Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Misszionárius foglyok

  5. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Megtörtént, amire Isten oly sokszor figyelmeztette népét. Júda legfontosabb főembereit fogolyként Babilonba hurcolták. Az összes fogoly bűnös volt az Istennek való engedetlenségében? Nem. Amióta csak Ádám és Éva bűnbe estek, mindig voltak, akik hűségesek maradtak Istenhez. Azt választották, hogy Őbenne bíznak és engedelmeskednek Tízparancsolatának, tegyenek bármit is a körülöttük élők. Az Istenhez hűséges foglyok között volt Dániel és három barátja is. Még csak tizenévesek voltak mindnyájan.

Nehéz lehetett a szívük és szomorú, miközben azt a hosszú gyalogutat Babilonig megtették. El kellett hagyniuk otthonukat, hazájukat, amit a legtöbben soha nem láthatnak viszont. Rabok voltak.

Bizonyára a történtek jártak a fejükben. A babiloni katonák elraboltak néhányat Isten templomának legszentebb tárgyai közül, hogy otthon, pogány templomunkban helyezzék el őket.  Dán 1:2.

Még szomorúbbak lettek volna, ha tudják, hogy évekkel később a babiloniak többször is visszamennek és még több kincset, és még több embert hurcolnak majd el.

Egyedül a Frigyláda, benne az Isten által írt, a Tízparancsolatot hordozó két kőtáblával menekült meg. Istenhez őszintén hű, bátor emberek egy barlangban rejtik majd el titokban, és senkinek sem mondják el, merre van.

Az ellenség lerombolja a városfalakat és felégeti a gyönyörű templomot. A 2Kir 25:8-16 és a 2Krón 36:15-20 igehelyen is elolvashatjuk, hogyan történt.

 További elmélkedésre: Hogy érezted volna magad Dániel, vagy valamelyik barátja helyében? Örülsz, hogy a Frigyládát nem vitték el Babilonba? Tudtad, hogy a mai napig nem találtak még rá, és biztonságos helyen rejtőzik?

HÉTFÖ

A rabok menete végre megérkezett Babilonba. Mi történik ezután? Senki sem tudta, csak Isten. Mit gondolsz, figyelemmel kísérte Dániel és barátai sorsát? Igen. Ők már megtanultak bízni Benne. Tisztes otthonból származtak, szüleik gondosan helyes szokásokra tanították őket és jó tanulók is voltak. Arra is megtanították őket, hogy szeressék Istent, és engedelmeskedjenek a Tízparancsolatnak.

A szüleik azonban nem voltak már velük. Rövidesen nagyon komoly döntéseket kell majd hozniuk, melyek egész további életüket meghatározzák. Hogyan döntenek, mit választanak vajon? Hűségesek maradnak Istenhez?

Babilon királya különleges parancsot adott főudvarmesterének, Aspenáznak. Mi volt ez az utasítás? Dán 1:3-4.

Ez valami versenyfélének tűnik, ugye? A kiválasztott fiatalembereknek nagyon különlegesnek kellett lenniük. Okosnak és külsőleg is megnyerőnek. Dániel és barátai ilyenek voltak. Biztosan örültek, hogy addig is mindig vigyáztak testükre és jól tanultak. Vajon ők is a kiválasztottak között lesznek?

Aspenáz talán próbára tette és kikérdezte őket. A király nagyon határozottan, kizárólag a legjobbakat akarta.

 További elmélkedésre: Imádkozott szerinted Dániel a barátaival együtt? Örültek szerinted, hogy jó tanulók voltak és megtanulták, hogyan vigyázzanak a testükre? Nekünk is ezt kell tennünk?

KEDD

Dániel és három barátja is bekerült a kiválasztott különleges diákok csoportjába.  Viszont azonnal egy problémával találták szembe magukat.

A király rendelete szerint különleges étrenden kellet élniük. A legmegfelelőbb étrenden akarta tartani őket, legalábbis amit ő a legjobbnak hitt. Mi volt a kiválasztott diákok számára előírt étrend? Dán 1:5.

Tisztátalan hús? Bor? Dániel és három batárja még soha életükben nem fogyasztottak ilyesmit. Szüleik azt tanították nekik, hogy ezek nem tesznek jót nekik. Tudták, hogy többek között azért egészségesek, mert az egészségügyi törvények szerint éltek. Mitévők legyenek most?

Könnyű lett volna azt választani, hogy a király nagylelkűségét értékelve, hálásan elfogadják a felajánlott étrendet.

Azt is gondolhatták volna, hogy igazán nem számít, ha röpke három évig a király ételeivel élnek.

Vagy azt is gondolhatták volna, hogy itt a jó alkalom kipróbálni a szüleik által nem helyeselt dolgokat. Számtalan mentséget találhattak volna.

Hogyan döntenek vajon? Mire jutott Dániel, még mielőtt az oktatás elkezdődött volna? 8. v.

Nagy bátorságra volt ehhez szüksége. Senki sem mert a király parancsainak ellenszegülni, és Aspenáz tudta ezt. Hogyan segíthetne a fiatalembereknek? Mi lesz, ha a király tudomást szerez erről?

 További elmélkedésre: Dániel már eltökélte magát. Már nem volt szüksége a szülei segítségére. Meg kell tanulnia minden Jézust szertő gyermeknek helyesen cselekedni, még akkor is, amikor a szüleik nem figyelik őket? Te is tanulod, hogy mindig helyesen viselkedj?

SZERDA

Aspenáz nem tudta nem szeretni Dánielt. Ő és három barátja nagyon tapintatosak voltak, udvariasak és segítőkészek. Szívesen segített volna nekik, de félt a következményektől. Dán 1:9-10.

Aspenáz nem értette meg, hogy az által elrendelt étrend a legjobb táplálék. Azt hitte, hogy attól legyengülnek és a többieknél rosszabbul fognak kinézni. És ha kiderül, mi az oka, akkor őt megbüntetik. Egyszerűen nem vállalta ezt a kockázatot.

Dániel ezután az élelmezésükért felelős felügyelőhöz fordult. Arra kérte, tegyen próbát velük 10 napig. Milyen táplálékot kért Dániel a király asztaláról származó ételek helyett? 11-13. v.

A felügyelő átgondolta a dolgot, talán még Aspenáznak sem szólt róla. Talán biztos volt benne, hogy úgyse válik be a fiatalemberek terve, de végül beleegyezett, hogy kipróbálják. Tíz napon át azt fogja adni nekik, amit kérnek.

Dániel és barátai bizonyára nagyon megkönnyebbültek és hálásak voltak. Biztosak lehetünk benne, kérték Isten, áldja meg döntésüket, hogy hűségesek lesznek hozzá.  Az elkövetkező tíz nap alatt sok vizet ittak, gyümölcsöt és zöldségfélét ettek, és olyan ételeket, amiket kértek. Talán még tornáztak is minden nap. Nemsokára megtudják, megengedi-e a felügyelő, hogy továbbra is így étkezzenek. Abban mindenesetre biztosak voltak, hogy nem fognak a király ételeiből enni.

 További elmélkedésre: A gyümölcsből, gabonából, zöldségekből és diófélékből álló étrend még ma is legjobb a világon. Szoktatod magad te is ehhez az étrendhez?

CSÜTÖRTÖK

A tíz nap elteltével végre elérkezett az ideje, hogy a felügyelő ellenőrizze Dániel és barátai állapotát. Hogyan döntött? Dán 1:15-16.

A felügyelő biztosan meglepődött, de elégedett is volt. Kedvelte a fiúkat, és most maga is láthatta, hogy igazuk volt. Nem volt miért aggódnia többé. A fiatalemberek ehették továbbra is azt, amit kértek.

Mit gondolsz, szobájukba visszatérve Dániel és barátai hálát adtak Istennek? Megáldotta őket, amiért bátran visszautasították a király étrendjét. Bizonyságot tettek a felügyelőnek, és talán még a szakácsoknak is. Sőt, a többi diák is láthatta, mi történt.

Három évig tanulták a tárgyakat, amikből majd vizsgázniuk kell a király előtt. Elméjük tiszta és éles volt, Isten megáldotta őket, amiért hűségesek maradtak Őhozzá. Dánielt különösen megáldotta Isten. Olyan ajándékot kapott, amivel az emberek segítségére lesz egészen Jézus visszajöveteléig. Mi volt az? 17. v.

Háromesztendőnyi gondos, szorgalmas tanulás után elérkezett a fontos záróvizsga ideje. Tudták, hogy vetélkedniük kell majd a többi diákkal. Ők voltak a legbölcsebbek és legtehetségesebbek az összes fiatalember közül, akiket Aspenáz kiválasztott. Végül rájuk került a sor, hogy a király elé lépjenek.

 További elmélkedésre: Mit gondolsz, féltek vajon Dániel és barátai, amikor a király vizsgáztatta őket? Tényleg számít, hogyan bánunk a testünkkel? Gyakorolod a helyes étkezést, megfelelő alvást, testedzést a szabad levegőn? Hogyan élhetnél helyesebben?

PÉNTEK

Nabukodonozor király alaposan szemügyre vette Dánielt és barátait. Valahogy különböztek a többi diáktól. Sudáran, egyenesen álltak. Bőrük tiszta és egészséges volt. Szemük is tisztán ragyogott. Leheletük sem volt kellemetlen. Modoruk is tökéletes volt.

Aspenáz is figyelte, ahogy a király a négy diákot vizsgáztatta. Tudta, mennyire kiválóak, és szerette volna, ha jól teljesítenek.

A király nem a héber nevükön szólította őket. Babiloni nevükön nevezte őket, amelyeket babiloni pogány istenségek után kaptak. Dán 1:7.

A király minden kérdésére tudták a helyes választ. Az egyre nehezebb kérdésekre is gyorsan és világosan feleltek. A király le volt nyűgözve. Alig hitte el, hogy valaki olyan okos lehet, mint ők. Milyen eredménnyel végeztek a többiekhez képest? 20. v.

Dániel és barátai vajon véletlenül voltak okosabbak a többi diáknál? Miért teljesítettek annyival jobban az összes többi fiatalembernél? Azért, mert a maguk részéről mindent visszautasítottak, amiről tudták, hogy ártana a szervezetüknek és az értelmüknek. Az egészségügyi szabályokkal összhangban éltek, ami tulajdonképpen megfelel az egyik parancsolatnak, mely így szól: „Ne ölj!” Azok, akik tönkreteszik testüket és értelmüket, engedetlenek ezzel a parancsolattal szemben.

Más oka is volt, hogy olyan jól tanultak. Amikor minden tőlünk telhetőt megteszünk, Isten is meg tud áldani bennünket. Szentlelke segíti értelmünket, hiszen minden bölcsesség Istentől származik.

 További elmélkedésre: Számított Dániel és barátai életében, hogy helyes döntéseket hoztak? Mivel a kicsinek látszó dolgokban is az Ő tiszteletét választották, Isten tudott nekik segíteni a nagy dolgokban is. Te is szeretnél így élni?

 

 

 

Történet sarok

A két János feladja

A „Kicsi Ellen” című mű alapján átdolgozta: Amy Sherrard

 

„Ez túl nehéz! Nem élhetünk így tovább!” – mondta Mary Johnnak.

Ki is volt ez a Mary? Egy fiatal adventista lelkész, John Loughborough (ejtsd: Láfboró) felesége volt. John elcsüggedt, mert Mary igazat beszélt. Annak ellenére, hogy amikor nem prédikált, keményen dolgozott, a gazdálkodóknak segített az aratásban, soha nem volt elegendő pénzük a szükséges dolgok megvásárlására. Heti négy dollár nem volt elég a megélhetésükre.

„Rendben van Mary. Költözzünk vissza Iowába, a szüleim Waukoni farmjára, ahol asztalosként dolgozhatok, és prédikálhatok is.” – mondta John a feleségének. Így is tettek. Mivel John keményen dolgozott, hamarosan lett elegendő pénzük a megélhetésre.

Egy másik John is élt ugyanabban a városban. Az ő vezetékneve Andrews volt. Mindkettejük középső neve N betűvel kezdődött. John Andrews is Jézus munkása volt, cikkeket írt az adventista újságba, amit a szombathívőknek nyomtattak ki és postáztak el. A fáradtságos munkától, és mivel nem ismerte a helyes táplálkozás szabályait, egészsége megromlott. Ő is hazatért édesapja gazdaságába segíteni és ott megpróbált új erőre kapni.

Sátán mindent megtett, hogy távol tartsa az embereket a Biblia igazságainak megismerésétől, és nagyon örült, hogy egyik John sem segít többé. Annak is örült, hogy Waukon városka hívői egyre inkább nemtörődöm módon éltek. Nem szerették már annyira Jézust, mint azelőtt.

Iowa (ájova) és Illinois (ilinoj) államokat a Missisipi folyó választja el egymástól.  James és Ellen White éppen az Illinois állambeli Round Grove (ráund grov) nevű városban tartottak összejövetelt. Segíttettek a hívőknek a Jézusba vetett bizalmukat erősíteni. Képzeljük csak el, mit érezhettek, amikor Jézus Látomást adott Ellennek arról, ami a két Johnnal és Waukon várossal történni fog!

Ellen tudta, hogy el kell menniük Woukonba és segíteni az ottani hívőknek. Tél volt, és Waukon majdnem 300 kilométer messze volt, de mivel a Missziszipi folyó befagyott, ezért szánkóval is átkelhettek rajta.

Két Round Grovi hívő felajánlotta, hogy elviszi Jamest és Ellent kétlovas szánjukon Waukonba.

Az indulásuk előtti napon azonban 24 órán át esett az eső. Mindenki tudta, hogy az esőtől a folyó felszínét borító jég olvadásnak indul, ezért veszélyes lehet az átkelés. Mégis megpróbálják? Mitévők legyenek?

„Le kell tennünk az utazásról.” – mondta James. Ellen azonban biztos volt benne, hogy menniük kell.

„Testvérnő, mi a véleményed?” – kérdezte az egyik kocsis.

„Elmegyünk!” – válaszolta Ellen.

A kocsisok beleegyeztek, de tudták, hogy ha épségben odaérnek az valódi csoda lesz.

Ellen akárhányszor csak felkelt és kinézett ablakon akkor éjjel, azt látta, hogy még mindig esik az eső.

(Folytatása következik)