Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Egy király rémálma

  6. tanulmány  

Nyomtatás

Isten minden titkot ismer. Azt is, ami a jövőben fog megtörténni, és elmondja titkait a prófétáinak..

VASÁRNAP

Dániel Babilonban élt, és Nabukodonozor királynak dolgozott. A király és Babilon népe bálványimádók voltak. Dániel is bálványokat imádott? Nem. Ő a Mennyben élő Istent imádta. Isten pedig gondot viselt Dánielről és három barátjáról.

Egyik este Nabukodonozor király lefekvés után nem tudott rögtön elaludni. Azon tanakodott, vajon mi lesz vele később, ha megöregszik, és mi történik Babilonnal az ő halála után. Fogalma sem volt róla, de szerette volna tudni. Végül elaludt.

Alvás közben szörnyű álmot látott akkor éjjel Nabukodonozor király, és álma végén felriadt. Bár tudta, hogy rosszat álmodott, nem emlékezett rá, hogy mit. Minél többet gondolkodott rajta, annál izgatottabb lett. Annyira zaklatott volt, hogy nem tudott már visszaaludni.

Nabukodonozor király ezért hívatta udvari bölcseit és utasította őket, mondják el, mit álmodott. Mennyire meglepődtek! Honnan is ismerhetnék a király elfelejtett álmát? Mit mondtak a bölcsek Nabukodonozornak? Dán 2:4.

Válaszuk még jobban felzaklatta a királyt. Azt mondta nekik, ha nem mondják meg, mit álmodott, és az mit jelent, akkor kivégezteti őket. Azok a bölcs emberek azonban nem voltak képesek megmondani, mit álmodott Nabukodonozor. Nem tudták, mert az titok volt.

HÉTFÖ

Nabukodonozor király egyik éjszaka álmodott valamit.  Ám ébredés után nem emlékezett rá, hogy mit. Abban biztos volt, hogy nagyon fontos álom volt, és meg akarta tudni az értelmét. Ám udvari bölcsei nem tudtak segíteni neki.

A bölcseknek képesnek kellett volna lenniük a titkokat megfejteni, de mivel semmit sem tudtak a királynak az álmáról mondani, ő nagyon megharagudott rájuk. Sok drága ajándékot is ígért nekik, ha elmondják az álmát, és annak jelentését. De ők még mindig nem tudták. Mit mondtak?  Dán 2:11.

Amikor Nabukodonozor király látta, hogy a bölcsek tehetetlenek, dühöngött, és haragjában utasította főudvarmesterét, Ariókot, hogy végeztesse ki az összes babilóniai bölcset.

Dániel Ananiás, Misáel és Azariás is Nabukodonozor bölcsei közé tartozott. Ők nem voltak ott a palotában, ezért nem is tudtak a király álmáról. Nagyon meglepődhettek, amikor Ariók értük ment és közölte velük, hogy viszi őket kivégezni.

Isten segített Dánielnek nagyon bölcsen viselkedni. Udvariasan megkérdezte Ariókot, miért adott ki a király ilyen szörnyű parancsot. A főudvarmester mindent elmesélt neki.

Vajon mit tesz most Dániel?

KEDD

Amikor Ariók Dánielért és barátaiért ment, hogy kivégzésre vigye őket, Isten segített Dánielnek rájönni, hogy mit tegyen. Először is megkérdezte, miért akarja a király megöletni a bölcseit. Majd meghallgatta Ariók beszámolóját a király elfelejtett álmáról. Dániel ezután a király elé sietett. Mit kért Dániel Nabukodonozortól? Dán 2:16.

Miután Nabukodonozor beleegyezett, hogy haladékot adjon, Dániel visszatért barátaihoz és beszámolt nekik. Mindnyájan letérdeltek és együtt imádkoztak. Arra kérték Istent, hogy mondja el nekik a király álmát, hogy ne végezzék ki őket. Segített Isten Dánielnek megismerni a király álmát? 19. v.

Éjszaka Isten ugyanazt az álmot adta Dánielnek, amit Nabukodonozornak is, és a jelentését is elmondta neki. Milyen boldogan ébredt fel Dániel! Első dolga volt, hogy imádságban megköszönje Istennek a segítségét.

Dániel ezután Ariókhoz sietett. „Ne ölesd meg a babiloni bölcseket – kérte- vigyél engem a király elé, és elmondom neki az álom értelmezését.”

Dánielre tekintve Nabukodonozor király ezt kérdezte: „Csakugyan képes vagy megjelenteni nékem az álmot, amelyet láttam, és annak értelmét?” 26. v.

Válaszában Dániel nem önmagáról szólt, hanem a Menny Istenéről beszélt, és a király értésére adta, hogy Isten az, aki bölcs, és minden titkot ismer. 28. v.

Holnap megtudjuk, mit mondott Dániel Nabukodonozornak.

SZERDA

Te tudod, hogy mi történik veled ma, vagy akár holnap? Nem. Lehet, hogy levelet kapsz, vagy valaki meglátogat. De tudhatod ezt biztosan? Nem.

Tudod, milyen idő lesz a következő születésnapodon? Nem. Lehet, hogy esni fog, lehet, hogy ragyogó kék lesz az ég. Tudod vajon, hogy felnőttkorodban hol fogysz élni? Nem.

Tudhatja bárki is biztosan, mi történik a jövőben? Nem, de Isten tudja. Ő mindent tud, ami majdan bekövetkezik. Az embernek lehetnek sejtései, de csak Isten tudja biztosan.

Nabukodonozor király tudni szerette volna, mi történik a jövőben és Isten álmában megválaszolta a kérdését. Dániel elmondta a királynak, hogy egyedül Isten képes álmának titkát, és a jövőbeli eseményeket megjelenteni a királynak.

Ezután Dániel pontosan elmondta a királynak mindazt, amit álmában látott. Dán 2:31-35.

A király lelkesen hallgatta Dánielt, aki szóról szóra azt mondta, amit álmodott. Milyen boldog volt a király, hogy most már neki is minden eszébe jutott! Mi lehet azonban ennek a furcsa álomnak a jelentése?

Dániel azt is elmondta a királynak. Holnap mi is megtudjuk.

Ugye örülsz, hogy Isten mindent ismer, ami a jövendőben történni fog? Soha nem kell aggódnunk a jövő miatt!

CSÜTÖRTÖK

Dániel próféta elmondta Nabukodonozor királynak az álmát. Emlékszel a nagy szobor részeire, amit a király látott? Aranyból volt a feje, a mellkasa és karjai ezüstből, törzse bronzból (rézből), lábszárai vasból, és lábfejei vas és cserép keverékéből.

Dániel az álom jelentését is elmondta. Az arany fej a Babiloni birodalmat jelképezte, a szobor többi testrésze pedig az utána következő királyságokat. Nabukodonozor volt Babilon királya, tehát az álom első része róla szólt.

Babilon azonban nem marad fenn örökre. A szobor ezüst része az utána következő királyságot, a Médó-Perzsa birodalmat jelképezte. A bronz törzs egy harmadik királyságot, a Görög birodalmat. Azután egy negyedik királyság támad, a Római birodalom, amely erős, mint a vas. Az ötödik birodalom különböző részekből tevődik össze, egyes részei erősek lesznek, mint a vas, más részei pedig gyengék, törékenyek, mint a cserép. Bárhogyan is próbálják az emberek, soha többé nem tudják egyetlen, egységes birodalommá kovácsolni a világot.

Mit mondott Dániel, mi történik a szobor által jelképezett királyságok idejének végén? Dán 2:44.

Az utolsó királyság Isten birodalma lesz, ami mindörökre fennmarad!

„És igaz az álom, és bizonyos annak értelme” – fejezte be mondandóját Dániel. 45. v.

Hogy álmélkodott Nabukodonozor Dánielt hallgatva! Most már biztosan ismerte a jövendőt

PÉNTEK

Dániel segített a királynak álmát felidézni és értelmét megismerni. Nabukodonozor most már felismerte, hogy az Isten, akit Dániel tisztel, az igaz Isten. Dániel kivételével egyetlen udvari bölcs embere sem tudta az álmát és annak jelentését elmondani neki.

Nabukodonozor tudta, hogy bölcsei bálványimádók. Azok a bálványok azonban nem tudtak segíteni nekik az elfelejtett álom felidézésében és megfejtésében. Dániel Istene azonban elárulta a titkot. „Bizonnyal a ti Istenetek, ő az isteneknek Istene és a királyoknak ura, és a titkok megjelenítője…” – mondta a király Dánielnek. Dán 2:47.

Mivel köszönte meg a király Dánielnek a segítségét? 48. v.

Dániel arra kérte a királyt, hogy barátait,Ananiást, Misáelt és Azariást is helyezze fontos tisztségekbe. De a király különleges főembere Dániel lett.

Most ismerjük meg egy kicsit jobban Nabukodonozor király álmát! Tudtad, hogy álma jövendölésének már szinte minden része beteljesedett? Négy nagy világbirodalom követte egymást, pontosan, ahogy Isten előre megmondta. Babilon, Médó-Perzsia, Görögország és Róma. A Római birodalom a bukása után sok különböző királyságra és országra szakadt, ahogy Isten megmondta. Tudod, mi történik ezután? A megosztott királyságok idejében élünk, és ezután már Isten királysága következik. A kő, amely emberi kéz érintése nélkül ledönti és porrá zúzza az egész szobrot, Jézus hamarosan bekövetkező visszajövetelét jelenti. Milyen csodálatos nap lesz az! Ugye, te is készülsz rá?

 További elmélkedésre:

-   Hogy hívták a királyt, aki elfelejtette az álmát?

-   Fel tudták Nabukodonozor bölcsei idézni a király álmát?

-   Ki segített Dánielnek megtudni, mit álmodott Nabukodonozor?

-   Ismerhetik az emberek biztosan a jövendőt? Tud Isten mindent, ami bekövetkezik?

-   Kik által mondja el nekünk Isten a titkai? Olvashatunk ezekről a titkokról a Bibliában?

-   Isten hamarosan felállítja királyságát. Meddig fog fennállni az Ő királysága?

-   Hogyan készülhetsz el Jézus eljövetelére és a vele való találkozásra?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm, hogy a Bibliában elmondod nekünk a titkaidat. Kérlek, segíts, hogy szeresselek Téged és Neked engedelmeskedjek, elkészüljek közeli eljöveteledre. Jézus nevében. Ámen.

 

 

 

Történet sarok

Amy Burmában – 19. rész

Egy "csípés" a dzsungelben - 2.

Írta: Amy Sherrard

 

Hare presbiter, felesége és segítőik egy kis dzsungelbeli kórházban az asztalon fekvő ember körül álltak, akit „megmart” egy elefánt. Hare úr azon dolgozott, hogy összevarrja a csúnya vágást, amit egy elefánt agyara okozott.

„Nincs olyan orvos, aki szerint ezt túl lehetne élni” – mondta segédeinek. „Hacsak Isten meg nem gyógyítja, meg fog halni.”

Mindnyájan imádkoztak. „Drága Istenünk, mi minden tőlünk telhetőt megtettünk, ha életben marad, az egyedül a Te gyógyításodnak köszönhető.  Kérünk, tegyél csodát érte, hogy elmondhassuk neki, mennyire szereted őt.”

A „bácsi” még mindig aludt. Nemsokára azonban halkan nyöszörögni kezdett. Amikor végre kinyitotta a szemét és körülnézett, csodálkozott, nem tudta hol van és mi történt vele. A barátja, aki ilyen messzire elhozta a csónakján, elmondta neki, hogy mi történt.

Hare presbiter ezután burmai nyelven szólt az emberhez, hogy ő is megértse:  „Bátyám, nagyon megmart téged egy elefánt. Mi mindent megtettünk, amit tudtunk, de egyedül a Menny szerető Istene tud meggyógyítani. Ő szeret téged, és mi megmutatjuk neked, hogyan beszélj vele minden nap, és hogyan kérd, hogy gyógyítson meg.”

A bácsi ernyedten bólintott és Hare presbiter egy rövid, egyszerű imát tanított neki.

Hare presbiter minden nap imádkozott vele, ahogy a többi keresztények is imádkoztak érte.

A bácsi fokozatosan egyre jobban lett, míg egészen meggyógyult. Mennyire örült mindenki! Amikor az ember visszatért dzsungelbeli falujába, mindenkinek beszélt a hatalmas Istenről, aki csodákat tesz.

Hare presbiter Amyéknél tett legközelebbi látogatása alkalmával mutatott nekik egy fényképet a „bácsiról”, amin a vágását mutatja.

Amikor Amy családja Indiában és Burmában misszionáriusként dolgozott, az volt a szokás, hogy hét évig voltak távol otthonuktól, családjuktól és barátaiktól. Amy családjának is közeledett az Amerikába hazatérés ideje. Már majdnem letelt a hét évük és tudták, hogy valószínűleg soha nem térnek vissza ezekhez az emberekhez, akiket annyira szerettek. Anya apukája meghalt és nekik kellett gondot viselniük Nagymamáról, aki már majdnem kilencvenéves volt.

Egy nap Apa hírekkel tért haza. A misszióvezetők azt mondták, hogy nincs senki, aki átvenné helyüket a burmai gyülekezetben, ha ők távoznak. Azt kérdezték tőlük, maradnának-e még kb. egy évet, amíg nem találnak valakit Apa helyére.

Nagymama öreg volt, és egyedül élt. Most mitévők legyenek?

(Folytatása következik)