Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Misszionárius foglyok

  5. tanulmány  

Nyomtatás

Isten megbecsüli az embereket, akik Őt tisztelik. Örül, ha a jót választjuk, történjen bármi is velünk..

VASÁRNAP

Emlékszel még, miért választotta ki Isten az izraelitákat különleges népévé? Azt akarta, segítsenek a pogányoknak megismerni Istent. E fontos munka végzéséhez az izraelitáknak szeretniük kellett Istent és engedelmeskedni az Ő törvényének, a Tízparancsolatnak.

Az izraeliták azonban ahelyett, hogy a pogányoknak Istenről beszéltek volna, inkább utánozták azok szörnyű szokásait. Bálványokat imádtak és egyéb gonoszságokat műveltek.

Ezért Isten számtalan prófétát küldött hozzájuk, hogy felszólítsák őket bűneik elhagyására és segítsenek nekik Isten szeretetét választani és Neki engedelmeskedni. A próféták, különösen Jeremiás figyelmeztették a népet, milyen szörnyűség történik velük, ha továbbra is engedetlenek maradnak. Isten megengedi, hogy ellenségeik fogolyként elhurcolják őket, és otthonuktól távol, pogányok között kell majd élniük.

A legtöbb izraelita azonban továbbra is makacsul engedetlen volt Istennel szemben. Ezért, amikor az ellenség megtámadta Jeruzsálemet, Isten nem állította meg őket.

Egy nap erős, ellenséges katonák szállták meg Jeruzsálemet, akik a távoli Babilonból jöttek. Néhányuk bevonult Isten templomába és elrabolta az arany és ezüst kincseket. Más katonák fogságba vetettek sok izraelitát, köztük Jósiás király gonosz fiát, Jojákimot is.

Majd az Isten templomából rabolt kincsekkel és a rabláncra vert emberekkel együtt visszameneteltek Babilonba.

Miért történtek ezek a szomorú dolgok az izraelitákkal? 2krón 36:15-16.

Hogyan fog most Isten a pogányoknak segíteni, hogy Őt megismerjék? Erről kezdünk holnap tanulni.

HÉTFÖ

Az izraeliták nagyon szomorúak voltak, miközben az ellenséges katonák arra kényszerítették őket, hogy otthonuktól egyre távolabbra gyalogoljanak. Nemsokára megérkeznek a pogány Babilon földjére, ahol hosszú ideig kell majd élniük. Jeremiás próféta azt mondta, hogy hetven évig lesznek ott. Az izraeliták tudták, hogy azért történt ez velük, mert nem engedelmeskedtek Istennek.

Az összes izraelita fogoly engedetlen volt? Nem. Az Istent szerető és Neki engedelmeskedő foglyok között volt négy fiatalember: Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás. Szüleik arra tanították őket, hogy mindig helyesen cselekedjenek, és ők elhatározták, hogy mindig Istennek fognak engedelmeskedni, történjen bármi is velük.

Nabukodonozor, Babilon királya arra utasította főudvarmesterét, Aspenázt, hogy válassza ki a legkiválóbb izraelita ifjakat egy különleges munkára. Azt akarta, hogy majd egy nap a palotájában dolgozzanak. Előbb azonban iskolába kellett járniuk és sok mindent megtanulni.

Aspenáz tehát teljesítette a király parancsát. Egészséges, kellemes külsejű, éles eszű, gyors felfogású fiatalembereket választott. Hogy hívták a négy kiválasztott fiatalembert? Dán 1:6.

Dániel és barátai mostantól olyan emberekkel járnak majd egy iskolába, akik nap, mint nap bálványokat imádnak. Hűségesek maradnak vajon Istenhez?

KEDD

Aspenáz kiválasztotta a kelkiválóbb izraelita fiatalembereket, hogy Nabukodonozor iskolájába járjanak. Emlékszel a négy fiatalember nevére, akik szerették Istent, és Neki engedelmeskedtek? Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás volt az.

Aspenáz úgy döntött, új nevet ad a fiúknak. Miért? Mert a nevük is Istenre emlékeztette őket. Nabukodonozor azonban azt akarta, hogy felejtsék el Istent, és bálványokat imádjanak. Aspenáz ezért olyan nevet adott nekik, ami Babilon pogány istenségeire emlékezteti őket. Milyen új neveket kaptak a fiatalemberek? Dán 1:7.

Bálványimádóvá tették vajon őket azok az új nevek? Ó, nem! Attól, hogy új nevük volt, még mindig ugyanaz volt az Istenük. Továbbra is szerették és tisztelték Őt és minden nap Neki engedelmeskedtek.

Nabukodonozor azt mondta Aspenáznak, a fiúknak három esztendeig kell oktatásban részesülniük, és mindent megtanulniuk, hogy a király jó segítői lehessenek. Sokat kell majd tanulniuk, ezért éles észre van szükségük, hogy mindent jól megjegyezzenek.

Nabukodonozor különleges étrenden akarta tartani a fiúkat. Ezért utasította Aspenázt, hogy az ő asztaláról adjon nekik táplálékot. Ez nagy megtiszteltetés volt, de vajon jó ételek voltak azok? 5. v.

SZERDA

Dániel és három barátja iskolába jártak Babilonban. Nabukodonozor király jó akart lenni hozzájuk ezért arra utasította főudvarmesterét, Aspenázt, hogy az ő asztaláról adjon nekik enni. Milyen ételeket evett a király? Dán 1:5.

Nabukodonozor nem tudta, hogy étrendje nem a legjobb ételeket tartalmazza. Dániel viszont a Biblia tanulmányozásából tudta, hogy nem ehetünk tisztátalan húsokat és nem ihatunk bort. Tiszta, egyszerű élelmiszereket kell ennünk, és tiszta vizet innunk. Más gond is volt a király asztaláról származó ételekkel. Dániel tudta, hogy a bálványoknak áldozott állatokból készültek. Aki látta, hogy abból esznek, esetleg azt hihette, hogy ők is a király bálványait imádják.

Nagy próba volt ez a fiatalembereknek. Ha nem esznek a király ételeiből, az megharagszik rájuk, akár meg is ölheti őket. Viszont ha most azt választják, amiről tudják, hogy helytelen, akkor egyre könnyebben hajlanak majd a rosszra. Mit tett tehát Dániel? 8. v.

Dániel három barátja is úgy döntött, hogy inkább Istennek engedelmeskedik, mint Nabukodonozor királynak. Már négyen voltak, akik az Istennek való engedelmességet választották a pogány király palotájában.

Isten megmutatta Dánielnek, hogy mit tegyen. Udvariasan megkérte Aspenázt, hogy zöldségeket és gyümölcsöket adjon nekik enni, és tiszta vizet inni. Mit fog ehhez szólni Aspenáz?

CSÜTÖRTÖK

Amikor Nabukodonozor király húst és bort adott a négy héber fiatalembernek táplálékul, Dániel arra kérte a főudvarmestert, hogy helyette zöldségeket, gyümölcsöket és vizet adjon nekik. Aspenáz azonban nem mert igent mondani. Ha a fiatalemberek megbetegszenek, a király őrá fog haragudni.

Dániel azonban nem adta fel, amikor Aspenáz nem segített nekik. Tudta, hogy nem lesznek betegek az egyszerű ételtől. Sőt inkább attól lesznek erősek és egészségesek és az iskolában is jól tudnak majd teljesíteni. Mi több, elhatározták, hogy Istennek engedelmeskednek, történjen bármi is velük.

Dániel ezután a felügyelőhöz, Melcárhoz fordult. Mire kérte őt? Dán 1:12.

A felügyelő beleegyezett Dániel kérésébe. Így tehát tíz napon keresztül Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás egyszerű, egészséges ételeket ettek és vizet ittak. A többi fiatalember a király számára készített húsokat evett és bort ivott.

A tíz nap elteltével Melcár szemügyre vette a négy fiatalembert, és a többieket is, akik a király ételeivel táplálkoztak. Nagy meglepetéssel látta, hogy Dániel és barátai mennyivel egészségesebben néznek ki, mint azok, akik a király étkeit ették. Mit tett tehát a felügyelő? 16. v.

Ettől kezdve tehát a felügyelő megengedte a négy héber fiatalembernek, hogy zöldségféléket egyenek és vizet igyanak. Megsegítette őket Isten?

PÉNTEK

Dániel és három barátja úgy döntöttek, hogy Istennek engedelmeskednek még a pogány Babilonban is. Ahelyett, hogy a király asztaláról származó húsos ételeket ettek és bort ittak volna, zöldségeket, gyümölcsöket, gabonaféléket ettek és tiszta vizet ittak. Sokkal egészségesebbek voltak, mint azok a fiatalemberek, akik a király ételével éltek.

Dániel és barátai azt akarták, hogy a pogány Babilon megtudja, az ő Istenük, aki a Menny Istene, az egyetlen igaz Isten. Ezért nap, mint nap szorgalmasan tanultak az iskolában és minden tőlük telhetőt megtettek a jó eredményekért. Nem feledkeztek el a mindennapos imádkozásról sem.

Isten örült, hogy ezek a fiatalemberek azt választották, hogy neki engedelmeskednek és tisztelik Őt. Segített nekik tisztán gondolkodni és gyorsan tanulni. Dán 1:17.

A háromesztendőnyi tanulás után Aspenáz Nabukodonozor király elé vezette a fiatalembereket. A király számos kérdést tett fel mindnyájuknak a tanultakból. Az összes ifjú közül senki sem tudott olyan jól megfelelni a kérdésekre, mint Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás. Valójában Nabukodonozor király úgy találta, hogy ők tízszerte bölcsebbek bármelyik addigi tudósánál is!

Ezért tehát Nabukodonozor Dánielt és három barátját választotta ki arra, hogy palotájában dolgozzanak. Tisztelték Istent, ezért most Ő is tisztességet szerzett nekik.

Tanultak vajon Istenről a babiloni pogányok, ahogy Dániel és három barátja viselkedését figyelték?

 További elmélkedésre:

-   Fontos volt Dániel számára Istennek engedelmeskedni és egészséges ételeket enni?

-   Milyen táplálék használ egészségünknek?

-   Segített a helyes táplálkozás Dánielnek megőrizni az egészségét?

-   Ki segített Dánielnek és három barátjának a helyes utat választani?

-   Kik voltak a legjobb tanulók Nabukodonozor iskolájában?

-   Segített Dániel és három barátja a pogány babiloniaknak megismerni Istent?

-   Tudtad, hogy az emberek figyelik, hogyan viselkedsz? Mit tanulnak mások Istenről, amikor téged figyelnek?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm, hogy segítettél Dánielnek és barátainak, a Neked való engedelmességet választani és kizárólag egészséges ételeket enni. Kérlek, segíts nekem is helyesen táplálkozni és mindig helyesen cselekedni. Szeretnék másoknak segíteni, hogy megismerjenek Téged. Jézus nevében. Ámen.

 

 

 

Történet sarok

Amy Burmában – 18. rész

Egy "csípés" a dzsungelben - 1.

Írta: Amy Sherrard

 

Hare presbiter és felesége mindketten ápolók voltak. Nagyon sok dolguk volt, és ó, milyen elfoglaltak voltak cölöpökön álló kis kórházukban, melyhez bambuszlétra vezetett fel.

Egy nap Hare asszony még otthon volt, miközben férje a kórházban segített egy betegen. Sokan vártak még sorukra, amikor egy burmai ember szaladt fel sietve a folyótól felvezető ösvényen és felrohant a létrán.

Thra *, kérlek, gyere gyorsan! Egy ember haldoklik a csónakomban! - zihálta.

- Mi történt Bátyám? - kérdezte Hare presbiter.

- Megmarta valami, és most a halálán van! – felelte az ember.

Hare úr tudta, hogy sokan szenvednek el csípéseket a dzsungelben, ezért nem értette miért aggódik annyira a „Bácsi”. Ellátta a beteget, akivel éppen foglalkozott, közben azon gondolkodott, mi a teendő csípés esetén.  A „Bácsi” közben tovább könyörgött neki, hogy menjen vele a csónakhoz.

 Hare presbiter megpróbált kitalálni valamit, amivel elfoglalhatja a „Bácsit”, amíg ő befejezi betege ellátását.

„Menj, kérjél Hare Mamától egy fél vöröshagymát!”- mondta neki. Az ember rövidesen visszatért egy fél hagymával a kezében.

„Kérjél Hare Mamától egy kis zacskó kékítőt is!”- mondta a Bátyónak Hare úr, és az ember megint hamar visszatért hozzá.

Hare presbiter végül lement a „Bácsival” a csónakjához, és ott alig hitt a szemének. Fiatal burmai férfi feküd a csónak fenekén, hasán egy legalább 30 centis vágással! Szegény ember belsőségeinek nagy része ott volt kifordítva egy véráztatta piszkos ronggyal letakarva.

„Bátyám, azt mondtad, hogy az embert megcsípte valami!”

„Igen, Bátyám, megmarták! – kiáltotta a burmai – Két nappal ezelőtt megmarta egy elefánt. Kérlek, segíts rajta!”

Szegény embert azonnal felcipelték a létrán a kórházba és az asztalra fektették. Hare asszony is azonnal ott termett segíteni. Fájdalomcsillapítót adott a szegény embernek. Hare presbiter óvatosan megtisztította az ember belsőségeit és visszatette őket a helyükre. A Hare házaspár és segédeik ezalatt egyfolytában imádkoztak.

 

*A burmaiak Thra-nak, vagyis bátyámnak szólították Hare presbitert, feleségét pedig Hare Mamának. A burmaiak bácsinak és néninek szólították egymást.

 

(Folytatása következik)