Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

III. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

Jézus eljövetelének bejelentése

  12. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A vég ideje

Az angyal azt mondta Dánielnek, hogy zárja be a könyvét és pecsételje is le. Mikor kellett feltörni a pecsétet? Dán 12:4, 9. Az idők végén, de mikor lesz az? Vagy inkább az kellene kérdeznünk, mikor volt?

Olvassuk el Dániel könyvéből a 8:17. igeverset! A 2300 éves próféciáról szól az itt leírt látomás, aminek végén a Szentély megtisztíttatik. A látomás „be volt pecsételve”, de ez nem tartotta vissza az embereket, hogy megpróbálják megérteni. Sokan tanulmányozták az évek során Dániel próféciáit. Sir Isaac Newton, minden idők egyik legnagyobb tudósa könyvet írt Dániel könyvének és  A jelenések könyvének próféciáiról.

Nem ő volt az egyetlen. Ám amikor megpróbálták megérteni a próféciákat, úgy tűnt csak odáig jutottak, hogy találgatásokba kezdtek a prófécia jelentéséről és beteljesedésének idejéről. Ahogy a Biblia megmondta, a próféciák egészen a végidőkig be voltak pecsételve. Csupán akkor, a Dán 12:4. szerint vált általánossá Dániel könyvének ismerete. Ahogy a 10. vers mondja: „az értelmesek értik.”

Tehát az idők végén, amikor a próféciáknak be kell teljesedniük, törhetik fel pecsétjüket. De hogyan történik mindez és ki az, aki megteszi?

A nagy lisszaboni földrengés, de még inkább a sötét nap után sokan érezték úgy, hogy az idők végének nagyon közel kell már lennie, és érdeklődni kezdtek a bibliai próféciák iránt. Leginkább Dániel 2300 éves próféciája érdekelte őket. A megoldás legfontosabb kulcsa annak megértése volt, hogy a bibliai próféciákban egy nap egy szó szerinti esztendőt jelent. A témát tanulmányozók szinte mind egyetértettek ebben. 4Móz14:34; Ezékiel 4:6.

Nem sokat segített azonban, hogy tudták a próféciai időszak hosszát, mert senki sem volt biztos benne, mikor is kezdődött. Hogyan is jöhetne rá bárki, hogy mikor ér véget, ha nem tudják, mikor kezdődött?

 Alkalmazd a gyakorlatban: Olvassuk el a Lk 10:21. igeverset! Soha ne gondoljuk, hogy a Bibliát túl nehéz megértenünk! Még a 2300 éves próféciát is egyszerű emberek fejtették meg, akik szerették Istent. Ezen a héten megtudjuk, hogyan történt.

HÉTFÖ

Manuel de Lacunza

Ahogy a végidővel kapcsolatos érdeklődés növekedett, egyre többen tanulmányozták a kérdést. Miközben beszéltek róla, még többeket érdekelni kezdett. Az 1800-as évek elején már számos prédikátor tartotta központi témának Jézus visszatérését. Egyikük, a chilei jezsuita pap, Manuel de Lacunza könyvet írt „A Messiás dicsőséges és fenséges eljövetele” címmel.

Lacunza könyve nagy feltűnést keltett, különösen a Katolikus egyházban. Vajon miért? Mert azt állította, hogy egyedül a Szentírás megismerésével lehet megérteni Jézus második eljövetelét. Ez azt jelentette, hogy az „Egyházi Atyák” hagyományai mit sem számítanak.

Azt is állította, hogy a Bibliát szó szerint kell érteni, kivéve, ahol nyilvánvaló szimbólumokat használ. Ez aggodalmat keltett a katolikus teológusok között, akik már régóta állították, hogy a Biblia olyan titokzatos allegóriákkal van tele, amiket csak a papok képesek megérteni.

A legaggasztóbb a katolikusok számára talán az a meggyőződés lehetett, hogy az „Antikrisztus” nem egy személy, hanem egy hatalmas egyházi szervezet.

Lacunza tudta, hogy katolikus társai közül sokaknak nem fog tetszeni a könyve. Talán ezért adta ki álnéven. Mégsem tudott senkit félrevezetni azzal, hogy Ben Ezra rabbinak nevezte magát. Talán szerencséje is volt, hogy meghalt, még mielőtt a pápa hivatalosan elítélte volna a könyvét.

Elítélték, vagy sem, ez a könyv nagyon sok bibliatanulmányozó figyelmét felkeltette. Végül is több nyelvre lefordították és sok prédikátort ösztönzött arra, hogy Jézus második eljövetelének témáját tanulmányozzák.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Olvassuk el a Mt 24:35; Jn 6:63; Róm 10:17; és 1Thessz 2:13 igeverseket! Mit tett Lacunza, ami lehetővé tette próféciaismerete növekedését?

.

KEDD

Irving és Wolff

Manuel de Lacunza munkássága és az egyre növekvő érdeklődés Jézus második eljövetele iránt nagy hatással volt egy Edward Irving nevű angol lelkészre.1827-ben kiadta Lacunza könyvének angol nyelvű fordítását és éveken át számtalanszor prédikált teltházas templomokban, zsúfolt imaházakban a Jézus második eljöveteléről szóló bibliai próféciákról. Ez nagyban hozzájárult Anglia előkészítéséhez, hogy az elkövetkező évek során alaposabban megértsék ezt az üzenetet.

Mindeközben egy áttért zsidó férfi, Joseph Wolff kezdte meg nem mindennapi missziós életútjának tevékenységét. 1821és 1845 között Wolff beutazta Görögországot, Máltát, a Krím-félszigetet, Palesztinát, Törökországot, Egyiptomot, Közép-Ázsiát, Abesszíniát, Jement, és Indiát. Ahová csak ment, mindenütt Jézus második eljövetelének jó hírét hirdette.

Egyes helyeken Wolff nagy meglepetésére éltek hívők, akik már maguk is várták Jézus közeli visszatérését. Igaz volt ez az üzbegisztáni Bokhara városában élő elszigetelt csoportra, és egy másik jemeni közösségre is, akik 1840-re várták Jézus visszajövetelét.

1837-ben Wolff az Egyesült Államokba is ellátogatott és prédikált New Yorkban, Philadelphiában, Baltimoreban és Washingtonban is. Washingtoni tartózkodása idején John Quincy Adams, az állam egykori elnöke segített neki egy összejövetelt megszervezni, hogy beszélhessen a kongresszus tagjaival és más befolyásos emberekkel. Ahogy mindig is tette, ha ilyen lehetősége adódott, Wolff a rövidesen visszatérő Jézusról prédikált.

Wolff hírnevének egyik oka a sok veszélyes helyzet túlélése volt, még a halállal is gyakran szembenézett miközben a távoli Keleten élő népekhez tartott missziós útjai során.  Többek között kirabolták, éheztették, megverték, magára hagyták a sivatagban, vagy ruházat nélkül a hófödte hegyek között, és három alkalommal halálra is ítélték.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Olvassuk el a Zsolt 91:9-16; Róm 8:31-39; Zsid 13:5-6 igeverseket! Mi veszélyesebb szerinted, hinni az ígéretekben, vagy nem hinni nekik?

SZERDA

Prédikátorok százai

Lacunzán, Irvingen és Wolffon kívül még sok százan, lelkészek és egyháztagok is hirdették meggyőződésüket, hogy Dániel könyvének próféciái rövidesen beteljesülnek. Bár e keresztények többsége soha nem vált ismertté, azt a munkát végezték, amit Isten el akart végezni általuk abban az időben.

Egyes helyeken még a Jézust szerető gyermekek is prédikáltak, némelyikük alig volt hat esztendős. Isten Lelke indította őket, hogy ünnepélyes, erőteljes figyelmeztetéseket szóljanak a végső ítéletről.

E kevésbé ismert munkások sokasságából az egyik férfi a második eljövetel legismertebb tanítója lett. Bár a korábbi években senki sem gondolta volna a keményen dolgozó gazdálkodó William Miller nevű farmerről, ő lett az, aki az emberek figyelmét leginkább Jézus visszajövetelére irányította.

Bár jámbor baptista otthonban nevelkedett, a fiatal William választott olvasmányai miatt elfordult Jézustól. Kamaszkorában lenyűgözte a deista filozófusok „bölcs” gondolkodásmódja. Tanításaikat megismerve William már nem hitt többé a Bibliának. Milyen ostoba volt, hogyan is hihetett annak a régi könyvnek! – gondolta.

A deisták hite szerintit egy isten, vagy istenség réges-régen megteremtette a világot, aztán továbbállt, és hagyta, hogy minden csak folyjék a maga útján tovább. E szerint a deisták természetesen nem hittek a csodákban. Nem hittek az angyalokban, a prófétákban, Jézusban, vagy a Bibliában. Valójában nem sok mindenben hittek. Sok szempontból olyanok voltak, mint az agnosztikusok (akik Isten létezésében is bizonytalanok) és napjaink ateistái (akik biztosak bene, hogy Isten nem létezik)

Mintegy 30 esztendős volt William Miller, amikor az 1812-es háború kellős közepén találta magát. Az amerikaiak ismét a britek ellen harcoltak és Miller kapitány a döntő, plattsburghi csatában vett részt. A háromszoros túlerővel szemben csoda lett volna az amerikaiak győzelme.

Mindenki legnagyobb meglepetésére mégis Amerika győzött. Miller olyan eseményeket látott aznap a saját szemével, amik egyértelműen csodák voltak. A deisták viszont nem hisznek a csodákban. Mit tehetett volna hát?

 Alkalmazd a gyakorlatban: Olvassuk el a Zsolt 101:3; és 119:37. igeverseket! Odafigyelsz rá, hogy ne olvass, nézz vagy hallgass olyasmit, ami elfordítja a szívedet Istentől? Ez Sátán egyik legsikeresebb módszere az életek pusztítására. Kérlek, tegyél fogadalmat, mint Dávid:Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiábavalóságot; a te utadon éltess engemet.”

CSÜTÖRTÖK

Miller tanulmányozza a Bibliát

William Miller tudta, hogy az amerikaiaknak el kellett volna veszíteniük a csatát. Mi több, neki magának is meg kellett volna halnia. Egyszerűen annyival több brit katona és hajó harcolt ellenük. Egy ellenséges akna alig több mint fél méterre tőle robbant fel, és ő mégis életben maradt.

Ez bizonyára csak csoda lehetett. De ő nem hitt a csodákban. Vagy mégis? Az ilyen kérdések deista hite felülvizsgálatára késztették Millert. Egyszerűen nem volt annyi értelme sem, mint addig gondolta, és hamarosan el is utasította.

Ám a deizmus elutasítása még nem jelentette azt, hogy automatikusan kereszténnyé vált volna. A sok keresztény-ellenes könyv olvasása még mindig nagyon sok kételyt hagyott lelkében. Nem tudott egyszerűen elfogadni egy vallást, aminek semmi értelme sem volt számára.

Van vajon a Bibliának valami értelme? Ki akarta deríteni, ezért belefogott, hogy megtalálja a választ. „Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.” Így kezdődik a Biblia, és William Miller is ezzel kezdte.

Van ennek az első igeversnek értelme? Tényleg elhiheti ezt? Ez a vers nem okozott gondot Millernek, hiszen mindig is hitt egy felsőbbrendű lény létezésében. Ezért folytatta Mózes első könyvének második versével. Így haladt tovább versről versre, míg meg nem értette és el nem tudta fogadni értelmét, Mózes első könyvétől egészen a Jelenések könyvéig. Ha egy igének nem értette jelentését, más bibliai szakaszokat keresett a magyarázatért.

Mindeközben imádkozott. Mivel hitt egy felsőbbrendű hatalomban, Aki kimutatta irgalmát, és hogy jelen van az emberek földi életében, egyedül tőle volt értelme segítséget kérni a megértéshez.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mi kell ahhoz, hogy napjainkban mi is megértsük a Bibliát? Lk 24:44-45; Jn 14:16, 26; 1Kor 2 12-13.

 

PÉNTEK

A prófécia felfedezése

A Szentírás tanulmányozása közben William Millernek folyton azok az érvek jártak a fejében, amelyeket deista korába a Biblia cáfolatául használt. És persze deista barátai is megragadtak minden alkalmat, hogy a Szentírás „ellentmondásaira” emlékeztessék, melyekről annyit beszélgettek azelőtt.

Két éven át tanulmányozta a Szentírást, mindig arra összpontosítva, hogy megérthető-e a Biblia? Nagy megkönnyebbülésére, és meglepetésére megállapította, hogy a Szentírás egyszerűen az olvasása által megérthető. Előfordul, hogy egy szakaszt, ami önmagában esetleg zavarba ejtő lenne, megmagyaráz egy másik. Ez különösen igaz volt a próféciákra, ahol a Biblia jelképeket használ. Ezek a szimbólumok természetesen magyarázatot igényelnek, és Miller felfedezte, hogy a Biblia maga ad rájuk magyarázatot.

Miller még valami mást is felfedezett. Bár a próféciák szimbolikus nyelvezeten íródtak, szó szerint teljesedtek be. Például a prófécia szerint a Messiás Betlehemben születik, és Jézus pontosan ott is született. A prófécia szerint a Görög birodalmat a Római követi, és ez is szó szerint így történt.

Miller számára ez azt jelentette, hogy a még beteljesületlen próféciák a jövőben bekövetkező valós eseményeket írnak le.

Kutatásának lényege a szimbólumok megértése volt, és utána az esemény keresése, nem pedig kiötleni a prófécia furcsa magyarázatát, majd oda helyezni a történelemben, ahová csak szerette volna.

Hamarosan Millert is ugyanaz a prófécia foglalkoztatta, ami oly sokakat Lacunzától Irvinig és Wolffig, a Dániel könyvében szereplő 2300 éves időszakról szóló. Miller azonban észrevett valamit, amit a többiek nem. Dániel könyvének nyolcadik fejezete nem áll meg önmagában. Gábrielnek meg kellett magyaráznia a 2300 napról szóló látomást, a fejezet végén Dániel mégis azt mondja, hogy nem érti.

A kilencedik fejezetben Gábriel visszatér, hogy befejezze munkáját. Ez (és még sok más részlet, amiket a jövő héten fogunk tanulmányozni) mutatja, hogy a két fejezet összetartozik. És mivel a 70 hetes prófécia kezdőpontja adott, Miller már tudta, amit mások csak találgattak, a 2300 nap kezdetét.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Olvassuk el a Dán 8:16-17, 26-27; 9:20-23. igeverseket! Gondoljunk bele, mennyit tett Isten, hogy Dánielnek megmagyarázza a 2300 napra szóló látomást! Bízol benne, hogy Ő minden szükségeset megtesz, hogy megtartsa ígéretét, és bölcsességet ad neked is?

 

 

Feladatok:

                   Egészítsd ki a következő mondatokat!

Írd a vonalra a megfelelő válasz betűjelét!

A.  baptista                         C  Gábriel                        E  plattsburghi                G  Irving

B.  deizmus                         D  Lacunza                      F  Miller                           H  Wolff

 1. Chilei jezsuita pap, aki „A Messiás dicsőséges és fenséges eljövetele” című könyvet írta:______________________________________________

 2. Egy gazdálkodó, akit Isten arra választott, hogy kidolgozza a világ figyelmeztetésére szóló üzenetet Jézus közeli eljöveteléről:__________________

 3. Az áttért zsidó, aki nagyon sok országban hirdette Jézus közeli eljövetelét:______

 4. Az angol lelkész, aki angol nyelven kinyomtatta Lacunza könyvét:_____________

 5. William Miller szüleinek vallása:________________________________________

 6. A hitrendszer, mely szerint világunkat réges-régen megteremtette egy felsőbbrendű lény, majd magára hagyta, hogy minden folyjék a maga útján:_______________________________________

 7. Az angyal, aki elmagyarázta Dánielnek a 2300 éves prófécia jelentését:________

 8. Az ebben a csatában látott csodálatos események késztették William Millert, hogy felülvizsgálja deizmusba vetett hitét:____________________________________

 

Jézus ismét eljön

Keresd ki a következő igeverseket és írd a hivatkozást a megfelelő vonalra!

Máté 16:27; János 14:2-3; 1Tessz 4:16; Júdás 14-15;  Jelenések könyve 1:7; Jelenések könyve 22:12

 1. „Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, Hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttök istentelenek, istentelenségöknek minden cselekedetéért, amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene”.___________________________

 2. „És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz.”_______________________________

 3. „Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban”______________

 4. „Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.”___________________________

 5. „Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége.”______________________________

 6. „Mert az embernek Fia eljő az ő Atyjának dicsőségében, az ő angyalaival; és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint._______________________

.