Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

I. évfolyam

 3. negyedév

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Hogyan szeressük a többieket

  2. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Isten csodálatos szeretet törvényének utolsó hat parancsolata megmutatja nekünk, hogyan szeressünk másokat úgy, mint magunkat.

Kezdjük az ötödik parancsolattal a 2Móz 20:12. versben. Miről szól? Szerinted arról szól, hogy tiszteljük a szüleinket? Több ez, mint azt mondani: ”Szeretlek”, vagy ajándékot adni nekik? Mit gondolsz?

Tisztelni a szüleinket azt jelenti, hogy szeretjük, megbecsüljük őket és engedelmeskedünk nekik. Tudtad, hogy azzal, hogy megtanulod szeretni, megbecsülni a szüleidet és engedelmeskedni nekik, az Istennek való engedelmességet, az Ő tiszteletét és szeretetét tanulod meg? Ha nem tanulunk meg engedelmeskedni a mi szerető Istenünknek és az ő Boldogság Törvényének, akkor pontosan azt tesszük, amit Sátán szeretne elérni, ugye?

Tanulod az azonnali engedelmességet? Figyelmes és segítőkész vagy? Ha igen, akkor tiszteled a szüleidet.

Mi a helyzet a nagyszülőkkel? Az ő tiszteletük is ennek a parancsolatnak a megtartása. A nagyszülők olyan boldogok, amikor szeretetet és törődést mutatunk irántuk. Milyen módokon tudod tisztelni nagyszüleidet?

Jézus éppen 12 éves volt, amikor már tudta, hogy Isten az ő Atyja. Úgy döntött vajon, hogy nem kell többé Józsefet és Máriát tisztelnie, vagy engedelmeskednie nekik? Nem.

Harminc éves korában Jézus elhagyta otthonát, hogy megkezdje azt a különleges munkát, aminek elvégzésére a mi világunkba jött. Hol volt azonban addig, és mit csinált? Olvassuk el: Luk 2:51.

Jézus még akkor is gondolt édesanyjára, amikor a kereszten haldoklott. Ján 19:26-27. Soha nem szűnt meg engedelmeskedni a parancsolatnak, hogy tiszteljük szüleinket. Milyen szép, követendő példát adott nekünk Jézus!

 További elmélkedésre: Isten és Sátán is tudja, hogy szüleink tisztelete úgy őket, mint minket is boldoggá tesz. Tiszteljük őket azzal, ha nyafogunk, duzzogunk és zsémbelődünk? Mi a helyzet a visszabeszéléssel és a nem azonnali engedelmességgel? Nevezz meg néhány dolgot, amivel engedelmeskedni tudsz ennek a fontos Szeretet Törvénynek!

HÉTFÖ

El tudod képzelni, hogy valaha megszeged a hatodik parancsolatot? 2Móz 20:13. Vannak emberek, akik tényleg megölnek más embereket? Igen! És milyen szomorú ez! Nem tudjuk elkerülni, hogy erről tudjunk a hírekben látott, vagy hallott sok szörnyű háború és gyilkosság miatt.

Néha az emberek még saját magukat is megölik – nemcsak fegyverrel, vagy mérgezéssel. Lassan is megtehetik rossz szokásaikkal, mint az alkoholfogyasztás, a dohányzás, vagy még az étkezési szokásaikkal is, amik halálos betegségeket okoznak. Megtesz mindent Sátán, hogy rávegye az embereket ennek a parancsolatnak a megszegésére?

Mi a helyzet a harcot és gyilkosságokat ábrázoló videojátékokkal, játékszerekkel, vagy akár kifestőkönyvekkel? El tudod képzelni, hogy Jézus játszana ezek közül bármelyikkel is? Készítene játékfegyvereket, vagy játszana velük? Mutatott volna Ő bárkire is, mintha fegyver lenne a kezében és le akarná lőni?

Emlékszel Káin és Ábel történetére? Milyen érzései voltak Káinnak? 1Móz 4:5. Van valami köze a haragnak és a gyűlöletnek a gyilkossághoz? Olvassuk el: 1Ján 3:15.

Valóban? Azt jelenti ez, hogy ha haragra gerjedünk, vagy azt mondjuk, hogy utálunk valakit az a hatodik parancsolat megsértése? Ez elég komoly dolog, ugye?

Mit mondott Jézus, ki az apja egyes embereknek, akik a jóságukkal kérkedtek, de valójában gyűlölték és meg akarták ölni Őt? Olvassuk el: Ján 8:37, 44.

 További elmélkedésre: Többet jelent a hatodik parancsolat, mint gondoltad? Engedelmeskedni akarsz neki? Lehetsz jó példa a többi gyereknek? Hogyan? Jézus örömmel fog segíteni neked!

KEDD

Olvassuk el a 2Móz 20:14. verset! Ez a parancsolat segít az édesanyáknak és édesapáknak, hogy boldog otthonuk legyen azáltal, hogy hűségesek és állhatatosak egymáshoz. Ez a parancsolat biztosítja a gyermekek boldogságát is. Sátán pontosan tudja, hogy mikor és hogyan ronthatja meg a boldogságunkat.

Hallottad már valaha, hogy gyerekek, sőt még felnőttek is ugratják egymást a „barát”, vagy „barátnő” kérdéssel?  Ez ostoba és rossz dolog! Sátán pontosan azt akarja, hogy ezt tegyük. Ez elrontja azt a boldogságot, amit Isten adni akar nekünk, majd ha idősebbek leszünk, és eljön az ideje, hogy saját boldog családunk legyen.

Sátán azt akarja, hogy a gyermekek olyan dolgokat lássanak és halljanak, amik megsértik ezt a parancsolatot. Jézus azonban meg tudja adni nekünk a bátorságot és az erőt, hogy megőrizzük lelkünk tisztaságát.

 További elmélkedésre:  Gondolod, hogy a szolid öltözködés és viselkedés segít nekünk ennek a parancsolatnak a megtartásában? Igen, bizonyára segít. Határozzuk el most rögtön, hogy nem ugratjuk a fiúkat és lányokat egymással és nem figyelünk oda, ha minket ugratnak.

SZERDA

Arról tanulunk, hogy bár Isten parancsolatainak némelyike nagyon rövid, ennek ellenére nagyon sokat mondanak. Mi a nyolcadik parancsolat? 2Móz 20:15.

Természetesen mindnyájan tudunk a tolvajokról, betörőkről és a rossz dolgokról, amiket tesznek. Azt gondoljuk, hogy mi soha nem teszünk ilyesmit! Hálásak vagyunk, hogy vannak törvényeink és van rendőrség, hogy segítsenek megvédeni minket, ugye?

Mi a lopás? Mondhatjuk, hogy olyasminek az eltulajdonítása, ami nem a miénk?

Vannak a lopásnak olyan formái, amikre nem is gondolnánk? Mik lehetnek ezek?  Lopás vajon elcsenni egy sütit, amikor tudod, hogy nem lenne szabad?  Az is lopás, ha kölcsönveszünk valamit, aztán soha nem adjuk vissza?

Sok elfoglalt ember ideje nagyon drága. Ellophatjuk valakinek az idejét, ha elkésünk, miközben ő vár ránk? Mi a helyzet a szombattal? Az egy különleges idő, ami Istené. Lopás vajon, ha rosszul használjuk fel az Ő idejét? Igen, az.

Annak ellenére, hogy Sátán megpróbálta ellopni tőle, világunknak és mindennek, ami benne van Isten a tulajdonosa. Zsolt 50:10-12. Amikor Isten jövedelmet ad nekünk, azt mondja, hogy annak tizedrésze az övé. Mit mond arról, ha magunkra költjük azt a részt? Mal 3:8.

 További elmélkedésre: Válasszuk azt, hogy életünk végéig hűségesek és becsületesek leszünk!

CSÜTÖRTÖK

Olvassuk el a kilencedik parancsolatot! 2Móz 20:16.

A hamis tanúskodás ugyanaz, mint a hazugság. De mit jelent az, hogy a „te felebarátod ellen”? Ki a felebarátunk? Csak azok az emberek, akik a szomszédunkban laknak? Egyszer egy farizeus megkérdezte Jézust, hogy ki a felebarátunk. Olvassunk erről a következő igehelyen: Luk 10:25-29.

Majd Jézus elmondott egy történetet, ami segített az embereknek megérteni, hogy világunkban valójában az összes ember egy nagy családhoz tartozik. Olvassuk el: Luk 10:30-37. Mindnyájunknak szükségünk van egymásra, és aki szükségben van, az a felebarátunk. Gondoskodnunk kell egymásról. Ha ezt megértjük kedvesek leszünk és segítőkészek. Nem fogunk hazudni egymásnak, vagy másokról. Egyáltalán nem fogunk hazudni! Jézus történetében azok az emberek, akik úgy tettek, mintha megtartanák Isten parancsolatait, nem szerették úgy a többieket, mint magukat. A színlelés a hazugság egy másik formája.

Csak egyféleképen lehet hazudni? Vannak kis hazugságok és nagy hazugságok? Kérd Jézust, hogy segítsen eldönteni ezeket a kérdéseket!

A következő feladatban néhány nagy, megfontolandó kérdést találsz.

A KILENCEDIK PARANCSOLAT

Írjál igen-t, vagy nem-et az üres helyekre!

-       Egy „kis” hazugság engedetlenség ezzel a parancsolattal szemben? ________

-       Hazudhatunk, anélkül, hogy egyetlen szót is szólnánk? ________ Hogyan? Mondjunk egy-két példát!

-       Ha csalunk az iskolában a dolgozatírás közben, az is hazugság? ________ Miért?

-       Meg tudsz bízni olyan emberekben, akik nem mindig az igazat mondják? _________

-       Szereted azokat az embereket, akik mindig igazat mondanak? ________

-       Mindig igazat akarsz mondani? _________

 További elmélkedésre: Mikor Sátán az összes gond és szomorúság okozását elkezdte a mennyben és földünkön, hazugsággal tette ezt. Mikor Jézus a mennybe visz bennünket és újjáteremti világunkat, lesz ott vajon olyan ember, aki hazudik? Semmi kétség, Jézus segíteni akar nekünk, hogy megtanuljunk mindig igazat mondani.

PÉNTEK

Olvassuk el a tizedik parancsolatot!  2Móz 20:17.

Mit jelent a „kíván” szó? Azt jelenti, hogy önzően olyasmire vágyni, ami nem a miénk, vagy amiről Isten tudja, hogy nem lenne jó nekünk. Ahogyan a többi parancsolatnál is, a megkívánás az értelmünkben kezdődik.

Mielőtt Sátán az elsőször hazudott volna Istenről, Isten dicsőségére és hatalmára gondolt, és megkívánta azt – különösen Jézusét. Ugyanolyan fontos akart lenni, mint Jézus. Ahogy tovább gondolkodott ezen, elkezdte a hazugságait tervezni.

A megkívánás hibájába nagyon könnyű belekezdeni. Rávesz bennünket, hogy vágyakozzunk, és olyasmit kívánjunk, ami nem a miénk és úgy hisszük, boldoggá tenne bennünket. Féltékennyé és iriggyé tesz bennünket. Ráadásul mindig boldogtalanná tesz minket, mert ha meg is kapjuk, amit akartunk, mindig még valami mást is szeretnénk.

Olvassuk el, hogy mit mond Isten a valódi boldogság titkáról! Fil 4:11; 1Tim 6:8; és Zsid 13:5. Ugye milyen jó, hogy mindig elégedettek és boldogok lehetünk?

 További elmélkedésre: Megkívántál már valaha valamit? Könyörögtél már bizonyos ruhadarabokért, vagy másért, hogy olyan lehess, mint a barátaid? Gondoltad már, hogy boldogabb lehetnél, ha olyan lennél, mint valaki más – híres, szebb, vagy tehetségesebb? Miért nem kéred Jézust, hogy segítsen boldognak és megelégedettnek lenned?

 

 

 

Történet sarok

Pál kicsi kanárimadara - 2. rész

Írta: Amy Sherrard

 

Mikor Anya aznap belépett szobájukba, megijedt a takaróba burkolózott Pali láttán. „Pál, beteg vagy?”- kérdezte aggodalommal teli hangon és hozzásietett.

Pali kinyitotta a szemét és elmosolyodott,amint eszébe jutott a vihar, és ami történt. „Ó, nem, Anya! Nézd csak mit fújt a szél az ablakpárkányunkra, aztán egyenesen a szobánkba!”- válaszolta.

Édesanyja figyelte, ahogy Pali kihajtogatja a takarót. Mosolyogva nézte a kismadarat mialatt Pali elmesélte neki a történteket. „Petinek fogom hívni. Ugye, milyen szép?”- örvendezett Pál.

Anya szerint is nagyon szép volt, annak ellenére, hogy az egyik szárnya megsérült és lógott egy kicsit. Azt is észrevették, hogy két apró lábujja hiányzik. Kicsi Peti Anyára nézett és csicsergett. Jól érezte magát szárazon és melegben, és amíg Pali és édesanyja róla beszélgettek felborzolta puha sárga tollait majd gondosan a helyükre rendezgette őket.

„Biztosan nagyon éhes.” – mondta Anya. „Az egyik szomszédunknak volt egy madara, megkérdezem, hátha tud kölcsönadni pár szem magot Peti számára.”

Anya nemsokára visszatért a magokkal és mindketten nevettek, ahogy Peti mohón enni kezdett. Egy pici csésze egy kis vízzel pont megfelelt, hogy inni is adjanak neki.

Mikor eljött a lefekvés ideje Pali gondosan kiegyensúlyozva két szék közé tett egy fadarabot Peti számára éjszakai ülőrúdnak.

A kismadár egyik szárnya alá hajtotta a fejét és hamarosan már mélyen aludt is.

Attól a naptól fogva Pali már soha többé nem volt magányos.

Ám nemsokára rájött, hogy Petinek még több madáreledelre lesz majd szüksége, és tudta, hogy édesanyjának nincsen fölösleges pénze a magvásárlásra. „Hogyan tudnék egy kis pénzt keresni, hogy magokat vehessünk Perinek?” – tanakodott magában Pali.

Aztán eszébe jutott Zsanett, aki a szomszédjukban lakott. Zsanett szobájának ablaka egy kiszögellésben volt, ezért gyakran látták egymást az ablakból. Zsanett sajnálta szegény sánta kisfiút. „Szia, Pali!”- szokta köszönteni. Palinak most eszébe jutott, hogy időnként látta őt az ablakban ülve, amint a kezével dolgozik valamin. Biztos volt benne, hogy olyasmit csinál, amivel pénzt keres. Talán Zsanett tudna neki segíteni, kigondolni valamit, amit a kezével dolgozhatna.

Pali lábai nem működtek jól és a teste görnyedt volt, de a kezei teljesen rendben voltak. Az ujjai egyenesek voltak és erősebbek, mint néhány olyan gyereké, akinek jó lábai és egyenes testfelépítése volt.

Pali az ablakhoz vonszolta magát. Megörült, amikor látta, hogy Zsanett épen az ablakához közel ülve serényen kézimunkázik.

Zsanett mosolyogva felnézett, amikor Pál a nevén szólította.

„Mit készítesz, Zsanett?” – kérdezte Pál.

„Olyasmit csinálok, ami csipkére hasonlít.” – felelt neki Zsanett.

„Nagyon nehéz?”

„Ó, nem! Könnyű! Te is meg tudnád tanulni.”

„Tudnék vele elég pénzt keresni, hogy Petinek madáreledelt vehessünk?”

„Persze, hogy tudnál! Megtanítsalak rá?”

„Ó, igen, légy szíves!”

„Este átmegyek.” – ígérte Zsanett a lelkes kisfiúnak. Pali pedig alig győzte kivárni.

(Folytatása következik)