Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A hüséges építök

  12. tanulmány  

Nyomtatás

Ha Isten kér tőlünk valamit, addig kell kitartóan dolgoznunk, amíg a munka el nem készül,

folyamatosan imádkozva, és kérve Őt, hogy segítse munkánkat.

VASÁRNAP

Ahasvérus király halála után a fia, Artaxerxes lett Perzsia következő uralkodója. E heti történetünk Artaxerxes király uralkodásának idejében játszódik.

Artaxerxes egyik barátja egy Ezsdrás nevű zsidó férfiú volt, aki hosszú éveken át imádkozott és tanulmányozta a Bibliát. Miért? Ezsdr 7:10.

Az Úr segített Ezsdrásnak, hogy Neki engedelmeskedjen és Isten törvényének valamint az izraeliták történelmének jó tanítója legyen.  Ezsdrás hatására sokan kezdték tanulmányozni Isten prófétáinak írásait.

Artaxerxes király kedvelte Ezsdrást, aki néha beszélt neki Isten tervéről a zsidókkal kapcsolatban. Ezsdrás elmagyarázta, hogy Isten azt akarja, a zsidók térjenek haza Júdába és építsék újjá Jeruzsálemet. Ezsdrás azt is megemlítette, hogy ő is Júdába akar menni, és segíteni az ott élő zsidóknak.

Artaxerxes írt egy levelet Ezsdrás részére, amelyben ez állt: „Amit csak parancsol a menny Istene, azt pontosan teljesíttessék!”

Ezsdrás tehát sok zsidóval együtt útra kelt Jeruzsálem felé. Amikor végül megérkeztek, Ezsdrás azt látta, hogy a régebben visszatért zsidók közül sokan már nem engedelmeskednek Istennek. Néhány férfi még bálványimádó asszonyokkal is házasodott. Isten megmutatta Ezsdrásnak, mit tegyen. Sok imádsággal és kitartó munkával elérte, hogy a nép ismét az Istennek való engedelmességet válassza. Ezsdrás hosszú évekig kemény munkával segítette a zsidókat.

Te is szeretni akarod Istent, és neki engedelmeskedni? Akarasz másoknak is segíteni, hogy engedelmesek legyenek, mint ahogy Ezsdrás tette?

HÉTFÖ

Artaxerxes király udvarában élt egy Nehémiás nevű férfiú. A királynak dolgozott. Ő is zsidó volt, mint Ezsdrás.  Artaxerxes észrevette, hogy Nehémiás milyen bölcs ember és milyen hűségesen dolgozik. Ezért hamarosan jó barátok lettek.

Nehémiás a Perzsa uralkodónak dolgozott, de nem feledkezett el sem Istenről, sem a távoli Júdában élő zsidókról.

Sok évvel azután, hogy Ezsdrás Júdába visszatért, küldönc érkezett Nehémiáshoz Jeruzsálemből, és elmondta mi folyik ott. A városfalak még mindig romokban állnak, és a kapuk is kiégtek. Mit tett Nehémiás a hírek hallatán? Neh 1:4.

Nehémiás Istenhez imádkozott. Megvallotta a maga, és népe bűneit. Azt is kérte Istentől, hogy indítsa a királyt, engedje őt el Jeruzsálembe, hogy a falakat és kapukat újjáépítse. Szüntelenül imádkozva a megfelelő alkalomra várt, hogy a királlyal beszélhessen erről.

Hetek teltek el. Egy nap Nehémiás nem tudta már palástolni szomorúságát és Artaxerxes észrevette, hogy valami bántja. Mit kérdezett a király? Neh 2:2.

Nehémiás ezért mesélt neki Jeruzsálem romos falairól. „Mi az, amit kívánsz?” – kérdezte a király. 4.v.

Elérkezett az alkalom Nehémiás számára, amiért a menny Istenéhez imádkozott. Mit tett, mielőtt a királynak válaszolt volna? 4. v.

Imádkozhatunk mi is, akárhol is vagyunk?

KEDD

Isten meghallgatta Nehémiás rövid, néma imáját, és megmutatta neki, mit válaszoljon a királynak. Nehémiás előadta, hogy vissza szeretne menni Jeruzsálembe, és Artaxerxes megadta neki az engedélyt. A király ezen kívül mindent megadott Nehémiásnak, amire az úton, és Jeruzsálem újjáépítése közben szüksége lehet.

Jeruzsálembe érve Nehémiás egyelőre nem mondta el senkinek, miért jött. Tudta, hogy a szomszédban lakó ellenségeik nem akarják, hogy a zsidók ismét felépítsék Jeruzsálemet.

Éjszaka elment szemrevételezni a romos falakt és a kiégett kapukat. Látta, hogy sok munkába fog kerülni a helyreállítás. Tudta azonban, hogy Isten segíteni fog neki.

Másnap így szólt a zsidókhoz: „Jertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát!” Neh 2:17. Majd elmondta nekik, hogyan segítette őt Isten az újjáépítési engedély megszerzésében. Belegyezett a nép, hogy segítenek Nehémiásnak? 18. v.

Ellenségeik kinevették a zsidókat, amikor tervükről tudomást szereztek. Hogyan is végezhetnének el a zsidók egy ilyen nagy munkát? Nem tudták, hogy Isten fog segíteni nekik. Nehémiás ezt mondta nekik: „A mennynek Istene, ő ad jó szerencsét nékünk, és mi mint az ő szolgái kelünk föl és építünk.”

Biztosak lehetünk Isten segítségében, ha Ő bíz meg valamilyen munkával?

SZERDA

A zsidók azonnal hozzákezdtek Jeruzsálem falainak újjáépítéséhez. Gondosan megszervezték a munkát és a fal minden szakaszához külön felelőst jelöltek ki. Gyorsan haladt a közös munka. Ellenségeik gúnyolódtak rajtuk, de ők nem engedték, hogy ez akadályozza munkájukat. Közös munkájuk eredményeként a fal egyre magasabbra emelkedett.

Ezt látva ellenségeik haragra gerjedtek. Rövidesen katonákat küldtek, hogy megzavarják a munkát. Mit tett erre Nehémiás? Neh 4:9.

Attól kezdve minden munkás fegyvert is vitt magával a szerszámai mellett. Nehémiás arról is gondoskodott, hogy Jeruzsálemet katonák őrizzék éjjel-nappal. A férfiak fele folytatta a fal építését, másik fele pedig őrt állt mellettük és az ellenséges katonákat figyelte.

Sok gondja volt Nehémiásnak, ugye? Más esetleg már abbahagyta volna munkát mondván, hogy túl nehéz és túl sok gond van vele. De nem úgy Nehémiás! A gondok hatására láthatóan megerősödött Istenbe vetett bizalma és még kitartóbban dolgozott.

Nehémiás mindig Isten elé vitte, amikor csak gondja akadt. Isten pedig mindig megmutatta neki, mit tegyen.  Helyes volt Nehémiásnak ez a szokása? Számunkra is a legjobb megoldás, mindent megbeszélni Istennel?

CSÜTÖRTÖK

Három férfi okozta a legtöbb gondot Nehémiásnak. Szanballat, Tóbiás és Gesem.  Egy nap a következő üzenetet küldték Nehémiásnak: „Jer és találkozzunk a faluk egyikében.” Neh 6:2.  Isten megmutatta Nehémiásnak, hogy azok a férfiak valójában bántani akarják. Beleegyezett Nehémiás a találkozóba? 3. v.

Négyszer üzentek Nehémiásnak azok a férfiak, és ő négyszer utasította vissza hívásukat. Nem engedte, hogy bármi is eltérítse, a munkától, amivel Isten megbízta.

Szanballat végül levelet küldött Nehémiásnak, amiben azzal vádolta, hogy engedetlen Artaxerxes királlyal szemben és a zsidók királya akar lenni Jeruzsálemben. Nehémiás a következőket válaszolta: „nem történt semmi olyan, aminőt te mondasz.” Szanballat egyszerűen hazugságokat talált ki.

Szanballat és Tóbiás ezután felbéreltek egy férfit, mondja azt Nehémiásnak, hogy valaki meg akarja ölni. Az ember könyörgött Nehémiásnak, rejtőzzön el a templomban, ahol biztonságban lehet. Isten ismét segített Nehémiásnak rájönni, mit tegyen. Mit mondott a férfinak Nehémiás? 11. v.

Nehémiás tudta, hogy amíg azon dolgozik, amivel Isten bízta meg, Ő vigyázni is fog rá. Helytelen lenne elfutni és elrejtőzni, amikor ott a sok munka.

Kitartóan dolgozol, amíg el nem készül a munka, amivel a szüleid megbíztak?

PÉNTEK

Nehémiás ellenségei számtalanszor megpróbálták leállítani Jeruzsálem falainak újjáépítését. Isten azonban segített Nehémiásnak, és néhány héten belül elkészültek a falak és a kapuk is a helyükre kerültek. Mennyire örültek a zsidók, és milyen hálásak voltak, hogy Isten segített nekik!

Isten törvényének tanítója, Ezsdrás még mindig Jeruzsálemben volt, hogy segítsen a zsidóknak Istenhez hűségesnek maradni. Mit olvasott fel nekik Ezsdrás, amikor az egész nép összegyűlt egy ünnepségre?  Neh 8:2, 18.

Az emberek nagyon megbánták bűneiket, miközben Ezsdrás a Törvénykönyvből olvasott fel nekik. Bűnbánatot tartottak és Isten bocsánatát kérték. Ígéretet tettek, hogy be fogják tartani Isten törvényét.

Nehémiásnak ezután vissza kellett mennie Artaxerxes király udvarába dolgozni. Távollétében sajnos sok zsidó nem tartotta meg a hűségre tett ígéretét. Pogány asszonyokat vettek feleségül és nem szentelték meg a szombatot. Még azt is megengedték, hogy egyik legnagyobb ellenségük Tóbiás Isten templomának egyik termében lakjon!

Nehémiást nagyon feldúlta, amikor visszatért Jeruzsálembe, és látta mit művelnek a zsidók. Kihajította Tóbiás holmiját a templomból és segített a zsidóknak megszabadulni a velük élő pogányoktól. Megtanította a zsidókat, hogyan szenteljék meg a szombatot.

Szeretnél te is olyan jó munkása lenni Istennek, mint Nehémiás volt?

 További elmélkedésre:

-   Mit szeretett Ezsdrás mindennél jobban tanulmányozni?

-   Sokat kellett Nehémiásnak imádkoznia? Nekünk is sokat kell imádkoznunk?

-   Abbahagyta Nehémiás a munkát, hogy ellenségeivel beszéljen, vagy elmenekült talán?

-   Megtesz Sátán minden tőle telhetőt, hogy megakadályozza Isten népét az Úrnak való engedelmességben?

-   Meg tudja akadályozni Sátán Isten munkáját?

-   Kellet vajon Nehémiásnak félnie, amikor Isten vigyázott rá?

-   Rád is vigyáz Isten? Kell bármitől is félned, ha Neki engedelmeskedsz?

 Imádságom: Drága Istenem, olyan jó munkás szeretnék lenni, mint Nehémiás volt. Kérlek, segíts nekem kitartóan és gyorsan dolgozni, amíg el nem készülök a feladattal. Abban is segíts, kérlek, hogy a szüleimnek engedelmeskedni tudjak. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Amy Burmában – 25. rész

Írta: Amy Sherrard

Látogatás angliában

 

Amy és szülei végül megérkeztek Angliába. Nemsokára berendezkedtek egy Londonhoz közeli helyen.  Apa meg Anya elkezdték tervezgetni, hogyan nézzenek meg mindet, amit szeretnének.

Indiához és Burmához képest Angliában nagyon hideg volt, ezért Amynek szüksége volt valami meleg holmira. Végül megkapta azt a meleg, barna gyapjúkabátot, amire oly sokáig gyűjtögette a pénzét. Nem fázott, ahogy a várost járták, még akkor sem, amikor az emeletes busz felső szintjén utaztak.

Minden napot élveztek Londonban. Esténként pedig, amikor már nagyon elfáradtak, örültek, hogy visszatérhetnek szobájukba egy pihentető éjszakai alvásra.

Sokan mások is látogatták a látványosságokat, ahol jártak és Amy szülei féltek, hogy kislányuk esetleg elveszik a nagy tömegben.

„Ha esetleg elszakadnánk egymástól, állj meg, és maradj ott, ahol vagy!- mondták neki. – Meg fogunk találni, te soha ne indulj a keresésünkre!”

Egy nap éppen az őrségváltást nézték a királyi palotánál és Amy az első sorból figyelte, ahogy a gárdisták csinos egyenruhájukban meneteltek. Néhányan gyönyörű lovon ültek. Az új őrség érkezése után a tömeg eloszlott, de Amy még tovább nézte őket.

Amy egyszer csak körülnézett. Mindenki eltűnt! Ó, mennyire szertett volna elfutni és megkeresni a szüleit! Ám eszébe jutott, hogy mit kell tennie, és így imádkozott: „Jézusom, kérlek, segíts a szüleimnek, hogy megtaláljanak!”

Végre meglátta, ahogy közelednek. Egymáshoz futottak, és még Apa szemét is elfutották a megkönnyebbülés könnyei. Hálásak voltak, amiért Amy engedelmesen azt tette, amit mondtak neki.

A Londonban töltött három hét nagyon gyorsan elrepült, és ideje volt ismét hajóra szállniuk. A hajó a kanadai Újfunlandba viszi őket, ahol a szülei kilenc évig dolgoztak, mielőtt Indiába és Burmába mentek volna misszionáriusnak.

„Mire odaérünk, teljesen megkerültük a földet.” – mondta Apa

„És ha ígéretemhez híven én is misszionárius leszek, újra megkerülöm a földet”. - mondta magában Amy.

Anya nagyon örült, hogy útjuk során eddig még egyetlen vihar sem volt. Ez azonban megváltozott Újfunland felé. Nagyon fújt a szél, és a hullámok olyan magasak voltak, hogy hajó hánykolódása miatt szinte mindenki tengeribeteg lett. Az összes kajütablakot szorosan zárva kellett tartani, mert a hatalmas hullámok miatt szinte állandóan elborította őket a víz.

Amynek és Apának tetszettek az óriási hullámok, de szegény Anyának nem. Olyan rosszul volt, hogy evésre még csak gondolni sem tudott.

Amy és Apa azonban szokás szerint elmentek reggelizni, és soha nem felejtik el, ami akkor az ebédlőben történt.

kislány és családja Amy önzetlen ajándékának! Újra, meg újra köszönetet mondtak neki és boldogan intettek búcsút, amikor hajójuk végre Angliába érkezett.

(Folytatása következik)