Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

I. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Gedeon elhívása

  2. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP - HÉTFÖ

Az izraeliták ismét bajban voltak. Sejted miért? Minden alkalommal, amikor egy bíra meghalt, elkezdtek az ellenségeikkel barátkozni. Aztán apránként, lépésről lépésre utánozták a rossz szokásaikat.

Ezúttal a gonosz midiániták okozták a bajt. Betörtek az izraeliták gyönyörű országába és elrabolták, vagy elpusztították a termésüket. Még az izraeliták állatait is elrabolták, vagy leöldösték. És minden alkalommal, amikor az izraeliták megpróbálták elűzni őket és harcoltak ellenük, a midiániták győztek. Sok izraelitát megöltek a harcokban. Most már otthonaikat elhagyva menekülniük is kellet. Bír 6:1-5. (Olvassuk el, majd beszéljük meg)

Igazán nehéz idők jártak az izraelitákra, ugye? És ez mind a saját hibájuk volt. Ha csak azt választják, hogy Jézusnak engedelmeskednek, minden jobb lett volna. Jézus meg tudta volna áldani őket, ha engedelmeskedtek volna neki.

De kényszerít-e Jézus valaha is bennünket, hogy szeressük Őt, és engedelmeskedjünk neki? Nem. Mindössze annyit tehetett, hogy engedte az izraelitáknak, hogy rájöjjenek milyen gonosz és kegyetlen Sátán valójában. Meg kellett tanulniuk, mi történik, ha azt választják, hogy Sátánnak engedelmeskednek.

Végül, amikor az izraeliták már tényleg nagyon szenvedtek, ismét Jézushoz könyörögtek segítségért. És Jézus küldött egy prófétát, hogy emlékeztesse őket az ígéreteire. Milyen szóval kezdődik a próféta beszédének utolsó része? A „de” szócskával kezdődik. 6-10. v.

Az izraeliták nem engedelmeskedtek Jézusnak, ugye? Bálványokat imádtak. Hogyan tudta volna Jézus megáldani őket? De ismét megsajnálta őket, és Jézus személyesen jött el egy fiatalemberhez, akiről tudta, hogy segíthet majd népének. Ebben a történetben a Biblia „az Úr Angyalának” nevezi Jézust. Az ember neve, akihez Jézus szólt Gedeon volt. 11. v.

Gedeon elrejtett némi búzát a midiániták elől. Éppen azt őrölte most egy olyan helyen, ahol biztos volt benne, hogy nem találják meg. Munka közben Gedeon úgy elmerült a gondolataiban, hogy nem is vette észre az Idegent, aki egy közeli fa alatt ült. Gedeon azon tanakodott, hogy vajon miért éri olyan sok baj az izraelitákat. A fivérei elestek az ellenséggel vívott harcokban. Mostanra ő maradt az egyetlen fiú a családban.

Mikor az Idegen megszólította Gedeont, ő meglepetésében valószínűleg felugrott. Mit mondott neki az Idegen és mit válaszolt Gedeon? 11-14. v.

Gedeon nagyon bátor volt. Olyan bátran harcolt a midiániták ellen, hogy mindnyájan hallottak már róla. Arról azonban Gedeon soha nem is álmodott volna, hogy ő legyen az izraelita hadsereg parancsnoka! Mit válaszolt udvariasan az Idegennek, és mit mondott erre az Idegen? 15.16. v.

Az Idegent hallgatva Gedeon tudta, hogy Ő valaki nagyon különleges. Valóban egy angyal lenne? Mire kérte őt Gedeon, és mit válaszolt az Idegen? 17-18. v.

Leckénk következő részében megtudjuk majd, hogy mi történt.

KEDD - SZERDA

Gedeon elgondolkodott, miközben hazasietett, hogy elkészítse az áldozatot az Idegen számára. Mikor visszaért a fához, az Idegen még mindig ott várta. Mire kérte Gedeont, mit tegyen? Bír 6:19-20.

Bizonyára furcsának tűnt ezt tenni, de Gedeon engedelmesen a kősziklára helyezte az ételt és ráöntötte a hús levét. Mi történt, amikor az Idegen kinyújtotta a pálcáját? 21. v.

Gedeon azonnal rájött, hogy Idegen Jézus! Mit érzett Gedeon, és mit mondott neki Jézus? 22-23. v.

Azon az éjszakán Jézus ismét szólt Gedeonhoz. Mit mondott neki, mit tegyen? 25-26. v.

Ijesztő volt, amit Jézus Gedeonnak mondott. Városukban a nép minden reggel ahhoz az oltárhoz járult Baált imádni, amit neki le kellett döntenie. Gedeon tudta, hogy amint észreveszik mi történt, különösen, hogy fa bálványukat az áldozat tüzéhez használták nagyon mérgesek lesznek. És ha rájönnek, hogy Gedeon tette, meg akarják majd ölni őt. Gedeon mégis azt választotta, amit Jézus mondott neki. Tehát aznap éjjel felébresztette tíz szolgáját és pontosan azt tették, amit Jézus utasítása szerint tenniük kellett. 27. v.

Másnap reggel az emberek szokás szerint eljöttek Baált imádni. Amikor meglátták, hogy mi történt, rettentő mérgesek lettek, pontosan, ahogy Gedeon gondolta. 28-30. v.

Aztán Gedeon apja, Joás feltett az embereknek néhány kérdést. Olyasmiket mondott, ami megállította, és elgondolkodtatta őket. Azt mondta, hogy ha Baál olyan erős és hatalmas, mint amilyennek hiszik, akkor képesnek kellett volna lennie megvédeni magát. 31. v.

Nagyon jó választ adott Joás, ugye? Az emberek bizonyára egymásra néztek. Ez bizony igaz volt. Baál még csak annyira sem volt képes, hogy egy maroknyi embert megakadályozzon oltára és faszobra ledöntésében. Az embereknek semmilyen válasz nem jutott eszükbe Joás kérdésére, így hát hazamentek. Azon töprenghettek, hogy igazán bolondság volt olyan istent imádni, aki még magát sem tudja megvédeni. És ha Baál még magát sem tudja megvédeni, akkor hogyan védhetné meg őket? És Izrael népe most feltétlenül azonnali védelemre szorult a midiániták ellen!

CSÜTÖRTÖK - PÉNTEK

Az ellenség közeledett! Midiánita és amálekita katonák ezrei készültek felvenni a harcot az izraeliták ellen. Gedeon tudta, hogy elérkezett az idő az izraeliták számára a visszavágásra. Továbbra sem feledte, hogy Jézus megígérte, hogy velük lesz.

 Gedeon megszólaltatta a kürtöt, ami jel volt a népnek, hogy itt az ideje az izraelita katonáknak megkezdeni a harcot ellenségeikkel. Saját városának emberei voltak a legelsők, akik csatlakoztak hozzá. Gedeon követeket küldött szerte saját törzsében és Izrael más törzseihez is, és ők mindnyájan eljöttek segíteni. Bír 6:33-35.

Rövidesen 32 ezer izraelita katona gyűlt össze. Ha ott lettünk volna, azt gondoltuk volna, hogy Gedeonnak igazán nagy hadserege van. Ám ha az ellenség seregének méreteit is láttuk volna, akkor rájöttünk volna, hogy ahhoz hasonlítva Gedeon serege valójában kicsi hadsereg. A midiánitáknak sok ezerrel több katonájuk volt, mint Gedeonnak.

Gedeon nagyon bátor katona volt, de nagyon jól tudta, hogy katonái semmiképpen nem győzhetnek egy ilyen hatalmas ellenséggel szemben, hacsak Isten nem tesz csodát, hogy segítsen nekik. Tudta, hogy Isten megígérte neki, hogy vele lesz, de most úgy érezte, hogy teljes bizonyosságra van szüksége afelől, hogy valóban Isten terve az, hogy ő vezesse a hadsereget. Ezért Gedeon megkérte Istent, hogy adjon neki egy különleges jelet. 36-37. v.

Gedeon valószínűleg nem sokat aludt azon az éjszakán. Mit gondolsz, mi volt az első dolga másnap kora reggel? Megkapta a választ, amit kért? 38. v.

Gedeon azonban később elkezdett a gyapjúról gondolkodni. Eszébe jutott, hogy a gyapjú nagyon könnyen felszívja a vizet. Talán emiatt lett nedves. Talán csak természetes dolog történt.

Gedeon azon tűnődött, mi történne, ha azt kérné, hogy a gyapjú maradjon száraz, és a talaj nedves. Kínos volt neki egy másik jelt kérni, de egyszerűen biztosnak kellett lennie. Így még egyszer megkérte Jézust, hogy adjon neki egy különleges jelet, amivel megmutatja, hogy tényleg azt akarja, hogy ő legyen Izrael hadseregének parancsnoka. 39. v.

Jézus megértette Gedeon érzéseit, ezért újabb jelt adott neki. Milyen volt a gyapjú másnap reggel, amikor Gedeon kiment ellenőrizni? Mit gondolsz, voltak még kételyei afelől, hogy ő lesz az izraeli sereg vezére? 40.v.

Eljött az ideje, hogy bátran harcoljanak az ellenséggel. Gedeon és katonái mind kimentek egy a midiánita sereg közelében fekvő helyre. A hegyről, ahol táboroztak leláthattak az alattuk húzódó völgyben táborozó midiánita katonák ezreire. Gedeon kíváncsi volt, hogyan tudnának katonai valaha is győzni egy ilyen hatalmas hadsereg fölött.

Akkor Jézus mondott valamit Gedeonnak, ami bizonyára megdöbbentette őt. Bír 7:2.

Jézus tudta, hogy népének soha nem szabad azt gondolnia, hogy azért győzik le az ellenséget, mert nagyobb seregük van, vagy, mert erősebbek náluk. Biztosan kellett tudniuk, hogy az egyetlen ok, amiért elűzhetik az ellenséget, az, hogy Jézus segít nekik.

Az egyetlen ok, amiért mi is el tudjuk űzni Sátánt, amikor kísért bennünket, az, hogy Jézus segít nekünk. Következő leckénkben megtudjuk, hogy mi történt Gedeon hadseregével.

 

 

 

Történet sarok

Jessica néni választása - 2. rész

Átdolgozta: Amy Sherrard

 

Betty visszasietett a pici idős hölgyhöz. –„Elnézést,” – mondta udvariasan – „segíthetek Önnek valamiben?”

-„Ó, köszönöm! Köszönöm!” – kiáltotta a finom, kicsi idős hölgy. – „Olyan hálás vagyok! Fél órája eltörött a szemüvegem, és nélküle teljesen elveszett vagyok. Szinte semmit nem látok és csak holnapra készül el a javítása.”

-„Boldogan segítek Önnek, amiben csak tudok.” – mondta neki Betty. – „Csak támaszkodjon a karomra és mondja hová szeretne menni.” Körbepillantott a válla fölött, de az unokatestvéreit már sehol sem látta.

„Először is csak szeretnék nyugodtan leülni egy kicsit és valami forró italt inni, ami segít megnyugodni.” – szólt a kicsi idős hölgy. - „Azután a postára szeretnék menni bélyeget venni és feladni jó néhány levelet. Majd taxit szeretnék fogni, hogy elvigyen oda, ahová tartok. De kedvesem, biztos, hogy ráérsz erre?” – kérdezte.

„Természetesen!” - mondta neki Betty, miközben egy kis üzlethez vezette a nénit, ahol leülhetett és rendelhetett egy forró csokoládét.

Miután a kicsi idős hölgy kipihente magát, elmentek a postahivatalba a bélyegekért, és föladták a leveleket. Aztán taxit fogtak és a hölgy már biztonságban úton volt oda, ahová igyekezett. Megnyugodva hátradőlt a kényelmes ülésben. Aztán hirtelen felegyenesedett. Eszébe jutott, hogy meg sem kérdezte az aranyos lány nevét, aki olyan kedvesen segített neki. Szomorú lett, amikor rájött, hogy már túl késő.

Summerfieldék otthonában hat unokanővér kémlelt kifelé a nappali ablakából. Buzgón várták Jessica nénit és remélték, hogy Bess is még idejében odaér.

„Itt egy taxi!” – kiáltottak fel egyszerre, amint meglátták a behajtó járművet. A sofőr segített egy pici idős hölgynek kiszállni. Szürke ruhát viselt és kék tollal díszített kalapot. A lányok levegőért kapkodtak.”Ő az a pici idős hölgy, akinek Bess megállt segíteni! És ő, Jessica nagy-nagynéni!”

Abban a pillanatban, amikor a taxi elhajtott és Jessica néni a ház felé indult, Hardy-ék autója kanyarodott be Bessel és édesapjával. „Olyan boldog vagyok, Apa, hogy pont arra jártál!” – mondta Bess, miközben kiszállt az autóból.

Az idős hölgy megállt, és hátrafordult. „Drágám!”- kiáltotta. Bess is meglepett és elragadtatott kiáltást hallatott, hogy újra látja őt.”Bárhol felismerem ezt a kedves hangot! Én vagyok Jessica nagy-nagynéni!” Majd ismét belekarolt Bettybe és együtt mentek tovább a ház felé.

„Ugye nagy élmény lesz együtt megnézni Kalifornia nevezetességeit?” – kérdezte boldogan. – „De tartsuk ezt titokban a vacsora végéig!”

Vacsora után, és miután elmesélte a délután történteket, Jessica néni bejelentette, hogy Bettyt választotta, hogy vele menjen Kaliforniába a nyáron. Mindenki elégedett volt. Betty hat unokanővére különösen boldog volt. Mindnyájan egyetértettek abban, hogy Betty megérdemelte Jessica néni választását, mert önzetlenül segített egy idegennek.

(Vége)