Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

I. évfolyam

 3. negyedév

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Nádáb és Abihu

  6. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A múlt héten és az azt megelőzőn képzelt látogatást tettünk a gyönyörű Szenthelyen, avagy a Szent sátorban, amit Izrael gyermekei építettek. Az volt a legelső templomuk. Isten adta Mózesnek a mintát és ők pontosan követték azt.

A Szent sátor valójában egy kicsinyített modell volt, ugye? Arra szolgált, hogy emlékeztessen bennünket, hogy választhatjuk azt, hogy megszabadulunk Sátántól. Hol van az igazi Szenthely, amit Isten templomának is nevezünk?

Lássuk, hányat tudunk megválaszolni a következő kérések közül! Mi volt éjjel-nappal a Szent sátor fölött? Mit tett a népért nappal? Hogyan nézett ki éjjel? Mit mondott el Jézusról?

Volt másik különleges hely is a Szent sátorban, ahol a papok láthatták Jézus jelenlétét? Emlékszünk a ragyogó fényre közvetlenül a szent frigyláda fölött?

Hány helyiség volt a Szent sátorban, és mi a nevük?

Hol találhatók a Tízparancsolat, vagy boldogság törvények kőtáblái?

Valójában minden a Szent sátorban és körülötte segít nekünk megismerni Jézust és azt, hogy mennyire szeret bennünket. Meg tudjuk nevezni a sátorban és a pitvarban található tárgyakat, és el tudjuk mondani, hogy hogyan segítenek Jézus megismerésében?

 További elmélkedésre: Az izraelitákra nehéz idők jártak, mindig meg kellett próbálniuk azt választani, hogy Jézusban bízzanak, ugye? Megtett Ő mindent, hogy segítsen nekik? Jézus ma is ugyanúgy közvetlenül mellettünk áll, mint az izraeliták mellett réges-régen?

HÉTFÖ

Elképzelted már valaha, hogy milyen lehetett egy sátorban lakni a sivatag kellős közepén több millió szintén sátrakban lakó emberrel együtt? Gondoljunk csak bele, mennyi gond lehetett ilyen sok emberrel!

De elcsodálkoztál volna, ha láttad volna az izraeliták táborát, olyan rendezett és jól szervezett volt ott minden.

A Szent sátor a fölötte lebegő ragyogó felhővel pontosan a tábor közepén helyezkedett el.

A sátrak ezreit gondosan 12 nagy csoportba rendezték és az összes sátrat szép, egyenes sorokban állították fel. Minden egyes sátorcsoport a Szent sátor felé nézett.

A keleti oldalon három csoport állt a Szent sátor bejárata felé nézve. Három csoport a déli, három a nyugati és három az északi oldalán állt. Milyen különleges lehetett tudni, hogy mindig Isten sátra felé néznek!

Érdekel, miért volt 12 csoport? Ha visszagondolsz, eszedbe jut, hogy Jákobnak 12 fia volt. Mindegyik fiának a családját törzsnek hívták és a törzsek elnevezése Jákob fiainak nevéből, - akiktől származtak - eredt.

Az emberek mindig visszataláltak a sátraikhoz, mert mindegyik törzsnek saját, különleges zászlója volt.

 További elmélkedésre: A tábor közepén volt annak legfontosabb része, a Szent sátor! A Szentek szentjének a közepén pedig a szent Frigyláda a Tízparancsolattal. Segít ez nekünk megérteni, hogy milyen fontosak a parancsolatok? Tanulod őket?

KEDD

Szerettél volna egy izraelita kisgyermek lenni akkoriban? Biztos vagyok benne, hogy mindent gondosan rendezetten és tisztán tartottál volna, hiszen nem volt szeméttároló a táborban.

Egy dolog bizonyára fejtörést okozott volna neked a táborban sétálva. 12 törzset számoltál volna, de észrevetted volna, hogy Lévi és József törzse hiányzik, Miért?

Valaki elmondta volna neked, hogy Józseftől két törzs származott és helyette fiairól, Efraimról és Manasséról nevezték el azokat. Emlékszel, mi történt, amikor a nép az aranyborjút imádta? Lévi törzse volt az egyetlen törzs, amely hűséges volt Istenhez. Isten azzal tisztelte meg őket, hogy rájuk bízta a Szenthely gondozását. A papoknak midig különleges embereknek kellett lenniük, akik abból a törzsből származtak.

A léviták sátra állt mindig a Szent sátorhoz legközelebb, ahol különleges feladataik voltak.

Amikor a népnek tovább kellett mennie, a léviták voltak, akik lebontották a szent sátrat, szállították az úton és ők állították fel ismét az új helyen, ahová Isten vezette őket.

Áron és fiai is Lévi törzséből származtak és Isten őket választotta legelső papoknak, akik a Szenthelyen szolgáltak. Áron és fiai nagyon figyelmesen tanultak meg mindent, amit a Szent sátorban végzett szolgálatuk idején tenniük kellett. Az volt számukra a legfontosabb, hogy pontosan kövessék Isten utasításait, amiket Mózesen keresztül adott nekik.

Mikor Áron és fiai készen álltak, valami nagyon különleges dolog történt. Holnap megtudjuk, hogy mi volt az.

 További elmélkedésre: Tanulod, hogyan legyél rendezett és tiszta? Gondosan követed édesanyád és édesapád utasításait?

SZERDA

Mózes, Áron és Áron fiai hét napig készülődtek egy nagyon különleges szolgálatra. Mózes tiszta, fehér köntösöket és süveget adott rájuk. Áronra ráadta azt a gyönyörű kék kötényt, amit csak a főpap viselhetett. Áron különleges fejfedőt is viselt. Az elején kék szalaggal egy kis arany lapocska volt rákötve a „Szentség az Úrnak” felirattal.

Áron kötényének mindkét vállán egy ónixkő volt, mindegyiken rávésve hat törzs nevével. A mellvértje mindkét oldalán egy-egy különleges ékkő volt. Az egyik követ urim-nak hívták, a másikat pedig tummim-nak. Amikor egy kérdést tettek fel Istennek, és „igen” volt a válasza, akkor a jobboldali kő világított, amikor „nem”- et válaszolt, a baloldali kő elhomályosodott.

Áron köntösének alsó szegélyén kék és bíborszínű fonálból készült kicsi gránátalmák lógtak. Közéjük apró arany csengettyűket varrtak. A nép odakint a pitvarban mindig hallhatta, ha Áron megmozdult bent a Szenthelyen.

Emlékeztetőül, hogy szükségük van a Szentlélekre, különleges olajjal dörzsölték be Áront és fiait, valamint a Szenthely bútordarabjait.

Különleges áldozatokat is végeztek. Az áldozati állat véréből hintettek a pitvarban álló oltárra, és Áron valamint fiai jobb fülének, jobb hüvelykujjának és jobb nagy lábujjának csúcsára is. Olvassuk el, hogy mi történt a szertartás végeztével: 3Móz 9:23-24.

 További elmélkedésre: Azt jelentette az Áron és fiai fülére, hüvelykujjára és nagy lábujjára hintett vér, hogy mivel Jézus értünk ontotta vérét, képes nekünk segíteni, hogy csak jó dolgokra hallgassunk, a kezünkkel csak jó dolgokat tegyünk és a lábunkkal csak jó helyekre menjünk?

CSÜTÖRTÖK

Nádáb és Abihu kettő volt Áron fiai közül. Mózes és Áron után ők voltak Izrael legfontosabb vezetői. Még Isten személyes társaságában is időztek fent a hegyen. 2Móz 24:9-11. Nehezen tudjuk elhinni azt a szörnyűséget, ami nem sokkal az után történt velük, hogy megbízatást nyertek Isten szolgálatára, mint papjai és megkezdték szép szolgálatukat a Szent sátorban.

Nádáb és Abihu pontosan tudták kötelességeiket a Szenthelyen. Mózesnek azonban egy napon mégis embereket kellet a Szenthelyre küldenie, hogy holttestüket elvigyék onnan. Mindenki megdöbbent! Mi történhetett? 3Móz 10:1-2.

A tömjénezők szállíthatóságuk miatt láncon lógó, különleges, kicsi fémtálkák voltak. A papok szent tüzet rakta bele abból a tűzből, amit Isten maga gyújtott a füstölőoltáron. Szent füstölőt hintettek a tűzre, majd gyengéden meglóbálták a füstölőket. A füstölő édes illata betöltötte levegőt és emlékeztette a népet arra, hogy Jézus az, aki az imáikat széppé teszi. Mivel bíznak Jézusban, Isten örömmel meghallgatja őket.

A közönséges, vagy idegen az szent ellentéte. A tűz, amelyet maga Isten gyújtott a füstölőoltáron szent volt. Nádáb és Abihu tudták, hogy a szent füstölőt csak az Isten által gyújtott szent tűzre szabad hinteni. Ám aznap nem ezt tették. Közönséges tűzre hintették talán arra, amin az ételüket főzték.

Isten nem engedhette meg nekik, hogy ilyen fokú tiszteletlenséget mutassanak. Ez megrontotta a szolgálat jelentését. Mintha csak azt mondták volna Istennek, hogy a Jézusban való bizalom szerintük nem fontos. Istennek azonnal meg kellett büntetnie őket! Ha nem tette volna, sokan mentségként használhatták volna a saját engedetlenségükre Nádáb és Abihu tettét.

Az emberek megdöbbentek. És elképzelhetjük, hogy mit érezhetett Áron. Mózes azonban azt mondta neki, hogy folytassa azonnal a szolgálatot, mintha mi sem történt volna. Áron nem mutathatta ki, hogy sajnálja fiait, és nem mentegethette bűnüket.

 További elmélkedésre: A vezetőknek nagyon elővigyázatosnak kell lenniük, ugye? Az emberek gyakran könnyebben követik vezetőiket Isten helyett. Utánozzák a gyerekek a rossz dolgokat, amiket más gyerekek tesznek? Te is ezt teszed? Miért nem választjuk, hogy jót cselekszünk, bármit is tesznek mások?

PÉNTEK

Nádáb és Abihu felnőtt emberek voltak. Ám gyermekkorukban nem tanultak meg mindig engedelmeskedni. Volt néhány rossz szokásuk, ami veszélyes volt. Szerették az alkoholos italokat, például a bort és a sört.

Aznap a Szenthelyen az agyuk nem működött tökéletesen, mert előtte alkoholtartalmú bort ittak. Olvassunk el néhány dolgot, amit Isten az alkoholról mond: Péld 20:1, 23:29-33. Milyen törvényt adott most nekik Isten? 3Móz 10:8-11.

 További elmélkedésre: Sátán sok mindent tud, amit mi gyakran elfelejtünk. Tudja, hogy még egy kevés alkohol is rossz gondolatokra és tettekre késztetheti az embert. Az 1Kor 6:10 igeversben a Biblia azt mondja, hogy az alkohol fogyasztása kizárhat minket a mennyországból. Azok az emberek, akik alkoholt akarnak inni, nem éreznék jól magukat a mennyben, mert ott nem lesznek szeszesitalok! Szeretnéd most rögtön megígérni Jézusnak, hogy soha de soha nem fogod azt választani, hogy alkoholos italt iszol? Ez egy jó ígéret! Sátán azt is tudja, hogy a vezetők nagy hatással vannak a többiekre. Ha rá tudja venni őket, hogy bűnt kövessenek el, akkor a többiek sem fogják olyan rossznak tartani a bűnt, amint látják az ő tetteiket. Az emberek könnyen elfelejtik, hogy Jézus az egyetlen, akire hasonlítani szeretnénk

 

 

 

 

Történet sarok

A kis világítótorony-őr - 3. rész

Írta: Amy Sherrard

 

A világítótoronyban a kicsi Mary teljesen egyedül megpróbált minden tőle telhetőt megtenni, hogy elérje a lámpabelet és meggyújtsa, de bármennyire igyekezett is, sehogy sem tudott felérni olyan magasra. Úgy érezte mindjárt elsírja magát. Akkor hirtelen eszébe jutott édesanyja nagyméretű, régi Bibliája, ami az alsó szobában volt. De hogyan is merne a drága Bibliára ráállni? Szörnyű dolognak tűnt ezt tenni.

Marynek eszébe jutottak édesanyja szavai arról, hogy Isten szent szava életeket ment meg. Mary pontosan azt próbálta éppen akkor tenni. Isten talán megérti majd, hogy miért akarta arra használni a Bibliát, hogy felálljon rá.

Mary gyorsan leszaladt a földszintre. Fölcipelte magával a nehéz Bibliát és óvatosan a lámpa alatti asztalra helyezte. Aztán fogta a gyufásdobozt és tiszteletteljesen rálépett édesanyja drága Bibliájára. Felágaskodott. Igen! Így már elérte a lámpabelet! Meggyújtott egy gyufát és egy pillanat múlva ragyogó fény töltötte be a szobát. A fény messzire világított a haragos hullámok fölött.

„Ó, köszönöm Neked, Jézus!” – mondta ki hangosan Mary és egy nagy megkönnyebbült sóhajjal lemászott az asztalról. „Most pedig arra kérlek, Jézus, hogy hozd haza az édesapámat épségben a következő apálykor.” – imádkozta.

Odakint a viharban a tengerészek meglátták a fényt. El tudták kormányozni hajóikat a veszélyes szikláktól és így biztonságban voltak.

Mary apukája is meglátta a fényt a viskóból, ahol feküdt és hálát adott Istennek, hogy segített azt meggyújtani, bár el sem tudta képzelni, hogy hogyan csinálta. A fosztogatók is látták a fényt, ami tönkretette gonosz terveiket és ezért nagyon mérgesek lettek. Nem tehettek azonban semmit. Végig, azon a viharos éjszakán a fény világított a tajtékzó habok felett. Reggel a rablók elengedték Mary apukáját a pajtából, és amint a vízszint leapadt ő sietett a világítótoronyba. Mennyire megkönnyebbült, hogy újra a karjában tarthatja Maryt! És Mary is nagyon megkönnyebbült, hogy ismét együtt lehetnek biztonságban.

Édesapja mindent elmesélt Marynek a gonosz rablókról, arról, hogy miért nem tudott visszatérni előző nap. Mary is elmesélte apukájának, hogy mennyire félt és hogyan tudta végül a lámpabelet meggyújtani.

„Biztos voltam benne, hogy Isten meg fogja érteni, miért állok rá a Bibliára.” – mondta. „Meg akartam menteni a tengerészeket és a hajókat.” Apukája is egyetértett vele abban, hogy Isten imájukra válaszul segített Marynek.

Igaz volt, amit Mary édesanyja tanított kislányának. A Biblia olyan, mint egy lámpás. Megmutatja nekünk, hogyan őrizkedjünk attól, hogy Sátánnak, - aki olyan, mint azok a gonosz fosztogatók –engedelmeskedjük. Sátán vissza akar tartani minket attól, hogy készen legyünk arra, hogy Jézussal biztonságban a mennybe menjünk, amikor Ő visszajön értünk. A Biblia azonban el tud kormányozni bennünket a gonosz Sátántól, és mindig a helyes ösvényen tartja lépteinket.

(Vége)