Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

I. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Sámson

  4. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP - HÉTFÖ

Miután Jézus segített Gedeonnak és 300 emberének a gonosz midiánita sereg elűzésében, Gedeon 40 évig Izrael bírája volt. Az alatt az idő alatt egyetlen ellenségük sem háborgatta őket, teljes békességben éltek. Gedeon halála után más bírák jöttek, de a nép nagy része elfordult Istentől és bálványokat imádtak. Bír 2:18-19.

Annak ellenére, hogy szinte mindenki engedetlen volt, nem mindenki feledkezett meg az igaz Istenről, Egy Mánoah nevű ember és a felesége is azok közé tartozott, akik hűségesek maradtak Istenhez, és engedelmeskedtek neki. Egy napon Manoah felesége sietve kereste fel férjét, mert nagyon érdekes híre volt számára. Mi volt az? Bír 13:6-7.

A Férfi, aki Mahoah feleségéhez szólt, Jézus volt! Elmondta neki, hogy pontosan mit kell tennie, hogy gyermekük erős és egészséges legyen. Manoah azonban teljesen biztos akart lenni benne, hogy mindent pontosan megértettek. Mindent azonnal tudni szeretett volna. Mire kérte Jézust, mit tegyen? 8-13. v.

Hogyan nevezte el Manoah és felesége a gyermeket, amikor megszületett? 24. v.

Sámson szülei minden tőlük telhetőt megtettek, hogy gyermeküket az elvárásoknak megfelelően neveljék. Tudták, hogy Sámson Jézus segítője lesz majd. Sámson azonban felnövekedve néhány nagyon rossz döntést hozott, annak ellenére, hogy tudott volna jobbakat is.

Sámson szülei mindent megtettek, hogy jobb belátásra bírják fiukat, de ő nem hallgatott rájuk. Barátságba keveredett néhány filiszteussal. A filiszteusok Izrael gonosz, kegyetlen ellenségei voltak! Sámson még egy filiszteus nőbe is beleszeretett, és elhatározta, hogy feleségül veszi. A szülei természetesen nem akarták, hogy ezt tegye.

„De, ő tetszik nekem!” - mondta Sámson a szüleinek. Sámson azt választotta, ami neki tetszett ahelyett, amiről tudta, hogy Istennek az tetszene. Jó ötlet volt ez? Kinek engedelmeskedett Sámson? Sátánnak engedelmeskedett.

Sámson nagyon erős ember volt. Valójában ő volt a legerősebb ember a világon! Mi történt útközben, amikor Sámson szüleivel együtt Timnába igyekezett a nőhöz, akit szeretett? Bír 14:5-7.

Mi történt következő timnai útjukon? 8-9. v.

Sámson találós kérdést gondolt ki a mézről és az oroszlántól. A filiszteus asszonnyal tartott esküvőjén feltette a találós kérdést 30 filiszteus fiatalembernek. Sámson megígérte, hogy ha az egy hétig tarató esküvői ünnepség ideje alatt kitalálják a megfejtést, mindegyiküknek ad egy öltözet ruhát.

A lakodalom hetedik napjáig senki sem tudta megfejteni a rejtvényt. Mivel fenyegették meg a férfiak Sámson újdonsült feleségét, ha nem tudja meg és árulja el nekik a megfejtést? 15. v.

Holnapi leckénkből megtudjuk majd, hogy mi történt ezután.

KEDD - SZERDA

Sámson még a szüleinek sem mondta el a találós kérdés megfejtését, de felesége folytonos könyörgésére végül elárulta neki a jelentését. Bír 14:16-17.

Mit gondolsz, mit tett Sámson felesége? Elárulta a megfejtést a 30 filiszteus fiatalembernek. Végül is azt mondták, hogy megbüntetik őt és a családját is, ha nem árulja el nekik.

Amikor a fiatalemberek elmondták Sámsonnak a megfejtést, ő tudta, hogy honnan szerezték a megoldást, és ettől nagyon mérges lett. Elment egy másik ellenséges városba és ott megölt 30 embert. Elvette a ruhájukat és a 30 timnai fiatalembernek adta őket. Sámson olyan mérges volt, hogy otthagyta feleségét Timnában és nélküle ment vissza a szüleihez.

Egy idő után Sámson elhatározta, hogy visszamegy Timnába a feleségéért. Ám mivel ő elhagyta, az asszonyt egy másik férfihoz adták feleségül. Amikor ez Sámson tudomására jutott, felégette a timnai földeket. Ez úgy felbőszítette a népet, hogy megbüntették a feleségét és annak apját.

Sámson ezután jó néhány embert elpusztított Timnában, majd egy barlangba ment Júda földjén.

Ekkorra a filiszteusok már igazán mérgesek voltak Sámsonra a tettei miatt és elhatározták, hogy utána mennek és megkeresik Júdában. A Júdabeli férfiak kérdésére, hogy miért akarnak velük harcolni, a filiszteusok azt felelték, hogy Sámson miatt, mert őt akarják elfogni.

Ha az izraeliták akkor, rögtön csatlakoztak volna Sámsonhoz, megszabadíthatták volna magukat a gonosz filiszteusoktól. Ám ők gyávák voltak! Tudták, hol rejtőzik Sámson, és ahelyett, hogy segítettek volna neki a filiszteusok ellen harcolni, 3000 izraelita elindult, hogy elfogják őt. Sámson természetesen nem akart saját népe ellen harcolni, ezért hagyta, hogy az izraeliták megkötözzék.

Mit tett azonban Sámson, amikor az izraeliták átadták őt a filiszteusoknak?  Bír 15:14-17.

Sámson azt mondta, hogy legyőzte mind a gonosz filiszteusokat. De vajon ő győzte le őket? Ki segített neki? Természetesen Isten. A Szentlélek adta az erőt Sámsonnak, hogy meg tudja tenni azt, amit tett.

Mikor Sámson már nagyon-nagyon szomjas lett, rádöbbent, hogy valójában még magán sem tud segíteni. Jézusra volt szüksége, hogy csodát tegyen érte.

Annak ellenére, hogy a pogány asszonnyal kötött házassága ilyen rossz véget ért, Sámson még mindig nem tanulta meg, hogy bár nagyon erős, mégis gyenge is. Sátán pontosan tudta, hogyan kísértse meg Sámsont, ahogyan azt is tudja, hogy bennünket mivel kísértsen.

Egyik éjszaka Sámson meglátogatott egy másik pogány nőt Gázában, a gonosz filiszteus városban. Amikor a filiszteusok megtudták, hogy ott van, bezárták a nagy városkaput. Biztosak voltak benne, hogy másnap reggel elfoghatják majd Sámsont. Mi történt azonban? Bír 16:2-3.

CSÜTÖRTÖK - PÉNTEK

Milyen türelmes volt Jézus Sámsonnal, amikor továbbra is engedett Sátán kísértéseinek! Úgy tűnt, hogy soha nem fog megtanulni Jézusnak engedelmeskedni. Ahelyett, Sátán kísértéseinek engedve továbbra is a nem megfelelő emberekkel barátkozott.

Sámson rövidesen egy újabb pogány, filiszteus nőt látogatott meg. Delila volt a neve. Ezúttal a filiszteusok elhatározták, hogy a végére járnak, hogy mitől olyan nagyon erős Sámson. Nagy jutalmat ígértek Delilának, ha segít nekik elfogni Sámsont.

Sámsonnak sejtelme sem volt róla, amikor Delilánál volt, hogy a közelben filiszteus férfiak rejtőznek alig várva, hogy őt elfoghassák. Delila gyötörni kezdte Sámsont a kérdéssel, hogy mitől olyan erős. Ő először azt mondta az asszonynak, hogy kötözze meg hét friss ínhúrral. Delila így is tett. Mi történt? Bír 16.9.

Legközelebb Sámson azt mondta neki, hogy új, erős köteleket használjon. Mi történt ismét? 10-12.v.

Sámson aztán azt mondta Delilának, hogy kötözze hosszú haját a szövőszékhez. (Magyarázzuk el, hogy mi az a szövőszék!) Tehát, míg Sámson szundított egyet, a nő azt tette, amit mondott neki. aztán ismét rákiáltott: „Sámson! Itt vannak érted a filiszteusok!” De Sámson ezúttal ismét becsapta Delilát.

Sámson kezdett belefáradni Delila zaklatásába, így végül is elmondta neki az igazat (15-20. v.). A haja nélkül Sámson nemcsak máshogy nézett ki, de más is volt. Elhagyta az ereje. És ami ezután történt, az borzalmas volt. A filiszteusok nem ölték meg, hanem kinyomták a szemét és börtönbe vetették. Az emberek odajártak nézni és kigúnyolni őt, miközben a filiszteusok állat módjára dolgoztatták.

Sámsonnak most sok ideje volt gondolkodni. Nagyon szomorúan forgatta a malomkövet körbe-körbe, és őszintén megbánta, hogy olyan bolond volt és olyan sokszor okozott csalódást Jézusnak.

Mi történt Sámson hajával ahogy teltek-múltak a napok és hetek? 22. v.

Egy napon a filiszteusok nagyszabású ünnepséget rendeztek pogány istenük, Dágon templomában. Legalább háromezer ember gyűlt össze az ünnepségre.

„Menjetek Sámsonért!” – kiáltozták –„ Hogy láthassuk és szórakozhassunk rajta.” Rövidesen egy fiú bevezette szegény, vak Sámsont a nagy terembe, ahol az ünnepséget tartották. Mit mondott Sámson egy idő után a fiúnak, aki vezette őt? 26. v.

Ekkor Sámson egy furcsa imát mondott. Arra kérte Jézust, hogy még egyszer erősítse meg őt, hogy valami különlegeset tehessen érte. Sámson tudta, hogy ha Isten meghallgatja az imádságát, akkor meg fog halni, de nem törődött vele. Meghallgatta Jézus Sámson imáját? 37-30. v.

Szegény, vak, gyámoltalan Sámson! Őszintén megbánta a sok rossz dolgot, amit tett. És Jézus természetesen megbocsájtott neki. De milyen szomorú módja ez megtanulni, hogy saját kedvünkre tenni ahelyett, hogy Jézus kedvére tennénk, végül mindig boldogtalansághoz vezet.

Nekünk is észben kell ezt tartanunk? Jusson eszünkbe Sámson története, amikor a saját fejünk után akarunk menni!

 

 

 

Történet sarok

Hogyan fütyörészett folyton Dani? - 2. rész

Átdolgozta: Amy Sherrard

 

Dani nem tudta, hogy egy kedves ember, akinek a közelben volt a virágüzlete, végighallgatta az egész beszélgetést, amit a hölggyel folytattak. Az ember tudta, hogy Dani rosszul érzi magát. „Ha teljesítesz néhány házhozszállítást,” – mondta a fiúnak – „adok neked egy szép fehér liliomot.”

Dani szerette a virágokat, és miután teljesített néhány kifutófiúi feladatot, mosolytól ragyogó arccal vitte a szép cserepes növényt Tóni bácsi elhanyagolt műhelyébe.

A következő Szombatiskolában Dani tanítónője arról beszélt, hogy szeretnünk kell az ellenségeinket és jót tenni azokkal, akik gyűlölnek bennünket. „Azt szeretném,” – szólt a gyerekekhez – „ha a következő héten mindnyájan tennétek valami jót a leggonoszabb emberrel, akit ismertek. Ezt tenné Jézus is, és Ő örülni fog neki, akkor is, ha nincsen pénzetek, amit odaadhatnátok a 13. szombati felajánlásra.”

Hazafelé Dani azon töprengett, hogy vajon lenne-e elég bátorsága, hogy valami kedveset tegyen Dárdai nénivel. Ő volt a leggorombább ember, aki eszébe juthatott.

„Valószínűleg nem lesz elég pénzem a 13. szombati felajánlásra,” – mondta magában – „de a tanítónő azt mondta, hogy Jézus örülni fog, ha jót teszek. Dárdai néninek adom a liliomot. Így megtudhatja, hogy nem vagyok koldus, és Jézus is örülni fog.”

Még aznap délután ott állt egy szeplős arcú, viseltes ruhába öltözött kisfiú egy cserép papírba csomagolt liliommal a kezében a vöröstéglás ház tornácán. Hilda, a szolgáló megkérdezte Danitól, hogy mit szeretne.

„Dárdai néninek szeretném adni ezt a liliomot.” – mondta neki Dani.

A szolgáló nagyon meglepődött.  „Egy liliom, Dárdai asszonynak? Ki küldte?” – kérdezte.

„Senki, én magam hoztam neki.” – felelte Dani. – „Odaadhatnám neki, kérem?”

„Virágot hoztál neki, pedig ő gyűlöli a kisfiúkat?” – csodálkozott Hilda. „Beteg volt, és bizonyára nem akar beengedni, de majd elmondom neki, hogy egy fiatal úriember virágot hozott neki és be szeretne jönni, meglátogatni őt.”

Néhány perc múlva Hilda visszatért és bevezette Danit egy óriási ablakos, szép nagy hálószobába. Dani az ágyhoz lépett és így szólt: „Elhoztam önnek a liliomomat, Dárdai néni. Remélem tetszeni fog.” Ezzel Dani kicsomagolta a virágot és odatartotta a hölgy arcához, hogy szagolja meg.

„Nem te vagy az a kisfiú, aki a minap pénzt kért tőlem?” – kérdezte a hölgy Danira pillantva.

Dani arcát elöntötte a pír. „Nem Dárdai néni, én az a fiú vagyok, aki munkát kért öntől, hogy némi pénzt kereshessen.” – emlékeztette őt udvariasan.

„Úgy van.” – válaszolta Dárdai asszony. –„Most foglalj helyet, és meséld el nekem, hogy miért voltál olyan kedves, hogy elhoztad nekem ezt a szép liliomot. Egyáltalán, hogyan jutottál hozzá, amikor olyan szegénynek látszol?”

(Folytatása következik)