyos vízbe fulladnak.

Sokan figyelték őket a folyó túlsó partjáról, és amikor a lovak partra húzták a szánt, mindnyájan köréjük gyűltek. Azokról beszéltek, akiknek szánjai alatt beszakadt a jég.

Péntek volt, ezért a fáradt utazók egy szállodában maradtak szombatra. Vasárnapra ismét fagyosra fordult az idő. A nyitott szánon fülük, arcuk és orruk is kezdett elfehéredni és elfagyni.

Végül megérkeztek Waukonba. Eleinte úgy tűnt, az ottani hívők nem örülnek érkezésüknek. Ám nemsokára, miután James és Ellen egy különleges összejövetelen szólt hozzájuk, érzéseik megváltoztak.

Az egyik gyűlésen Mary Loughborough (ejtsd: Láfboró) felállt és így szólt: „Tévedtem, bűnt követtem el.” , és bocsánatért könyörgött, amiért azt akarta, hogy John hagyja ott Jézusért végzett munkáját.

Ezután Mary férje, John is felállt: „Félreteszem a szerszámaimat és nem használom őket többé pénzkeresetre. Mostantól kizárólag Istenért dolgozom.”- ígérte. Jelen volt a Szentlélek és bátorításukra látomást adott Ellennek. James és Ellen távozása előtt a Waukon-beli hívők ismét Isten népének boldog családja lettek.

John Loughborough megtartotta ígéretét. Visszatért Jamesszel és Ellennel, és egész hátralévő életében hűségesen dolgozott Jézusért.

Isten John Andrewst is meggyógyította, és ő is visszatért munkájához. A két John hűséges, fáradhatatlan munkás volt, amíg csak élt.

Annie Smith és öccse, Uriah Jézus két másik munkása volt. Annie tehetségesen írt és költő is volt. Nagyon fiatalon halt meg, de előtte még számos gyönyörű himnuszt írt, melyeket a mai napig is énekelünk. (Keressük meg őket az énekeskönyvünkben!)

Uriah is jó munkás volt. Számtalan könyvet írt, melyek segítettek az embereknek megszeretni és megérteni a Bibliát. Mint a két John, ő is Jézusért dolgozott, amíg csak élt.

Volt Jézusnak James és Ellen White-on kívül sok más munkása is? Ó, igen! Csupán néhányukkal ismerkedtünk most meg.

Jézusnak mára már több ezer segítője van. Mindenkit felhasznál, aki szereti Őt, és segítő akar lenni. Szeretnél te is a segítői közé tartozni?

(Folytatása következik)