Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

I. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A hüséges Rúth

  5. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP - HÉTFÖ

Mi volt az oka annak, hogy az izraeliták olyan sokszor kerültek szörnyű bajba? Azért volt, mert engedelmeskedtek Jézusnak, vagy azért, mert nem engedelmeskedtek neki? Amikor sátánnak engedelmeskedtek, Jézus nem tudta úgy megáldani őket, ahogyan szerette volna, ugye?

Izrael népe most ismét bajban volt. Ezúttal már hosszú ideje nem esett eső, ezért éhínség volt az országukban. Van elég ennivaló, amikor éhínség van? Nem, nincsen.

Betlehem városában élt egy Elimélek nevű ember Naomival, a feleségével és két fiukkal. Amikor meghallották, hogy a tőlük körülbelül 120 kilométerre fekvő Moáb földjén bőségesen van élelem, elhatározták, hogy az éhínség idejére odaköltöznek. Ruth 1:1-2.

Moáb földjén volt elegendő élelmiszerük, de valami szomorú dolog történt. Mi volt az? 3. v.

Elimélek halála után Naomi továbbra is Moáb földjén maradt. A fiai moábita lányokat vettek feleségül, Ruthot, és Orpát.

Később még több szomorúság érte őket. Nominak mindkét fia is meghalt. Ki maradt most egyedül a tízévnyi moábi tartózkodás után a négyfős családból? 5. v.

Naomi kedves anyós volt. Szerette a menyeit, és ők is nagyon szerették őt. Mégis, milyen magányosak lehettek!

Mikor Naomi meghallotta, hogy ismét terem gabona Izraelben, eszébe jutott betlehemi otthona és az ottani családi földjeik. Mit határozott el? Teljesen egyedül indult útnak?  6-7. v.

Útközben Naomi azon tanakodott, hogy vajon jó ötlet volt-e a menyeinek elhagyni Moáb földjét, hogy egy új, idegen országban éljenek. Naomi tudta, hogy nagyon magányos lenne nélkülük, de talán mégis jobb lenne, ha otthon maradnának. A saját hazájukban a rokonaikkal és a barátaikkal lehetnének. Talán még újra férjhez is mehetnének. Ezért Naomi elmondta gondolatait Ruthnak és Orpának.

Mindkét menye azonnal nemet mondott. őszintén szerették Naomit és vele akartak maradni. Naomi még mindig azt gondolta, hogy valóban jobb lenne nekik, ha visszamennének Moábba. Ám a lányok továbbra is nemet mondtak. Mi történt végül? 14-15. v.

Mindkét lány sokat sírt, de Orpá végül úgy döntött, hogy visszamegy moáb földjére, hogy azokkal a kedves emberekkel legyen, akik között felnőtt. Ruth azonban megismerte Izrael Istenét, megtanulta szeretni Őt, és bízni Benne, és most azt választotta, hogy hűséges marad hozzá. Olvassuk el a gyönyörű szavakat, melyeket Ruth mondott Naominak!  16-17.v.

Szíve mélyén Naomi bizonyára boldog volt. Többé nem beszélt Ruthnak a Moábba való visszatérésről.

KEDD - SZERDA

Hosszú volt az út vissza, Naomi hazájába. Három, vagy négy napot gyalogolhattak egyfolytában. Végül, amikor megérkeztek Betlehembe mindenki nagyon örült, hogy újra láthatja Naomit. Ruth 1:19.

Naominak feltűnt, hogy mennyire megváltozott minden ahhoz képest, amilyen tíz évvel azelőtt volt, amikor elhagyták Betlehemet. A Naomi név azt jelenti, hogy „kellemes”, a Mára pedig azt, hogy „keserű”. Nehéz volt Naominak elhinnie, hogy Jézus még mindig szereti őt. Ezért arra kérte a barátait, hogy szólítsák őt Márának. Jézus azonban természetesen még mindig szerette őt, és hamarosan ő is rá fog jönni erre.

Amikor Naomi és Ruth Betlehembe érkezett az emberek éppen megkezdték az árpaaratást a földjeiken.

Ruth nem volt lusta! Mire kért azonnal engedélyt Naomitól? Ruth 2: 1-3.

Naomi tudta, hogy Isten egyik rendelkezése szerint a szegények követhetik az aratómunkásokat. Böngészőknek hívták őket és felszedegethették az elhullajtott kalászokat. A böngészők megtarthatták maguknak az összegyűjtött gabonát.

Ruth nem tudta, hogy a föld, ahol éppen böngészett Naomi egyik gazdag rokonáé, Boázé. Amikor Boáz kijött a földjére megnézni, hogy haladnak az aratómunkásai, észrevette Rutht. „Ki az ott?” – kérdezte. Már hallott Ruthról, de még nem találkozott vele. Most, hogy megtudta ki ő, felkeltette az érdeklődését. Hallotta, hogy Ruth elhagyta a hazáját, hogy Naomival maradhasson. Ez tetszett neki, és kedvesen beszélt hozzá.

Ruth hálás volt, Boáz kedvességéért. Mit mondott Boáz a szolgáinak, mit tegyenek? 10-17. v.

Ruth egész nap keményen dolgozott és este több mint tíz kiló magot cipelve tért vissza Naomihoz! Alig várta, hogy elmondhassa neki, mi történt napközben.

Az aratási idő végére Ruthnak és Naominak rengeteg élelmiszere volt. Mialatt Ruth dolgozott, Naomi gondolkodott. Mi lesz Ruthtal, ha ő meghal? Mi lesz a földdel, ami Naomi családjáé volt? És egyáltalán, milyen jó férje lehetne Boáz Ruthnak!

Naomi végül egy tervet készített. Mi volt a terv? Beleegyezett Ruth, hogy azt tegye, amit Naomi mond neki? Ruth 3:1-4.

Ez a terv nagyon más volt, mint ahogyan az emberek manapság viselkednek, ugye? Ám akkoriban teljesen elfogadott gyakorlat volt, és Naomi tudta, hogy Boáz meg fogja érteni. Ruth csak annyit fog neki mondani, hogy ha szándékában áll segíteni nekik a földjük megtartásában, akkor ő szívesen hozzámegy feleségül. Különben a föld valaki másé lesz, mivel Naominak nincsenek unokái.

Beleegyezett Ruth Naomi tervébe? Leckénk következő részéből megtudjuk.

CSÜTÖRTÖK - PÉNTEK

Mivel Ruth bízott Naomiba, pontosan azt tette, amit anyósa mondott neki. Felvette a legszebb ruháját, majd Boáz szérűskertjébe ment, ahol ő éppen az árpát dobálta a levegőbe, hogy a szél kifújja belőle a pelyvát. Ezt hívták rostálásnak. Boáz megvacsorázott és nyugovóra tért. Ott szándékozott éjszakázni az árpaföldjén, ahol éppen rostált.

Senki sem vette észre Ruthot, amint figyelte, hová fekszik le Boáz. Mit tett, amikor már biztos volt benne, hogy Boáz elaludt? Ruth 3:7.

Boáz bizonyára mélyen aludt az egész napi kemény munka után. Ám az éjszaka közepén hirtelen észrevette, hogy valaki fekszik a lábánál.

Boáz azonnal tudta, hogy Ruth mire gondol. Akkoriban ez volt a módja, hogy elmondja, feleségül veheti őt, hogy majd a gyermekeik örököljék Naomi tulajdonát. Sokáig kellett gondolkodnia Boáznak a válaszon? 10-11. v.

Boáznak azonban eszébe jutott, hogy van valaki, aki sokkal közelebbi rokona Naomi családjának, mint ő. Először annak a rokonnak kellett megadni a lehetőséget, hogy Ruthot feleségül vegye.  Mit mondott Boáz Ruthnak, mit tegyen? 12-15. v.

Ruth még napkelte előtt visszasietett Naomihoz a Boáztól ajándékba kapott gabonával együtt. Naomi persze égett a vágytól, hogy megtudja, mi történt.

Naominak igaza lett abban, hogy mit fog Boáz másnap tenni., és rövidesen minden el volt intézve. A másik rokon hozzájárult, hogy Boáz feleségül vegye Ruthot, és Boáz így is tett.

Emlékezzünk, Boáz nagyon gazdag volt. Bizonyára szép esküvőjük volt. Mindenki örült Naominak, Ruthnak és Boáznak. Amikor Ruth megszülte első kisbabájukat, Óbédnak nevezték el. Mit mondtak a barátnői, mit kell Naominak tennie? 14-16. v.

Senki sem sejtette még akkor, hogy a kicsi Óbéd felnőve Dávid király nagyapja lesz, aki szintén itt, Betlehemben fog megszületni! Továbbá őse lesz a bolygónkon valaha élt legfontosabb személynek. Az a Valaki is itt, Betlehemben fog megszületni! Mit gondolsz, ki lesz az a Személy? Jézus lesz az!

Boáz azzal, hogy feleségül vette Ruthot, megóvta Naomi földjét attól, hogy másé legyen, ugye? Gondolj csak bele Jézus egész világunkat mentette meg attól, hogy a gonosz Sátáné legyen! És Jézus egy napon majd teljesen újjá teszi világunkat. Ha azt választjuk, hogy szeretjük Jézust és bízunk benne, hogy segít nekünk megtartani az Ő boldogság-törvényét, a Tízparancsolatot, akkor az az új világ a miénk lesz örökkön örökké. Személyesen is megismerhetjük a bibliai történeteinkből ismert embereket, mint Ruth, Naomi, Boáz, és még sokan mások!

Boldoggá tesz ez téged, ha rágondolsz?

 

 

 

Történet sarok

Hogyan fütyörészett folyton Dani? - 3. rész

Átdolgozta: Amy Sherrard

 

Dárdai asszony várta, hogy Dani elmondja neki, honnan van a liliom, és miért adta neki.

„Egy virágüzlet-tulajdonostól kaptam, akinek kifutófiúként dolgoztam.” – mondta neki Dani.

„Nos, ez szép, de miért hoztad el nekem?” – kérdezte Dárdai asszony.

Dani elpirult.

„Na, gyerünk, mondd el nekem az igazat!” – erősködött a hölgy.

Dani meg volt ijedve, de az igazat mondta: „Jézusért tettem.”- szólalt meg – a szombatiskolai tanítónőnk azt mondta, hogy tegyünk valami kedveset a leggorombább emberrel, akit ismerünk. De valahogy majd megszeretem önt!” – tette hozzá.

Dárdai asszony egy pillanatig csak nézte Danit, majd olyan hangos nevetésben tört ki, hogy Hilda is meghallotta és csodálkozva kérdezte magától: „Mi történhetett? Még soha nem hallottam Dárdai asszonyt nevetni.”

A hölgy, amikor abbahagyta a nevetést, szólt Daninak, hogy húzza közelebb a székét és mindent meséljen el magáról. Gyengéd volt a hangja, Daninak nem esett nehezére szót fogadni. Amikor Dani elmagyarázta neki, hogy mi az a 13. szombati felajánlás, a hölgy megértette, hogy miért nem magának kért pénzt új ruhára.

„Nos, Dani,” – szólalt meg Dárdai néni – „te nekem adtad a liliomodat, én pedig adok neked öt dollárt, hogy legyen mit beadnod szombaton a felajánlásba.

Dani megköszönte. „De ez nem az enyém, nem olyasmi, amit én kerestem meg.” – magyarázta.

A hölgy csengetett, és Hilda azonnal megjelent. „Tudna ez a fiú valamiben segíteni neked, Hilda? Pénzt akar keresni tanítás után.” – mondta a házvezetőnőnek.

Hilda nagyon örült, hogy lesz némi segítsége. Így kapott munkát Dani, hogy pénzt kereshessen a felajánlásra. Senki sem akarta elhinni, hogy Dárdai asszonynál dolgozik. És senki sem tudta elhinni, hogy a hölgy tényleg fölfogadott egy fiút!

Amikor Tóni bácsi megbetegedett és Daninak hiányoznia kellett a munkából néhány napot, hogy a nagybácsit ápolja, Dárdai néninek nagyon hiányzott. Hiányolta mosolygós arcocskáját és boldog fütyörészését.

Amikor Dani újra tudott menni, hogy Hildának segítsen, Dárdai néni behívta őt a szobájába. Átölelte és gyöngéden így szólt: „Tudod Dani, szerintem te nagyon jó fiú vagy.” Dani most először, mióta édesanyja meghalt, sírva fakadt.

Dárdai néni szorosan tartotta. Majd a fizetését átnyújtva így szólt: „Van egy kis meglepetésem. Én is akarok adni valamit a 13. szombati felajánláshoz. Mindenképpen a te osztályodnak szánom. Tehát tedd ezt be a felajánlásba helyettem.” – mondta Daninak és egy borítékot nyújtott át neki. A borítékban száz dollár volt, és egy üzenet a Szombatiskola vezetőjének, hogy olvassa fel mindenkinek.  „Ó, Dárdai néni, szerintem, maga egy angyal!”- mondta neki Dani.

Ez igaz volt. Az emberek hamarosan elmondhatták, hogy Dárdai asszony teljesen megváltozott, Jézus egy bátor kisfiút használt, aki azt választotta, hogy kedves lesz vele és szeretni fogja, annak ellenére, hogy a hölgy ki nem állhatta őt. És mivel ezt tette, Dárdai néni is megtanulta úgy szeretni Jézust, mint Dani.

(Vége)