Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

I. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Isten új királyt választ

  11. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP - HÉTFÖ

A következő nép, akik ellen Saul harcolt, a gonosz amálekiták voltak. Sámuel megmondta neki, hogy teljesen el kell pusztítania őket. Minden holmijukat is el kellett pusztítani. Saul nem kegyelmezhetett egyetlen holminak és egyetlen gonosz embernek sem.

Vajon az engedelmességet választotta ezúttal Saul? Nem!  Saul ismét azt választotta, hogy inkább a saját feje után megy, mint hogy pontosan kövesse Jézus utasítását. Ez a döntés valójában a Sátánnak való engedelmesség választása volt, ugye? 1Sám 15:9.

Jézus elmondta Sámuelnek, mennyire elszomorítja, hogy Saul továbbra is engedetlen. Sámuel is nagyon szomorú volt. Tény, hogy Sámuel Jézushoz kiáltott emiatt azon az éjszakán.

Másnap Sámuel korán kelt és elindult, hogy Saullal találkozzon. Saul mosolyogva közeledett Sámuel felé, de már az első mondat, amit a prófétának mondott hazugság volt. Sámuel könnyen rájöhetett az állatok neszezésének hangját hallva! 12-14. v.

Saul szokása szerint mentségeket keresett és másokat okolt a tetteiért. De tudod-e a valódi okát annak, hogy a katonák megtartották az állatokat? Azokat akarták feláldozni, hogy ne a saját jószágukból kelljen áldozniuk. Ez gonosz és önző dolog volt! Saul azonban továbbra is azt állította, hogy ő nem tett semmi rosszat. 15-21. v.

Sámuel szomorúan elmondta Saulnak, hogy az áldozat nem Jelent semmit Jézusnak, ha annak bemutatója egyúttal nem engedelmeskedik is. Az áldozat soha nem helyettesítheti az engedelmességet.

Jézus azt mondta, hogy az engedetlenség ugyanaz, min az ellene való lázadás és utasításának makacs megtagadása. Ugyanolyan, mint a „boszorkányság”, ami olyan, mint Sátán imádása. A makacsság pedig olyan, mint a bálványimádás. Sámuel elmondta Saulnak, hogy Jézus nem tudja többé úgy megáldani, ahogyan szeretné. Nem akarja, hogy továbbra is király legyen.

Ezt hallva Sault félelem szállta meg. Azonnal beismerte, hogy bűnt követett el, és megbocsátásért könyörgött. Őszintén megbánta Saul? Nem. Csak félt, és még mindig a katonáit vádolta. Mit mondott? 24-25. v.

Ahogy Sámuel elfordult, Saul megragadta a köpenye szélét és elszakította. Sámuel ekkor figyelmeztette, hogy Jézus nem gondolja meg magát, ahogyan az emberek. Jézus tudja, hogy mikor vagyunk igazán bűnbánók, és mikor tettetjük azt.

Sámuel végül beleegyezett, hogy visszamegy Saullal imádkozni. Tudta, hogy a szegény izraelitáknak valóban nagy szükségük van az imádságára. Sámuel sajnálta Sault és érte is imádkozott. Szerette Sault és fájt látnia, hogy milyen rossz döntéseket hoz. Tudta, hogy ha Saul más döntéseket hozott volna, csodálatos királya lehetett volna Izraelnek.

Végül Jézus szólt Sámuelnek, hogy ne bánkódjon tovább Saul miatt. Jézus tudta, hogy Saul nem fog megváltozni. Elérkezett az ideje, hogy Izrael új királyát kijelölje. 1Sám 16:1.

KEDD - SZERDA

Sámuel nyugtalan volt egy új király felkenése miatt. Mit tesz Saul, ha megtudja? Jézus azonban mindenről gondoskodott. Mit mondott Sámuelnek, mit tegyen? 1Sám 16:2-3.

A betlehemi vének is nyugtalanok voltak. Miért jött Sámuel a városukba? Talán valami baj van? Mit mondott nekik Sámuel? 4-5. v.

Isai is bizonyára tanakodott, vajon miért hívja Sámuel őt és fiait egy különleges áldozat bemutatására. A legkisebbet kivéve, aki a juhokat őrizte kint a mezőn gyorsan összehívta fiait.

Az áldozat bemutatása után, még az étkezés előtt Sámuel elkezdte sorban megszemlélni Isai fiait. A legidősebb fiú, Éliáb volt az első, akit Sámuel szemrevételezett. Magas volt és jóképű, Saulra emlékeztette Sámuelt. Mit mondott azonban Jézus Éliábról? Mi az, amire nekünk is mindig emlékeznünk kell? 6-7. v.

Sámuel nagyon tanácstalan volt, ahogy sorra végignézte Isai hét helyes fiát. Jézus egyiküket sem választotta ki. Mit válaszolt Isai, amikor Sámuel megkérdezte, hogy itt van-e az összes fia? 10-11. v.

Isai küldönce hamarosan megtalálta Dávidot a juhok mellett a mezőn. Hogy meglepődhetett Dávid, amikor az ember szólt neki, hogy gyorsan menjen vele, mert Sámuel látni akarja. El sem tudta képzelni, hogy egy olyan fontos ember, mint Sámuel beszélni akar vele. Hamarosan ott állt udvariasan Sámuel előtt. Nagyon megdöbbenhetett attól, amit Sámuel ezután tett. 12-13. v.

Isai családja tudta, hogy ha valakit felkennek, az valami nagyon fontos okból történik. Sámuel viszont senkinek sem mondta el, hogy miért jött Betlehembe. Dávid felkenése után Sámuel hazament és Dávid visszatért a juhokhoz a mezőre.

A bárányok őrzése nem volt egy könnyű munka. Dávid azonban fiatal kora ellenére erős volt és bátor. Minden, amivel megvédhette magát és a juhokat a pásztorbotja és a parittyája volt. Ezeket használta a vadállatok megölésére vagy elijesztésére.

Egy napon egy oroszlán elkapott egy bárányt és el akart futni vele. Dávid utánaszaladt, és elvette tőle. Mikor az oroszlán rávetette magát és meg akarta ölni, Dávid megragadta és puszta kézzel megölte. Egy másik alkalommal ugyanez történt, amikor egy medve akart bárányt rabolni.

Dávid minden nap imádkozott Isten gondviselését kérve, és segítségét, hogy jó pásztor lehessen. Megtanulta, hogy nagyon türelmes és gyöngéd legyen a bárányokhoz. Nem volt könnyű visszatartani őket az elkóborlástól, a sérülésektől és az elveszéstől.

Dávid szertett hárfáján játszani és Jézust dicsőíteni miközben gondosan őrizte a nyájat. Szép hangja volt és sok dalt (a zsoltárokat) szerzett, amelyek a Bibliánkban is megtalálhatók.

A Szentlélek különösen Dáviddal volt, miután Sámuel aznap felkente őt. Dávid mindennél jobban szerette volna, hogy Jézus felkészítse a munkára, amit érte kell majd végeznie. Hallgassuk meg Dávid egyik zsoltárát, amit mindnyájan szeretünk. (Zsolt 23.)

CSÜTÖRTÖK - PÉNTEK

Mi történt Saullal, mialatt Dávid gondosan őrizte a juhokat? 1Sám 16:14-15.

Gonoszok Isten angyalai? Nem! Honnan jönnek a gonosz angyalok? Természetesen Sátántól. Ha Isten nem engedte volna meg Sátán angyalainak, hogy Sault háborgassák, Sátán ezt mondhatta volna: „Nem vagy igazságos!” Amikor Saul nem engedelmeskedett Jézusnak, Sátán ezt mondhatta volna: „Saul azt választotta, hogy nekem engedelmeskedik! Ő az enyém! Meg kell engedned, hogy kísértse őt!” De vajon Saulnak engedelmeskednie kellett-e Sátánnak? Nem!

Sátán soha nem mondhatja, hogy Jézus nem tisztességes. Bár Jézus arra vágyik, hogy biztonságban és boldogságban éljünk, soha nem fog kényszeríteni, hogy neki engedelmeskedjünk. Soha ne feledjük, hogy bár Sátán angyalai kísértenek bennünket, van választásunk. Nem kell engedelmeskednünk a kísértéseiknek. Ha megkérjük, Jézus mindig segíteni fog, hogy helyesen cselekedjünk.

Saul azon gondolkodott, amit Sámuel mondott arról, hogy Jézus egy másik királyt fog választani. Ahelyett, hogy őszintén megbánta volna a Jézus iránti engedetlenségét, egyre engedetlenebb lett. Egyes napokon úgy viselkedett, mintha megőrült volna. Máskor csendes volt és senkivel sem akart beszélni.

Ekkor Saul egyik szolgájának jó ötlete támadt. Mi volt az, és milyen utasítást adott Saul? 16-17. v.

Bizonyára Jézus juttatta a szolga eszébe, hogy ki lenne a legmegfelelőbb ember, aki Saulnak segíteni tudna. Fel tudsz sorolni hat dolgot, amit a szolga mondott Dávidról? 18-19. v.

Nagyon meglepődhetett Isai egész családja, amikor Saul követei Dávidért mentek, hogy a palotába vigyék a királynak hárfázni és énekelni. Dávid hamarosan úton volt a hárfájával, és ajándékkal Saul számára. 20. v.

Saul király igazán szerette Dávidot. Amikor a királyt Sátán gonosz angyalai háborgatták, Dávid hárfázott neki. Ez elűzte a gonosz angyalokat Saul közeléből és egy időre békésnek és boldognak érezhette magát. Semmi kétség, Saul azt akarta, hogy Dávid vele maradjon!

Dávid naponta tanulta, hogyan legyen Jézus különleges segítője, ugye? Dávid boldogan hárfázott és énekelt neki, amikor a királynak szüksége volt rá. Ám amikor Saulnak nem volt szüksége rá, boldogan ment haza a juhokat őrizni.

Dávid boldog volt, udvarias és segítőkész. Gyorsan engedelmeskedett, és szerette Jézust. Ha valaki megkérdezné a barátaidat, elmondhatnák rólad is ezeket a jó dolgokat?

 

 

 

Történet sarok

Betyár és a gödör - 1. rész

Átdolgozta: Amy Sherrard

 

Betyár várakozásteljesen ült a padlón tálkája mellett. Fel-alá csóválta rövid farkincáját, és figyelte, ahogy Hajni ételt tölt a tálkájába és a tetejére, plusz kényeztetésként még két szelet pirítóst helyez. Hajni rámosolygott Betyárra és megsimogatta, de valójában a szomszédban lakó Kovács néni járt az eszében.

Mikor kirakta az ételt a konyhaajtó előtti verandára, Hajni a szomszéd házra nézett és Kovács néni kiskutyájára, Vakkancsra gondolt. Már három és fél hete, hogy Vakkancs váratlanul eltűnt. Kovács néni mindenütt kereste, hirdetéseket ragasztott ki és mindenkit végigkérdezett, aki esetleg láthatta a kutyust. Hajni tudta, hogy mennyire hiányzik a szomszéd néninek a kutyája.

„Bárcsak megtalálhatnám!” – mondta magában Hajni, miközben figyelte, hogy Betyár félretolja a két szelet pirítóst az étel tetejéről és falatozni kezd. Biztos volt benne, hogy Betyárnak is hiányzik a kicsi Vakkancs, hiszen minden nap együtt játszottak és hancúroztak.

Betyár gyorsan kiette az ételt a tálkájából és tisztára nyalta az edényt. Hajnit megnevettette, ahogyan a kutya megpróbálta egyszerre a szájába venni mindkét szelet pirítóst. Fogaival megragadta az egyiket, de ahogy újra kinyitotta a száját, hogy a másikat felvegye, az első kiesett belőle. Végül Hajni összefogta a két darabot és Betyár szájába tette.

„Ejnye, Betyár, mit gondolsz, hová tudnád elásni a tartalék ennivalódat, hiszen mindenütt fagyos a talaj?” – kérdezte Hajni. Tudta, hogy a kutya időnként elás dolgokat, majd később kikotorja őket. Nézte, ahogy a kutya elüget a sövény végéig, és átvág egy üres telken a szomszédos mező felé.

Hideg volt és Hajni didergett, mégis végig szemmel követte Betyárt egészen a mező széléig, ahol a kutyus lefeküdt és a feje eltűnt a föld alá.

„Mit csinál ez a kutya?” – tanakodott Hajni. Lábnyomaiból a hóban világosan látszott, hogy már sokszor megtette ezt az utat.

Hajni tudta, hogy el kell mosogatnia, de úgy döntött, az várhat. Látni akarta, hogy mit csinál Betyár, ezért követte a keskeny ösvényen, amit a kutyus taposott ki.

Mikor Betyár észrevette a közeledő Hajnit, eléfutott. Izgatottan ugrált körülötte, majd visszafutott a mező szélére. Hajni követte, de hirtelen megtorpant. Betyár olyan hely felé szaladt, amivel kapcsolatban apukája szigorúan intette őt és a környék összes gyerekét, hogy maradjanak távol tőle. Ott, a mező szélén egy régi, beomlott, szeméttel félig teli kút volt. Bár le volt fedve, apukája azt mondta, hogy veszélyes a közelébe menni.

Betyár úgy ugatott, mintha könyörögne neki, hogy menjen közelebb. Hajni végül nagyon óvatosan elindult felé. Minél közelebb ért, Betyár annál izgatottabb lett. „Talán ide rejti Betyár a tartalék ennivalóját?”- tanakodott magában Hajni.

(Folytatása következik)