Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Egy árva leányból királyné lesz

  10. tanulmány  

Nyomtatás

Istennek mindenki számára különleges feladata van..

VASÁRNAP

A zsidók (izraeliták) gonoszsága miatt Isten megengedte Nabukodonozor királynak, hogy lerombolja a jeruzsálemi templomot, és a város lakóit fogolyként magával hurcolja Babilonba. Isten azonban megígérte, hogy nem maradnak ott örökre. Mit mondott Jeremiás, hány esztendeig lesznek ott? Jer 29:10.

A Babiloni birodalom bukása után a Médó-Perzsa királyság került hatalomra. Első királyuk Dárius volt, aki Dánielt az oroszlánok vermébe záratta. Dárius halála után unokaöccse, Círus lett a király. Abban az évben telt le a hetven esztendő. Elérkezett a zsidók hazatérésének ideje.

Sok-sok évvel Círus születése előtt Isten beszélt Ézsaiás prófétának róla és ő leírta, amit Isten mondott. Isten nevén nevezte Círust és elmondta, hogy milyen különleges feladatot szán neki. Mi volt az a feladat? Ézsa 44:28; 45:13.

Círus tudta, hogyan mentette meg Isten Dánielt az oroszlánoktól, és amikor király lett, ő is főemberévé tette Dánielt.

Dániel tanulmányozta Jeremiás és Ézsaiás írásait, és egy napon megmutatta a róla szóló jövendölés szavait Círusnak. Círus elámult. Valóban tudta Isten az ő nevét, még mielőtt megszületett volna?  Azt akarja Isten, hogy engedje haza a zsidókat? Azt akarja Isten, hogy segítse a zsidókat Isten templomának újjáépítésében?

Ismert téged is Isten még a születésed előtt? Számodra is különleges terve van?

HÉTFÖ

Círus király nagyon meglepődött, amikor Dániel megmutatta neki, amit Isten prófétái írtak róla jóval a megszületése előtt. Tudta, hogy Dániel Istene az igaz Isten, ezért úgy döntött, haladéktalanul engedelmeskedik neki.

Ezért királysága első tettei között új rendeletet adott ki. Miről szólt ez a rendelet? Ezsd 1:2-3.

A zsidók már nem voltak foglyok többé, hazamehettek. Milyen boldogok voltak! Sok zsidó döntött úgy, hogy hazatér Júdába. Amikor végre hazaértek nekiálltak Isten temploma újjáépítésének. A zsidók többsége azonban sajnos a pogány országokban maradt, mert kényelmesen éltek ott.

Később egy Dárius nevű király újabb rendeletet adott ki a zsidók szabadságáról, és engedélyezte hazatérésüket. Isten azt akarta, hogy azonnal hagyják el Médó-Perzsiát, mert tudta, hogy nagy bajba kerülnek, ha ottmaradnak. Néhány zsidó visszatért Júdába, a többség azonban most is maradt.

Isten ezért elküldte prófétáját, Zakariást a zsidókhoz, hogy Babilon elhagyására figyelmeztesse őket. Zakariás könyörgött a zsidóknak, hogy haladéktalanul térjenek haza. Zak 2:7.

A legtöbb zsidó azonban most sem engedelmeskedett a figyelmeztetésnek. Ezért már túl késő volt.

Azonnal engedelmeskednünk kell, ha Isten mond nekünk valamit?

KEDD

Isten segített Círus királynak és Dárius királynak olyan rendeleteket kiadni, amelyek megengedték a zsidók hazatérését Júdába. S mivel ott nagy baj várt a zsidókra, elküldte Zakariást, hogy Babilon mielőbbi elhagyására sürgesse őket.

Néhányan engedelmeskedtek a figyelmeztetésnek, és hazatértek, de a legtöbben maradtak, ahol voltak.

Telt-múlt az idő. Dárius király meghalt és Ahasvérus lett Perzsia következő királya. Nagy ünnepségsorozatra hívta össze minden főemberét Susán városába. Nagyon hosszú ideig, 180 napig tartott az ünnepség, és nagyon jól sikerült. Ahasvérus borral itatta vendégeit, amiből ő maga is sokat fogyasztott. A bor hatása miatt nem tudott jól dönteni.

Egy nap, amikor már mindenki nagyon részeg volt, Ahasvérus a feleségéért, Vásti királynéért küldte egyik szolgálóját. Azt akarta, hogy férfi vendégei lássák, milyen csinos a felesége. Engedelmeskedett Vásti ennek a bolond parancsnak? Eszter 1:12.

Ahasvérus nagyon megharagudott a feleségére, amiért nem engedelmeskedett neki. A fogadás végén ezt kérdezte embereitől: „Mit cselekedjünk Vásti királynéval?”

A férfiak azt javasolták, adjon ki a király egy rendeletet, amely szerint Vásti már nem királyné többé. Utána választhat egy, Vástinál jobb, új feleséget.

Jól döntött Vásti? Azt akarjuk, hogy az emberek észrevegyenek minket, ha jól nézünk ki?

SZERDA

Mivel Ahasvérus király nagyon mérges volt Vástira amiért nem engedelmeskedett neki, rendeletben fosztotta meg feleségét királynői rangjától.

Ahasvérus szolgáinak az az ötlete támadt, hogy küldjenek tiszteket a birodalom összes városába és keressék meg mindenütt a legszebb fiatal nőket és hozzák őket Susánba, a palotába. A király majd közülük választhatja ki, amelyik csak tetszik neki, hogy ő legyen az új királyné.

Ahasvérusnak nagyon tetszett az ötletük és nemsokára tisztek járták keresztül-kasul Perzsiát a legszebb leányok után kutatva.

 Susánban, Ahasvérus király fővárosában élt egy Márdokeus nevű zsidó ember. Eszter az ő otthonában élt. Miért nem a szüleivel élt Eszter? Eszter 2:7.

Amikor Eszter szülei meghaltak a jószívű Márdokeus magához vette, és saját lányaként nevelte fel az árvát. A leány mostanra nagyon csinos fiatal hölggyé cseperedett.  Ezért Esztert is kiválasztották a király tisztjei, hogy a legszebb lányokkal együtt a palotába vigyék.

Hégainak hívták a királynak bemutatandó leányok felügyeletével megbízott embert. Nagyon megkedvelte Esztert. A palota legjobb szobájában helyezte el és hét szolgálót rendelt segítségére.

Kit választ vajon a király új királynénak?  Még senki sem sejtette.

CSÜTÖRTÖK

Márdokeus kíváncsi volt, hogy megy Eszter sora, miközben a lány várakozott, hogy a király elé kerüljön. Minden nap a palota közelébe ment, azt remélve, hogy hírt kap felőle.

A fiatal lányok maguk választhatták ki, hogy milyen ruhában és egyéb kiegészítővel jelenjenek meg a király előtt. Sokan bizonyára nagyon drága, különleges holmikat vettek fel, amikor a király elé mentek.

Eszter azonban más volt. Figyelmesen hallgatott Hégai tanácsára, és csak olyasmit vett fel, amit ő ajánlott. Amikor elkészült, hogy a király előtt megjelenjen, mindenki nagyon szépnek találta.

De mi lesz vajon Ahasvérus király véleménye? Tetszeni fog neki Eszter, és őt választja királynénak? A Bibliából pontosan megtudjuk, hogy mi történt. Eszter 2:17.

Eszter kiválasztása után Ahasvérus király nagy ünnepséget tartott, amit „Eszter ünnepének” nevezett. Olyan boldog volt, hogy még a szolgáinak is szabadságot és rengeteg ajándékot adott.

Eszter egész idő alatt senkinek sem mondta el, hogy zsidó. Miért? Kinek engedelmeskedett? 10. v.

Még felnőtt korodban is fontos lesz figyelmesen megfogadni az idősebbek tanácsait?

PÉNTEK

Ahasvérus király Esztert választotta új királynévá. Nem tudta róla, hogy zsidó, és a menny Istenét imádja. Eszter még mindig nem beszélt erről senkinek, mert megfogadta Márdokeus tanácsát, hogy tartsa titokban. Eszter 2:20.

Eszter annak ellenére, hogy már felnőtt volt, és ő volt az új királyné, még mindig engedelmeskedett Márdokeusnak, mint kislánykorában. Emlékezett az ötödik parancsolatra, ugye?

Eszter unokabátyja, Márdokeus a királynak dolgozott. Általában a király kapui mellett ült, az utasításaira várva.

Egy nap Márdokeus meghallotta, hogy két szolgája megharagudott a királyra és meg akarják ölni. Márdokeus azonnal szólt Eszternek a merénylet szörnyű tervéről.  Ő pedig elmondta a királynak, amit Márdokeustól hallott.

A király emberei kiderítették, hogy valóban igaz, amit Márdokeus állított. Az a két ember valóban meg akarta ölni a királyt! A két merénylőt tehát kivégezték, és Ahasvérus király élete megmenekült.

A király életéről szóló krónikás könyvbe is bejegyezték Márdokeus tettét, hogy senki se feledje el.

Márdokeus és Eszter mindketten nagyon szerették Istent, és mindig segíteni akartak másoknak. Szeretnél olyan lenni, mint ők?

 További elmélkedésre:

-   Fel kell hívnunk magunkra mások figyelmét, ha helyesek és csinosak vagyunk?

-   Engedelmeskedett Eszter kislánykorában Márdokeusnak?

-   Akkor is engedelmeskedett neki, amikor már királyné volt?

-   Azt akarja Isten, hogy engedelmeskedj a szüleidnek?

-   Mit vár el tőlünk Isten, hogy csinos arcunk legyen, vagy inkább engedelmes szívünk?

-   Mivel tudsz másoknak segíteni? Szebb leszel vajon a kedvességtől?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönet néked, hogy Eszter minden módon szép volt. Olyan szeretnék lenni, mint ő volt, és Téged szerető szívet szeretnék. Kérlek, segíts, hogy úgy tudjak szüleimnek engedelmeskedni, ahogyan Eszter engedelmeskedett Márdokeusnak. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Amy Burmában – 23. rész

Írta: Amy Sherrard

Boldog napok

 

Amy összebarátkozott egy kislánnyal, aki ugyanazon a hajón utazott. Valamivel fiatalabb volt Amynél és a korához képest kisnövésű volt. Nagyon hamar kifáradt, amikor együtt játszottak, ezért könyveket cseréltek és nyugodt játékokat játszottak. Amy nagyon elszomorodott, amikor Anyától megtudta, a kislány szülei félnek, hogy gyermekük már nem fog sokáig élni.

„Ó, hát ezért nézik a kislányt gyakran olyan szomorúan a szülei.” – mondta Amy.

Amy aznap elalvás előtt azon töprengett, mivel tudna örömet szerezni a kislánynak.

Másnap Amy odavitte kis hintaszékét a kislányhoz és szüleihez. „Próbáld ki a hintaszékemet!” – mondta kis barátnőjének.

A kislány beleült. „Ó, ez nagyon kényelmes!” – kiáltotta miközben lassan előre-hátra hintázott. A kislány szülei is örültek, és Amy is boldog volt, hogy kitalált valamit, amitől kis barátnője jobban érzi magát.

Hajójuk néhány napon belül kikötött a gyönyörű Ceylon szigetén.  Kilenc napot töltenek el ott, majd egy másik hajóval egészen Angliáig utaznak.

Amy családja is elhagyta a hajót. Poggyászukat a misszionárius-telepre szállították, ahol az ott dolgozó misszionáriusoknál fognak lakni.

Egy nap meglátogatták a missziós iskolát. A sok kislány éppen szép női zsebkendőket készített. Akkoriban még nem volt papír zsebkendő, ezért mindenki vászonzsebkendőt használt.

„Mi lesz ezzel a sok zsebkendővel?” – kíváncsiskodott Amy.

A misszionáriusok elmondták, hogy iskolájuk a 13. szombati felajánlásokból épült, és a zsebkendők eladásából befolyt összeg segít az iskola fenntartásában. Anya rögtön felajánlotta, hogy elviszi az összes zsebkendőt, Amerikában eladja őket, és a befolyt pénzt majd visszaküldi nekik.

A tanárok és a diákok fellelkesültek, és Anya megtartotta ígéretét.

A Ceylonon töltött kilenc nap nagyon gyorsan elrepült.

Nemsokára ismét csomagjukat cipelték a legnagyobb hajóra, amit valaha is láttak, és berendezkedtek egy újabb szép kabinban.

„Kis barátnőm is ezen a hajón van!” – mondta Amy a szüleinek és mindnyájan örültek.

Egyik reggel Apa így szólt: „Néhány napon belül áthajózunk a Vörös-tengeren!”

Amy már alig várta. Ismerte a bibliai történetet arról, hogy az izraeliták száraz lábbal keltek át a Vörös- tengeren, az úton, melyet Isten készített számukra. Nemsokára áthajóznak azon a helyen. Milyen izgalmas!

(Folytatása következik)