Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

I. évfolyam

 3. negyedév

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Megszegett ígéretek

  3. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Örömmel tanultál Isten Boldogság törvényeiről, a Tízparancsolatról?   El tudod mondani őket fejből? Próbáljuk ki!

Jézus szeret minket és azt akarja, hogy mi legyünk a világ legboldogabb emberei. Ezért adta nekünk a Tízparancsolatot. Ha közel állunk Hozzá és bízunk benne, segít nekünk törvényeinek megtartásában.

Amikor Isten a Tízparancsolatot mondta ott, a Sínai-hegynél, a nép látta az Ő csodálatos, óriási hatalmát és nagyon féltek. Azt akarták, hogy Mózes beszéljen Istennel, majd ő mondja el nekik, mit kell tenniük. Még mindig tanulták az Istenben való bizalmat és azt, hogy mennyire szereti őket. Ünnepélyesen megfogadták, hogy mindent megtesznek, amit Isten mond nekik.

Tehát Mózes egyedül ment fel a sötét felhővel borított hegyre. Mikor lejött mindent gondosan leírt egy könyvbe, amit Isten utasítására a Szövetség könyvének nevezett. Majd ő és az emberek nagyon ünnepélyes találkozót tartottak. Mit tett Mózes ezen a gyűlésen? 2Móz 24:7.

A nép ismét megígérte, hogy engedelmeskedni fognak. Szerinted komolyan gondolták? Valószínűleg igen. Ezután Mózes ismét felment a hegyre Istennel beszélni. Ki ment vele ezúttal? 9. v.

Miután Mózes, Áron a fiaival és a hetven vén visszatért a táborba, Isten azt mondta Mózesnek, hogy valami nagyon különlegeset fog adni nekik, hogy mindig emlékezzenek az ígéretükre. Mi volt az? Mire volt írva? 12. v.

Ezúttal csak Józsué ment Mózessel. ki volt felelős a népért, amíg ők távolvoltak? 13-14. v.

 További elmélkedésre: Mostanra az izraeliták már hosszú hetek óta szabadok voltak. Bebizonyította már Isten, hogy számára semmi sem lehetetlen? Lássuk emlékeztek-e öt olyan csodálatos esetre, amit eddig értük tett.

HÉTFÖ

Minden országnak vannak törvényei, az emberek védelmére, és hogy segítsenek nekik tisztességesen bánni egymással. Arra is vannak szabályok, hogy mi a teendő, ha az emberek megszegik a törvényeket.

Izrael gyermekei nagy nép voltak, és szükségük volt törvényekre, amelyek biztonságban és boldogságban tartják őket. Jézus segíteni akart nekik, hogy meg tudják tartani az ígéretüket, miszerint engedelmeskedni fognak Isten Boldogság Törvényének, a Tízparancsolatnak. Ha megengedik, hogy segítsen, akkor teljes szívükből szeretni fogják Őt, bízni fognak Benne és engedelmeskedni fognak neki. És egymást is úgy fogják szeretni, mint saját magukat. Akkor milyen csodálatos nemzetté lesznek!

Mózes és Józsué fent voltak a hegyen. Ami ez idő alatt a hegy lábánál történ, az szörnyű volt! Olvassuk el: 2Móz 24:16-18.

A negyven nap alatt, amit Mózes a hegyen töltött, Isten sok egyéb dolgot is elmondott neki arról, hogy hogyan kell az embereknek a Tízparancsolatot megtartani. Ismét emlékeztette Mózest az Ő különleges jelére, ami mindig meg fogja mutatni, kik azok, akik Őt választották, hogy bíznak benne, engedelmeskednek neki és szeretik Őt. 2Móz 31:16-17.

Ezután Isten átadta Mózesnek a Tízparancsolatot. 2Móz 31:18.

 További elmélkedésre: Ki írta a Tízparancsolatot, és hogyan? Mire volt írva? Könnyű kitörölni, vagy megváltoztatni valamit, ami egy nagyon kemény kőbe van vésve? Nem. Mit gondolsz, Isten a tudomásunkra akarta hozni, hogy az Ő törvénye soha nem változtatható meg?

KEDD

Lent a hegy lábánál a nép várta Mózes és Józsué visszatérését.

Teltek-múltak a napok. Majd hetek múltak el! Az emberek idegeskedni kezdtek. Talán soha nem térnek vissza a vezetőik!

Emlékszel a „kevert sokaság”-ra, akik úgy döntöttek, hogy Isten népével együtt elhagyják Egyiptomot? Általában ők kezdték a panaszkodást. Most segítettek a népnek úgy dönteni, hogy amit kigondoltak, az jó ötlet volt. 2Móz 32:1.

Áron volt felelős a népért, amíg Mózes távol volt. Most csodálatos esélyt kapott, hogy segítsen a népnek megtanulni, hogyan bízzanak Isten ígéreteiben. Ám mi történt? 2-5. v.

El tudod képzelni, hogy Áron, Mózes saját testvére ilyen dolgot tett? Hogyan lehetett ilyen gyáva?

Mózesnek fogalma sem volt róla, hogy mi történik. Tudta azonban Isten? Természetesen tudta. Végül, miután már majdnem hat hete volt Mózes az Úrral, Isten elmondta neki, hogy mit csinál lent a nép. Próbára tette Mózest. Azt mondta neki, hogy mivel a nép még mindig megtagadja, hogy Őbenne bízzon, elpusztítja őket és Mózes családjából támaszt nagy nemzetet! 10. v.

Mózes azonnal visszautasította! Tudta, hogy Isten valójában szereti népét. Szörnyen érezte magát, ha arra gondolt, mit mondanának az egyiptomiak Istenről, ha elpusztítaná az izraelitákat. 12. v.

 További elmélkedésre: Könnyebb rossz dolgokat tenni, ha a vezetők is azt teszik? Miért? Megvédte és támogatta volna Isten Áront, ha azt választja, hogy Őbenne bízik és neki engedelmeskedi? Mentség-e a félelem arra, hogy az engedetlenséget választjuk Isten törvényével szemben? Mi a véleményed?

SZERDA

Isten elmondta Mózesnek, hogy a nép máris megtörte a szent szövetséget, amit Vele kötött. Mózes óvatosan cipelt valamit, ahogy Józsuéval együtt jött visszafelé a hegyről. Mi volt az? 2Móz 32:15-16.

Nemsokára furcsa hangokat hallottak. Mire gondolt rögtön Józsué? 17. v. Mózes azonban jobban tudta. Mit mondott Józsuénak? 18. v.

A táborhoz közeledve látták az embereket kiáltozva és énekelve a bálványuk körül táncolni. Mózes elborzadt. Az emberek teljesen megszegték fogadalmukat! Olyan volt, mintha soha nem is tettek volna ígéretet!

Úgy viselkedtek, mint a pogányok, akik bálványokat imádnak.

Amikor a nép meglátta Mózest, azonnal abbahagyták, amit csináltak. Nézték, ahogy Mózes felemel valamit, majd nagy erővel ledobja és csattanás hangját hallották. Mi történt? 19-21. v.

Mózes meghallgatta Áron magyarázkodását a szörnyű esettel kapcsolatban. Mózes kíváncsi volt, hogy volt-e valaki, aki a hűséget és az engedelmességet választotta. Hogyan derítette ezt ki Mózes? Melyik törzs volt hűséges és állt Mózes mellé? 26-28. v.

Minden törzsből sokan választották a hűséget és igazán sajnálták, amikor rádöbbentek, hogy mit tettek.

Isten tudta, hogy gyors büntetést kell alkalmaznia azok ellen, akik még mindig lázadtak. Az egész népnek meg kellett tudnia, hogy milyen szörnyű bűnt követtek el.

 További elmélkedésre: Hány parancsolatot szegtek meg az emberek Isten szeretet törvényéből? Hiba volt Mózestől, hogy haragudott? A Biblia szerint van olyan harag, ami nem bűn! Eféz 4:26. Isten gyűlöli a bűnt! A bűn mindig árt nekünk. Mivel szerették a népet, Mózes és Isten haragudtak rájuk azért, amit tettek. Haragudhatunk a bűn miatt és amiatt, hogy milyen szörnyen árt az embereknek. De az embereket szeretjük és mindent meg kell tennünk, hogy segítsünk nekik, a Jézusnak való engedelmességet választani.

CSÜTÖRTÖK

Izrael gyermekei megígérték, hogy engedelmeskedni fogna a Tízparancsolatnak és tényleg úgy gondolták, hogy képesek lesznek rá és meg is fogják tenni. Nem értették meg, hogy mit akart Isten újra és újra megtanítani nekik. Azt hogy nem képesek a Tízparancsolatnak engedelmeskedni anélkül, hogy teljesen bíznának abban, hogy Ő segít nekik.

Amióta csak a bűn megjelent világunkban, természettől fogva mindenki engedetlen. Természettől fogva mindenki rossz dolgokat akar csinálni. Mindegy, hogy hány fogadalmat teszünk, csak Jézus tud az engedelmeskedésben segíteni nekünk. Ugye hálásak vagyunk Neki, hogy segíteni akar és teljesen meg akar változtatni bennünket?

Mikor Mózes összetörte a kőtáblákat, amikre Isten maga írta a Tízparancsolatot, a nép rájött, hogy nem tartotta meg az ígéretét, a szövetség rá eső részét. Engedetlenek voltak. Ténylegesen bálványt imádtak! Tudták, hogy a szövetség megszegése az ő saját döntésük volt és a saját hibájuk. Meg fogja Isten büntetni őket? Meg tud nekik valaha bocsájtani? Az emberek szerették volna tudni.

Isten természetesen meg fog bocsátani nekik. Isten mindig megbocsát nekünk, ha valóban sajnáljuk, hogy nem engedelmeskedtünk neki. A kezdetektől fogva, amikor Ádám és Éva vétkezett, megígérte nekik, hogy megbocsát. Ez az ígéret soha nem változott meg.

Istennek volt egy csodálatos terve, hogy megértesse velük, mennyire szereti őket, hogyan fog megbocsátani és hogyan fog segíteni nekik törvénye megtartásában. Visszahívta Mózest fel a hegyre, hogy ismertesse vele a tervét.

 További elmélkedésre: Megváltoztatja-e a Tízparancsolat bármelyik törvényét, ha nem engedelmeskedünk neki? Nem. Isten tökéletes törvényei soha, de soha nem változtak, és soha nem is fognak. Olvassuk el, mit mond a Biblia azokról, akik az Istenben való bizalmat és a neki való engedelmességet választják: Jel 14:12; 22:14. Örülsz, hogy Jézust választod?

PÉNTEK

Mózes ismét fent volt a hegyen negyven napig, és ismét Isten közvetlen közelében volt. Milyen csodálatos élmény! Olyan volt, mint egy iskola és Jézus volt a tanár.

Olvassuk el a 2Móz 34:1-4. verseket, hogy megtudjuk mit mondott Isten Mózesnek, mit vigyen magával.

Isten gondosan elmagyarázta Mózesnek a Tízparancsolatot, így ő is el tudta magyarázni őket Izrael gyermekeinek. Ismét Isten maga írta le a parancsolatokat, ezúttal arra a két kőtáblára, amiket Mózes vitt fel magával a hegyre.

Végig, amíg Mózes fönt volt a hegyen, Isten különleges segítséget adott neki. Az alatt a negyven nap alatt nem kellett aludnia, és egyszer sem volt fáradt. Nem kellett ennie, vagy innia és egyáltalán nem volt éhes!

Mózes látta Isten dicsőségét. Egyre többet tudott meg Isten kegyelméről és szeretetéről. Még több utasítást kapott Izrael gyermekei számára.

Nem szerettél volna ott lenni, nézni és hallgatni? Milyen lehetett színről színre beszélni Istennel! Mit gondolsz látta Mózes az angyalokat is, akik szintén ott voltak? Talán hallotta őket énekelni. Talán csatlakozott hozzájuk Isten dicsőítésében.

Mózes második, harmadik, negyedik és ötödik könyvének tanulmányozása során sok mindent megtudhatunk abból, amit Isten Mózesnek tanított a kétszer negyven napos együttlétük ideje alatt ott a hegyen.

A második negyven nap alatt Isten és Mózes olyan közel voltak egymáshoz, hogy Isten ragyogásának egy része visszatükröződött Mózes arcáról! Ez alkalommal, mikor lejött a hegyről a nép buzgón várta őt. Mi történt azonban, amikor meglátták? 2Móz 34:28-35.

 További elmélkedésre: Mózes hegyen való tartózkodása alatt Isten egy csodálatos tervet adott neki, amivel segíthette az embereket az Ő szövetségének ígéreteit megérteni. Jövő héten kezdünk erről tanulni.

 

 

 

Történet sarok

Pál kicsi kanárimadara - 3. rész

Írta: Amy Sherrard

 

Zsanett megtartotta az ígéretét és Pali hamarosan örömmel látta,hogy meg tudja csinálni a csipkehímzést, amit Zsanett tanított neki.  Petit nagyon érdekelte a dolog és húzta-vonta a fonalat, amit Pál használt és madárnyelven beszélt, de Pali visszaküldte őt az ülőrúdjára, hogy folytatni tudja a munkát, amíg tökéletesem meg nem tanulta az öltéseket.

Zsanett ugyanúgy örült, mint Pali. „Ott fogom eladni, amit készítesz, ahol az enyémet szoktam.” – mondta az izgatott fiúnak. „Ha keményen dolgozol, elég pénzt fogsz keresni madáreledelre, sőt még talán egy kalitkát is tudsz venni Petinek, amiben éjszaka alhat.”

Pali nevetett. „Petinek nincs szüksége kalitkára.”- mondta Zsanettnek. „De talán elég lesz Anyának, hogy néha vegyen egy narancsot, vagy egy almát.”

Peti nagyon gyors felfogású kismadár volt és hamarosan sok trükköt megtanult, amit Pali tanított neki. Az egyik a „halott” játék volt. Mikor Pali azt mondta neki, játsszon halottat, Peti engedelmesen a hátára fordult és nagyon nyugodtan feküdt. Vagy amikor Pál az ajkai közt tartott egy magot, Peti óvatosan elvette és megette.

Peti magától is tanult trükköket. Amikor Pali kezei a munkával voltak elfoglalva és nem volt ideje játszani vele, Peti a fejére szállt és a hajszálait, sőt még a szemöldökét is húzogatta.

Édesanyja alig hitte el Pali átalakulását. Ahelyett, hogy nyugodtan, tétlenül és szomorúan üldögélt volna, Pali dudorászott és az ujjai szorgalmasan dolgoztak. Peti is gyakran énekelt és a fiú térdén ülve figyelte őt. Anya biztos volt benne, hogy Pali magasabbra és egyenesebbre fog nőni és egy napon férfi lesz belőle, aki majd képes lesz gondoskodni róla.

Egyik reggel, még napkelte előtt valami izgalmas és ijesztő dolog történt. Pál arra ébredt, hogy Peti izgatottan rángatja a haját és a szemöldökét. Pál megpróbálta visszaküldeni őt az ülőrúdjára. „Menj vissza aludni!”- mondta Petinek. „Még nem kell felkelni.” Ám ez alkalommal Peti nem engedelmeskedett neki.

Pali véletlenül megérintette kinyújtott kezével a falat. Forró volt!

„Anya, gyere! Forró a fal! – hívta édesanyját. Anya kiszaladt a folyosóra és felébresztette a szomszédokat. A tűzoltók hamar megérkeztek és gyorsan megfékezték a lángokat pontosan a szomszédos szobában, de sajnos nem elég hamar ahhoz, hogy az ő szobájuk is csúnyán ki ne égjen. A tűz a szomszéd szobában úgy keletkezett, hogy a kályhához túl közel lévő ruhadarabok lángra kaptak.

Pál és Peti aznap Zsanettnél voltak, amíg a tűzoltók elhárították a károkat. A bérház lakói mind meglátogatták Pált és kismadarát Petit, akik megmentették az épületüket és valószínűleg sok életet is. Az épület tulajdonosa is eljött. Nagyon hálás volt, hogy sok élet és sok-sok pénz megmenekült. Mindez azért, mert a kismadár felébresztette Palit, mielőtt a tűz átterjedt volna másik szobákra is.

Miután a kiégett szobákat rendbe hozták, a tulajdonos megkérdezte Pált, hogy mit tehetne érte hálája jeléül.

„Kérhetnék mankókat, hogy kijárhassak?”- kérdezte félénken.

A tulajdonos örömmel szerzett mankókat Pálnak. Egy új varrógépet is vett Pál édesanyjának, hogy otthon tudjon dolgozni és Palival lehessen. Még egy szép kalitkát is vett Petinek és annyi madáreledelt adott nekik, ami Petinek egy évre elegendő lesz.

Micsodaváltozást hozott Pál és anyukája életébe egy kedves, elveszett kismadár! Szerinted jó példa volt nekünk?

(Vége)