Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

I. évfolyam

 3. negyedév

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Az ígéret földje, végre

  11. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Érezted már valaha magad egyszerre boldognak és szomorúnak is? Például amikor nyaralsz. Nem akarod, hogy vége legyen, de ugyanakkor már hiányoznak a barátaid, az otthonod, az állataid.

Izrael gyermekei örültek, hogy nemsokára átkelnek a Jordán-folyón és bemennek arra a gyönyörű földre, amit Isten megígért nekik. De ugyanakkor szerették Mózest, és nagyon szomorúak voltak, hogy ő nem vezeti már többé őket.

Arra gondoltak, hogy milyen gyakran visszautasították, hogy Istenben bízzanak és hogyan nehezítették meg Mózesnek, hogy türelmes legyen velük. Végül, egyetlen egyszer Mózes elveszítette a türelmét, és mérges lett. A szavak, amiket mondott, kételyt ébreszthettek a népben Isten hatalmát illetően. Ezért Isten megbüntette Mózest, azzal együtt, hogy örömmel megbocsátott neki, és még mindig ugyanúgy szerette, mint addig.

Áronnal ott volt a fia és Mózes, amikor meghalt. Mózes azonban egyedül ment fel a Nébó-hegy tetejére. Bár nem volt teljesen egyedül. Tudta, hogy Jézus, a legjobb barátja még mindig vele van. Mózes újra elmondta Jézusnak, menyire bánja, hogy helytelen szavakat szólt amikor Kádésban megütötte a sziklát.

A hegytetőről Mózes messzire elláthatott a Jordán-folyón túlra, a gyönyörű földre, ahol majd Izrael gyermekei élni fognak. Majd Jézus egy csodát tett Mózesnek. Olyasmit mutatott neki, mintha egy filmet nézne. Mózes látta azt, ami a halála után fog történni. Még Jézust is látta, amint csecsemőként világunkba jön. Sírt, amikor Jézus keresztre feszítését látta. De aztán látta, amint újra életre kel és felmegy a mennybe. Aztán látta Őt ismét visszajönni, ahogyan mi is hamarosan meglátjuk Őt visszajönni.

Mózes bizonyára boldogan és fáradtan sóhajtott fel, amikor a „film” véget ért. Aztán lefeküdt, nyugodtan elaludt és nem ébredt fel többé. Jézus és az angyalok temették el.

 További elmélkedésre: Örülsz Mózes történetének? El tudod mondani? Próbáld meg.

 

HÉTFÖ

Tudod, hogy hol van most Mózes? Ott van abban a magányos sírban, ahová Jézus és az angyalok gyengéden betették őt? Nem! Nem sokkal az után, hogy Mózes meghalt, Jézus és az angyalok eljöttek, hogy felébresszék őt!

Valaki más is ott volt. Sátán! Azt mondta Jézusnak, hogy Mózes az övé. Jézus nem vitatkozott Sátánnal. Mózes megértette Isten csodálatos tervét, amit a megmentésünkre készített. Tudta, hogy mivel bízott Jézusban, nem fog örök halállal meghalni. Azok számára, akik szeretik Jézust, bíznak Benne és engedelmeskednek Neki, a halál csak olyan, mint egy kis alvás.

Jézus nem vitatkozott Sátánnal. Tudta, hogy egy napon majd Sátánnak kell az örök halállal meghalnia. Olvassuk el: Júdás 9. Jézus életre támasztotta Mózest és elvitte kedves barátját, hogy vele legyen a mennyben.

Mindegyikőnkkel azt fogja tenni Jézus, ha meghalunk, mielőtt visszajönne értünk, amit Mózessel tett. 1Thesz 4:16-17.

 További elmélkedésre: Mózes katona volt, juhász, költő és író, amellett hogy csodálatos vezető is volt. Mialatt a juhokat őrizte a Szentlélek segített neki megírni Első könyvét és Jób könyvét. Majd megírta Második, Harmadik, Negyedik és gyönyörű Ötödik könyvét. Mózes természete eredendően türelmetlen volt, de Jézus segített neki türelmesnek lenni. Olvassuk el, mit mond 4Móz 12:3. Mózesről! Csak egyszer feledkezett el magáról és lett türelmetlen az izraelitákkal. Nekünk is tud Jézus segíteni, hogy megtanuljunk türelmesen viselkedni?

KEDD

Mózes elment. Milyen lesz nélküle vezetni az izraelitákat? Az emberek felnéztek a Szent sátor felett lebegő felhőre. Isten Józsuét választotta ki, hogy Mózes helyét átvegye, és a vezetőjük legyen.

Mózes sokszor beszélgetett Józsuéval, mielőtt elment. Mózes gondosan leírt mindent, amit Józsuénak tennie kell. Mózes a néppel is találkozott és ismét alaposan átvette velük a Tízparancsolatot. Olvassuk el 5Móz 5. fejezetét! Emlékeztette őket mindarra, ami azóta történt, hogy Egyiptomot oly régen elhagyták.

Elmondta nekik, hogy milyen sokféleképpen áldja meg őket Isten, ha azt választják, hogy engedelmeskednek Neki, és azt is, hogy mi történik, ha nem engedelmeskednek. Hogyan tudná Isten megáldani őket, ha Sátán követését választják? A nép megígérte, hogy engedelmeskedni fog.

Bár Józsué bátor volt és bölcs, és hosszú évekig hűségesen dolgozott együtt Mózessel, mégis félt attól, hogy a népet egyedül, Mózes nélkül vezesse. Isten ismerte érzéseit. Mit ígért ezért neki?  Józs 1:5.

Isten négy alkalommal mondta el Józsuénak ezeket a bátorító szavakat. Olvassuk el a 6. és 7. versek eleső felét, az egész 9. verset és a 18. vers második felét!

Józsué hitt Isten ígéreteinek, hogy velük megy és győzelmet ad nekik. Jerikó volt az első város, amit be kellett venniük. A Jordán-folyó túlsó partján állt és magas kőfalak védelmezték. De Józsué tele volt bátorsággal.

 További elmélkedésre: Vannak manapság magas kőfalakkal körülvett városokban élő ellenségeink? Nincsenek. De másfajta ellenségeink vannak-e? Mi a helyzet azzal, hogy félünk attól, hogy különbözünk más gyerekektől? Vagy néha félünk megmondani az igazat? Eszedbe jutnak még másfajta ellenségek? Tud Jézus segíteni nekünk, hogy erősek és bátrak legyünk?

SZERDA

Kopp, kopp! Katonák álltak az ajtóban.

Józsué két kémet küldött el, hogy megnézzék mennyire nagy és erős Jerikó, és milyenek a lakosai. A király valahogy tudomást szerzett róla, hogy a két kém Ráháb házában tartózkodik. Mit mondtak a katonák?  Józs 2:3.

Hogyan segített Ráháb a kémeknek? 4-7.v.

Ráháb nem ismerte a Tízparancsolatot és azt sem, hogy az egyik azt mondja, hogy: „Ne hazudj!”. Aligha tudott bármit is az igaz Istenről, csak azt, hogy nagyon nagy a hatalma.

Ráháb azt választotta, hogy megvédi a kémeket. Elmesélte nekik, hogy mennyire retteg Jerikó népe az izraelitáktól. 11. v. Miközben hallgatták, a kémeknek bizonyára eszükbe jutott Isten ígérete, hogy félelmet ültet a kánaániták szívébe.

Ráháb biztos volt benne, hogy Isten hatalmasabb, és az izraeliták fognak győzni, annak ellenére, hogy Jerikó királya minden tőle telhetőt megtesz majd, hogy távol tartsa őket a várostól.

Ráháb arra kérte a kémeket, hogy kíméljék meg az ő és családja életét, amikor elfoglalják majd a várost. A kémek megígérték neki. 12-21. v.

A kémek gyorsan elmenekültek és elbújtak a hegyekben. Mit jelentettek Józsuénak, amikor később visszatértek a táborba? 24. v.

 További elmélkedésre: Ráháb az Istenben való bizalmat választotta a bálványimádás helyett. Olvassuk el a Zsid 11:31. igeverset! Örülsz, hogy Isten mindenkit olyan jól ismer? Isten örült, hogy Ráháb őbenne bízott.

CSÜTÖRTÖK

Siessetek! Csomagoljatok! Három napra elegendő élelmet hozatok! Az izraeliták izgatottak lettek a parancsok hallatán, és három nap alatt mindennel elkészültek. Józsué elmondta nekik, hogyan kell menetelniük. Józs 3:2-4. A Frigyláda és a nép közötti távolságnak majdnem egy kilométernek kellett lennie!

A gyermekek bizonyára nagyon izgatottak voltak, miközben a Jordán-folyóhoz közeledtek. Az évnek abban az időszakában a folyó szokatlanul széles volt, mert a víz kilépett medréből. Még emlékeztek a Vörös-tengeri átkelésre. Vajon Isten megint szétválasztja majd a vizet?

A papok közeledtek a Frigyládával a vízpart felé. Most egyenesen beléptek a vízbe! És abban a pillanatban megtörtént a csoda.

A víz hatalmas oszloppá magasodott a folyómeder fölött. A másik oldalon elfolyt, üresen és szárazon hagyva a medret! 16-17. v.

A papok a folyómeder közepén álltak. Mi történt, amikor mindenki biztonságban átért a Jordán-folyó túlsó partjára? Józs 4:15-18.

Mindegyik törzsből kiválasztottak egy nagyon erős embert, hogy a folyómeder közepéből, ahol a papok álltak, magával vigyen egy nagy kődarabot. Hová helyezték azt a tizenkét követ, és miért? 20-24.v.

 További elmélkedésre: Jerikó és a többi város lakói nagyon hamar tudomást szereztek arról, hogy az izraeliták átkeltek a Jordán-folyón. Mit gondolsz, mit érezhettek? És Ráháb?

PÉNTEK

„Ki vagy Te, barát, vagy ellenség?” – kérdezte Józsué, amikor meglepetten felnézve egy hatalmas katonát látott maga előtt állni. Éppen imádkozott, amikor az a személy hirtelen ott termett. Mit mondott neki az a Személy? Józs 5:13-6:2.

Jézus személyesen jött el, Józsuénak elmondani, hogy pontosan mit kell tennie. Milyen izgalmas! Ragyogó angyalok egész serege volt Vele, akiket Józsué nem láthatott. Azt mondta Józsuénak, hogy a seregnek hat napon át, naponta egyszer körbe kell masíroznia Jerikó körül. Legelöl különleges katonáknak kell menniük, utánuk a kürtösöknek, majd a papoknak a Frigyládával, és a sor végén a többi katonának.

A hetedik napon hétszer kell körbemenetelniük. Majd a jelre mindenkinek kiabálnia kell! Ettől leomlik majd az egész városfal, kivéve azt a helyet, ahol Ráháb és családja él. Ezután a katonák egyenesen bemasírozhatnak. A városban mindent el kellett pusztítani és felégetni. Csak az arany, ezüst, réz és vastárgyakat kellett megőrizniük.

Olvassuk el: Józs 6:1. El tudjuk képzelni, hogy mit érezhettek Jerikó lakói hat napon át, amíg figyelték a város körül masírozó izraelita hadsereget és a Frigyládát hordozó papokat?  A menetelő katonák lábdobogásán kívül a papok kürtjeinek időről időre felharsanó hangjait is hallhatták. Ez mind nagyon ijesztő volt.

Elérkezett a hetedik nap. A falakon figyelő nép számolni kezdett, amikor látták, hogy a sereg újabb körbe kezd. A hetedik kör végén hatalmas kiáltás hangzott, és a falak egy szempillantás alatt leomlottak. Kivéve azt a részt, ahol Ráháb és családja laktak! Mit tett a két kém? Józs 6:23. Mind Ráháb, mind a kémek megtartották az ígéretüket.

 További elmélkedésre: Hány hadsereg volt ott Jerikónál? Milyen sereg volt még ott az izraeliták seregén kívül? Józs 5:14. Mit gondolsz Sátán és gonosz angyalai is ott voltak? Melyik sereg nyerte meg valójában a csatát? Tudtad, hogy Jézus inkább elküldi egész seregét, minthogy megengedje Sátánnak, hogy bűnbe vigyen téged? Ő ma is éppolyan hatalmas, mint réges-régen, ott Jerikónál.

 

 

 

 

Történet sarok

Gondok Hilda szénapajtájában - 1. rész

Írta: Yvonne Durst

 

Hilda egy pici idős hölgy volt, aki egy tóparti tanyán élt. A férje már sok éve meghalt. Annak ellenére, hogy sokat szenvedett a hátát és ízületeit gyötrő fájdalomtól, egyedül lakott az öreg tanyasi házban.

Hildának nem voltak gyermekei, de az öccse és az unokaöccse tavasszal és nyáron mindig eljöttek segíteni neki a mezőgazdasági munkában. Szerette három skót juhász kutyáját és még mindig ellátta teheneit és a baromfikat. Szerette a Bibliáját és mindennél jobban szerette Jézust.

Hilda öreg szénapajtája a hegyoldalban volt. A magasabb rész felőli oldalon tárolták a szénát és a gabonát. Ott tartották a mezőgazdasági gépeket is. Ahelyett, hogy a felső, nagy ajtókat nyitotta volna ki, Hilda az alsó, kisebb bejáraton ment be, ahol az állatokat tartották a hosszú, hideg, havas téli hónapokban.

Hilda minden reggel és minden este lesétált a keskeny ösvényen a pajtához. Az állatok mindig megörültek, amikor meglátták, mert tudták, hogy eljött az etetés ideje. Fel kellett másznia egy rozoga létrán a pajta felső szintjére. Onnan szénakötegeket lökött le és gabonamagokkal teli vödröket eresztett le. Majd lemászott a létrán.

Ezután következett a piszkos munka, a trágya feltakarítása a tehenek alól, és a csirkepotyadékok felsöprése.

Hilda barátnője, Vilma a közelben, a tó túlsó partján elterülő tanyán lakott. Ő mesélte a következő történetet:

„Egy hideg téli reggelen, miután megreggeliztem és rendbe tettem a konyhát, hirtelen úgy éreztem, hogy meg kell látogatnom Hildát. Szívesebben maradtam volna a jó meleg lakásban, de azt éreztem, hogy muszáj mennem.

Rövidesen már lassan, óvatosan vezettem a tó túlsó partjára vezető behavazott úton. Hilda nem nyitott ajtót a kopogásomra és a kutyákat sem hallottam ugatni. Hangosan kiáltoztam a nevét, de semmi válasz nem jött.

„Biztosan még a pajtában van.” - gondoltam, ezért elindultam arrafelé.

A kutyák ugatni kezdtek, amikor kinyitottam az istálló ajtaját. A tehenek hangosan bőgtek és a tyúkok még az ülőrúdjaikon voltak. Ez furcsának tűnt.

„Hilda! Helló!” – kiabáltam, de nem jött semmi válasz. Kíváncsi voltam, mi történhetett Hildával. Láthatóan az állatok még nem kaptak eledelt. Milyen furcsa!

A kutyák barátságosan csóválták a farkukat, amikor beléptem a pajtába. A lábam bokáig vízbe süllyedt! Azonnal rájöttem, hogy nagy baj van Hilda pajtájában. A padlót piszkos, bűzös víz borította. Feltűrtem a ruhámat és továbbmentem. A tehenek kitértek az utamból és a kutyák egyenesen Hildához vezettek.

Ott volt, földig hajolva, egy csavarkulccsal a kezében. Csodálkozva nézett fel, de egy szót sem szólt. Megkönnyebbült arckifejezését látva biztos voltam benne, hogy nagyon örül nekem.”

(Folytatása következik