Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

III. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

Az Advent hirdetése

  13. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Dániel látomásának megértése

Dániel 12:4-ben Isten azt mondja, hogy a vég idején „nagyobbá lesz a tudás” Ez azt jelenti, hogy a végidőkben az emberek többet megértenek majd Dániel próféciáiból. Ennek érdekében valószínűleg minden másnál többet tett William Miller felfedezése, miszerint Dániel könyvnek 8. és 9. fejezete összetartozik.

Hogyan kapcsolódik össze a két fejezet? Először is Gábriel utasítást kapott, hogy magyarázza el Dánielnek a nyolcadik fejezet látomását, de a fejezet végén Dániel azt mondja, hogy senki sem értette azt meg. Ezért Gábriel a kilencedik fejezetben visszatért, hogy befejezze a látomás értelmének magyarázatát. Dán 9:20-23.

A második kapcsolódási pont a következő, 24. versben található. A „szabatott”- nak fordított héber szó a „chathak”, ami azt jelenti, hogy levágni. Hogyan jelentheti a levágni azt, hogy szabatott? Nos, tegyük fel, hogy van egy deszkánk, amit kézifűrésszel kettévágunk. A vágás helye meghatározza a két darab méretét, ugye?

Ebben az esetben azonban 70 hét, volt, ami leszabatott, Namármost, ahhoz, hogy egy félméteres darabot leszabjál, annál hosszabb deszkára lenne szükséged, ugye? Ha tehát Isten leszab egy bizonyos időintervallumot, ahhoz egy hosszabb időszak kell, amiből, leszabja. Dániel könyvének 9. fejezetében nem szerepel hosszabb időszak, de a nyolcadikban igen.

A harmadik kapcsolódási pontot a két fejezet között, a látomásnak fordított kétféle héber kifejezés különbsége adja. Nem megyünk most mélyebben ennek részleteibe, elég annyi, hogy Dániel kétféle kifejezést használt, amivel világossá tette, hogy az, amit nem értett meg, a 2300 évről szóló látomás része. Nem csoda, hogy amikor Gábriel visszatért, az időről kezdett beszélni.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Nem ámulatra méltó, hogy egy ennyire egyszerű dolog oly sokáig „bepecsételt” maradhatott? Mennyi felismerésre váró dolog lehet még a Szentírásban? Száz? Ezer, vagy még több? Ezért nem hagyhatjuk soha abba a Biblia tanulmányozását.

HÉTFÖ

Miller felfedezése

Amikor Miller rájött, hogy a két fejezet összetartozik, azt is felismerte, hogy a 2300 napos (szó szerint éves prófécia időszaka ugyanakkor kezdődött, amikor a 70 hétről szóló. De vajon mikor? Dán 9:25.

Erre már szinte könnyű volt rájönni. Millernek csak utána kellett néznie egy történelemkönyvben, hogy mikor adta ki Artaxerxes perzsa király a „Jeruzsálem újraépíttetése felől való” rendeletet. Ez Kr. e. 457 őszén történt. Ez volt tehát az időszak kezdőpontja. És mikor ér véget a 2300 esztendő?

Miller tudta, hogy a Krisztus előtti éveket visszafelé kell számolni, ezért a 2300 évből kivont 457 évet (a Kr.e.- időszakot), hogy megkapja a Kr.u. részt. Az egyenlete így nézett ki:

Eléggé megdöbbenhetett. A 2300 éves időszak vége igen közel volt már.

Miller azt nem vette észre, hogy egyszerű számítási hibát követett el. Később majd ezzel is bővebben foglalkozunk. Ezután egy még súlyosabb hibát vétett. Miller, mindenki mással együtt azt hitte, hogy a Szentély megtisztítása a 2300 nap végén a Föld megtisztítását jelenti. Arra számítottak, hogy Jézus második eljövetelekor megtisztíttatik a Föld. Ez azt jelentette volna, hogy Jézus csupán néhány éven belül visszatér.

Ez természetesen jó hírnek tűnt. De Miller tévedett. Talán ha alaposabban áttanulmányozta volna mindazt a bibliai igehelyet, ami a Szentélyről szól, megértette volna, hogy az soha nem jelképezte a Földet. A megtisztítandó szentély a Mennyben van. Isten azonban még ezeket a tévedéseket is az emberek megmentésére használta.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Tévedhetnek időnként a jó emberek is? Lk 24:13-27. Érted már, miért nem szabad olyan eszméket elfogadnunk, amik nem a Biblián alapulnak? Jézus annak ellenére sem hagyta magára népét, hogy össze voltak zavarodva. Ha helyesbítését elfogadják, továbbra is vezetni fogja őket.

.

KEDD

Miller prédikálni kezd

William Miller hitte, hogy Jézus hamarosan visszajön. Örült neki, mert szerette volna meglátni Jézust, ahogy eljön és véget vet minden gonoszságnak és szenvedésnek. De erről senki sem beszélt, úgy tűnt, mintha egyedül csak ő tudna róla. Ahogy teltek a hónapok és az évek, egyre inkább úgy érezte, hogy szólnia kell róla az embereknek.

Még mindig gazdálkodásából élt. Nem volt befolyásos ember. Nem szokott emberek előtt beszélni. Hogyan is tehetne bármit? Zak 4:6.

Időnként talált egy barátot, vagy rokont, aki egy darabig odafigyelt, míg felepedezéseiről beszélt. Ám ez alig volt több a semminél és nem nyugtatta meg a lelkiismeretét.

Végül 1831ven Miller imádkozott, és megfogadta Istennek, hogy ha valaki felkéri rá, prédikálni fog. Ez elég tisztességesnek tűnt, de Miller tudta, hogy életében még soha senki nem kérte fel ilyesmire, és valószínűleg nem is fogja.

Miller nem tudott róla, hogy miközben Istennel alkudozott, unokaöccse, Irving Guilford már feléje lovagolt, hogy megkérje William bácsikáját, hogy a közeli faluban prédikáljon vasárnap, mert a lelkészük éppen távol volt.

Miller nem örült, mert nem akart prédikálni. Azt hitte, „alkuja” elég biztonságos, de lám, mi történt. Komoly imádság és önvizsgálat után Miller azt tette, amitől tudta, tennie kell. Becsületes ember volt. A szavát adta, és Isten most számon kéri. Préd 5:4-5.

Egy levél várta, amikor a következő héten hazaérkezett. Újabb felkérés állt benne prédikálásra. És egyre újabb felkérések érkeztek. Bár Miller prédikáló karrierje szerényen indult, ő és Istentől kapott üzenete hamarosan felrázza a világ népeit.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Olvassuk el: 1Kor 1:27-29 igeverseket! Mit gondolsz, miért dolgozik oly gyakran így Isten?

SZERDA

Himes segít Millernek

Miller üzenete Jézus második eljöveteléről nagy kavarodást okozott, bárhol is prédikált. Sokan megtértek és általános megújulás volt tapasztalható a gyülekezetekben Miller beszédinek hatására.

Sok szempontból mégis úgy tűnt, hogy nem sok minden történt. Egyrészt, Miller nem alapított új egyházat. A Jézus adventjét, második eljövetelét váró hívők nem alkottak külön csoportot. A metodisták továbbra is a metodista templomba jártak, a baptisták pedig a baptista gyülekezetekbe. Ezért nehéz lett volna megmondani, hány „adventista” várja Jézus közeli eljövetelét.

Nem mindig nevezték őket „adventistáknak”, Sokan, akik úgy gondolták, hogy „a fanatikus Miller „agymosást” hajtott végre követőin, milleritáknak nevezték őket.

Pedig Miller nem volt fanatikus. Akik az összejöveteleken meghallgatták beszédeit, tapasztalhatták, milyen nyugodt, kiegyensúlyozott és értelmes ember. Prédikációi inkább egyszerűek voltak, mint divatosak. Alapos bibliatanulmányok voltak. Szónoki képességeinek hiányosságait azonban bőven kipótolta alapos bibliaismerete. Sokan meggyőződtek róla, hogy igaza van, még azok is, akik csak a szónok kigúnyolása miatt mentek el az összejövetelekre.

Az 1839-es esztendő végén Miller megismerte a fiatal bostoni prédikátort, Joshua Himest. Miller előadásainak meghallgatása után Himes úgy érezte, Isten elhívta őt, hogy Jézus második eljövetelét hirdesse. A két férfit Isten rendelte egymás mellé, kiegészítették egymást. Miller idős volt már (a hatvanas éveiben járt), Himes pedig fiatal (harmincas), Miller nyugodt és csendes volt, Himes merész és bátor, Miller vidéki gazdálkodó volt, Himes pedig a nagyvárosokban is ismerős.

Himes néhány héten belül kiadta „Az idők jelei” című folyóirat első nyomtatott példányát. Ez volt az első tucat új magazin, mely az Adventet hirdette. Himes több száz brosúrát, szórólapot és könyvet is kiadott. 1843-ban nyomtatta ki híres próféciai táblázatát. Számos konferenciát és összejövetelt szervezett, ahol Miller gyakran prédikálhatott olyan nagyvárosokban, mint New York, Philadelphia és Washington D.C.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Olvassuk el: 1Kor 12:1, 4-11! Úgy vezet vajon minket Isten, hogy ugyanolyanok legyünk, mint mások? Miért nem?

CSÜTÖRTÖK

A hatalmas sátor

Joshua Himes segítségével az adventizmus rendkívül gyorsan terjed az 1800-a évek elején. Az Egyesült Államokban, sőt más országokban is mindenfelé minden addiginál érthetőbben hallották az emberek Dániel könyvének és a Jelenések könyvének üzeneteit.

Több ezren örömmel fogadták az üzenetet és mindent megtettek, hogy megosszák barátaikkal és szomszédaikkal.

Különböző felekezetek lelkészei ugyanarról kezdtek prédikálni, amit Miller maga is oly régóta hirdetett.

Az adventista prédikátorok bárhol szívesen beszéltek, ahol csak mód nyílt rá. Szónokoltak templomokban, vagy közösségi helyiségekben, ahol a templom kicsi lett volna. Amikor ellenségeik megakadályozták, hogy épületekben prédikáljanak, készítettek egy hatalmas sátrat.

Csupán néhány napon belül összegyűlt a szükséges pénz, amikor a sátor ötletét közzétették és egy hónapon belül már elkészült és fel is állították azt. Nem akármilyen sátor volt ez. Isten munkájához készült. A maga idejében a legnagyobb sátor volt Amerikában. 37 méter hosszú volt és 4000 ember befogadására képes. Az is előfordult, hogy 6 ezren zsúfolódtak be a prédikációt meghallgatni.

Ha nem jutottak gyülekezeti, vagy közösségi teremhez, ahol prédikálhattak, az adventista prédikátorok bárhol szónokoltak, ahol csak tudtak, utcasarkon, hajón, vagy akár vonaton is.

Egyszer adventista hívők a salemi vasútállomáson várakozás közben adventi énekeket kezdtek dalolni. Ez elég nagy tömeget vonzott köréjük és a következő szombaton, amikor az előadó az adventi üzenetről prédikált, legalább hétezren mentek el meghallgatni. 2Tim 4:1-4.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Hogyan kell Isten népének lépést tartania Isten előrehaladó művével? Zsolt 110:3.

 

PÉNTEK

Sátoros összejövetelek

Az adventmozgalom egyre szélesedett, minden másnál nagyobb hatást gyakorolva a lelkekre és a szívekre. A hívők számára egyértelmű volt, hogy az első angyal üzenetének munkáját végzik. Jel 14:6-7.

Amikor a becsületes emberek meghallották: „Féljétek az Istent… mert eljött az ő ítéletének órája”, semmi más nem számított már nekik annyira, mint Isten ügye.

1842 májusában bizottságot állítottak fel három nyári, sátoros összejövetel megszervezésére. Akkora volt azonban a lelkesedés, hogy 31 sátoros összejövetelt tartottak azon a nyáron. A következő évben negyvenet, a rákövetkezőben pedig ötvenötöt. Úgy tűnt, semmi sem állíthatja meg az adventi üzenet terjedését.

Néhány ember mégis megpróbálta. 1844 tavaszára a legtöbb egyház elutasította a gyönyörű adventi igazságot. Sok hívőt kizártak a gyülekezetből, ahová évek óta járt, csupán azért, mert Jézus közeli visszajövetelében reménykedett.

Miért fordultak az egyházak az adventi üzenet ellen? Valószínűleg több oka is volt, de az egyik elég nyilvánvaló. William Miller mindig azt állította, hogy a 2300 esztendő vége 1843 körül várható. Soha nem a dátumra tette a hangsúlyt, hiszen tudta, hogy a legfontosabb dolog elkészülni a Jézussal való találkozásra. Amikor az 1843-as esztendő elmúlt, az emberek kezdték megkérdőjelezni az időpontot.

Az adventhívők nem aggódtak, mivel a zsidó esztendőnek tavasszal volt vége. Ám amikor Jézus 1844.április végéig sem tért vissza, maguk sem tudták, mit gondoljanak. És ekkor fordultak igazán ellenük az egyházak. Már egyetlen gyülekezetben sem engedték őket szóhoz jutni. Az adventi előadók előtt minden egyház ajtaja bezárult.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Az adventi üzenet elutasításával a protestáns egyházak is Babilonhoz csatlakoztak, beteljesítve ezzel a 8. v. próféciáját.

 

 

Feladatok:

                  

 1. William Miller ________________________volt, mielőtt prédikálni kezdett volna.

 2. A 2300 évről szóló prófécia ______________________________-ben található.

 3. Jézus eljövetelének másik elnevezése:________________________________

 4. Az angyal, aki elmagyarázta Dánielnek a látomás értelmét:___________________

 5. A nagy __________________ több mint 4000 ember befogadására volt alkalmas.

 6. Joshua Himes 1833-ban nyomtatta ki a _________________________táblázatát.

 7. Aki felfedezte, hogy a 2300 éves próféciai időszak hamarosan véget ér:_________

 8. A Dániel könyvének 8. fejezetében szereplő 2300 nap valójában 2300_____-ot jelent.

 9. A héber „szabatott” kifejezés, aminek jelentése „leszabni” :___________________

 10. A fiatal, bátor bostoni prédikátor, aki segített Millernek:______________________

 11. A király, aki a Jeruzsálem újjáépítéséről szóló rendeletet kiadta:______________

 12. Az adventhívők nyaranta gyakran tartottak___________________________-eket.

 13. Gyakran________________________-nek nevezték a Miller tanításaiban hívőket.

 14. Himes folyóiratának címe „Az _________________________________ jelei” volt.

 15. A Biblia tanítása szerint a _____________________-i Szentélyt kell megtisztítani.

 16. Így nevezték azokat, aki Jézus közeli visszajövetelében hittek:_______________

 17. Mit jelképezett a Szenthely Miller idejében a legtöbb ember véleménye szerint?

          _______________________________________________________________

.